Lecenje zavisnosti od alkohola

Lečenje alkoholizma

Pregled Sadržaja

Lečenje zavisnosti od alkohola daje vam šansu da započnete jedan zdrav i nov život!

Zbog čega je lecenje alkoholizma bitno? Alkoholizam, odnosno zavisnost od alkohola jeste ubedljivo najrasprostranjenija bolest zavisnosti današnjice. To je problem koji utiče na sve aspekte života alkoholičara, ali i ljudi koji su bliski zavisniku od alkohola.

Zavisnost od alkohola je, zapravo, kontinuirana želja zavisnika za alkoholnim pićem i nemogućnost da se prestane sa pijenjem, uprkos svim negativnim uticajima koje ova psihokativna supstanca proizvodi. Procenjuje se da problem sa pijenjem ima od 10 do 15% odrasle populacije. Prema svim istraživanjima, poremećaj upotrebe alkohola kompletno narušava i fizičko i psihičko zdravlje. Ukoliko se ne leči i ne tretira proverenim medicinskim metodama, alkoholizam skraćuje život i do 15 godina, pa je tako životni vek jednog alkoholičara skraćen na 55 do 60 godina.

Zbog činjenice da je legalan, lako dosupan i jeftin, alkohol se često ne klasifikuje kao droga. S druge strane, ukoliko dođe do njegove zloupotrebe razvija se snažna fizička i psihička zavisnost. Nakon razvijanja alkoholizma, kao poremećaja, odvikavanje od alkohola je jako teško, ali ne i nedostižno. Razlog za to leži u apstinentskoj krizi koja se javlja kada alkoholičar pokuša da prestane sa konzumacijom alkohola.

Iz ovih razloga, lečenje alkoholizma zahteva celokupan medicinski tretman u klinici za lečenje bolesti zavisnosti.

Lecenje od alkohola – Šta karakteriše ovu bolest?


Postoje 3 glavna faktora koji određuju alkoholizam.

Imajući u vidu ova tri faktora zbirno, pojedincu je veoma teško da sam reši problem koji ima i da savlada zavisnost. Pre nego što se jave na lecenje od alkohola, sami ili od njihovih najbližih, zavisnici uglavnom pokušavaju da prekinu sa pijenjem na svoju ruku, ali neretko bezuspešno. Razlog leži u tome što ih psihička zavisnost vraća u bolest i tzv. “začarani krug” iz kojeg nisu sposobni samostalno da izađu i prestanu sa konzumiranjem alkohola.

Lecenje zavisnosti od alkohola

Alkoholizam lecenje - Koji su znaci i simptomi zavisnosti od alkohola?

Alkoholizam, odnosno poremećaj upotrebe alkohola javlja se kada hemijske promene, usled dugotrajne i hronične upotrebe ove psihoaktivne supstance, uzrokuju da mozak promeni i prilagodi svoje normalne funkcije. Tada dolazi do zavisnosti.

Činjenica je da alkoholizam prate određeni znaci na osnovu kojih se može alkoholičar prepoznati:

Alkoholizam je progresivni poremećaj. To znači da se uticaj ove bolesti i rizik od zdravstvenih problema pogoršava produženom upotrebom alkohola. Zato je neophodno lecenje alkoholizma sprovesti još u najranijoj fazi ove zavisnosti.

medtim-kontaktirajte-nas

Usmerite svoj život
na pravi put

Pozovite nas i zakažite razgovor sa našim lekarima

Zavisnost od alkohola i faze alkoholizma

Osobe najpre počinju sa konzumacijom alkohola iz znatiženje i uživanja. Svojim uticajem na mozak, alkohol ljudima samo prividno olakšava psihičke tegobe i poboljšava raspoloženje. Međutim, ovo je samo početak konzumacije.

Ukoliko osoba nastavi sa pijenjem alkohola, ova konzumacija prelazi u naviku, zatium u potrebu koja prerasta u zavisnost od alkohola. S tim u vezi, postoje četiri faze alkoholizma koje unuštavaju čoveka.

Lečenje alkoholizma
Lecenje zavisnosti od alkohola
Lecenje alkoholizma u bolnici MedTim

Koji su zavisnički mehanizmi kod alkoholizma?

Zavisnički mehanizmi razvijaju se zajedno sa fazama alkoholizma. Ovi mehanizmi podstiču i jačaju zavisnos, zbog čega je pojedincu veoma teško da izađe iz ovog “začaranog kruga” i bolesti bez stručne pomoći.

Zavisnički mehanizmi su sledeći:

Posledice alkoholizma

Koje su posledice alkoholizma?

Jedan od glavnih razloga zbog kojeg ljudi i piju i zbog kojeg, posledično, dolazi do zavisnosti,jeste želja za efektima (posledicama) koje alkohol izaziva. Sve posledice alkoholizma mogu se podeliti na kratkotrajne i dugotrajne efekte.
Iako su oba oblika posledica štetni po alkoholičara i njegovu okolinu, naročitu paćnju treba obratiti na dugotrajne posledice alkoholizma, koje definitivno zahtevaju lecenje od alkohola.

Kratkotrajne posledice alkoholizma

Postoje brojni kratkoročni efekti alkoholizma, odnosno zloupotrebe alkohola koji su naročito izraženi kod osobe koja se nalazi u alkoholisanim stanju. Pritom, ovi efekti variraju u zavisnosti od stepema pijanstva osobe. 

Kada se konzumira u veoma visokim dozama, alkohol može biti smrtonosan. Zato još jednom podvlačimo da je lecenje alkoholizma neophodno još u najranijim fazama ove bolesti. Neki od efekata intoksikacije alkoholom podrazumevaju smanjeni srčani rad, respiratorne probleme, gušenje u predelu stomaka, gubitak pamćenja o svim novim događajima i, u ekstremnim situacijama – smrt.

Dugotrajne posledice alkoholizma

Nakon konzumacije alkohola u relativno dužem vremenskom period dolazi do dugoročnih negativnih posledica alkoholizma. Alkohol, kao psihoaktivna supstanca, šteti celom organizmu.

Svi dugotrajni štetni efekti alkoholizma mogu se podeliti na fizičke, psihičke i društvene.

Fizičke posledice alkoholizma uključuju:

Psihičke (mentalne) posledice alkoholizma uključuju:

Društvene posledice alkoholizma uključuju:

Zavisnost od alkohola i apstinencijalna kriza

Apstinencijalna kriza kod alkoholičara jeste stanje koje nastupa kada zavisnik naglo prestane sa konzumacijom alkohola ili smanji njegovu količinu. Drugim rečima, apstinencijalna kriza se nispoljava kroz žudnju alkoholičara za alkoholom koja nastaje kao posledica stečene fizičke zavisnosti. U ekstremnim slučajevima, apstinencijalna kriza može dovesti i do smrti alkoholičara.
Alkoholičar, kroz sindrom apstinentske krize, oseća kombinaciju psihičkih, fizičkih i emocionalnih simptoma – od blage anksioznosti, do umora i mučnine. Simptomi apstinencijalne alkoholne krize javljaju se uperiodu od 12 do 48 po prestanku pijenja alkohola.

Prema istraživanjima, znaci apstinencijalne krize obično uključuju minimum dva od navedenih simptoma:

Pored ovih, apstinencijalna kriza se ogleda i u slabijoj intelektualnoj i radnoj efikasnosti, agresivnosti, poteškoćama u komunikaciji, napetošću, depresivnošću. Svi ovi simptomi se mogu pogoršati u naredna 2 do 3 dana od dana nastupanja apstinencijalne krize. U pojedinim slučajevima, oni mogu trajati i do nekoliko nedelja.

Teži oblici apstinencijalne krize podrazumevaju alkoholnu halucinozu i epileptične napade. Najteži simptom, odnosno posledica apstinentske krize jeste delirijum tremens.

Šta je delirijum tremens?

Delirijum tremens (alkoholičarsko ludilo) predstavlja ubedljivo najtežu komplikaciju alkoholizma. U pitanju je, nažalost, neretka psihoza kod alkoholičara koja se javlja kao rezultat toksičnog efekta alkohola.

Delirijum tremens nastaje usled naglog prestanka uzimanja alkohola, u okviru od 48 do 96 sati, čemu je prethodilo konstantno dugotrajno pijenje velikih količina alkohola. Mogućnost javljanja delirijuma kod hroničnih alkoholičara procenjuje se na 5% do 10%. Učestaliji je kod starije populacije, budući da kod njih već postoje struktura moždana oštećenja.

Klinička slika delirijum tremensa je konfuznost, dezorijentacija u vremenu i prostoru, halucinacije (kao što su miševi, bube i sl.), psihomotorna uznemirenost, intenzivni strah, nesanica, oštećenje pamćenja, tremor, preznojavanje, povišena telesna temperatura, ubrzan rad srca, povišen krvni pritisak i proširene zenice.

Pored ovih simptoma, prisutni su i dehidratacija i elektrolitni disbalans. Simptomi se javljaju u večernjim satima i pogoršavaju u toku noći.

Faktori rizika za nastanak delirijum tremensa su:

Delirijum je hitno i zabrinjavajuće stanje sa visokom stopom smrtnosti. Rano prepoznavanje simptoma je ključno, zbog čega je lečenje alkoholizma, odnosno delirijum tremensa neophodno sprovesti što pre.

Lečenje delirijum tremensa

Lečenje podrazumeva parenteralnu primenu benzodiazepina i hipnotika uz rehidratacionu, antibiotsku, polivitaminsku, kardioprotektivnu, antikoagulacionu i drugu neophodnu terapiju. Lečenje se sprovodi u bolničkim uslovima, a najadekvatnije se lecenje od alkohola sprovodi u jedinici intenzivne nege.

Komplikacije kod delirijum tremensa podrauumevaju: respiratornu insuficijenciju, respiratorni arest, pneumoniju, srčanu aritmiju, akutni infarkt miokarda, insuficijenciju funkcije jetre, renalnu insuficijenciju i epilepsiju. 

Uprkos intenzivnom tretmanu, smrtnost pacijenata obolelih od delirijuma kreće se od 5% do 15%. Danas, uz savremene mere dijagnostike i lečenja, kreće se oko 5%. Najčešći uzroci smrti su respiratorna insuficijencija i srčana aritmija. Delirantni pacijenti takođe su u visokom riziku od kasnih komplikacija hroničnog alkoholizma od kojih su najčešće ciroza jetre i oštećenje mozga (Wernicke-Korsakoff sindrom i alkoholom indukovana demencija).

Lecenje delirijum tremensa

Lecenje alkoholizma i medicinski tretman u klinici MedTim

Zavisnost od alkohola je bolest koja predstavlja ozbiljan problem ne samo za pacijenta, već i za porodicu i najbliže osobe alkoholičara. Lečenje zavisnosti od alkohola podrazumeva holistički, celoviti pristup, koji uključuje psihološki, farmakološki i socijalni tretman.

Ukoliko vas zanima lečenje alkoholizma cena, budite slobodni da nas pozovete ili pošaljete e-mail.

Medicinski tretman za zavisnike od alkohola traje 14 dana

Saznajte sve o bolestima zavisnosti i drugim psihičkim problemima

medtim-kontaktirajte-nas

Pozovite odmah +381668035073

Ili nas kontaktirajte putem email forme ispod

Psihološko savetovanje

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.