Buprenorfin Buprenorphine Subutex Suboxone Klinika MedTim 1

Šta je Buprenorfin (Subutex)? Znaci i posledice (zlo)upotrebe i zavisnosti od ovog leka!

Pregled Sadržaja

Buprenorfin je lek, odnosno supstanca o kojoj se ne govori mnogo, iako je sve veći broj ljudi zloupotrebljava zvog svojih opojnih i zavisničkih efekata. Buprenorfin ili Subutex, kako se drugačije zove, koristi se u tretiranju i lečenju opijatske zavisnosti i regulisanju simptoma apstinentske krize. Tačnije, ovaj medikament koristi se kako bi se kod zavisnika sprečila želja i žudnja za korišćenjem opijata i kako bi se smanjio rizik od recidiva. 

Međutim, Buprenorfin je lek koji sam po sebi ima štetne efekte. Usled neodgovornog korišćenja i zloupotrebe Buprenorfina, osoba može razviti zavisnost od ove supstance. Buprenorfin ima potencijal za razvijanje zavisnosti, budući da kod prekomerne konzumacije izaziva euforične efekte, kao i svaki drugi opijat (heroin, morfijum…). 

Kada osoba koristi Buprenorfin radi regulisanja svoje zavisnosti od opijata, to samo znači da jedan oblik zavisnosti menja sa drugim. Činjenica je da su efekti Buprenorfina slabiji u odnosu na neke druge opijate (o čemu će kasnije biti više reči). Međutim, to ne znači da se, zbog uzimanja Buprenorfina u većim dozama ili u češćim vremenskim intervalima, ne može razviti zavisnost. 

U daljem tekstu ćemo vam detaljnije objasniti šta je Buprenorfin, koji su znaci i posledice zloupotrebe i zavisnosti od ovog leka. Saznaćete i koji su simptomi krize od Buprenorfina, kako izgleda pravilno skidanje sa Buprenorfina i da li je moguće skidanje sa Buprenorfina na suvo

Šta je Buprenorfin (Subutex) - Bup droga

Buprenorfin Buprenorphine Subutex Suboxone Klinika MedTim 2

Buprenorfin (Subutex) je, među konzumentima ovog leka, poznatiji kao Bup droga. U pitanju je polusintetički opioid koji se dobija iz tebaina – prirodnog alkaloida koji se nalazi u opijumskom maku. Inače, iz cveta opijumskog maka dobijaju se i drugi opioidi, kao što su heroin ili morfijum. Buprenorfin supstanca nije novina, budući da je prvi put napravljena šezdesetih godina prošlog veka od jedne britanske kompanije, kako bi se lečio umereni bol.

Godine 2000-e, upotreba Buprenorfina je odobrena od FDA (Food and Drug Administration) i od tada se ovaj medikament često prepisuje za lečenje zavisnosti od opijata

Buprenorfin jeste delimični opijatski agonist. To znači da se on, nakon konzumacije, vezuje za opioidne receptore u mozgu. Međutim, ova supstanca blokira samo deo opioidnih receptora! Dakle, za razliku od drugih blokatora za drogu, Buprenorfin samo delimično blokira pun spektar efekata heroina i drugih opioida, dok druge opioidne receptore aktivira. I upravo u tome se ogleda zavisnički potencijal ovog leka! Aktivirajući ove receptore, dolazi do izazivanja osećaja euforije, koji je slabijeg intenziteta u odnosu na ostale opijate kao što je heroin. 

Poput metadona, Buprenorfin se takođe koristi u terapiji lečenja zavisnosti od opijata (kao supstitucionalna terapija). Međutim, to nije preporučljivo, s obzirom na to da zavisnici vrlo lako skliznu u novu adikciju, zloupotrebljavajući jedan ili drugi lek. 

Cilj lečenja zavisnosti jeste celovito i kompletno izlečenje, a ne menjanje jedne zavisnosti drugom! 

Inače, Buprenorfin je lek koji ima dugotrajno dejstvo. To znači da jednom kada se uzme, dolazi do postepenog oslobađanja u telu osobe tokom relativno dužeg vremenskog perioda. To je njegova razlika u odnosu na brojne druge opijate koji imaju brze i intenzivne efekte.

Bupovi, droga Bup, Subutex, Suboxone – Uobičajeni nazivi za ovu supstancu 

Postoje brojni drugi farmaceutski i sleng nazivi za Buprenorfin supstancu. Najčešće se koriste sleng termini kao što su Bup droga, droga Bup, Bupovi i slično. Takođe, često se za Buprenorfin mogu čuti i ulični termini kao što su „trake„, pomorandže„, „stops“ „subs„, „sobos“ i slično. 
 
S druge strane, u farmaceutskim krugovima postoje i drugi nazivi za ovaj medikament. Najuobičajeniji su Subutex i Suboxone

Drugi nazivi i oblici Buprenorfina

Zavisnost od Buprenorfina

Buprenorfin i te kako može izazvati zavisnost, a ponekad je uzrokuje i težak oblik zavisnosti, zbog čega Buprenorfin skidanje može ponekad biti veoma izazovno i zahtevno. 

Ovaj lek proizvodi efekte veoma sličnim onim koje izaziva morfijum, iako Buprenorfin ima 20 do 30 puta jača dejstva kao sredstvo protiv bolova. Za Buprenorfin se može reći da je opioid sekundardnog dejstva, kao i depresant koji može izazvati respiratornu depresiju (sporo, teško i plitko disanje). Ovo se dešava u slučajevima kada se ova supstanca uzima sa drugim depresornim supstancama, kao što su alkohol ili benzodiazepini

Kao i drugi opioidi, Buprenorfin može izazvati značajne osećaje euforije i zadovoljstva ako se zloupotrebi. Iako Buprenorfin ne zloupotrebljavaju svi koji dobiju ovaj lek na recept, određeni oblici ove supstance mogu izazvati „high“ osećaj, što praktično „tera“ ljude da ga zloupotrebe. Intravenska zloupotreba Buprenorfina u veoma kratkom roku i brzo izaziva zavisnost. Kada osoba naglo prestane da koristi Buprenorfin, vrlo brzo nastupa apstinencijalna kriza, odnosno kriza od Bupa

Statistika je pokazala da se Buprenorfin najviše zloupotrebljava u državama u kojima se on najviše prepisuje na recept, kao što su SAD, Francuska, Irska, Škotska… Čak je i u Srbiji široko rasprostranjena zloupotreba Buprenorfina. Većina zavisnika od Buprenorfina su mlađi ljudi koji su već zavisni od neke droge, poput heroina, ili pacijenti koji se leče Buprenorfinom. Buprenorfin se najčešće zloupotrebljava injektivnim putem, a zavisnici neretko mešaju Buprenorfin sa benzodiazepinima kao što su Ksanaks, Valium, Ativan, što može imati i smrtne posledice.  

Buprenorfin – Znaci i simptomi zavisnosti 

Vrlo je važno prepoznati znake zavisnosti od Buprenorfina na vreme, kako bi lečenje zavisnosti od Buprenorfina moglo početi u najranijim fazama. 

Što pre lečenje od Buprenorfina započne, šanse za kompletno izlečenje su izuzetno velike, odnosno rizik od recidiva je gotovo nepostojeći.  
 
Ovo su neki i više nego jasni simptomi i indikatori zloupotrebe i zavisnosti od Buprenorfina: 

Koliko dugo Buprenorfin ostaje u organizmu?

Postavlja se pitanje – koliko se vremenski dugo zadržava Buprenorfin u organizmu nakon konzumacije ovog leka? Odgovor na ovo pitanje zavisi od testa na drogu putem kojeg se detektuje, odnosno otkriva prisustvo Buprenorfina u organizmu osobe.

Test na drogu za otkrivanje prisustva i postojanja Buprenorfina u sistemu osobe može se raditi putem:

Poluživot ili poluvreme eliminacije Buprenorfina je vreme za koje je potrebno da se polovina ovog leka izbaci iz organizma, Kada se uzima sublingvalno, Buprenorfin ima poluživot od oko 37 sati. To znači da je 37 sati vreme potrebno da polovina doze Buprenorfina napusti nečiji sistem. U proseku, neophodno je između 20 i 70 sati da se pola doze Buprenorfina eliminiše iz tela.

Kao što možemo da vidimo, Buprenorfin je lek koji se veoma dugo zadržava u organizmu, odnosno koji ima izuzetno dug poluživot. Štaviše, poluvreme eliminacije Buprenorfina iz organizma može biti i duže! To se naročito odnosi na osobe koje su dugotrajni korisnici i zavisnici od drugih opioidnih droga.

Detekcija i otkrivanje Buprenorfina putem testa za drogu

Kao što smo istakli, Buprenorfin se može otkriti u testovima za drogu putem pljuvačke, krvi, urina i kose. Ovo se odnosi čak i na one slučajeve kada je dejstvo Buprenorfina u potpunosi prošlo i kada osoba više ne oseća bilo kakve efekte Buprenorfina.

Međutim, treba imati u vidu to da je Buprenorfin relativno novijeg datuma, odnosno noviji deliminični opijatski agonist. Iz ovog razloga, može postojati veći rizik od toga da test na drogu za detekciju Buprenorfina bude lažno pozitivan.

Test na drogu putem krvi

Ukoliko se testiranje na drogu, radi otkrivanja prisustva Buprenorfina, radi putem krvi, onda se ovaj lek može otkriti u periodu do 48 sati nakon poslednje konzumacije.

Test na Buprenorfin putem pljuvačke

Kada se detekcija Buprenorfina vrši putem pljuvačke, onda se ovaj lek može otkriti u uzorcima salive do 3 dana od dana poslednje konzumacije.

Test na Buprenorfin putem folikula dlake (kose)

Ukoliko se test za otkrivanje prisustva Buprenorfina radi preko kose, onda se on (Buprenorfin) može otkriti u periodu do 90 dana (3 meseca) nakon poslednje ingestije.

Test na Buprenorfin putem urina

Testiranje urina može otkriti prisustvo Buprenorfina u periodu do dve nedelje od dana poslednjeg uzimanja ovog leka.

Faktori koji određuju koliko dugo Buprenorfin ostaje u organizmu osobe

Postoji mnogo faktora koji utiču na to koliko je vremena Buprenorfinu potrebno da potpuno napusti organizam. Svi ti faktori variraju i razlikuju se od osobe do osobe.

Imajući u vidu da je Buprenorfin opijat sa dugim delovanjem i sporim oslobađanjem, ovaj lek ima potencijal da ostane u organizmu osobe mnogo duže od tradicionalnih opijata sa kraćim i bržim dejstvom. Na primer, ako je osoba uzimala velike doze Buprenorfina tokom dužeg vremenskog perioda, biće potrebno mnogo više vremena da se ova supstanca izbaci iz organizma.

Faktori koji mogu uticati na to koliko dugo je Buprenorfinu potrebno da se metaboliše u telu uključuju:

Doza Buprenorfina u telu prerađuje se, odnosno metaboliše kroz jetru. Kako jetra metaboliše Buprenorfin, osobe sa lošom funkcijom jetre (na primer, usled bolesti jetre od alkohola) ili visokom izloženošću Buprenorfinu imaće više nivoe ovog leka u svom sistemu sve dok telo u potpunost ne obradi supstancu.

Buprenorfin posledice i efekti zloupotrebe

Buprenorfin Buprenorphine Subutex Suboxone Klinika MedTim 3

Da li će osoba postati zavisna od Buprenorfina, zavisi od niza faktora kao što su količina, odnosno uzeta doza, vremenski period zloupotrebe, opšte zdravstveno stanje osobe, da li je Buprenorfin osoba uzela sa nekim drugim supstancama i slično. S druge strane, ovde se takođe javlja i pitanje – koje su Buprenorfin posledice

Tačnije, koji su štetni efekti zloupotrebe Buprenorfina i na koji način se oni ispoljavaju? Inače, potencijal za zloupotrebu Buporenorfina je veći i jači kada se koristi samostalno, nego kada se koristi komobinacija Buprenorfina i Naloksona (Suboxone). 

Kada se zloupotrebljava samostalno, onda su sledeće Buprenorfin posledice:

S druge strane, kako bi samostalno rešila simptome odvikavanja od Buprenorfina (tzv. skidanje sa Buprenorfina na suvo), osoba često koristi istovremeno i Suboxone. U tom slučaju, Buprenorfin posledice uključuju sledeće štetne efekte:

Treba istaći da sve gorenavedene štetne efekte osoba može iskusiti i ako zloupotrebljava samo Buprenorfin, bez Suboxona. U ovim slučajevima neophodno je potražiti pomoć stručne ustanove, u cilju bezbednog skidanja sa Buprenorfina. 

Apstinencijalna kriza od Bupa - Skidanje sa Buprenorfina

Kao što smo već istakli, kada osoba, koja je zavisna od Buprenorfina, naglo prestane da uzima ovu supstancu, onda nastupa apstinencijalna kriza od Bupa. Kako izgleda Buprenorfin skidanje? Odnosno, koji su simptomi i znaci apstinencijalne krize od Buprenorfina

Svakako, u slučaju zloupotrebe i zavisnosti od Buprenorfina doći će do apstinentskih simptoma. Često se skidanje sa Buprenorfina, odnosno apstinencija kod ovog leka upoređuje sa odvikavanjem od metadona ili heroina, ali efekti su blaži.  Bez obzira na to, posledice skidanja sa Buprenorfina, odnosno povlačenja mogu biti veoma neugodne i nalik na simptome gripu. Ovi efekti mogu trajati nedelju dana, ali i duže.

Dakle, kada je u pitanju Buprenorfin skidanje, apstinencijalna kriza od Bupa sastoji se od sledećih simptoma:

Iako skidanje sa Buprenorfina nije životno ugrožavajuće stanje, medicinski program detoksikacije i pravilno skidanje sa Buprenorfina učiniće da ovaj proces bude bezbolan i bez neprijatnosti. Pored toga, pravilno skidanje sa Buprenorfina omogućiće da se značajno smanji rizik od recidiva, uz konstantnu medicinsku negu i brigu. 

Buprenorfin i vreme trajanja apstinencijalne krize (po danima)

Ozbiljnost i vremensko trajanje povlačenja Buprenorfina variraće od osobe do osobe. Čak i blaži simptomi odvikavanja mogu trajati nekoliko nedelja. Pogledajmo sada po danima kako teče apstinencijalna kriza od Buprenorfina, odnosno kriza od Bupa.  

1 – 3 dana nakon poslednje doze
Osoba oseća simptome kao što su dijareja, znojenje, mučnina, suzne oči, proširene zenice i nemir. 
4 -7 dana nakon poslednje doze

U ovom stadijumu osoba oseća anksioznost, depresiju i promene raspoloženja, kao psihičke simptome povlačenja od Buprenorfina. Pored toga, pristuni su bolovi u telu, grčevi u stomaku i poteškoće sa spavanjem. 

7 – 14 dana nakon poslednje doze
Kada je Buprenorfin skidanje u pitanju, skoro svi simptomi apstinencijalne krize su u ovom stadijumu nestali. S druge strane, pojedini simptomi mogu i dalje trajati, još sa početka skidanja, kao što su bolovi u telu, intenzivna žudnja za drogom, razdražljivost, depresija, grčevi u stomaku. 
3 nedelje nakon poslednje doze 
Žudnja, želja za Buprenorfinom, depresija i promene raspoloženja mogu trajati nedeljama nakon što je osoba uzela poslednju dozu ovog medikamenta.  

Skidanje sa Buprenorfina na suvo - Da ili ne?

Nikako nije preporučljivo skidanje sa buprenorfina na suvo! Naime, ako osoba pokuša da se skine sa buprenorfina na svoju ruku, izvan bolničkih i medicinskih uslova, navedeni simptomi apstinencijalne krize mogu biti još intenzivniji i jači. 

Na taj način, skidanje sa buprenorfina na suvo nosi veliki rizik od relapsa, odnosno od ponovne zloupotrebe Buprenorfina, što osobu ponovo uvlači u začarani krug zavisnosti od ove supstance. Zato je neophodna medicinska, bezbolna i bezbedna detoksikacija od Buprenorfina, kao jedino pravilno skidanje sa Buprenorfina.

Predoziranje Buprenorfinom simptomi

Mešanje, odnosno kombinacija Buprenorfina sa drugim supstancama, kao što su alkohol, benzodiazepini ili drugi opijati, može biti veoma opasno! U ovim slučajevima, rizik od predoziranja (intoksikacija) Buprenorfinom je veoma visok. Takođe, do predoziranja Buprenorfinom može doći ukolkiko se u kratkom vremenskom periodu uzme velika doza ove supstance. 

Evo i koji su simptomi predoziranja Buprenorfinom:

Gde i kako se izvodi pravilno skidanje sa Buprenorfina

Buprenorfin Buprenorphine Subutex Suboxone Klinika MedTim 4

Kao što smo mogli da vidimo, skidanje sa Buprenorfina na suvo i na svoju ruku nije sigurno rešenje, budući da je rizik od recidiva izuzetno veliki. Zato je neophodno izvršiti pravilno skidanje sa Buprenorfina i lečenje zavisnosti od Buprenorfina u medicinskim uslovima. Samo na taj način skidanje sa Buprenorfina može proteći bez bilo kakvih komplikacija i neugodnih simptoma, dok se rizik od relapsa značajno smanjuje, pa i eliminiše. 

Zbog svega što smo naveli, uzimanje Buprenorfina, kao delimičnog opioidnog agonista, NIJE SIGURNO I POUZDANO rešenje za lečenje opijatske zavisnosti. Ne samo da tada postoji rizik od recidiva i ponovnog uzimanja opijata, već je šansa sa razvijanjem novog oblika zavisnosti od Buprenorfina velika. 

MedTim, kao bolnica za lecenje bolesti zavisnosti, već duži niz godina sa visokim procentom uspešnosti leči bilo koji oblik i vid zavisnosti. Zahvaljujući primeni inovativnih, savremenih i pouzdanih metoda lečenja, naš tim lekara i drugih vrsnih stručnjaka uspeo je na pravi put da izvede više hiljada pacijenata širom sveta! 

U okviru lečenja zavisnosti opijata, obavljamo i kompletno, provereno i efikasno lečenje zavisnosti od Buprenorfina. U sklopu terapije lečenja poremećaja upotrebe Buprenorfina, obavljamo potpuno BEZBOLNU I BEZBEDNU DETOKSIKACIJU od Buprenorfina

Detoksikacija, odnosno pravilno skidanje sa Buprenorfina pomoći će organizmu zavisnika da toksične supstance ovog medikamenta izbaci na brži način! 

Detoksikacija od Buprenorfina u klinici MedTim predstavlja početnu i jednu od najvažnijih etapa u lečenju zavisnosti od ove supstance. Primenom proverenog detoksikacionog tretmana, sprečavamo pojavu recidiva, a u okviru čišćenja organizma uključujemo i farmakoterapiju kao podršku u stvaranju dugotrajne apstinencije od upotrebe Buprenorfina

Lečenje zavisnosti od Buprenorfina i UROD procedura 

UROD procedura predstavlja metodu ultra brze detoksikacije od Buprenorfina, kao izuzetno efikasno rešenje u okviru programa lečenja zavisnosti od opijata. U pitanju je bezbolna, bezbedna i ubrzana metoda detoksikacije koja čisti opioidne receptore, normalizujući nivo moždanih predajnika. 

Ova procedura traje 8 sati i za to vreme pacijent se nalazi pod konstantnim nadzorom anesteziologa. UROD procedura čišćenja od Buprenorfina sprovodi se pod totalnom anestezijom, što pacijentu pomaže da proces skidanja sa Buprenorfina prođe bez bola, nelagode i problema. 

Iako UROD predstavlja efektnu i brzu detoksikaciju, ona sama po sebi nije magičan štapić za konačno oslobođenje od zavisnosti od Buprenorfina. Neophodan je sveobuhvatan rad sa pacijentom, što uključuje, pored detoksikacije, farmakoterapiju i psihoterapiju. 

Pored stacionarnog lečenja, zavidni rezultati klinike MedTiM u lečenju zavisnosti posledica su sprovođenja dodatnog ambulantnog lečenja, koje prati napredak pacijenata godinu dana nakon otpusta.

Ukoliko sumnjate da vama bliska osoba zloupotrebljava Buprenorfin ili je pak zavisna od ove supstance, u svakom trenutku nam se možete obratiti za pomoć. 

MedTim – Recite zbogom zavisnosti zauvek! 

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.