Delirijum tremens

Delirijum tremens je moguće izbeći – Evo KAKO da to uradite

Pregled Sadržaja

Delirijum tremens (poznat i kao delirium tremens) je najteži oblik manifestacije zavisnosti od alkohola. Ispoljava se izmenjenim mentalnim statusom (opšta konfuzija) i simpatičkom preopterećenošću (autonomna hiperaktivnost), koja može napredovati do kardiovaskularnog kolapsa.

Blaže simptome odvikavanja od alkohola karakterišu tremor, anksioznost, mučnina, povraćanje i nesanica. Teži znakovi i simptomi lečenja alkoholizma uključuju vizuelne i zvučne halucinacije, tremor celog tela, povraćanje, dijaforezu i hipertenziju (visok krvni pritisak).

Alkoholizam je termin koji se koristi za opisivanje najozbiljnijeg oblika problema sa alkoholom na nivou koji nanosi štetu zdravlju. Alkoholizam predstavlja snažnu i često nekontrolisanu želju za alkoholnim pićem. Alkoholizam je poznat i kao zavisnost od alkohola ili zloupotreba alkohola.

Medicinski je prepoznat kao vrsta “poremećaja upotrebe alkohola” koji se može lečiti. Razlikuje se od “štetnog pijenja” (druga vrsta poremećaja upotrebe alkohola) što je obrazac obilnog pijenja koje nanosi štetu zdravlju, ali bez stvarne zavisnosti.

Neko ko je zavistan od alkohola često stavlja piće iznad svih drugih obaveza, uključujući posao i porodicu, i gradi fizičku toleranciju. To znači da pije sve više i više da bi doživeo efekat opijenosti kao na početku konzumacije alkohola, i doživljava simptome odvikavanja ako prestane.


Delirijum tremens
je jedna od manifestacija alkoholizma i dugoročne teške alkoholisanosti. Pokušaj da se prekine dugotrajna zavisnost od alkohola može biti zastrašujuć, rizičan, pa čak i fatalan! Akutni simptomi apstinencije mogu se javiti u roku od nekoliko sati od poslednjeg pića, izazivajući značajnu nelagodnost i potencijalno po život opasne posledice po zdravlje.

Delirijum tremens je neuobičajena, ali potencijalno opasna po život, bolest koja se može javiti nakon što alkoholičar koji se bori protiv alkoholizma prestane da konzumira alkoholna pića. Održavanje kontrole nad delirium tremens stanjem i simptomima odvikavanja od alkohola može biti problematično ako zatražite ili ne pronađete stručnu pomoć na vreme.

Šta je delirijum tremens?

Delirijum tremens je jedan od najtežih simptoma odvikavanja od alkohola, odnosno lečenja alkoholizma. Često se javlja nakon perioda obilnog pijenja, kod ljudi koji imaju istoriju hronične konzumacije alkohola ili koji su ranije imali teške simptome odvikavanja od alkohola. Delirijum tremens je poznaat i kao alkoholni delirijum.

Delirium tremens je retko, potencijalno fatalno stanje, koje ne pogađa svakoga ko naglo prestane da pije.
Samo nekoliko ljudi koji zloupotrebljavaju alkohol će doživeti simptome odvikavanja, a samo nekoliko (najviše pet procenata) može doživeti delirijum tremens stanje.

Delirijum tremens simptomi se razlikuju od odvikavanja od alkohola i javljaju se u različito vreme. Najtipičniji simptomi su:

Delirijum tremens izaziva prekomerno pijenje tokom dužeg vremenskog perioda. Alkoholni tremens je stanje izazvano teškim i obilnim pijenjem koje se javlja tokom nekoliko dana i tokom dužeg perioda; za razliku od prekomernog konzumiranja alkohola koji podrazumeva uzimanje velikih količina alkohola (pet ili više pića za muškarce i četiri ili više pića za žene) tokom dva sata. Delirijum tremens će se najverovatnije manifestovati kod ljudi koji redovno piju tokom dužeg vremenskog perioda (najmanje nekoliko meseci). Što duže osoba svakodnevno pije alkoholna pića, veći je rizik od delirium tremens stanja.

Delirium tremens ili delirijum odvikavanja od alkohola, je težak simptom odvikavanja od alkohola. Obično počinje oko dva do tri dana nakon što neko ko je zavisan od alkohola konzumirao poslednje piće. Ovo stanje može trajati nekoliko dana, ali delirijum tremens simptomi mogu trajati i do nedelju dana.

Prema istraživanjima, oko pet procenata ljudi koji se odvikavaju od alkohola dožive alkoholni tremens. Ako se ne leči, delirium tremens može izazvati srčani udar, moždani udar i može doći i do fatalnog ishoda.

Ko može da dobije delirium tremens?

Ne mora da znači da će svako doživeti delirium tremens. Upotreba alkohola menja načine ekscitatorne i inhibitorne aktivnosti nervnog sistema, što dovodi do usporene funkcije mozga koja se manifestuje kao pospanost i smanjena anksioznost. Mozak kompenzuje postojano prisustvo alkohola modifikujući interakciju ova dva sistema kontinuiranom upotrebom alkohola. Kao rezultat toga, osoba će osećati potrebu da pije više alkohola. Termin za ovu moždanu adaptaciju je tolerancija na alkohol.

Kako osoba nastavlja da pije, njen mozak se vremenom prilagođava. Kada osoba razvije zavisnost od alkohola, mozak nastavlja da proizvodi ekscitatorne impulse kako bi nadoknadio inhibitorne efekte supstance. Zbog ove prekomerne kompenzacije, ekscitatornim impulsima se daje veća snaga.

Iako je specifična etiologija delirium tremensa nepoznata, postoje neki faktori rizika koje treba uzeti u obzir.

Delirijum tremens simptomi – Kako da osoba zna šta joj se dešava?

Ako prepoznajete da imate neke od faktora rizika za delirium tremens i želite da prestanete da pijete, od vitalnog je značaja da dobijete stručnu pomoć za odvikavanje od alkohola. Propust da se zatraži pomoć lekara može biti fatalan.

Zloupotreba alkohola je uobičajeno stanje koje je povezano sa teškim oštećenjima u društvenom funkcionisanju i zdravstvenim problemima. Zapaženo je da čak 20 procenata stanovništva ispoljava neki oblik zloupotrebe alkohola tokom svog života. Više od 50 procenata onih sa istorijom zloupotrebe alkohola može ispoljiti simptome odvikavanja od alkohola nakon prekida ili smanjenja konzumacije alkohola. Međutim, samo nekoliko (tri do pet procenata) pokazuje simptome teške apstinencije od alkohola sa dubokom konfuzijom, autonomnom hiperaktivnošću i kardiovaskularnim kolapsom. Ovo se definiše kao delirijum odvikavanja od alkohola, poznatiji kao alkoholni delirijum.

Delirium tremens je prvi put prepoznat kao poremećaj koji se pripisuje prekomernoj zloupotrebi alkohola 1813. godine. Danas je opšte poznato da se javlja već 48 sati nakon naglog prestanka uzimanja alkohola kod osoba sa hroničnom zloupotrebom i može trajati do pet dana. Ima očekivani mortalitet do 37 procenata u slučajevima bez odgovarajućeg lečenja. Ključno je identifikovati rane znake odvikavanja od alkohola, jer može postati fatalno.

Delirijum tremens

Delirijum tremens simptomi – Kako da osoba zna šta joj se dešava?

Delirijum tremens simptomi se obično javljaju u period od dva do četiri dana nakon poslednjeg pića. Međutim, neki simptomi se možda neće pojaviti čak do deset dana nakon što prestanete da pijete.

Delirijum tremens simptomi obuhvataju:

Delirium tremens može izazvati brze promene telesne temperature, disanja i cirkulacije krvi. Ovo može dovesti do stanja opasnih po život, kao što je sepsa. Takođe, mogući su nepravilan rad srca, problemi sa disanjem, napadi ili neravnoteža elektrolita – kada su minerali koji kontrolišu funkcije organizma u neravnoteži.

Pored toga, delirijum tremens simptomi koji se mogu javiti su i bol u grudima ili stomaku, ali i gubitak apetita.

Delirijum tremens – Koji su faktori rizika?

Alkohol je depresant. To znači da on usporava mozak i nervni sistem. Kada osoba iznenada prestane da pije nakon dužeg perioda upotrebe alkohola, mozak i nervni sistem se ne mogu brzo prilagoditi. Mozak postaje prestimulisan. Tada može da dođe do stanja organizma poznatog kao delirijum tremens.

Ljudi sa poremećajem upotrebe alkohola koji iznenada prestanu da piju mogu da iskuse nagli porast aminokiseline zvane glutamat koja uzrokuje neke simptome uobičajene kod delirium tremens stanja. Ti delirijum tremens simptomi prepoznatljivi su kao iznenadni, ekstremno visok krvni pritisak, tremor, teška razdražljivost i napadi.

Delirium tremens može, a ne mora, da doživi svaka osoba koja posle dužeg vremenskog perioda naglo prestane sa konzumacijom alkohola.

Ipak, delirijum tremens češći je i izvesniji od nekih grupa ljudi. To su uglavnom:

Upotreba alkohola menja ekscitatorne i inhibitorne mehanizme aktivnosti unutar nervnog sistema što dovodi do usporavanja funkcionisanja mozga što osoba obično doživljava kao sedaciju i smanjenu anksioznost. Uz nastavak upotrebe alkohola, mozak kompenzuje stalno prisustvo alkohola promenom interakcija ova dva mehanizma i, kao rezultat, osoba će morati da pije sve veće količine alkohola. Ova adaptacija se naziva tolerancijom.

Vremenom, mozak nastavlja da se prilagođava dok osoba nastavlja da pije. Na kraju, osoba razvije zavisnost od alkohola, što znači da kada je upotreba alkohola zaustavljena ili značajno smanjena, mozak i dalje proizvodi ekscitatorne signale kako bi nadoknadio inhibitorne efekte alkohola. Ova prekomerna kompenzacija dovodi do veće težine ekscitatornih signala i izaziva stanje hiper-uzbuđenja koje osoba doživljava kao simptome apstinencije.

Da li je alkoholni delirijum reverzibilan i koje su metode prevencije?

Alkoholni delirijum nije trajno stanje, ali potencijalno može biti fatalan. Hitna medicinska pomoć zbog simptoma odvikavanja od alkohola može pomoći da se osigura da apstinencija ne napreduje do ozbiljnosti alkoholnog delirijuma.

Ovo stanje obično traje tri ili četiri dana, ali može trajati i do osam dana. Međutim, težina i trajanje delirium tremensa će variraju među pojedincima. Iako je važno da se medicinski tretman primeni dok osoba oseća simptome, oni mogu i dalje da napreduju i da postanu sve ozbiljniji kada se ispolje.

Ako osoba nastavi da pije nakon što završi sa tretmanom detoksikacija organizma od alkohola, veća je verovatnoća da će doživeti alkoholni delirijum u budućnosti.

Najlakši način da osoba spreči pojavu alkoholnog delirijuma je izbegavanje konzumiranja alkohola.
Ako konzumirate veće količine alkohola i postoji rizik da doživite simptome odvikavanja od alkohola, posebno ako imate jedan ili više faktora rizika za razvoj teške apstinencije (što uključuje napade i delirijum tremens), trebalo bi da kontaktirate centar za lečenje bolesti zavisnosti pre prestanka ili značajnog smanjenja upotrebe alkohola. Pravilno i blagovremeno lečenje i odvikavanje od alkohola može potencijalno smanjiti rizik od razvoja pojave delirijum tremens simptomi.

Statistički podaci:

U 2019. godini, kod 16 miliona osoba širom sveta starijih od 12 godina dijagnostikovan je poremećaj upotrebe alkohola.

Najmanje polovina ovih ljudi doživljava neke simptome odvikavanja kada prestanu da piju ili smanje unos alkohola.

Od ljudi koji prolaze kroz odvikavanje od alkohola, samo tri do pet procenata razvije teške simptome apstinencije, kao što su napadi i delirium tremens.

Bez odgovarajućeg lečenja, delirijum tremens može izazvati stopu smrtnosti do 37 procenata.

Vremenska linija delirijum tremensa

Iako tok delirijum tremensa ima tendenciju da prati opštu vremensku liniju, simptomi mogu da variraju i neki mogu da traju duže od drugih.

Tipična vremenska linija stanja delirijum tremens simptomi izgleda ovako:

Ukoliko osetite delirijum tremens simptomi, potrebno je da odmah potražite lekara.

Kako izgledaju delirijum tremens halucinacije?

Preduzimanje tog prvog hrabrog koraka ka lečenju alkoholizma može promeniti život. Detoksikacija od alkohola je prva faza oporavka. Tokom detoksikacije, u telu se čiste preostali toksini alkohola i prilagođava se tokom nekoliko dana njegovom odsustvu. Detoksikacija i odvikavanje pripremaju osobu za lečenje, što je neophodno za postizanje dugotrajne trezvenosti. Delirijum tremens halucijacije moguće su ukoliko osoba koja se leči od alkoholizma ne potraži stručnu pomoć i ukoliko ne leči zavisnost u kontrolisanim uslovima.

Tokom apstinencije od alkohola, osoba će imati simptome koji se kreću od blagih do teških, u zavisnosti od težine problema sa alkoholom. Obučeni stručnjaci za detoksikaciju pažljivo će posmatrati simptome odvikavanja. Ovo uključuje opreznost za bilo koji neželjeni zdravstveni događaj koji bi mogao nastati, kao što su halucinacije delirium tremens.

Delirijum tremens halucinacije su najteži oblik simptoma odvikavanja od alkohola. Delirijum tremens simptomi se obično pojavljuju oko tri dana nakon konzumiranja poslednjeg pića, ali ih je teško predvideti. Tremor koji počinje u rukama vremenom napreduje do glave i širi se telom.

Sa pojavom delirijum tremensa, osoba će postati veoma nekoordinisana i može doživeti ekstremnu mentalnu konfuziju i halucinacije. Delirium tremens halucinacije mogu biti veoma zastrašujuće. Osoba može videti slike pauka, pacova, gmizavaca ili drugih stvari koje bi izazvale strah.

Postoje i slušne halucinacije, gde se u umu mogu čuti razni zvuci. Uz ove, kod delirium tremensa su mogući i noćni strahovi i zablude. Znojenje postaje obilno, krvni pritisak raste, a broj otkucaja srca naglo se povećava.

Delirijum tremens simptomi se javljaju kod oko pet procenata onih koji prolaze kroz detoksikaciju alkohola i mogu biti fatalni prosečno u oko 15 procenata situacija i stanja.

Delirijum tremens

Dijagnoza delirijum tremensa

Dijagnoza delirijum tremensa uspostavlja se od strane stručnog medicinskog osoblja. Klinika MedTim specijalizovana je za lečenje bolesti zavisnosti i okuplja tim prvoklasnih lekara sa višegodišnjim iskustvom.

Nakon prijave u kliniku lekar će početi sa fizičkim pregledom i ispitivanjem medicinske istorije. Lekari mogu dati vama, ili drugoj osobi koja je sa vama, upitnik koji sadrži pitanja. Davanjem odgovora na pitanja, lekar će moći da stekne pravi utisak o vađem stanju i da uspostavi dijagnozu. Lekarima to može pomoći da precizno odrede simptome i izmere težinu simptoma apstinencije.

Pored toga, lekar klinike MedTim može da sprovede još neke testove. U tim nalazima se meri:

Lekari takođe mogu da provere jetru, srce, nerve u stopalima i sistem za varenje kako bi utvrdili nivo štete nastao od alkohola u organizmu. Moguće je i da osobi nedostaje vitamina zbog nezdrave ishrane.

Pružalac zdravstvenih usluga, obično lekar ili drugi kliničar, može da dijagnostikuje delirijum tremens na osnovu kombinacije metoda i alata. Oni uključuju:

Specijalizovane kontrolne liste sa alatkama za bodovanje koje ukazuju na to koliko su verovatni delirijum tremens simptomi.

Većina testova koji pomažu u dijagnostikovanju delirijum tremensa se dešavaju u laboratoriji i uključuju uzorke krvi ili urina. Testovi traže probleme sa sledećim:

Drugi testovi su mogući u zavisnosti od simptoma ili drugih zdravstvenih problema. Zdravstveni radnik klinike MedTim iz Beograda može vam reći više o testovima koje preporučuju ili koriste za osobu koja se leči od alkoholizma, kao i zašto se ti testovi sprovode.

Kako se leči delirijum tremens?

Lečenje delirijuma tremens stanja počinje u bolnici. Benzodiazepini su najčešće korišćeni lekovi za odvikavanje od alkohola i delirijum tremens stanja. Oni pomažu da se umiri nervni sistema pacijenta. Tokom lečenja, moguće je i da će biti korišćene intravenske tečnosti sa vitaminima i mineralima za lečenje dehidracije ili vraćanje elektrolita u ravnotežu.

Drugi lekovi koji se koriste u klinici za lečenje akutnih simptoma delirijum tremensa uključuju:

Pacijent će verovatno morati da ostane u klinici do nedelju dana da bi se njegovo zdravlje stabilizovalo. Nakon toga sledi lečenje zavisnosti od alkohola.

Delirijum tremens stanje nije moguće izlečiti, ali je moguće držati ga pod kontrolom. Pošto je konfuzija ključni simptom delirijum tremensa, ljudi sa ovim stanjem ne mogu donositi racionalne odluke u vezi sa svojom negom. Možda će biti neophodno da porodica ili voljene i bliske osobe donose odluke umesto pacijenta.

Jedan od prioriteta u lečenju ovog stanja je smanjenje aktivnosti nervnog sistema. Zdravstveni radnik će ovo lečiti upotrebom lekova koji smanjuju aktivnost centralnog nervnog sistema. Više vrsta lekova može pomoći u tome.

Lečenje stanja alkoholni tremens obično počinje sedativima. Oni pomažu u smanjenju aktivnosti CNS-a, koji je izvor većine opasnih problema povezanih sa delirijum tremensom. Najčešći sedativi su benzodiazepini, ali su moguće i druge vrste lekova. U retkim situacijama, ljudima sa veoma visokom aktivnošću CNS-a može biti potrebna opšta anestezija da bi se u potpunosti smirili i izbegli najopasnije delirijum tremens simptome.

Mnogi ljudi sa delirijum tremensom takođe iskuse dehidraciju, neravnotežu elektrolita ili nedostatke minerala. Zdravstveni radnik može ih lečiti tako što će pacijentu dati neophodne vitamine i minerale. Neke infuzije dolaze posebno pripremljene za ove situacije.

Koje su komplikacije ili neželjeni efekti lečenja?

Komplikacije delirijum tremens tretmana u velikoj meri zavise od tretmana koje primate. Pošto postoji mnogo različitih lekova i pristupa lečenju, neželjeni efekti mogu biti veoma različiti.

Zdravstveni radnik klinike MedTim je najbolja osoba koja vam može reći više o mogućim komplikacijama koje možete doživeti nakon što se simptomi poboljšaju i konfuzija nestane.

Takođe, komplikacije se svode na mínimum ukoliko potražite pomoć na vreme. Lečenje delirijum tremens stanja kod kuće se ne preporučuje, već je neophodna adekvatna nega u kliničkim uslovima. Ukoliko je pacijent pod nadzorom lekara, komplikacije i neželjeni efekti svode se na mínimum.

Koliko brzo nakon tretmana će se pacijent osećati bolje?

Glavni delirijum tremens simptomi često nestanu u periodu između tri do sedam dana. Trebalo bi da se postepeno osećate bolje tokom tog vremena. U teškim slučajevima, neke simptome možete osetiti nedeljama ili mesecima.

Ipak, ukoliko se lečite u klinici specijalizovanoj za lečenje bolesti zavisnosti, kao što je to klinika MedTim, lečenje delirijum tremensa i potpuno izlečenje alkoholizma, moguće je za sedam ili 14 dana. Tačan broj dana trajanja lečenja, zavisi od individualnog stanja u kom se nalazi pacijent.

U naše ime najbolje govore iskustva pacijenata koji su sa lakoćom uspeli da pobede alkoholizam i njegove neželjene efekte.

Lečenje delirijum tremensa i lečenje alkoholizma u klinici MedTim za 7 ili 14 dana

Glavni i osnovni problem koji uzrokuje delirijum tremens je poremećaj upotrebe alkohola.

Dugoročni cilj nakon lečenja delirium tremens stanja je lečenje poremećaja upotrebe alkohola, ili alkoholizma. Postoji mnogo pristupa lečenju poremećaja upotrebe alkohola. Pravovremeno i efektivno lečenje alkoholizma može pomoći u smanjenju šanse za razvoj delirijum tremens stanja, odnosno stanja alkoholni delirijum, u budućnosti.

Alkoholizam se u klinici MedTim leči za 14 dana, u zavisnosti od težine zavisnosti i stanja organizma pacijenta.

Lečenje u klinici MedTim započinje dijagnostikom i analizom problema zavisnosti, a potom najčešće se primenjuje tretman detoksikacija organizma. Ovim izuzetno efikasnim tretmanom, kompletan organizam pacijenta se čisti od svih toksičnih i nezdravih elemenata. Detoksikacija tela je potpuno bezbedna i bezbolna.

Takođe, ono što kliniku MedTim izdvaja jeste to što naš stručan i iskusan tim lekara kreira individualni plan lečenja za svakog pacijenta. Na taj način, efikasnost lečenja je dovedena do maksimuma, a ujedno, mogućnost recidiva, odnosno povratka zavisnosti, gotovo da je nepostojeća.

Pacijentima i njihovom bliskim osobama smo na raspolaganju 24 časa dnevno i možete da nas pozovete u bilo kom trenutku. Konsultacije na klinici MedTim su potpuno BESPLATNE.

Uvek smo tu kako za svoje pacijente, tako i za njima bliske osobe. Tokom lečenja pacijenata, vršimo i edukacije osoba koje se nalaze u njegovom okruženju. Na taj način one umeju da prepoznaju i razumeju stanje u kom se pacijent nalazi, a samim tim, mogu i da mu pomognu tokom lečenja na najbolji mogući način.

Pozovite nas još danas za BESPLATNE KONSULTACIJE. Uvek smo vam na raspolaganju i znamo da možemo da pomognemo.

Klinka MedTim – Zajedno gradimo vašu budućnost.

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.