Tretmani za lečenje zavisnosti

Pregled psihijatra

Pregled se odvija kroz razgovor sa psihijatrom, gde se uzima lična i porodična anamneza o bolesti. Cilj razgovora je nastojanje da se kroz odgovore pacijent što bolje upozna, sagledaju teškoće, okolnosti koje su dovele do bolesti i druge važne činjenice koje su bitne za dijagnostikovanje bolesti, procenu stanja pacijenta i primenu odgovarajuće farmakoterapije. U toku tretmana psihijatar svakodnevno obavlja razgovor sa pacijentom radi praćenja stanja i efkasnosti procedura, psihoterapije i farmakoterapije.

Laboratorijske analize

Po samom prijemu pacijenta u bolnicu rade se analize iz krvi – KKS, biohemijske analize, virusi HIV i hepatit, kao i proširene analize ukoliko postoji indikacija. Pored laboratorijskih analiza iz krvi rade se i analize urina.

Specijalistički pregledi

Svaki pacijent po prijemu u bolnicu biće pregledan od strane specijaliste interne medicine kako bi se utvrdile indikacije, ali i kontraindikacije za procedure sa kojima bolnica raspolaže, a vezane za program lečenja psihičkih problema.

Dijagnostičke procedure

Po samom prijemu, a na osnovu internističkog pregleda, internista određuje dodatne dijagnostičke procedure uz pomoć kojih ćemo odrediti indikacije i kontraindikacije za tretman, u to spadaju UZ abdomena i srca, EKG. Ukoliko je potrebno rade se i dodatne procedure (MRT, CT, RTG, gastroskopija….) koje ne spadaju u standardni program i rade se po preporuci lekara uz dogovor sa porodicom.

Psihodijagnostika


Psihološko testiranje koje podrazumeva primenu testova za procenu kognitivnih funkcija, procenu ličnosti kroz strukturisane psihološke testove kao i projektivne tehnike. U radu sa psihologom i specijalnim pedagogom, procenjujemo psihološki status pacijenta na osnovu koga određujemo psihoterapijski pristup u lečenju koji je individualna za svakog pacijenta.

Psihoterapija

Psihoterapijski rad sa psiholozima i specijalnim pedagozima, ujedno i psihoterapeutima iz različitih psihoterapijskih pravaca usmeren je na promene mišljenja i stavova u odnosu na bolest. Na osnovu tih mišljenja i stavova se, kroz rad, dolazi i do promena u ponašanju, što je od presudnog značaja u rehabilitacionom periodu radi održavanja stabilnog psihičkog stanja.
Kroz psihoterapijski rad se takođe razvijaju drugačiji pogled na život posle lečenja, kao i pogled na prošlost iz druge perspektive.

Lečenje podrazumeva kombinaciju farmakoterapije i psihoterapije osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije. To je iz razloga jer imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju.

Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Pacijenta učimo tehnikama samopomoći, vežbe disanja i radimo vođenu meditaciju, nalazimo načine kako da kontrolišu strahove i bez lekova.

Procedure za lečenje psihičke zavisnosti

U sklopu lečenja psihičkih problema, pored farmakoterapije, pacijent prolazi sa psihologom i specijalnim pedagogom kroz psihološke procedure koje su usmerene ka jačanju voljnih mehanizama. Procedure podrazumevaju psihoterapijski rad uz pomoć farmakoterapije.
U pitanju je kombinacija seanse psihoterapije sa intravenskom infuzijom transmedijatora, što dozvoljava da se poveća potencijal psihoterapije do maksimalnog nivoa i psihoterapija pomoću koje psiholog ili specijalni pedagog sugestivno deluje na podsvest psihologa uz pomoć leka.

Edukacija pacijenta i članova porodice

U toku tretmana sa pacijentima i porodicama pacijenata psiholog i specijalni pedagog na osnovu ranije urađenih procena radi edukaciju o bolesti.
Edukacija podrazumeva sagledavanje bolesti iz medicinskog ugla, prepoznavanje okidača koji su nas uveli i održavali u bolesti, kao i sagledavanje direktnih posledica.
Ključni deo edukacije je vezan za rehabilitacioni deo koji počinje posle bolničkog lečenja, tzv ambulantni deo koji traje u narednih godinu dana.

Klinika MedTim Logo

Bolnica za lečenje zavisnosti MedTiM

Radno vreme:

Radno vreme i prijem pacijenata
svakog dana od 00-24h

medtim-kontaktirajte-nas

Usmerite svoj život
na pravi put

Pozovite nas i zakažite razgovor sa našim lekarima

Regenerativne procedure

U cenu tretmana u trajanju od 7 dana, uključena je 1 masaža/limfna drenaža i 1 tretman u slanoj sobi. Ostali regerativni tretmani se dodatno naplaćuju, kao što su:

  • hiperbarična komora,
  • hepatometaboličke infuzije,
  • metaboličke infuzije,
  • oxygen led spa kapsula,
  • infrared sauna,
  • plazmafereza,
  • slana soba,
  • masaža/limfna drenaža.

Što se tiče tretmana u trajanju od 14 dana, u cenu tretmana je uključena 1 masaža/limfna drenaža, 5 hepatometaboličkih infuzija i tretman u slanoj sobi. Ostali regerativni tretmani se dodatno naplaćuju, kao što su: hiperbarična komora, hepatometaboličke infuzije, metaboličke infuzije, oxygen led spa kapsula, infrared sauna, plazmafereza, slana soba, masaža/limfna drenaža.

U cenu tretmana ulazi 1 plazmafereza, 5 metaboličkih infuzija, 1 masaža/limfna drenaža i 1 tretman u slanoj sobi. Ostali regenerativni tretmani se dodatno naplaćuju, kao što su: hiperbarična komora, oxygen led spa komora, infrared sauna, plazmafereza, slana soba, masaža/limfne drenaža.

U cenu tretmana ulazi 5 metaboličkih infuzija, 1 masaža/limfna drenaža i 1 tretman u slanoj sobi. Ostali regenartivni tretmani se dodatno naplaćuju, kao što su: hiperbarična komora, oxygen led spa kapsula, infrared sauna, plazmafereza, slana soba i masaža/limfne drenaža.

U cenu tretmana uključene su 2 plazmafereze, 5 metaboličkih infuzija, 1 masaža/limfna drenaža i tretman u slanoj sobi. Ostali regenerativni tretmani se naplaćuju, kao što su: hiperbarična komora, oxygen led spa kapsula, infrared sauna, plazmafereza, slana soba i masaža/limfne drenaža.

U cenu tretmana u trajanju od 10 dana uključeno je 5 regenerativnih infuzija, 1 masaža/limfna drenaža i 1 slana soba. Ostali regenerativni tretmani se dodatno naplaćuju, kao što su: hiperbarična komora, oxygen led spa kapsula, infrared sauna, plazmafereza, slana soba, masaža/limfne drenaža. 

Što se tiče tretmana od 14 dana uključena je 1 plazmafereza, 5 regenerativnih infuzija, 1 masaža/limfna drenaža i 1 tretman u slanoj sobi. Ostali regenerativni tretmani se dodatno naplaćuju, kao što su: hiperbarična komora, oxygen led spa kapsula, infrared sauna, plazmafereza, slana soba, masaža/limfne drenaža.

U cenu tretmana ulaze 2 plazmafereze, 5 metaboličkih infuzija, 1 masaža/limfna drenaža i 1 tretman u slanoj sobi. Ostali regenerativni tretmani se dodatno naplaćuju (hiperbarična komora, oxygen led spa kapsula, infrared sauna, plazmafereza, slana soba, masaža/limfne drenaža).

U cenu tretmana uključena je 1 plazmafereza, 5 metaboličkih infuzija, 1 masaža/limfna drenaža i 1 tretman u slanoj sobi. Ostali regerativni tretmani se dodatno naplaćuju, kao što su: hiperbarična komora, oxygen led spa kapsula, infrared sauna, plazmafereza, slana soba, masaža/limfna drenaža.

Bolnica za lečenje zavisnosti MedTim

Detoksikacija kroz infuzije kod lečenja zavisnosti od opijata

Svakodnevno pacijenti koji se leče od opijatske zavisnosti dobijaju infuzije u kojima se nalaze vitaminski kompleksi i aminokiseline koje potpomažu detoksikaciju.

UROD

Ultra-rapid detox je prvi korak u lečenju opijatske zavisnosti od opijata i veoma važna procedura u sprečavanju pojave recidivakoji nastaju zbog fizičkih kriza od opijata. Uz procedure detoksikacije uključuje se i farmakoterapija kao podrška u stvaranju dugotrajne apstinencije od nedozvoljene upotrebe opijata. Metoda detoksikacije pomaže organizmu da izbaci opijate na brži i bezbolniji način. 

UROD je detox procedrua koja se radi pod totalnom anestezijom u jedinici intenzivne nege i traje od 6 do 8 sati. U postupku ultra-brze detoksikacije, detoksikacija opijatima se indukuje upotrebom bolus injekcije veoma visokih doza opijatskog antagonista (nalokson) pod opštom anestezijom ili jakom sedacijom. Proceduru UROD radi anesteziolog.

UROD
Medicinski san tretmani za lecenje zavisnosti

Procedure za lečenje psihičke zavisnosti

U sklopu lečenja bolesti zavisnosti, pacijent prolazi sa psihologom i specijalnim pedagogom kroz procedure koje leče psihičku zavisnost – smnajivanje želje za efektom psihoaktivne supstance. Procedure podrazumevaju psihoterapijski rad uz pomoć farmakoterapije.

U pitanju su procedure za stvaranje uslovnog refleksa gađenja prema psihoaktivnoj suptanci – averzivne procedure, kombinacija seanse psihoterapije sa intravenskom infuzijom transmedijatora, što dozvoljava da se poveća potencijal psihoterapije do maksimalnog nivoa i psihoterapija pomoću koje psiholog ili specijalni pedagog sugestivno deluje na podsvest psihologa uz pomoć leka.

Edukacije pacijenta i članova porodice

u toku tretmana sa pacijentima i porodicama pacijenata psiholog i specijalni pedagog na osnovu ranije urađenih procena radi edukaciju o bolesti. Edukacija podrazumeva sagledavanje bolesti iz medicinskog ugla, prepoznavanje okidača koji su uveli i održavali u bolesti zavisnosti, kao i sagledavanje direktnih posledica. Ključni deo edukacije je vezan za rehabilitacioni deo koji počinje nakon bolničkog lečenja, tzv. ambulantni deo koji traje u narednih godinu dana

BLOKATOR

Na kraju lečenja svaki pacijent koji je prošao procedure za lečenje psihičke zavisnosti dobija tečni implant (injekcija).

Efekat injekcije traje 28 dana, posle čega pacijent treba ponovo da primi istu dozu za narednih 28 dana. Preporuka je da se u naredenih godinu dana prima tzv blokator jer predstavlja dobar mentalni I fizički blok protiv mogućih psihičkih kriza koje mogu da uvedu u recidiv. 

Pored blokatora, pacijentu se ordinira odgovarajuća farmakoterapija i preporučuje nastavak psihoterapije. Ukoliko postoje kontraindikacije za blokator, pacijentu se prepisuju tablete čije dejstvo traje 24h i koje se uzimaju uz prepisanu redovnu terapiju od strane psihijatra na kraju bolničkog lečenja. Prvi blokator ulazi u cenu lečenja.

Na kraju lečenja svaki pacijent koji je prošao procedure za lečenje psihičke zavisnosti dobija tečni implant – naltrexon. Efekat injekcije traje 30 dana, posle čega pacijent treba ponovo da primi istu dozu za narednih 30 dana. 

Preporuka je da se u naredenih godinu dana prima tzv blokator jer predstavlja dobar mentalni blok protiv mogućih psihičkih kriza koje mogu da uvedu u recidiv. Pored blokatora, pacijentu se ordinira odgovarajuća farmakoterapija i preporučuje nastavak psihoterapije.

Na kraju lečenja svaki pacijent koji je prošao deox i proveru da li je telo očišćeno od opijata dobija naltrexon tečni implant. Efekat injekcije traje 30 dana, posle čega pacijent treba ponovo da primi istu dozu za narednih 30 dana. 

Preporuka je da se u naredenih godinu dana prima tzv blokator jer predstavlja dobar ne samo fizički već i mentalni blok protiv mogućih psihičkih kriza koje mogu da uvedu u recidiv. Pored blokatora, pacijentu se ordinira odgovarajuća farmakoterapija i preporučuje nastavak psihoterapije. 

Ukoliko postoje kontraindikacije za naltrexon injekciju, pacijentu se prepisuju tablete čije dejstvo traje 24h i koje se uzimaju uz prepisanu redovnu terapiju od strane psihijatra na kraju bolničkog lečenja. Kod tretmana u trajanju od 10 dana, blokator ne ulazi u cenu lečenja, dok kod tretmana u trajanju od 14 dana, prvi blokator ulazi u cenu lečenja.

Blokator za lecenje zavisnosti
medtim-kontaktirajte-nas

Pozovite odmah +381668035073

Ili nas kontaktirajte putem email forme ispod

Tretmani za lecenje zavisnosti

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.