blokatori za drogu klinika za lecenje zavisnosti MedTim 1

Šta su blokatori za drogu i kako deluju?

Pregled Sadržaja

Blokatori za drogu su, kao što im naziv sugeriše, supstance, odnosno medikamenti koji blokiraju dejstva narkotika. Glavno dejstvo i cilj ovih blokatora sastoji se u umanjivanju želje i poriva zavisnika za uzimanjem psihoaktivnih supstanci. Kada govorimo o blokatorima za drogu, tu se podrazumevaju blokatori opijata, odnosno za grupu svih opioidnih supstanci, kao što su heroin, oksikodon, kodein, buprenofrin, morfijum, metadon, fentanyl i slično.

Zavisnost od opijata predstavlja dugotrajnu i hroničnu bolest koja može izazvati ozbiljne zdravstvene, društvene i finansijske probleme. Opijati se mogu definisati kao supstance koje, delujući na CNS, izazivaju osećaj euforije, zadovoljstva i olakšanja bola. Opijatsku zavisnost karakteriše snažna, kompulzivna žudnja zavisnika za upotrebom opiodnih droga, uprkos svim štetnim dejstvima koja izazivaju. 

Ono što je specifično za opijate jeste da imaju izrazito visok potencija zavisnosti, odnosno za veoma kratko vreme mogu izazvati adikciju. Heroin, kao ilegalni narkotik, može izazvati zavisnost čak i nakon jedne upotrebe, u kom slučaju je lečenje zavisnosti od heroina neophodno. S druge strane, opijati koji su zakoniti i koji se mogu uzeti na recept takođe mogu izazvati zavisnost, čak i ako se uzimaju prema propisanim uputstvima. Nažalost, mnogi opijati na recept se zloupotrebljavaju, kada i ne postoji medicinski opravdana svrha uzimanja istih. 

Ovakav obrazac ponašanja gotovo sigurno vodi u zavisnost od opijata. Opioidi (opijati) menjaju način funkcionisanja mozga, uzrokuju toleranciju, što znači da zavisnik mora da uzima veće doze i u češćim vremenskim intervalima, kako bi postigao isti efekat. Nakon naglog prestanka uzimanja opijata, dolazi do pojave vrlo neugodnih i neprijatnih simptoma apstinencijalne krize. 

Jednostavno, zavisnost od heroina i drugih opijata može dovesti do brojnih životno-zdravstvenih komplikacija, uključujući i rizik od predoziranja i smrti. Blokatori za drogu su se pokazali kao odlični medikamenti u sklopu tretmana lečenja zavisnosti od opijata. 

Zašto su blokatori za drogu važni?

blokatori za drogu klinika za lecenje zavisnosti MedTim 2

Opijati se, nakon unošenja u organizam, vezuju za određene opioidne receptore u mozgu i nervnom sistemu. Nakon ovog vezivanja, dolazi do oslobađanja dopamina, zbog čega osoba oseća zadovoljstvo, „high“ osećaj, i ublažavanje osećaja bola. Međutim, blokator, odnosno blokatori za drogu blokiraju ili znatno smanjuju efekte opijata, zbog čega se nazivaju i opiodni antagonisti!

Dakle, njihovo dejstvo se sastoji u preveniranju opijata da se vežu za jednu ili više grupa opioidnih receptora. Blokatori za drogu, među kojima se najviše ističe Naltrekson (o kojem će kasnije biti više reči), takođe se vezuju za opiodne receptre u mozgu. Međutim, za razliku od opijata, blokator ne aktivira ove receptore i ne izazva oslobađanje hormona dopamina. Jednom kada se ovaj antagonist nađe na odgovarajućem mestu na receptoru, on postaje prava „brana“, tako što blokira vezivanje bilo kog opioidnog agonista (opijate) za receptor.

To znači da heroin i drugi opijati, nakon uzimanja blokatora, neće izazvati „high“ osećaj niti bilo kakve druge efekte povezane sa opioidima.

Kada je u pitanju ugradnja blokatora za drogu, odnosno njihovo ubacivanje u sistem zavisnika, oni imaju još jednu veoma važnu ulogu. Naime, pojedini opiodni antagonisti mogu čak i „oboriti“ i skinuti opioidne agoniste sa recepta i blokirati njihovo ponovno vezivanje.

Blokatori za drogu, kao metoda farmakološke izolacije opijata, predstavljaju jednu od najefikasnijih metoda u sprečavanju uzimanja ovih supstanci. 

Zavisnik teško da može da se odupre iskušenju da ponovo uzme opijat, naročito ako se nalazi u apstinentskoj krizi. Iz ugla zavisnika – razlog i povod za zloupotrebom opijata uvek postoji. Njegova žudnja i nagon za uzimanjem opijata su toliko jaki, da on ne može da ih kontroliše ili zaustavi, ne razmišljajući uopšte o negativnim posledicama svog ponašanja. U praksi su se blokatori ugradjeni, odnoso implementirani ili ubačeni u organizam pokazali kao pouzdan bedem odbrane protiv dejstva opijata!

Ugradnja blokatora za drogu i sta su ugradjeni blokatori

Postavljaju se pitanja – šta podrazumeva ugradnja blokatora? Sta su ugradjeni blokatori? Postoji li neka posebna procedura kako se vrši ugradnja blokatora za drogu? Da li se blokatori za drogu zaista ugrađuju ili postoji neki drugi način njihovog implementiranja u organizam?

Naime, ugradnja blokatora za drogu koristi se kao generički termin za implementaciju, odnosno ubacivanje ovih medikamenata u sistem zavisnika. 

Kada je u pitanju ugradnja blokatora za drogu, odnosno kada su blokatori ugradjeni (ubačeni) u organizam narkomana, onda u njegovom sistemu postoji medikament koji efikasno sprečava i ometa dejstvo opijata.

S tim u vezi, ugradnja blokatora se može izvršiti na tri načina:

Prema tome, ugradnja blokatora za drogu predstavlja jedan značajan deo celokupnog tretmana za odvikavanje od zavisnosti. Drugim rečima, blokatori ugradjeni nisu čarobni medikamenti koji, sami po sebi, rešavaju problem zavisnosti. Oni predstavljaju pomoćno ili dodatno sredstvo u lečenju zavisnosti, čiji je krajnji cilj, zajedno sa svim drugim terapijama, kompletno izlečenje od zavisnosti i sprečavanje pojave recidiva. 

Blokatori za drogu - Šta je Naltrekson (Naltrexone)?

Jedan od najefektnijih blokatora za drogu, odnosno blokatora opijata koji definitivno daje rezultat jeste Naltrekson (Naltrexone) Ovaj blokator se u praksi pokazao kao najučinkovitiji u sklopu terapije lečenja zavisnosti od opijata.

Kada se Naltrekson, kao blokator za drogu, koristi u kombinaciji sa psihoterapijom i ostalim procedurama za lečenje zavisnosti, on će sigurno pomoći u smanjivanju i eliminaciji želje za uzimanjem opijata. 

Važne stavke o Naltreksonu:

blokatori za drogu klinika za lecenje zavisnosti MedTim 3

Kako deluje Naltrekson (Nalorex)?

Iako u suštini sinonimi za iste medikamente, postoji razlika između Naltreksona i Nalorexa, a ona se ogleda u dužini trajanja. Blokatori za drogu, kao što je Naltrekson, imaju duže dejstvo trajanja u odnosu na Nalorex

Pokrivajući opiodne receptore u mozgu i vezujući se za njih, Naltrekson sprečava njihovu stimulaciju korišćenjem opijata. Na taj način, Naltrekson značajno smanjuje potencijal zavisnosti i adiktivnu moć kod heroina i drugih opijata. Zahvaljujući Naltreksonu dolazi do gubitka uslovljenog, naučenog i očekivajućeg „high“ efekta droge. Dakle, dolazi do gašenja adiktivne stimulacije i prekida se začarani krug zavisnosti.  

Naltrekson (Naltrexone) je, prema tome, kompletni opiodni antagonist, koji neselektivno deluje na sve opijate. To znači da on u celosti uklanja dejstvo heroina, kodeina, metadona, fentanyla, tramadola, morfijuma i svih drugih supstanci iz grupe opioida. Ako osoba uđe u relaps i zloupotrebi neki opijat, Naltrekson sprečava osećaj euforije i zadovoljstva. Tačnije, u slučaju zloupotrebe opijata, zavisnik ne oseća efekte narkotičke opijenosti, budući da su opioidni receptori blokirani Naltreksonom

Glavni cilj Naltreksona sastoji se u tome da pomogne u održavanju apstinencije i produženju oporavka osobe. Naltrekson, kao blokator za drogu, izuzetno je efikasan u terapiji lečenja zavisnosti, budući da on sâm nema adiktivna svojstva, a rizik od zloupotrebe Naltreksona je gotovo nepostojeći.

U slučaju da osoba pokuša da „izigra“ dejstvo blokatora, uzimanjem velikih doza opijata, onda može doći izuzetno štetnih efekata. Ove posledice uključuju poremećaj disajnih puteva, moždani otok, šok, komu i smrt zbog kardiorespiratornog zastoja.

Ko su kandidati za Naltrekson (Nalorex)?

Logično, osobe koje se bore sa zavisnošću od opijata trebalo bi da koriste Naltrekson (Nalorex ili Naltrexone) S druge strane, terapija Naltreksonom ne sme i ne treba da bude sprovedena na svoju ruku, već isključivo pod kontrolom i nadzorom stručnih lica

Naltrekson se ne sme koristiti dok zavisnik koristi bilo koji opijat, odnosno dok njegov organizam sadrži tragove opioida. Terapija Naltreksonom može se primeniti tek nakon što je osoba uspostavila apstinenciju, odnosno nakon što je njegov organizam očišćen i izvršena detoksikacija! 

Takođe, terapija Naltreksonom može krenuti tek 7 do 10 dana nakon izvršene detoksikacije i čišćenja organizma zavisnika od štetnih supstanci. Blokator Naltrekson deo je sveobuhvatnog programa lečenja zavisnosti od opijata, koji uključuje farmakoterapiju, psihoterapiju, rad sa porodicom i drugo. 

Terapija Naltreksonom preporučuje se sledećim osobama: 

Blokatori za drogu i vrste Naltreksona koji se primenjuju

Kada su blokatori za drogu i ugradnja blokatora za drogu u pitanju, postoji više oblika Naltreksona koji se danas primenjuju. 

Prvo, postoje tablete Naltreksona (Nalorex, Antaxone). Ova tableta, kao što smo već naglasili, može delovati 24 sati i sadrži 50 mg Naltreksona. Važno je uveriti se pred početak tabletama Naltreksonom da je telo očišćeno od narkotika. Test za drogu preko urina može jasno pokazati da li je osoba čista od opioida. 

Ukoliko se Naltrekson primeni na organizam koji nije očišćen od opioida, može doći do veoma intenzivne reakcije organizma sa jakim simptomima apstinencijlne krize. 

Drugo, postoji tečni implant Naltreksona (depo-injekcija ovog blokatora). Izuzetno efikasan i pouzdan vid terapije, a njegovo dejstvo traje od 28 do 30 dana. Injekcija Naltrekson rastvora osigurava stabilnu koncentraciju ovog blokatora u krvi, kao i njegovo predvidivo oslobađanje. 

Treće, postoje čvrsti implanti Naltreksona (kuglica Naltreksona, kao svojevrsni „čip“ protiv dejstva opioida). Njegovo dejstvo je najduže i može trajati 2, 4, ili 6 meseci, u zavisnosti od date doze. Međutim, kao što smo na početku objasnili, ovaj vid Naltreksona, iako efikasan, zbog ličnosti zavisnika, nikada ne može biti pouzdan medikament. 

Četvrto, postoji i tzv. treća generacija Naltrekson implanata, koji se daju na šest i dvanaest meseci. Polimerne matrice utiču na to da se Naltrekson kontrolisano oslobađa. 

MedTim - Da droga zauvek ostane u prošlosti!

MedTim, kao bolnica za lecenje bolesti zavisnosti, sa veoma visokim procentom uspeha vrši lečenje zavisnosti od heroina, lečenje zavisnosti od opijatalečenje zavisnostsi od kocke, kao i zavisnosti od bilo kojih drugih adiktivnih supstanci. 

Pacijente leči nagrađivani i međunarodni proznati tim lekara stručnjaka, psihijatara, psihologa i specijalnih pedagoga u našoj moderno opremljenoj bolnici. Primenom inovativnih i savremenih tretmana, sa individualno prilagođenim terapijama, svakom pacijentu obezbeđujemo maksimalnu brigu, negu, medicinsku pažnju i – izlečenje od zavisnosti

U sklopu našeg tretmana za lečenje zavisnosti od opijata primenjujemo Naltrekson, koji se pokazao kao izuzetan medikament u sprečavanju pojave relapsa i smanjivanju želje za opijatima. Pored Naltreksona, u sklopu terapije za lečenje alkoholizma koristimo i jedinstveni blokatorlek protiv alkohola

Treba naglasiti da Naltrekson (Naltrexone) NIJE magično sredstvo koje će, kao takvo, izlečiti zavisnost. Ovaj medikament primenjujemo kao dopunsku, odnosno dodatnu i pomoćnu terapiju koja znatno pomaže u odvikavanju od zloupotrebe opijata. Vreme, tokom kojeg se pacijent nalazi u apstinenciji zbog dejstva Naltreksona, koristimo tako što psihoterapijom i ostalim procedurama sadržajno i suštinski rešavamo problem zavisnosti!

blokatori za drogu klinika za lecenje zavisnosti MedTim 4

Blokatori za drogu cena i primena Naltreksona u našoj klinici 

Na kraju lečenja zavisnosti od opijata, svaki pacijent koji je prošao detkosikaciju i proveru da li je telo očišćeno od opijata dobija Naltrekson tečni implat. Dakle, ugradnja blokatora za drogu u našoj klinici podrazumeva injektivnu primenu depo-injekcije ovog blokatora.

Dejstvo ove injekcije traje 30 dana, nakon čega pacijent prima istu dozu za sledećih 30 dana. Preporučujemo da pacijent u narednih 12 meseci prima blokator za drogu, s obzirom na to da on predstavlja fizički i psihički blok protiv eventualnih psiholoških kriza koje mogu dovesti do relapsa. 

Svakako, uz blokator, pacijentu se dodeljuje i adekvatna farmakoterapija, uz preporuku nastavka psihoterapije. 

Primena Naltreksona je najbolja i najučinkovitija ukoliko je pacijent uključen u celokupni program lečenja bolesti zavisnosti. Taj program podrazumeva, pored drugih medikamenata i lekova, redovnu medicinsku podršku, psihoterapiju, grupne, sistemske i porodične terapije.  

U slučaju postojanja kontraindikacija za Naltrekson (Nalorex) injekciju, prepisujemo tablete ovog blokatora sa dejstvom od 24 sata. Ove tablete se se uzimaju uz redovno prepisanu terapiju od psihijatra na kraju bolničkog lečenja. 

Kada je u pitanju blokatori za drogu cena, kod tretmana u trajanju od 10 dana, blokator ne ulazi u cenu lečenja. S druge strane, kod tretmana koji traje 14 dana, prvi blokator ulazi u cenu lečenja. Svakako, ako vas zanima detaljnije blokatori za drogu cena, možete nas pozvati, a naše ljubazno osoblje će vam odgovoriti u najkraćem roku. 

Prednosti upotrebe Naltreksona u bolnici MedTim

MedTim će pomoći vama ili vašem članu porodice ili drugoj bliskoj osobi da opijati, kao i drugi narkotici i psihoaktivne supstance zauvek ostanu u prošlosti. Mi smo tu da vam ponovo omogućimo srećan, zdrav i lep život! 

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.