Seroxat lek

Šta je seroxat lek i da li može izazvati zavisnost?

Pregled Sadržaja

Depresija je jedan od najčešćih i najrasprostranjenijih afektivnih, odnosno psihičkih bolesti današnjice. Procena je da skoro 4 odsto svetske populacije boluje od depresije. Statistički podaci Svetske zdravstvene organizacije (WHO) pokazuju da blizu 300 miliona ljudi širom planete pati od ove bolesti. Nezvanično, ovaj broj je sigurno veći i nimalo zanemarljiv. Farmakološki tretman tretiranja i stavljanja pod kontrolu simptoma depresivnih poremaćaja jeste putem lekova za depresiju. Jedan od njih je seroxat lek.

Depresija, kao takva, može se okarakterisati kao savremena mentalna bolest koja ne bira svoju žrtvu. Neki od uobičajenih simptoma ovog oboljenja jesu gubitak volje, interesovanja i zadovoljstva, patološko depresivno raspoloženje, crne misli, osećaj tuge, beznađa i krivice… Isto tako, depresivna osoba se oseća bespomoćno, bez ili sa veoma niskim pragom samopoštovanja. Takođe je prisutan poremećaj spavanja i sna (insomnija ili hipersomnija) i apetita (povećan ili, češće, smanjen).

U odnosu na osećaj normalne tuge, koji svaki čovek katkad doživi, depresiju karakteriše konstantna apatija, pesimizam i gubitak životne radosti. Sve to utiče na regularno kognitivno i emocijalno funkcionisanje osobe.

Da li seroxat lek može pomoći kod depresije? Šta je uopšte seroksat lek? Kakva svojstva ima seroksat antidepresiv? Koja su njegova neželjena dejstva? I, kao jedno od ključnih pitanja nameće se – da li antidepresiv seroxat može izazvati zavisnost? Saznajte odgovore na ova, kao i na brojna druga pitanja o seroksatu u našem blogu.

Šta je seroxat lek?

Seroxat lek je antidepresiv koji se može dobiti isključivo uz lekarski uput. Seroksat lek pripada grupi medikamenata koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI).

Naime, serotonin je hemikalija koja se nalazi u ljudskom mozgu, a poznatiji je i kao “hormon sreće”. Adekvatna proizvodnja serotonina u ljudskom organizmu utiče na osećaj dobrog raspoloženja. Studije su pokazale da osobe koje pate od depresije ili anksioznosti imaju smanjen nivo serotonina u odnosu na druge osobe.

Seroksat antidepresiv, kao i ostali lekovi iz grupe SSRI deluju tako što povećavaju nivo serotonina u mozgu. Dakle, seroxat lek balansira hemikalije u mozgu, povećavajući nivo serotinina kako bi pospešio raspoloženje osobe. Prema tome, antidepresiv seroxat je jedan u nizu medikamenata (pored, recimo, Zolofta) koji se koristi u lečenju klinički dijagnostifikovane depresije, ali i anksioznih poremaćaja.

Neki od drugih naziva za seroksat lek, pod kojima se on može naći u prodaji, jesu i paksil (Paxil), paroksetin (Paroxetine), Sereupin, Deroxat, Pexeva, kao i Aropax. S druge strane, neki od uličnih slengova za seroxat lek su:

Za koja stanja se koristi antidepresiv seroxat?

Kao što smo mogli da vidimo, antidepresiv seroxat koristi se najčešće za tretiranje i lečenje simptoma depresije, odnosno u pitanju je seroxat lek za depresiju. Međutim, pored depresije, seroxat lek se koristi za lečenje i sledećih stanja:

Pored svega navedenog, seroxat lek se ponekad koristi za lečenje pacijenata koji se oporavljaju od zavisnosti od droga (narkomanija) ili alkoholizma i koji odgovaraju kriterijumima za veliki depresivni poremećaj.

Kako se koristi seroxat lek za depresiju?

Seroxat lek se najčešće koristi u vidu tablete, odnosno oralnim putem. Pacijenti obično uzimaju, na lekarski uput, između 20 i 50 mg seroksat leka jednom dnevno, u zavisnosti od stanja koje se leči. Seroxat lek za depresiju je formulisan kao: tableta sa produženim oslobađanjem, tableta sa trenutnim oslobađanjem ili u tečnom obliku.

Obično se antidepresiv seroxat ne prepisuje osobama mlađim od 18 godina jer može izazvati samoubilačke misli i ponašanje. Uvek seroksat lek treba uzimati tačno na način kako je prepisao izabrani lekar kako bi se sprečio poremećaj upotrebe i zavisnost. Treba podvući i to da može proći nekoliko nedelja da pacijenti osete njegove pune efekte.

Načelno se i u teoriji seroksat ne smatra lekom koji izaziva zavisnost. Međutim, pojedina seroxat iskustva i praksa su pokazali drugačije rezultate. Naime, dosledna dosledna zloupotreba seroksata, ipak, može dovesti do fizičke, ali i psihičke zavisnosti.

Seroksat antidepresiv i razlika u odnosu na Ksanaks

Neretko se dešava da ljudi mešaju (pa čak i smatraju istim, za tretiranje istih stanja) seroksat antidepresiv sa Ksanaksom. Međutim, iako imaju sličnosti, seroxat lekKsanaks lek su različite vrste medikamenata.

Ksanaks pripada grupi benzodiazepinskih lekova, što znači da on ima sedativno i antianksiozno (anksiolotičko) dejstvo. Drugim rečima, ksanaks se ne smatra antidepresivom, dok je seroksat lek upravo to – lek za podizanje raspoloženja. Dok se i seroksat lek i Ksanaks mogu koristiti za lečenje anksioznitih poremećaja i napada panike, seroxat lek se, kao što smo naveli, može koristiti i za lečenje drugih medicinskih stanja. Neka od njih su, dakle, depresija, opsesivno kompulzivni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj i drugo.

I Ksanaks i antidepresiv seroxat mogu uzrokovati fizičku zavisnost, psihičku zavisnost, kao i apstinencijalnu krizu.

Koji su seroxat nezeljeni efekti?

Seroxat nezeljeni efekti se generalno mogu podeliti u dve vrste:

1) Seroxat nezeljeni efekti pri redovnom uzimanju ovog leka

Kao i kod svakog drugog leka, tako i seroxat lek može izazvati određene kontraindikacije, čak i kada se uzima na način i dozi koju je prepisao izabrani lekar. Neka od njih su sledeća:

Osim svega navedenog, seroxat nezeljeni efekti mogu uključiti i sledeće, mada ređe posledice pri redovnoj konzumaciji ovog leka:

2) Seroxat nezeljeni efekti pri zloupotrebi ovog leka

Kada se seroxat lek zloupotrebljava, to znači da osoba ovaj antiddepresiv koristi suprotno njenoj nameni. Tačnije, konzument tada antidepresiv seroxat uzima na način na koji nije predviđen lekarskim uputom i to:

Isto tako, pod zloupotrebom ovog antidepresiva smatra se i posećivanje više lekara, kako bi se dobio veći broj uputa za seroxat lek, kao i lažiranje simptoma da bi se dobio lekarski uput za seroksat.

Uobičajeni seroxat nezeljeni efekti pri zloupotrebi ovog leka uključuju, ali se ne ograničavaju na:

Seroxat lek

Seroxat lek – Ko se nalazi u najvećem riziku od zloupotrebe i zavisnosti od ovog leka?

Načelno posmatrano, svako ko uzima seroxat lek nalazi se u riziku od zloupotrebe i razvijanja zavisnosti ovog leka. Ovo se može desiti čak i ako osoba uzima seroksat lek za depresiju tačno onako kako je prepisano lekarskim uputom. Kao što smo istakli, zavisnost od antidepresiva seroksata jedan je od poznatijih neželjenih efekata konzumiranja ovog medikamenta. Međutim, treba istaći i to da nisu svi koji koriste ovaj lek u opasnosti od njegove zloupotrebe.

Veća je verovatnoća da će određene grupacije ljudi zloupotrebljavati antidepresiv seroxat, odnosno biti u većem riziku od zloupotrebe i zavisnosti od drugih ljudi. To su:

Na kraju krajeva, iako se ne nalazi baš svaki pojedinac u riziku od zloupotrebe seroksata, nemoguće je tačno i detaljno utvrditi taj rizik. Stoga, svaki pacijent treba da bude oprezan kada sa lekarom razgovara o izboru i konzumaciji seroksata.

Antidepresiv seroxat i zavisnost od ovog medikamenta

Iako mnogi ne klasifikuju antidepresiv seroxat kao lek koji stvara naviku i zavisnost, to nije u potpunosti tačno – naprotiv. Dosledna, kontinuirana i dugotrajna zloupotreba seroksata svakako može uzrokovati i fizičku i psihičku zavisnost.

Na primer, u pokušaju da se oslobodi osećanja depresije ili anksioznosti, osoba može uzeti značajno veću dozu leka seroksata. U mnogim slučajevima, ljudi koji zloupotrebljavaju seroxat lek takođe zloupotrebljavaju i druge psihokativne supstance koje izazivaju zavisnost. Ovo su obrasci ponašanja koji, kao što smo rekli, predstavljaju klasičnu zloupotrebu seroksata koja neminovno vodi u zavisnost. Osim toga, nagli i iznenadni prestanak uzimanja ovog leka dovodi do simptoma apstinencijalne krize, što je samo pokazatelj da seroxat lek definitivno može izazvati fizičku zavisnost.

Oko 16.9 miliona Amerikanaca starijih od 12 godina zloupotrebljavalo je lekove na recept kao što je seroxat lek, pokazuje izveštaj Nacionalne ankete o upotrebi droga i zdravlju iz 2018. Recimo, mnogi ljudi u SAD-u koji zloupotrebljavaju seroksat lek istovremeno imaju poremećaj upotrebe drugih vrsta lekova na recept, naročito lekova protiv bolova, stimulansa, lekova za smirenje i sedativa.

Zloupotreba seroksata može izazvati ozbiljne štetne fizičku i psihičke posledice po osobu. Ali, isto tako, poremećaj upotrebe i zavisnost od antidepresiva seroksata može imati i druge posledice kao što su poremećeni odnosi porodicom i prijateljima, gubitak posla ili povučeno ponašanje. 

Zavisnost od seroksata je ozbiljna i kompleksna bolest koja se ne sme uzimati olako – ali oporavak je i te kako moguć.

Zato se obavezno treba potražiti stručna pomoć radi prevazilaženja ovog stanja i nastavka trezvenog i normalnog života.

Seroxat lek – Znaci i simptomi zloupotrebe i zavisnosti

Videli smo da seroxat lek, ukoliko se zloupotrebljava, može uzrokovati to da osoba postane zavisna od ovog antidepresiva. Svi znaci zloupotrebe i zavisnosti od seroksata mogu se podeliti u dve kategorije – fizičke i psihološke simptome.

1) Fizički znaci i simptomi zavisnosti i zloupotrebe seroxata

Fizički znaci i simptomi zloupotrebe i zavisnosti od seroksata mogu biti znatno drugačiji od onih simptoma koji se generalno mogu očekivati. Fizički simptomi zavisnosti i zloupotrebe antidepresiva seroksata usko su povezani sa znacima odvikavanja od ovoga leka (simptomi apstinencijalne krize). Neki od njih su:
Budući da zavisnost od seroxata nije česta pojava, osoba možda neće imati jaku želju i žudnju za ovim lekom (psihička zavinost). Međutim, osoba može osetiti apsolutnu prazninu kada prođe poluvreme eliminacije seroksata (vreme za koje je potrebno da se iz organizma izbaci polovina ovog leka), ali još ne može da uzme drugu dozu. Kada organizam “primeti” nedostatak leka u svom sistemu, može doći do simptoma apstinenacijalne krize, kao što su tromost, nervoza i nesanica.

2) Psihološki znaci i simptomi zavisnosti i zloupotrebe seroxata

Pored fizičkih simptoma zavisnosti, seroxat lek, tačnije njegova zloupotreba može uzrokovati i određene psihičke posledice. Pošto seroksat lek treba da pomogne pacijentima u lečenju depresije, kao i drugih mentalnih poremećaja, razumljivo je da postoji rizik od psihičke zavisnosti.

Neki od psiholoških znakova i simptoma zloupotrebe i zavisnosti od seroksata uključuju, ali se ne ograničavaju na:

Što duže pacijent koristi seroxat lek za depresiju izvan njegove preporučene upotrebe, to se više mogu primetiti društvene posledice uzimanja ovog leka. U slučaju da se bilo koji od ovih znakova uoči kod osobe koja uzima seroksat antidepresiv, neophodno je potražiti hitnu profesionalnu i medicinsku pomoć.

Zašto seroksat antidepresiv ne smeju da uzimaju deca, adolescenti i mlađi od 18 godina?

Seroksat antidepresiv naročito nije preporučljiv za decu, tinejdžere i mlađe od 18 godina. Naime, kod pacijenata mlađih od 18 godina, u slučaju upotrebe seroksata, postoji veći rizik od neželjenih dejstava kao što su:

Takođe, u ovoj starosnoj dobi još nije utvrđena bezbednost dugoročne upotrebe seroksat leka na rast, sazrevanje mišljenja i ponašanja. Osim toga, navedeni seroxat nezeljeni efekti, odnosno dejstva mogu se javiti i kod osoba koje uzimaju ovaj lek, a koje su mlađe od 25 godina.

Ukoliko kod vama bliske osobe primetite navedene simptome, obavezno se obratite stručnoj ustanovi kao što je MedTim.

Seroxat lek

Seroxat lek i apstinencijalna kriza

Jedan od najizrazitijih znakova zavisnosti od seroksat leka su simptomi apstinencijalne krize – neprijatni simptomi koje osoba oseća kada naglo prestane sa upotrebom ovog leka. Odvikavanje od antidepresiva seroksata može biti izuzetno ozbiljno stanje koje zahteva stručnu pomoć profesionalaca.

Uobičajeni simptomi apstinencijalne krize i odvikavanja od od seroksata su:

Iako je mala verovatnoća da će odvikavanje od seroksata biti fatalno sa smrtniim ishodom, ovo stanje može biti veoma bolno, nelagodno i neprijatno za pacijenta. To je naročito slučaj ukoliko osoba pokušava da se odvikne od upotrebe ovog leka bez medicinskog nadzora i kliničkog lečenja. Međutim, ako se pacijenti pridržavaju strogog rasporeda smanjenja upotrebe seroksata pod nadzorom lekara, mnogi simptomi odvikavanja mogu se izbeći ili ozbiljno smanjiti.

Iako iznenadni prestanak upotrebe seroksata (“cold turkey”) deluje kao lako rešenje, ovo zapravo može samo otežati celu situaciju. Tačnije, simptomi apstinencijalne krize tada mogu biti mnogo ozbiljniji i dugotrajniji.

Medicinski program detoksikacije od seroksata jedini je siguran i udoban način da se zavisnik odvikne i prestane sa upotrebom ovog antidepresiva. Svaki individualizovani program detoksikacije se redovno modifikuje kako bi se prilagodio promenljivim potrebama pacijenta, što pruža najbolje moguće rezultate.

Medicinska detoksikacija takođe obezbeđuje veće stope trajne trezvenosti, jer je u tom slučaju, uz stručni nadzor lekara, mala, pa gotovo nepostojeća šansa za recidivom.

Seroksat antidepresiv - Odvikavanje od ovog leka po satima i danima

Kada je seroksat antidepresiv u pitanju, vreme povlačenja simptoma apstinencijalne krize u velikoj meri zavisi od osobe do osobe. Tačnije, način na koji će se ispoljavati ovi simptomi, intenzitet i vreme njihovog trajanja zavisi od brojnih faktora kao što su:
Evo i kako izgleda tipična vremenska linija trajanja simptoma apstinencijalne krize od seroksata:

1) 24 do 48 sati nakon poslednje uzete doze

Simptomi apstinencijalne krize obično počinju da se pojavljuju jedan do dva dana nakon prestanka upotrebe ovog leka.

2) 4 do 5 dana nakon poslednje uzete doze

Simptomi povlačenja dostižu svoj vrhunac otprilike u ovom periodu i mogu biti neverovatno ozbiljni i neprijatni.

3) 2 do 3 nedelje nakon poslednje uzete doze

Simptomi apstinencijalne krize postepeno nestaju u ovom periodu i obično potpuno prestaju do ovog trenutka. Međutim, može proći i do 3 meseca da se mozak osobe prilagodi funkcionisanju bez seroksata u svom sistemu.

Neka od seroxat iskustva

Predočićemo vam sada samo neka od seroxat iskustva od osoba koje su uzimale i/ili i dalje uzimaju ovaj lek. Želimo da naglasimo da je svaka osoba različita i da će, shodno tome, različito i reagovati na seroxat lek i imati drugačija iskustva.

Pila sam gotovo 5 godina seroxat lek, zajedno sa ksanaksom. Na moje iznenađenje, stanje mi se pogoršalo, pa mi je lekar promenio terapiju i prepisao Zoloft lek. Prve dve nedelje je bilo sve u redu, a onda je došlo do iznenadnih lupanja srca, tahikardija, zujanja u ušima i osećaju trnaca u telu. Sada sam trenutno u konsultaciji sa lekarima da vidim da li je ovo normalno i koliko je potrebno da se moj organizam navikne na seroksat.”

“Prvi simptomi koje sam osetio pri uzimanju seroksata su bili: gubljenje apetita, drhtavica, vrtoglavica i sušenje usta. Međutim, ovi simptomi su prošli tek nakon tri od četiri nedelje. Kada sam pokušao nakon godinu dana neprestanog uzimanja ovog antidepresiva da smanjim dozu, nastao je pravi pakao u mom životu: košmari, vrtoglavice, osećaj elektrošokova u mozgu, rukama, nogama i niz kičmu – ne daj Bože nikome! Postao sam zavistan od ovog leka!”

“Jedan od propratnih efekata uzimanja seroxata za mene je bila gojaznost. Dobila sam dodatnih 15 kilograma viška, što je bilo isuviše za mene. Držala sam najrazličitije dijete, išla u teretanu, bila fizički izuzetno aktivna, a rezultat – ništa! Nisam mogla nikako da smršam! Kada sam pokušala da prestanem da pijem seroksat lek, javili su mi se veoma neprijatni trzaji i noćne more!”

Lečenje zloupotrebe i zavisnosti od seroksat leka

Videli smo da seroxat lek, odnosno njegova zloupotreba i prekomerna upotreba vodi u stanje koje se zove zavisnost. A zavisnost je kompleksna, teška i nepredvidiva bolest koja razara pojedinca i njegovo okruženje u svakom aspektu. Nepreduzimanje bilo kakvih mera i nelečenje zloupotrebe i zavisnosti od seroksata može izazvati ozbiljne fizičke, psihičke i društvene posledice.

Stručna medicinska pomoć i lečenje zavisnosti i zloupotrebe od seroksata jedini je siguran, bezbedan i proveren način da se osoba spasi od daljeg uništavanja svog života! Dakle, to je jedini pouzdan put da se ovoj opasnoj bolesti stane na kraj i da se zaustave sve štetne posledice i efekti uzimanja seroksata.

Klinika MedTim je savremena bolnica specijalizovana lečenje zloupotrebe i zavisnosti od bilo kojih supstanci i lekova! Bez obzira na to koji je stepen ozbiljnosti i intenziteta zloupotebe seroxata, naš tim međunarodno priznatih stručnjaka svakog pacijenta tretira sa maksimalno velikom pažnjom, brigom i medicisnkom negom.

Zahvaljujući našim inovativnim i revolucionarnim programima lečenja, modernoj medicinskoj opremi i individualnom pristupu, osoba se može jednom zasvagda osloboditi destruktivne navike i poremećaja upotrebe seroksat leka.

Po prijemu pacijenta u našu bolnicu, odmah sprovodimo detaljne analize i testiranja, kako bismo utvrdili dijagnozu i opšte stanja pacijenta. Na osnovu dobijenih nalaza, pravimo individualni plan lečenja neželjenog stanja.

Najsavremenija intenzivna nega, kao i personalizovani pristup svakom pacijentu u klinici MedTim učiniće da bilo koji oblik zavisnosti nestane.

Seroxat lek

Seroxat lek – Klinika MedTim kao najbolje rešenje za lečenje zavisnosti!

Lečenje zavisnosti i poremećaja upotrebe seroksata u klinici MedTim traje od 7 do 14 dana – bez supstitucione terapije na kraju lečenja! Ujedno, pojava relapsa svedena je na minimum, a efikasnost lečenja je izuzetno visoka.

Od drugih sličnih ustanova nas razlikuje to što obavljamo potpuno bezbolnu i medicinski proverenu i pouzdanu detoksikaciju od svih nusprodukata ovog leka. To znači da pacijent tokom detoksikacije, uz stručni nadzor našeg osoblja, neće osetiti nijedan neprijatan apstinencijalne krize. Ovaj detoksikacioni tretman pomaže da organizam pacijenta izbaci toksine na brži i bezbolniji način. Pri završetku ovog tretmana svi simptomi odvikavanja nestaju!

Nakon detoksikacije i čišćenja organizma pacijenta od svih štetnih supstanci, sledi proces psihičke rehabilitacije. Drugim rečima, naši iskusni i stručni psihijatri, psihoterapeuti i psiholozi obavljaju temeljnu i detaljnu psihoterapiju. Cilj je da u ovom procesu pacijent razume uzroke problema kompulzivnog uzimanja seroxat leka, kao i da usvoji veštine kojim se ovaj problem prevazilazi.

Ako se vi ili vama bliska osoba borite sa poremećajem upotrebe ili zavisnospću od seroksat leka, ne čekajte da se stanje pogorša, već nas pozovite odmah! Nudimo vam potpuno besplatne konsultacije koje se tiču mogućnosti lečenja. Mi smo tu da vam pomognemo jer znamo da možemo da vam pomognemo! Stojimo vam na raspolaganju u svakom trenutku, a vrata naše klinike su vam uvek otvorena.

MedTiM – Mesto gde novi život započinje!

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.