Psihoterapija

Psihoterapija

Psihoterapija pomaže pacijentu da se izbori sa problemima i nastavi normalan život

Psihoterapija ima najvažniju ulogu kod prevazilaženja problema psihičke zavisnosti.

U pitanju je process promene koji se odvija kroz dijalog između klijenta/pacijenta i terapeuta. Cilj psihoterapije je razumevanje uzroka probelma i usvajanje veština kojima se problem rešava.

Posle urađene psihodijagnostike, kada psihoterapeut ima psihološki profil pacijenta, kroz individualni pristup sprovodi se psihoterapijski proces.

Psihoterapija je osnovni korak ka potpunom izlečenju zavisnika

Psihoterapija predstavlja važan tretman kod lečenja bolesti zavisnosti, kao što su narkomanija, zavisnost od kocke, alkoholizam, tabletomanija i drugo.

Psihoterapijski proces sa zavisnicima usmeren je na menjanje stavova i navika koje su ih odvele u zavisnost. Cilj jeste obaranje zavisničkih mehanizama kroz učenje kako da pacijent razume, prihvati i upravlja svojim mislima, osećanjima, a na kraju i postupcima. Osnovna svrha psihoterapije sa zavisnicima je lečenje psihičke zavisnosti koja je glavni uzrok recidiva (relapsa) kod zavisnika od kocke, kokaina i marihuane.

medtim-kontaktirajte-nas

Usmerite svoj život
na pravi put

Pozovite nas i zakažite razgovor sa našim lekarima

Psihoterapija pomaže kod resocijalizacije i reintegracije pacijenata

Pored farmakoterapije, psihoterapija u klinici MedTim predstavlja veoma bitnu kariku u lancu lečenja bolesti zavisnosti.

Psihoterapijski proces počinje dok se pacijent nalazi na bolničkom (stacionarnom) lečenju i kada se za to stvore objektivni i subjektivni uslovi. Ovaj proces je individualan i intenzivan, s obzirom na to da se pacijent ne zadržava duži vremenski period na bolničkom lečenju. Po izlasku iz bolnice, savetuje se nastavak psihoterapije sa terapeutom iz bolnice ili drugim izabranim terapeutom u trajanju od godinu dana, a uporedo sa ambulantnim periodom.

Na taj način terapeut ne samo da je uključen u terapijski proces-promenu, već i u evaluaciju ambulantnog lečenja. Ambulantno lečenje ne podrazumeva samo promene kod pojedinca, već celog porodičnog i socijalnog okruženja.

Psihoterapija je proces tokom kojeg pacijent prelazi put od neželjenog ka željenom stanju. Neželjeno stanje podrazumeva stanje u koje pacijent želi da izmeni, dok željeno stanje predstavlja ono što pacijent i njegova porodica žele da postignu tokom psihoterapijskog procesa. 

Psihoterapija nije dragocena samo kod osoba koje imaju probleme sa zavisnošću, već za sve ljude sa inicijativom i sklonošću da aktivno rešavaju sopstvene probleme.  Psihoterapijom se unapređuje kvalitet života. Na taj dolazi se do rešenja za neku neprijatnu životnu situaciju i unapređuje lični rast i razvoj.

GRUPNA TERAPIJA

Svrha grupne terapije je pružanje motivacije pacijentu od vođe grupe ili terapeuta, kao i razmena mišljenja i stavova o problemu u cilju pronalaženja rešenja. Kroz grupni rad dajemo neophodnu podršku i razumevanje svakom pojedincu u grupi. 

Interakcija između terapeuta i pacijenta podstiče napredak u funkcionisanju ne samo kroz stručnu intervenciju, već i kroz povratne informacije koje pacijent daje grupi. Neretko i sami pacijenti predlažu i iniciraju temu, shodno trenutnim interesovanjuma i potrebama.

Psihoterapija

SISTEMSKA PORODIČNA TERAPIJA

Sistemska porodična terapija zasniva se na tome da je porodica jedinstveni socijalni sistem koji ima svoju strukturu i svoje obrasce komunikacije.

Obrasci su određeni prema mnogim faktorima, a njih uglavnom čine roditeljska uverenja i vrednosti, ličnosti svih članova porodice, uticaji članova proširene porodice (bake, deke, rođaci).

Svaka porodica je interaktivna, razvija se na jedinstven način i svaka promena kod jednog člana porodice utiče na celokupnu porodičnu strukturu, kao i na svakog člana pojedinačno.

KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNA TERAPIJA

Kognitivno-bihejvioralna terapija je tretman koji svojim struktuisanim terapijskim pristupom osposobljava klijenta da samostalno rešava emocionalne problem i prevaziđe blokade. 

KBT terapeut raspolaže sa velikim brojem kognitivnih, emocionalnih, bihejvioralnih postupaka i tehnika, a sama terapija ima faze koje se smenjuju u toku psihoterapijskog procesa. U prvoj fazi koriste se kognitivne tehnike, u drugoj kombinacija kognitivnih i emocionalnih, dok se u trećoj fazi se dodaju i bihejvioralni postupci.

Medicinski asistirana psihoterapija

Medicinski asistirana psihoterapija je psihološka procedura koja ima drugačiji pristup u lečenju zavisnosti. Ova procedura integriše inovativan medicinski tretman sa nutritivnom podrškom i psihoterapijom pod dejstvom leka.

Ova terapija predstavlja kombinaciju psihoterapije sa intravenskom infuzijom transmedijatora, što povećava potencijal psihoterapije. Često sâm medicinski tretman za lečenje bolesti zavisnosti nije dovoljan. Isto se može reći i za psihoterapiju i rehabilitaciju nakon lečenja.

Medicinski asistirana psihoterapijska procedura je integrisani program lečenja koji ima medicinsku osnovu. Usmerena je na korigovanje štetnih biohemijskih procesa u mozgu koji se javljaju zbog negativnih efekata koje izazivaju psihoaktivne supstance.

Medicinski asistirana psihoterapija

Medicinski asistirana psihoterapija se obavlja u bolničkim uslovima, nakon čega se u narednom periodu koristi propisana terapija i suplementi, uz istovremeno profesionalno savetovanje.

Program je osmišljen tako da pomogne oslobađanju od žudnje za narkoticima. Zahvaljujući tome ponovo se uspostavlja nutritivna ravnoteža, poboljšava mentalna jasnoća i inicira savetovanje.

medtim-kontaktirajte-nas

Pozovite odmah +381668035073

Ili nas kontaktirajte putem email forme ispod

Psihološko savetovanje

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.