Tretmani za lečenje psihičkih problema

Pregled psihijatra

Pregled se odvija kroz razgovor sa psihijatrom, gde se uzima lična i porodična anamneza o bolesti. Cilj razgovora je nastojanje da se kroz odgovore pacijent što bolje upozna, sagledaju teškoće, okolnosti koje su dovele do bolesti i druge važne činjenice koje su bitne za dijagnostikovanje bolesti, procenu stanja pacijenta i primenu odgovarajuće farmakoterapije. U toku tretmana psihijatar svakodnevno obavlja razgovor sa pacijentom radi praćenja stanja i efkasnosti procedura, psihoterapije i farmakoterapije.

Laboratorijske analize

Po samom prijemu pacijenta u bolnicu rade se analize iz krvi – KKS, biohemijske analize, virusi HIV i hepatit, kao i proširene analize ukoliko postoji indikacija. Pored laboratorijskih analiza iz krvi rade se i analize urina.

Specijalistički pregledi

Svaki pacijent po prijemu u bolnicu biće pregledan od strane specijaliste interne medicine kako bi se utvrdile indikacije, ali i kontraindikacije za procedure sa kojima bolnica raspolaže, a vezane za program lečenja psihičkih problema.

Dijagnostičke procedure

Po samom prijemu, a na osnovu internističkog pregleda, internista određuje dodatne dijagnostičke procedure uz pomoć kojih ćemo odrediti indikacije i kontraindikacije za tretman, u to spadaju UZ abdomena i srca, EKG. Ukoliko je potrebno rade se i dodatne procedure (MRT, CT, RTG, gastroskopija….) koje ne spadaju u standardni program i rade se po preporuci lekara uz dogovor sa porodicom.

Psihodijagnostika

Psihološko testiranje koje podrazumeva primenu testova za procenu kognitivnih funkcija, procenu ličnosti kroz strukturisane psihološke testove kao i projektivne tehnike. U radu sa psihologom i specijalnim pedagogom, procenjujemo psihološki status pacijenta na osnovu koga određujemo psihoterapijski pristup u lečenju koji je individualna za svakog pacijenta.

Psihoterapija

Psihoterapijski rad sa psiholozima i specijalnim pedagozima, ujedno i psihoterapeutima iz različitih psihoterapijskih pravaca usmeren je na promene mišljenja i stavova u odnosu na bolest. Na osnovu tih mišljenja i stavova se, kroz rad, dolazi i do promena u ponašanju, što je od presudnog značaja u rehabilitacionom periodu radi održavanja stabilnog psihičkog stanja.

Kroz psihoterapijski rad se takođe razvijaju drugačiji pogled na život posle lečenja, kao i pogled na prošlost iz druge perspektive.

Lečenje podrazumeva kombinaciju farmakoterapije i psihoterapije osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije. To je iz razloga jer imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju.

Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Pacijenta učimo tehnikama samopomoći, vežbe disanja i radimo vođenu meditaciju, nalazimo načine kako da kontrolišu strahove i bez lekova.

Procedure za lečenje psihičke zavisnosti

U sklopu lečenja psihičkih problema, pored farmakoterapije, pacijent prolazi sa psihologom i specijalnim pedagogom kroz psihološke procedure koje su usmerene ka jačanju voljnih mehanizama. Procedure podrazumevaju psihoterapijski rad uz pomoć farmakoterapije.

U pitanju je kombinacija seanse psihoterapije sa intravenskom infuzijom transmedijatora, što dozvoljava da se poveća potencijal psihoterapije do maksimalnog nivoa i psihoterapija pomoću koje psiholog ili specijalni pedagog sugestivno deluje na podsvest psihologa uz pomoć leka.

Edukacija pacijenta i članova porodice

U toku tretmana sa pacijentima i porodicama pacijenata psiholog i specijalni pedagog na osnovu ranije urađenih procena radi edukaciju o bolesti.

Edukacija podrazumeva sagledavanje bolesti iz medicinskog ugla, prepoznavanje okidača koji su nas uveli i održavali u bolesti, kao i sagledavanje direktnih posledica.

Ključni deo edukacije je vezan za rehabilitacioni deo koji počinje posle bolničkog lečenja, tzv ambulantni deo koji traje u narednih godinu dana.

Klinika MedTim Logo

Bolnica za lečenje zavisnosti MedTiM

Radno vreme:

Radno vreme i prijem pacijenata
svakog dana od 00-24h

medtim-kontaktirajte-nas

Usmerite svoj život
na pravi put

Pozovite nas i zakažite razgovor sa našim lekarima

Regenerativne procedure

Pored psihoterapije u toku medicinskog tretmana pacijenti imaju na raspolaganju fizikalne tretmane, tretmani u hiperbaričnoj komori, infrared sauna, limfna drenaža i manuelna masaža (1 masaža je uračunata u cenu tretmana).

Pored psihoterapije u toku medicinskog tretmana u cenu tretmana uključena je 1 masaža/limfna drenaža, 5 regenerativnih infuzija i 1 tretman u slanoj sobi. Ostali regenerativni tretmani se dodatno naplaćuju kao što su hiperbarična komora, oxygen led spa kapsula, infrared sauna, plazmafereza, slana soba, masaža/limfne drenaže.

Bolnica za lečenje zavisnosti MedTim
medtim-kontaktirajte-nas

Pozovite odmah +381668035073

Ili nas kontaktirajte putem email forme ispod

Podrška pacijentima i ambulantno lečenje

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.