Ksanaks lek

Šta je Ksanaks lek i kako on izaziva zavisnost?

Pregled Sadržaja

Ksanaks lek (Xanax) je snažan i potentat medikament iz grupe benzodiazepinskih lekova. Poput bensedina ili bromazepama, ksanaks se prepisuje za lečenje anksioznosti, odnosno generalizovanog anksioznog poremećaja. Isto tako, Xanax se može prepisati i u drugim slučajevima, odnosno radi tretiranja drugih stanja, kao što su nesanica ili panični poremećaji.

Ksanaks lek ima visoko-adiktvni potencijal, što znači da Xanax može izazvati zavisnost naročito ako se (zlo)upotrebljava dugotrajno. Zbog svojih anskiolitičkih dejstava, zloupotreba ksanaksa je, nažalost, česta, i predstavlja razlog za veliku zabrinutost. Ksanaks lek je jedan od najkorišćenijih i najčešće prepisivanih medikamenata današnjice, što znači da se ova supstanca veoma često zloupotrebljava.

Najučestaliji oblici zloupotrebe ksanaksa podrazumevaju nepripdržavanje lekarskih uputa o načinu korišćenja ovog benzodiazepina. Ksanaks se zloupotrebljava tako što se uzimaju veće doze ovog leka, u češćim vremenskim intervalima nego što je predviđeno, kao i u dužem vremenskom roku od perioda predviđenog lekarskim uputom.

Osoba koja zloupotrebljava ksanaks lek brzo razvija i toleranciju na isti. To znači da osoba mora da uzima veće doze leka kako bi postigla željene efekte. Zavisnik od ksanaksa može uzeti do 20 ili 30 tableta dnevno! Ako osoba iznenada i naglo prestane da uzima ksanaks, može doći do pojave neugodnih simptoma odvikavanja kao što su anksioznost, nemir, nesanica i drhtavica. Njihovo nastupanje jasan je znak da se razvila fizička zavisnost od ksanaksa.

U ovom tekstu objasnićemo ksanaks sta je, koje je ksanaks dejstvo, kakvi i koji su (neželjeni) efekti ksanaksa i na koji način se odvići od zloupotrebe ovog leka.

Ksanaks lek - Xanax sta je?

Da bismo znali kako Xanax deluje i koji su njegovi efekti, potrebno je videti prvo Xanax sta je. Priroda ksanaks leka određuje i njegovo dejstvo i posledice. Kao što smo istakli, ksanaks lek je medikament iz porodice benzodiazepina. Zapravo Xanax je samo brend naziv za Alprazolam – sedativni lek iz klase benzodiazepina koji se izdaje na lekarski uput. Benzodiazepini su prvobitno proizvedeni kao zamena za barbiturate. Ksanaks lek, kao benzodiazepin, utiče na mozak i centralni nervni sistem (CNS). On pojačava dejstvo hemikalije u mozgu koja se naziva gama-aminobuterna kiselina (GABA). GABA neurotransmiter usporava aktivnost nervnih ćelija u mozgu, a rezultat toga je osećaj opuštenosti, sedacije i mirnosti. Dakle, Xanax, zapravo, pripada lekovima za smirenje. Dakle, ako se pitate “ksanaks sta je”, u pitanju je lek koji je depresant centralnog nervnog sistema. Imajući to u vidu, pored sedacije i anksiolitičkog dejstva, pojedini neželjeni efekti ksanaksa uključuju nejasan govor, gubitak koordinacije, pa čak i anksioznost. O efektima i posledicama biće malo više reči kasnije. Ksanaks lek se prepisuje u različitim dozama, u zavisnosti od stanja pacijenta – od 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg i 2 mg. Inače, ksanaks lek dolazi u formi tablete (pilule), a tablete se prepisuju u različitim oblicima i bojana, u zavisnosti od njihove jačine. Tako recimo, tablete od 2 mg mogu biti bele, zelene ili žute boje, pravougaonog oblika. Ostale tablete su ovalnog oblika i bele boje (ksanaks lek od 0.25 mg), narandžaste boje (Xanax od 0.5 mg) ili plave boje (Xanax od 1 mg). Nakon uzimanja ksanaksa, efekti ovog leka se obično mogu osetiti u roku od jednog do dva sata. Ksanaks lek nije supstaca sa kratkim ili dugotrajnim, već sa srednjim trajanjem. To znači da Xanax ostaje u sistemu osobe u proseku od 12 do 15 sati.

Ksanaks ili ksalol - Da li postoji razlika?

Da li su ksanaks lek i ksalol jedno te isto? Tačnije, postoji li razlika kada su u pitanju ksanaks ili ksalol? Xanax ima brojne druge nazive, a osim Alprazolama, jedan od tih naziva je i Ksalol. Prema tome, ne postoji razlika između ksanaksa i ksalola, u pogledu efekata, aktivnih supstanci i razlozima zbog kojih se ovi lekovi prepisuju.

Ksanaks ili ksalol su samo dva različita brend naziva, odnosno različita dva proizvođača za isti lek – Alprazolam. Dakle, suštinska razlika, osim u nazivu leka, ne postoji.

Ksanaks lek se legalno može dobiti samo u apoteci i to na lekarski uput. Uprkos tome, Xanax se, nažalost, može naći i na ulici, zbog čega je rizik od zloupotrebe, opasnih dejstava i zavisnosti veći. S tim u vezi, postoje i brojni ulični, sleng nazivi sa ksanaks:

Ksanaks lek - Kakvo je ksanaks dejstvo?

Postavlja se pitanje u čemu se sastoji ksanaks dejstvo? Pomenuti Alprazolam predstavlja glavnu i aktivnu supstancu ksanaksa. Alprazolam, kao benzodiazepin, deluje tako što što smanjuje simptome uznemirenosti i anksioznosti. Isto tako, ksanaks dejstvo se ogleda i u tome da ubrzava uspavljivanje, a takođe ksanaks lek snmanjuje uznemirenost, agitaciju i emotivnu neravnotežu.

Prema tome, ksanaks dejstvo je sledeće:

Međutim, ovde treba podvući jednu stvar. Ksanaks lek NIJE priroitetno namenjen za nesanicu, odnosno za ubrzavanje spavanja. Ovo kažemo zato što mnogi ljudi u našoj zemlji, ali i regionu uzimaju Xanax radi lečenja nesanice. Uspavljujuće dejstvo ksanaksa je njegov sporedni, sekundarni efekat.

Prvenstveno ksanaks dejstvo je namenjeno za lečenje anksioznih poremećaja, napetosti, ili drugih psihosomatskih tegoba i stanja povezanih sa anksioznošću. Sem toga, ksanaks se prepisuje radi tretiranja napada panike sa agorafobijom (strah od javnog, otvorenog prostora) ili bez nje. Ksanaks lek se može prepisati samo kada su kod pacijenta prisutna ova stanja koja ga praktično onesposobljavaju da funkcioniše normalno i koja izazivaju izraženu anksioznost i uznemirenost.

Ksanaks lek

Ksanaks lek i njegov efekat na mozak – Kako Xanax funkncioniše?

Ksanaks lek, kao i svi medikamenti iz grupe benzodiazepina, stimulišu neurone u mozgu koji oslobađaju ili imaju receptore za pomenuti GABA neurotransmiter. GABA je primarni inhibitorni neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu i neuroni za gama-aminobuternu kiselinu preovlađuju u cerebralnom korteksu.

Ovaj inhibitorni neurotransmiter smanjuje aktivnosti drugih vrsta neurotransmitera u mozgu kada se oslobodi. Dakle, ksanaks deluje kao depresant centralnog nervnog sistema zbog svog agonističkog dejstva na GABA neurone u mozgu. Uzimanje Xanaxa dovodi do smanjenja ekscitabilnosti drugih neurona u mozgu, a to dovodi do smanjenja anksioznosti, kao i pojačanog osećaja opuštenosti i smirenosti.

Američka agencija za borbu protiv droga klasifikovala je ksanaks lek kao lek sa liste IV. Čisto formalno posmatrano, to znači da Xanax ima mali potencijal za zloupotrebu i zavisnost. Međutim, u praksi se pokazalo da stvari nisu baš takve. Zapravo, ksanaks iskustva pacijenata govore baš suprotno. Zbog teških i veoma neugodnih apstinencijalnih simptoma, koji se pojavljuju kada osoba prestane naglo da uzima ksanaks, smatra se da ksanaks lek ima izuzetno veliki potencijal za zloupotrebu i zavisnost.

U praksi se dešavalo da ljudi mogu postati zavisni od ksanaksa čak i kada su ovaj lek koristili na način i prema uputima predviđenim lekarskim receptom, To sasvim dovoljno govori u prilog velikom adiktivnom potencijalu Alprazolama.

Koji su neželjeni efekti Xanaxa?

Xanax, kao i svaki lek, ima određene neželjene efekte, odnosno kontrainidikacije. Neželjena dejstva ksanaksa mogu nastupiti i kada osoba uzima redovnu terapijsku dozu, ali i kada zloupotrebljava ovaj lek.

Pre nego što navedeno koji su neželjeni efekti ksanaksa, neophodno je reći ko sve ne bi trebalo da uzima ovaj lek. Ksanaks lek se ne sme uzimati u sledećim slučajevima:

Ksanaks lek - Neželjena dejstva pri redovnoj upotrebi

Kao i svaki drugi lek, tako i ksanaks lek može izazvati određena neželjena dejstva čak i ako se upotrebljava na način i u terapijskim dozama predviđenim lekarskim uputom.

 Između ostalih, Xanax može izazvati sledeće neželjeno ksanaks dejstvo:

Zloupotreba Ksanaksa i neželjeni efekti

Ksanaks lek se, kao benzodiazepin, prepisuje na upotrebu samo kratak vremenski period – od dve do 6 nedelja – kako bi se sprečio nastanak zavisnosti. Međutim, čak i ljudi koji uzimaju ksanaks tačno na način kako im je lekar prepisao mogu postati zavisni od njega, zato što se na Xanax vrlo brzo razvija tolerancija. Drugim rečima, ljudi se veoma lako mogu “navući” na umirujuće i sedativne efekte ksanaksa zbog čega se on nikako ne preporučuje da se uzima duži vremenski period.

Zloupotreba i zavisnost od ksanaksa su opasni i destruktivni obrasci ponašanja zato što mogu ostaviti ozbiljne i trajne posledice na svaki životni segment zavisnika. Generalno posmatrano, osoba koja zloupotrebljava ksanaks će izgledati izuzetno umorno.

Nedostajaće im njihova uobičajena energija i motivacija da se druže sa prijateljima i porodicom. Osobe koje zloupotrebljavaju ksanaks lek takođe mogu izgubiti interesovanje za normalne dnevne aktivnosti.

Više je načina na koji se ksanaks lek može zloupotrebiti. Uzimanje veće od propisane doze ili upotreba Xanaxa bez lekarskog recepta smatraju se zloupotrebom leka. Međutim, kao što smo istakli, čak i oni koji se pridržavaju lekarskih saveta o načinu upotrebe ksanaksa mogu postati žrtve zavisnosti i zloupotrebe

Ksanaks lek se može zloupotrebiti na nekoliko načina, uključujući:

Ksanaks lek se obično zloupotrebljava zbog osećaja smirenosti i opuštenosti koji izaziva kod osobe. Neki ljudi zloupotrebljavaju Ksanak tako što ga uzimaju u većim dozama ili kombinuju sa drugim lekovima kako bi postigli željeni maksimum.

Štaviše, osoba koja zloupotrebljava ksanaks neretko kombinuje ovaj lek sa opijatima ili alkoholom, što može dovesti do kobnih zdravstvenih posledica, kao što su respiratorni zastoj, koma, pa čak i smrt!

Zloupotreba Ksanaksa može dovesti, između ostalih, do sledećih neželjenih efekata:

Ksanaks lek

Faze zloupotrebe ksanaksa i razvijanje zavisnosti

Postoji nekoliko faza ili, bolje rečeno, stadijuma razvoja zloupotrebe i zavisnosti od ksanaksa:

1) Početni stadijum – Inicijacija

Ljudi koji zloupotrebljavaju ksanaks lek nisu ni pomišljali na početku upotrebe ovog medikamenta da će ga uopšte zloupotrebljavati i postati zavisni od njega. Štaviše, oni su čvrsto verovali da to njima nikako ne može da se dogodi. U tom smislu, prva faza zloupotrebe, zapravo, i nije zloupotreba, već početak upotrebe leka putem lekarskog recepta.

S druge strane, događa se da se ljudi prvi put upoznaju sa ksanaksom i konzumiraju ga u noćnom klubu, u provodu tako što im prijatelji daju da probaju.

2) Eksperimentisanje

Nakon što su nekoliko puta (zlo)upotrebili ksanaks lek, neki ljudi bi mogli ponovo da pokušaju da uzmu lek pod različitim okolnostima ili u različito vreme. Oni takođe mogu povećati dozu kako bi osetili nove i jače efekte.

3) Redovna zloupotreba

U ovom stadijumu, osoba možda ne uzima Xanax svakodnevno, ali obrazac regularne upotrebe počinje da se razvija tokom ovog stadijuma. Ljudi uzimaju ksanaks lek u određeno doba dana, određeni dan u nedelji ili kao reakciju na negativne emocije.

4) Ksanaks lek, tolerancija i zavisnost

U ovoj fazi osoba učestalo povećava doze leka ili u češćim vremenskim razmacima koristi ksanaks, zato što je organizam razvio toleranciju na prvobitne doze. Kada je tolerancija dovoljno visoka, ljudi mogu razviti zavisnost od ksanaksa. Nekim ljudima će biti potrebno manje vremena, ali i manje doze da bi postali zavisni. Proces nastajanja zavisnosti od Xanaxa različit je za svaku osobu.

5) Potupni poremećaj upotrebe Xanaxa

Tokom ove faze, svaki pokušaj prestanka uzimanja ksanaksa izgleda kao nepodnošljiv izazov. Ljudi su često u ovom stadijumu svesni da su zavisni od Xanaxa, ali ne mogu da prestanu da uzimaju lek zbog teških simptoma odvikavanja. Između ostalih, u simptome apstinencijalne krize od ksanaksa ulaze konvluzije, napadi, glavobolja, depresija, lupanje srca (tahikardija), dijareja, mučnina, bolovi i grčevi u mišićima, drhtanje, razdražljivost, paranoja, strah, napetost…

Ovi simptomi mogu biti različitog intenziteta i variraju od različitih faktora. U te faktore ulaze, recimo, uzeta doza, učestalost korišćenja ksanaksa, vremenski period uzimanja Xanaxa, opšte zdravstveno stanje osobe i drugo. U ovom trenutku, medicinska intervencija, rehabilitacija i lečenje od ksanaksa je najsigurniji metod za nekoga ko pokušava da prevaziđe svoju zavisnost.

Ksanaks lek i njegove strahovite opasnosti

Ksanaks lek, odnosno ksanaks dejstvo može biti veoma opasno kada se ova supstanca uzima u velikim dozama i/ili u kombinaciji sa alkoholom ili drugim psihoaktivnim supstancama. Kada se pomeša sa alkoholom, čak i mala doza ksanaksa može biti fatalna zbog mogućnosti respiratorne insuficijencije, ozbiljnih nezgoda, povreda i kome izazvane kombinacijom ova dva depresora centralnog nervnog sistema.

Pošto ksanaks lek ima sedativno dejstvo, postoji rizik od saobraćajnih nesreća, ukoliko se Xanax uzima neposredno pre ili tokom vožnje. Ako osoba uzme veliku dozu ksanaksa, onda može doći do veoma jake i intenzivne sedacije koja može trajati i do nekoliko dana.

Prolongirana i hronična upotreba ksanaksa može izazvati ozbiljne neželjene efekte, od kojih neki mogu biti trajni. Opasni neželjeni efekti uključuju:

Kako prepoznati zavisnika od Ksanaksa?

Ponekad poremećaj upotrebe i zavisnost od Xanaxa nije lako prepoznati i identifikovati, ne samo kod drugih, nego i kod sebe. Postoje određeni kriterijumi koji određuju da li je osoba zavisna od ksanaksa. Naime, ako ste vi ili vaša voljena osoba iskusili 2 ili više od sledećih kriterijuma u ​​poslednjih 12 meseci, onda morate hitno da potražite stručnu pomoć za lečenje zavisnosti od ksanaksa.

Ksanaks iskustva

Predočićemo vam sada pojedina ksanaks iskustva, odnosno iskustva ljudi koji su zloupotrebljavali ovaj lek.
“Kažu da lekovi mogu da popune emotivnu prazninu. Prvi put kada sam uzeo ksanaks lek bio je prvi put da sam osetio olakšanje od svog anksioznog poremećaja. Bilo je nečeg neobično utešnog u vezi sa Xanaxom, način na koji je dolazio u mnogim oblicima i bojama. Uživao sam gledajući pilule. Moja zloupotreba ksanaksa otišla je toliko daleko da sam osećao sreću gledaju ovaj lek u mojim rukama. Iako je Xanax privremeno zaustavio moju agoniju, ubrzo me je zloupotreba ksanaksa uvela u novu vrstu agonije – zavisnost.”
“Nisam mogao dan da zamislim bez Xanaxa. Prvo na šta pomislim ujutru kada se probudim je Xanax. Nisam mogao ni da se uspavam bez 5 tableta! Prijatelji su se ozbiljno zabrinuli, iako sam ja odbijao da priznam da postoji problem. Sve dok se jednog dana nisam komirao i završio u Urgentnom centru. Nakon toga sam shvatio da sam ozbiljno zavistan. Ne igrajte se sa Xanaxom, ljudi i ne uzimajte ga nikada na svoju ruku.”

Ksanaks je nekada bio moj omiljeni lek, naročito kada sam ga mešala sa alkoholom. Ovo nemojte ni pokušavati, jer je u pitanju smrtonosna kombinacija. Ovaj lek je sedativ i opušta vaše mišiće, i zbog toga je veoma “zarazan”, lako se čovek navuče na njega. Uzmete jednu tabletu i kada počne da deluje ne osećate ništa pola sata. Zatim uzmete dve ili tri tablete i potpuno se pogubite i ne sećate se ničega kada se narednog jutra probudite u sopstvenom vomitusu… Užasno, ne pokušavajte nikada da eksperimenitšete sa ovim lekom!”

Ksanaks lek

Kako se odvići od Ksanaksa?

Mogli smo da vidimo da je ksanaks lek, odnosno aktivna supstanca Alprazolam, izrazito adiktivan medikament. Sedativni i umirujući efekti ksanaksa predstavljaju glavni razlog nastavka zloupotrebe, tolerancije i posledične zavisnosti od ovog leka.

Odvikavanje od Xanaxa na svoju ruku je izazov na kojem ljudi, koji to pokušavaju da urade, gotovo uvek padnu. Simptomi odvikavanja od ksanaksa su toliko intenzivni i neprijatni, da osoba ponovo poseže za ovim lekom kako bi ublažila njihove efekte ili sprečila njihov nastanak.

U ovim naizgled beznadežnim i bezizlaznim situacijama jedino pravo i pouzdano rešenje jeste stručno lečenje zavisnosti i poremećaja upotrebe Ksanaksa pod medicinskim nadzorom i kontrolom. I upravo to čini specijalizovana klinika za lečenje bolesti zavisnosti MedTim.

U savremenoj bolnici MedTim rade svetski poznati i nagrađivani stručnjaci sa višedecenijskim iskustvom u lečenju svakog oblika zavisnosti, uključujući zavisnost od benzodiazepina. Primenom proverenih i pouzdanih metoda lečenja, kao i uz personalizovanu medicinsku negu, svim pacijentima omogućujemo maksimalnu pažnju i brigu.

Izlečite se od ksanaksa u klinici MedTim za samo 14 dana!

Medicinski program za lečenje zavisnosti i zloupotrebe Xanaxa u bolnici MedTim traje samo 14 dana, bez supstitucione terapije na kraju lečenja! Lečenje od Xanaxa sprovodimo tako što spuštamo dozu ovih lekova, uz istovremeno uzimanje protivapstinentne terapije koja nije iz grupe benzodiazepina.

Takođe, obavljamo potpuno bezbolnu i bezbednu detoksokaciju od ksanaksa. Doze ovog leka obaramo po šemi koju pravimo na osnovu doze po kojoj je pacijent došao i započeo lečenje. U isto vreme pacijentu dajemo lekove koji nisu iz grupe benzodiazepina (antikonvulzivi za profilaksu napada, neurostabilizatori, beta blokatori, spazmolitički lekovi, analgetici…).

Nakon kompletne detoksikacije, obavljamo i odgovarajuću psihoterapiju, koja je usmerena na lečenje psihičke zavisnosti od ksanaksa. Kada pacijent završi bolničko, stacionarno lečenje, ostajemo u kontaktu sa njim i njegovom porodicom narednih 12 meseci, kako bismo omogućili odgovarajuće ambulantno lečenje.

Ako se vi ili vama bliska osoba bori sa zavisnošću od Xanaxa, vreme je za proverene metode lečenja u klinici MedTim koje daju rezultate!

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.