Kognitivno bihejvioralna terapija

Kongitivno bihejvioralna terapija

Šta je kognitivno bihejvioralna terapija?

Kognitivno bihejvioralna terapija (KBT terapija) je svojevrsna psihoterapija koja svojim strukturisanim terapijskim pristupom osposobljava pacijenta da samostalno rešava emocionalne probleme i prevaziđe blokade.

Kao što sama reč kaže, ova terapija sastoji se iz kombinacije dva psihoterapijska metoda – bihejvioralna terapija i kognitivna terapija. Spojeni u jednu celinu, kognitivno bihejvioralna terapija značajno pomaže u prevazilaženju psihičkih problema.

MedTiM i kognitivno bihejvioralna terapija Beograd

KBT terapija, odnosno pristup zasniva se na kognitivnom modelu emocionalnih reakcija. Suština KBT terapije jeste da je glavni uzrok pacijentovih osećanja i ponašanja njegove misli, a ne spoljašnji događaji i faktori. Drugim rečima, kognitivno bihejvioralna terapija Beograd i KBT terapeuti na klinici MedTiM menjaju način na koji pacijent razmišlja o svojoj situacij, učeći ih da je u potpunosti moguće ponašati se i osećati se bolje čak i u trenucima kada je nepovoljna situacija i dalje nepromenjena.

Naši KBT terapeuti raspolažu sa velikim brojem kognitivnih, emocionalnih, bihejvioralnih postupaka i tehnika, a sama terapija ima faze koje se smenjuju u toku psihoterapijskog procesa.

Kognitivno bihejvioralna terapija se u našoj MedTiM bolnici ne primenjuje samo sa zavisnicima, već i sa suzavisnicima. Najčešće su to roditelji, nešto ređe partneri, a najređe deca zavisnika. Takođe, KBT terapija se ne primenjuje samo sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci, već i sa osobama koje imaju problem sa anksioznošću i depresijom.

Bihejvioralna terapija

Kada je u pitanju bihejvioralna terapija, odnosno bihejvioralni metod, u centar ovog koncepta stavlja se ponašanje. Srž ovog metoda jeste da je svako patološko ispoljavanje pacijenta stečeno ili naučeno maladaptivno ponašanje.

Nekada je ovaj metod podrazumevao samo motoričko ponašanje, odnosno ponašanje koje je merljivo i uočljivo. Međutim, bihejvioralna terapija danas uključuje i određene druge, suptilnije vidove ponašanja (kognitivni procesi, vegetativne funkcije…).

Kod osoba koje pate od anksioznosti uočljiva je reakcija, odnosno maladaptivni obrazac ponašanja kao što su bežanje i izbegavanje. Kod osoba koje pate od depresije dolazi to tzv. bespomoćnog ponašanja ili jednostavno ne poseduju odgovarajuće sposobnosti kao što sposobnost odgovarajuće komunikacije i slično.

Bihejvioralna terapija

Tehnike bihejvioralne terapije na našoj klinici usmerene su upravo ka promeni ovakvog ponašanja, adaptiranju i sticanju novih modela ponašanja i veština. Ove tehnike su detaljno strukturisane i lako se primenjuju. Između ostalog, one uključuju asertivni trening, izlaganje određenim situacijama i slično.

medtim-kontaktirajte-nas

Usmerite svoj život
na pravi put

Pozovite nas i zakažite razgovor sa našim lekarima

Kognitivno bihejvioralna terapija i ABC model

Jedan od najpoznatijih modela, kada je u pitanju kognitivno bihejvioralna terapija, jeste ABC model. Zahvaljujući njemu i radu sa našim KBT terapeutom, pacijent identifikuje iracionalna uverenja kako bi ih promenio.

Svi mi osećamo, živimo i radimo po izvesnim uverenjima. Neka uverenja smo stekli davno i ona nam služe. Zahvaljujući tome, napravili smo nebrojeno dobrih koraka iz kojih je izašlo nebrojeno dobrih situacija koje smo proživeli.

Međutim, nisu sva uverenja koja imamo ona koja nam služe. Naprotiv, neka uverenja nas uvode u situacije iz kojih ne izlazimo na najbolji način ili se u njima zadržavamo duži vremenski period.

Kognitivno bihejvioralna terapija i ABC model

Upravo ove negativne situacije na duže staze prave emotivne blokade. Rezultat negativnih uverenja, ukoliko ih ne promenimo, mogu biti neke dijagnoze koje utiču negativno na kvalitet života (anksioznost, depresija…)

A – aktivacioni događaj – (opisuje trenutnu situaciju u kojoj se pacijent nalazi, situacija pokreće emocije);

B – uverenje, (negativne misli koje se vezuju za situaciju; tih misli pacijent često nije svestan, ali je i te kako svestan emocija koje u tom momentu oseća).

C – posledice, (negativna osećanja i neadekvatna ponašanja).

Kognitivno bihejvioralna terapija – Šta leči?

Ako se pitate “kognitivno bihejvioralna terapija sta leci”, treba znati da je cilj KBT terapije menjanje iracionalnog mišljenja u racionalno, nakon čega sledi promena u emocionalnom odgovoru. Kao krajnji rezultat dobija se racionalna emocija u odnosu na situaciju. Pacijent stiče sposobnost da misli racionalno u problematičnim situacijama, kao i da na osnovu tih misli adekvatno reaguje.

Mi smo tu da vam pružimo šansu za novi život!

medtim-kontaktirajte-nas

Pozovite odmah +381668035073

Ili nas kontaktirajte putem email forme ispod

Dijagnostika

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.