Detoksikacija od kokaina

Detoksikacija od kokaina – Nov život počinje SADA

Pregled Sadržaja

Detoksikacija od kokaina je siguran i bezbedan način za čišćenje organizma od ovog narkotika. Ujedno, ovo je jedini ispravan i efikasan put ka izlečenju zavisnosti od kokaina.

Ipak, detoksikacija od kokaina je bezbedna i efikasna samo u medicinski kontrolisanim uslovima i kada se obavlja pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja.

Kokain je veoma jaka stimulativna droga koja osobi na kokainu stvara utisak nadmoći, samopouzdanja, sigurnosti i samouverenosti. S obzirom na to da je moćna psihoaktivna supstanca, kokain za veoma kratko vreme stvara zavisnost. Ova droga poseduje izrazito veliki potencijal za stvaranje adikcije. U nekim slučajevima, dešava se da osoba postane zavisna od kokaina nakon samo jedne konzumirane doze.

S obzirom na moć koju osoba na kokainu iskusi, on želi da je uzima iznova i iznova. Ovakav obrazac ponašanja neminovno vodi ka stvaranju bolesti zavisnosti od kokaina. Kao i svaka druga bolest, ukoliko se ne leči, ona ima razarajuće posledice po živote zavisnika i njegove porodice.

Suočavanje sa tim da postoji bolest zavisnosti, može biti veoma uznemiravajuće.

Možda se osećate „zaglavljeno“, ne znate kako da tražite pomoć. Zavisnost je bolest koja se često pogrešno tumači, a zavisnici se okrivljuju za loš obrazac ponašanja koji nije u potpunosti pod njihovom kontrolom.

Zavisnost se javlja kada supstanca stupi u interakciju sa centrom za nagrađivanje u mozgu na takav način koji „ubeđuje“ mozak da je droga neverovatno prijatna. Uz pojačavanje efekata kroz ponavljanje konzumacije, mozak postaje oslonjen na osećaj zadovoljstva, u suštini postaje zavisnik u tom procesu.

Kako centar za nagrađivanje u mozgu prima signale za nagradu sa drugih mesta, podsticaj za obavljanje zadataka za nagrađivanje opada. Pojedinac se može udaljiti od ljudi do kojih mu je stalo. Kako zavisnost napreduje, pojedinac često postaje sve nezainteresovan za svakodnevni život i samo želi da „nahrani“ svoju zavisnost.

Detoksikacija od kokaina moguća je i u kućnim uslovima, ali se ne preporučuje. U tom slučaju, zavisnik će iskusiti veoma neprijatne simptome apstinencijalne krize. Iz tog razloga, u najvećem broju slučajeva, dolazi do pojave recidiva, odnosno zavisnik se vraća kokainu. Zato je profesionalna pomoć, kada je detoksikacija od kokaina u pitanju, ključna u prevazilaženju svih problema koje uzrokuje kokain.

Šta je kokain i kako utiče na telo?

Kokain je izuzetno moćan stimulans koji se dobija iz južnoameričke biljke koke. Moguće ga je pronaći u nekoliko različitih oblika i može se konzumirati pušenjem, ušmrkavanjem ili intravenozno, injekcijom. Kao stimulans, kokain se često naziva drogom za zabavu – obično se uzima da poveća nivo energije i spreči umor tokom dužeg vremenskog perioda. Korisnici takođe mogu uzimati kokain da povećaju samopouzdanje ili kao dodatni stimulans tokom intimnih odnosa.

Kao supstanca koja se može progutati, kokain ima neverovatno kratko vreme razgrađivanja. Brzo se apsorbuje u krvotok i vrlo brzo će početi da deluje. U isto vreme, efekti kokaina su neverovatno kratkotrajni. Maksimalno traju između 5 i 30 minuta.

Zbog brzine kojom bledi nivo kokaina, uobičajeno je da korisnici često koriste supstancu kako bi zadržali „osećaj“ što je duže moguće. Kao supstanca koja izaziva visoku zavisnost, dugotrajna upotreba nosi rizik od stvaranja psihološke zavisnosti. Ciscenje organizma od kokaina neretko je teže i zahtevnije u ovim slučajevima. Ukoliko osoba često konzumira kokain, njen organizam sadrži više ove supstance u sebi.

Pored toga, tolerancija na kokain se brzo razvija, što znači da su potrebne veće količine droge da bi se postigao isti efekat. Izgradnja nivoa tolerancije može dovesti do povećanja doza koje je praćeno većim rizikom od fizioloških oštećenja.

Kokain utiče na telo sužavanjem krvnih sudova, što dovodi do povećanja krvnog pritiska. Tokom vremena, produžena upotreba kokaina može dovesti do značajnog povećanja opterećenja srca.

Neposredna opasnost koju donosi dugotrajna upotreba kokaina je povećan rizik od srčanog udara, moždanog udara i slabljenja imunog sistema.

Detoksikacija organizma od kokaina štiti telo zavisnika i prvi je korak u lečenju zavisnosti. Apstinencijska kriza od kokaina moguća je na psihičkoj osnovi. Zbog toga, lečenje zavisnosti od kokaina zahteva boravak pacijenta u medicinski kontrolisanim uslovima. Zavisnik može imati i fizičku reakciju, pa je neophodno pratiti njegovo stanje u kontinuitetu.

Detoksikacija od kokaina

Detoksikacija od kokaina uklanja kratkoročne i dugoročne negativne posledice

Jedan od glavnih razloga zašto se detoksikacija od kokaina sprovodi, jeste otklanjanje negativnih efekata koje kokain uzrokuje. Centar za detoksikaciju od kokaina, kao što je MedTim, jeste specijalizovana ustanova u kojoj se može bezbedno i bezbolno izvršiti čišćenje organizma od kokaina i uklanjanje posledica ove droge.

Hronična i kontinuirana konzumacija kokaina sigurno vodi u zavisnost koja ima izuzetno štetne posledice po um i telo. Efekti kokaina mogu biti kratkoročni i dugoročni.

Kratkoročni negativni efekti koje uzrokuje kokain javljaju se nedugo nakon konzumacije ovog narkotika. Najčešće traju nekoliko minuta, ali zabeleženi su i slučajevi kada su ovi efekti trajali satima.

S jedne strane, kratkoročni efekti kokaina podrazumevaju euforiju, osećaj budnosti, pričljivost, smanjenu želju za spavanjem, povećanu osetljivost na spoljašnje stimulanse, kao što je zvuk, povećan krvni pritisak, ubrzani rad srca, povišenu telesnu temperaturu, proširene zenice i slično.

S druge strane, negativni akutni efekti zloupotrebe kokaina podrazumevaju:

Dugoročni negativni efekti koje uzrokuje kokain javljaju se kada zavisnik zloupotrebljava kokain duži vremenski period. Naročito kada konzumira kokain u sve većim dozama i kroz kraće vremenske intervale. Dugoročne negativne posledice kokaina manifestuju se na sve organe u telu.

Zbog dugoročnih negativnih efekata naročito je važna detoksikacija od kokaina, kako bi se organizam oporavio.

Kako izgleda apstinencijska kriza od kokaina?

Apstinencijska kriza od kokaina umnogome utiče na to kako se ponaša kokainski zavisnik dok prolazi kroz krizu. Upravo zbog pojave apstinencijska kriza od kokaina važno je da se detoksikacija od kokaina vrši u klinici gde će zavisniku biti na raspolaganju medicinski stručnjaci.

Kako će izgledati apstinencijska kriza od kokaina, zavisi od nekoliko faktora:

Apstinencijska kriza od kokaina drugačija je i uglavnom teža kada zavisnik duže vreme, hronično i kontinuirano, koristi kokain. Tada se organizam navikne na ovu drogu. Telo osobe se vremenom adaptira na psihoaktivnu supstancu koja se unosi u organizam i počinje da funkcioniše sa tom supstancom. To je zavisnost. Vremenom, biće potrebne sve veće doze da bi se postigao efekat koji je zavisnik imao kada je tek počeo da uzima kokain.

Apstinencijska kriza od kokaina javlja se kada osoba naglo prestane sa uzimanjem droge. Detoksikacija od kokaina koja se ne provodi u klinici za lečenje bolesti zavisnosti, pretežno uzrokuje pojavu psiholoških simptoma apstinencije. Fizički simptomi se, generalno, nešto ređe javljaju kada se vrši ciscenje organizma od kokaina.

Detoksikacija od kokaina – Koji su psihički simptomi apstinencijske krize?

Kao što smo već spomenuli, kada se vrši detoksikacija od kokaina češća je pojava psihičkih nego fizičkih simptoma.

Apstinencijska kriza od kokaina, međutim, mođe da izazive i određene fizičke simptome koji mogu da budu opasni po život. Detoksikacija od kokaina, ukoliko se ne sprovodi u medicinski kontrolisanim uslovima može da izazove fizičke reakcije koje su opasne po život.

Psihički simptomi su oni simptomi koji se javljaju u samom umu, u načinu razmišljanja.

Ti simptomi podrazumevaju:

Upravo zbog toga, neophodno je čišćenje organizma od kokaina sprovoditi pod nadzorom lekara. Simptomi apstinencije od kokaina mogu biti intenzivni do te mere da navode ljude da ponovo koriste kokain samo da bi osetili olakšanje.

Detoksikacija organizma od kokaina – Koji su fizički simptomi apstinencijske krize?

Detoksikacija organizma od kokaina definitivno izaziva i fizičke efekte, ali ne u tako izraženoj meri kao kada je reč o psihičkim. Kokainski zavisnik će tokom faze apstinencijska kriza od kokaina iskusiti sledeće fizičke simptome:

Detoksikacija od kokaina može bezbedno i efikasno da se sprovede u odgovarajućem centru za detoksikaciju od kokaina, kakav je MedTim. Klinika za lečenje bolesti zavisnosti MedTim koja se nalazi nadomak Beograda, efikasno pruža pomoć zavisnicima i njihovim porodicama.

Kako nastaje apstinencijska kriza od kokaina?

Apstinencijska kriza od kokaina nastaje kada zavisnik od kokaina prestane da konzumira kokain. Zavisnost od kokaina se razvija kada neko koristi kokain tokom dužeg vremenskog perioda i počne da se oslanja na ovaj stimulans da bi normalno funkcionisao.

Zavisnost od kokaina može se razviti različitom brzinom kod različitih ljudi. Genetika može igrati značajnu ulogu u tome koliko brzo neko postaje zavisan od kokaina nakon prve upotrebe ove droge.

Neki od fenomena zavisnosti i odvikavanja od kokaina mogu se objasniti uticajem droge na neurotransmisiju dopamina u mozgu. Upotreba kokaina može dramatično povećati aktivnost hemijskog elementa dopamina unutar možga. Dopamin je, inače, hormon koji u mozgu pokreće osećaje motivacije i nagrade.

Povećanje aktivnosti dopamina povezano sa kokainom snažno pojačava želju za konzumiranjem kokaina iznova i iznova. Međutim, tokom vremena i uz dugotrajnu upotrebu, mozak nekoga ko koristi kokain prilagođava se višku dopamina u svom sistemu. Postepeno postaje manje osetljiv na efekte kokaina, zbog čega im je potrebna sve veća količina stimulansa. Na taj način, mozak pokušava da izbegne pojavu kao što je apstinencijska kriza od kokaina.

Pored toga, kokain se opisuje tako kao da ima „eksplozivni rizik“ od zavisnosti. To znači da je vreme koje je potrebno nekome da postane zavistan od kokaina nakon početnog eksperimentisanja brže u poređenju sa drugim drogama.

Detoksikacija od kokaina u bolnici za lečenje zavisnosti MedTim efikasno neutrališe efekte koje izaziva apstinencijska kriza od kokaina. Samim tim, lečenje je efikasnije, jer nema pojave recidiva. Ujedno, lečenje zavisnosti od kokaina je daleko jednostavnije i prijatnije.

Detoksikacija od kokaina

Koliko dugo traje čišćenje organizma od kokaina?

Trajanje procesa čišćenje organizma od kokaina može zavisiti od vrste kokaina koji neko koristi. Na primer, redovna upotreba crack kokaina povezana je sa relativno bržim pojavom simptoma apstinencijske krize od kokaina. Može se iskusiti čak nekoliko sati nakon što je poslednji put korišćen kokain. Generalno, akutni simptomi odvikavanja od kokaina mogu trajati oko tri do četiri dana. Međutim, neki simptomi odvikavanja od kokaina mogu da traju nekoliko nedelja, kod nekih ljudi.

Ozbiljnost i trajanje dugoročnih simptoma apstinencije razlikuju se kod svake osobe.

Osobe koje su zavisne od kokaina duži vremenski period, ukoliko se ne sprovede efikasno čišćenje organizma od kokaina, moguća je pojava recidiv. Jedna studija je otkrila da su pacijenti koji su postigli visok rezultat na testu težine odvikavanja od kokaina imali četiri puta veću verovatnoću da će nastaviti da koriste kokain od onih sa niskim rezultatima.

Medicinski kontrolisano ciscenje organizma od kokaina pruža medicinsku i socijalnu podršku. Osigurava se da neko doživi siguran i udoban tretman odvikavanja. Ujedno, vrši se ublažavanje njihovog rizika od recidiva.

Detoksikacija od kokaina dešava se u nekoliko faza.

Prva faza poznata kao „slom „

Kada zavisnik prestane da konzumira kokain, naročito nakon dužeg perioda, dolazi do prve faze krize.
Tokom “slom” faze, zavisnik ne može da doživi zadovoljstvo.

Moguće je da zavisnik iskusi: anksioznost, pospanost, razdražljivosti, žudnju za kokainom i paranoju. Takođe, u ovoj fazi nije neuobičajeno prisustvo depresije i samoubilačkih misli. Mogu se javiti i neke kognitivne poteškoće, uključujući nedostatak koncentracije, periode konfuzije i blage probleme sa pamćenjem. Nije nemoguća i pojave fizičkih problema. Zavisnik može da iskusi aritmiju i tahikardiju, srčani zastoj, tešku dehidriranost i drhtavicu.

Ova faza može trajati od jednog do nekoliko dana.

Detoksikacija od kokaina – Druga i treća faza

Detoksikacija od kokaina sastoji se od tri faze, a druga faza podrazumeva samu apstinenciju od kokaina. Apstinencijska kriza od kokaina može trajati nekoliko nedelja od poslednje uzete doze. U ovoj fazi postoji povećana žudnja zavisnika za kokainom, razdražljivost, promene raspoloženja, periodi umora i letargije, kao i problemi sa pažnjom i koncentracijom.

Treća faza tokom procesa ciscenje organizma od kokaina jeste takozvano „gašenje“. U ovoj fazi zavisnik i dalje oseća žudnju za kokainom, naročito ako je izložen takozvanim okidačima iz okoline. Njegova okolina ne bi trebalo da ga podseća na prethodnu upotrebu ovog narkotika. Zato je potrebna promena okruženja tokom rehabilitacije. Mogu postojati dugoročni problemi sa apatijom, promenama raspoloženja i razdražljivošću.

Lečenje zavisnosti od kokaina započinje procesom detoksikacija od kokaina koja je veoma važna u periodu rehabilitacije. Čišćenje organizma od kokaina je ključno za dugotrajan i uspešan oporavak.

Kako da detoksikacija od kokaina bude 100% uspešna?

Detoksikacija od kokaina nije uvek uspešna, ali ukoliko se odmah primeni adekvatan način procesa ciscenje organizma od kokaina, onda sigurno neće biti povratnika narkoticima.

Detoksikacija organizma od kokaina zavisi od brojnih faktora.

Porodice zavisnika, ali i sam zavisnik često žele da saznaju kako da detoksikacija od kokaina bude uspešna? Na samom početku lečenja, važno je da lekar odmah uvidi stanje u kom se pacijent nalazi. Adekvatan uvid steći će saznanjem:

Apsolutno svaki zavisnik na uzimanje kokaina reaguje drugačije. Zbog toga detoksikacija organizma od kokaina, brzina kojom se odvija i vreme trajanja, biće različiti.

Detoksikacija od kokaina je proces koji čisti i telo i um zavisnika. Samostalno ciscenje organizma od kokaina nikada ne daje sasvim efikasne rezultate. Pored toga što je opasno i može da ugrozi život zavisnika, velika je opasnost i u recidiva. Čak i ako osoba uspe da prebrodi određeni period, simptomi koje uzrokuje apstinencijska kriza od kokaina mogu se pojaviti. Tada uglavnom i dolazi do pojave recidiva, odnosno zavisnik iznova počinje da konzumira kokain.

Detoksikacija od kokaina u kontrolisanim medicinskim uslovima sprečava i neutrališe negativne efekte krize i razarajuće efekte kokaina.

Savremena medicina može, uz pomoć farmakoterapije, psihoterapije i odgovarajućih medicinskih uređaja, ublažiti i eliminisati sve simptome koji negativno utiču na zavisnika. Detoksikacija od kokaina u klinici za lečenje bolesti zavisnosti MedTim ne samo da čisti telo, već čini da osoba razvije odbojnost prema kokainu.

Detoksikacija od kokaina moguća je za samo dve nedelje – Promenite život pomoću savremenih metoda lečenja klinike MedTim

Telo treba da nauči da funkcioniše bez kokaina i sa tim ciljem postoji mnogo dostupnih tretmana koji mogu pomoći u oporavku od zavisnosti. Detoksikacija od kokaina je izuzetno efikasan tretman koji zaista pomaže.

Nakon uspešnog završetka programa detoksikacije, lečenje se okreće rešavanju osnovnih uzroka zavisnosti. S obzirom na to da je zavisnost od kokaina psihološke prirode, obično je neophodan kontinuiran program rehabilitacije. Korisno je naučiti bivše korisnike kokaina da prepoznaju štetne misli o sebi koje bi mogle izazvati recidiv. Takođe, važno je osvestiti i prepoznavanje situacija u kojima bi mogli biti u iskušenju da ponovo koriste kokain. Strategije suočavanja i prevencija recidiva takođe se mogu naučiti kako bi pomogli da prepoznate kada se osećate najranjivije.

Klinika MedTim okuplja grupu lekara koji su podrška za vaše potrebe i koji će nesumnjivo pomoći na putu ka oporavku i omogućiti da zauvek ostavite zavisnost iza sebe.

Pronalaženje pravog programa je ključno. Bez toga nemoguće je ni započeti proces detoksikacija organizma od kokaina. Ako mislite da će vam biti teško da se oduprete iskušenju, onda bi klinika za lečenje bolesti zavisnosti mogla biti najbolja opcija za vas.

Pronalaženje najbolje nege za vas je slučaj odmeravanja prednosti i nedostataka i donošenja odluke na osnovu informacija. Proces se može znatno olakšati uz pomoć profesionalaca kao što je lekar klinike MedTim, kao i traženje saveta od specijaliste za bolesti zavisnosti.

Osoblje klinike MedTim dostupno vam je 24 časa i 7 dana u nedelji. Možete da nas pozovete u bilo kom trenutku, a konsultacije na klinici su potpuno besplatne.

Koristimo savremene i medicinski dokazano efikasne i bezbedne metode lečenja koje će vam sigurno pomoći da ostavite zavisnost od kokaina iza sebe. Tretman detoksikacija od kokaina sprovodi se u medicinski kontrolisanim uslovima i pod neprestanim nadzorom lekara.

Detoksikacija od kokaina

Kako sprovodimo lečenje u klinici MedTim?

U klinici MedTim pre nego što se započne proces detoksikacija organizma od kokaina, prvo se vrši procena stanja pacijenta. Putem dijagnostičke procedure procenjujemo zdravstveno stanje pacijenta i proveravamo da li postoje koegzistentne fizičke ili psihičke bolesti.

Nakon toga vršimo stabilizaciju stanja pacijenta. Tretiramo i upravljamo simptomima kokainske krize. Ovo je najbitnija, esencijalna i ujedno najzahtevnija faza detoksikacije. U okviru detoksikacione procedure za čišćenje organizma od kokaina, primenjuje se odgovarajuća farmakoterapija, kako bi se eliminisali simptomi koje može da izazove apstinencijalna kriza od kokaina.

Nakon detoksikacije od kokaina pacijent dobija tečni implant – Naltrexon (blokator za drogu). Efekat injekcije traje 30 dana, nakon čega pacijent treba ponovo da primi istu dozu za narednih 30 dana. Preporučuje da se u tokom godine dana prima ovaj blokator za drogu. Pored blokatora, pacijentu se propisuje i odgovarajuća farmakoterapija i preporučuje nastavak psihoterapije.

Kada se fizička detoksikacija od kokaina završi, to ne znači da je put izlečenja završen. Nakon detoksikacije, slede i odgovarajuće psihološke sesije (grupna terapija, sistemsko-porodična terapija, kognitivno-bihejvioralna terapija), kako bi pacijent bio psihički pripremljen na novi život. U klinici MedTim sa pacijentom radimo na lečenju uzroka koji je doveo do pojave zavisnosti. Zato je izlečenje izuzetno efikasno.

Izlečenje je moguće za samo dve nedelje! Mi znamo kako.

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.