Midazolam Flormidal

Midazolam (Flormidal) – Od lečenja nesanice do zavisnosti tanka je linija

Pregled Sadržaja

Midazolam (Flormidal)je lek koji spada u grupu benzodiazepina. Iako može biti efektivan ako se koristi na kratak rok i u skladu sa lekarskim uputom, Midazolam, odnosno Flormidal lek ima veliki adiktivni potencijal. Ako se Flormidal zloupotrebljava, samo je pitanje trenutka kada će nastupiti zavisnost od ovog leka.

Midazolam (Flormidal) može izazvati ozbiljnu zavisnost čak i kada se upotrebljava u skladu sa lekarskim uputom! Upravo se u ovome krije njegov najveći problem!

Šta je Flormidal lek? Koje je Flormidal dejstvo i čemu je ovaj medikament namenjen? Kako se koriste Flormidal tablete? Postoji li razlika između Flormidala i Midazolama? Koja su neželjena dejstva Flormidala i zašto se on zloupotrebljava? Na koji način Midazolam Flormidal lek izaziva zavisnost? Kakva su Flormidal iskustva?

Ovo su samo neka od pitanja koja ćemo pokriti u našem današnjem blogu.

Midazolam Flormidal lek – U čemu se sastoji njegova glavna problematika?

Midazolam (Flormidal) jedan je od često prepisivanih lekova za kratkotrajno lečenje insomnije (nesanice). Međutim, pre nego što objasnimo šta je, zapravo, ova supstanca i čemu je namenjena, potrebno je razumeti određene stvari.

Kao nazivi, Midazolam i Flormidal u osnovi predstavljaju jedno te isto. Da budemo precizniji, Midazolam predstavlja aktivnu supstancu Flormidal leka. Upravo zato se Midazolam i Flormidal lek, kao termini i pojmovi, koriste naizmenično, budući da imaju isto značenje, namenu i svrhu. Zato ćemo ih u našem blogu koristiti kao sinonime.

Dakle, Flormidal lek je samo jedan od tržišnih naziva za Midazolam, iako se on može prodavati i pod drugim imenima. Najčešće su to Versed, Dormicium, Hypnovel, Dormonid i slično.

Midazolam(Flormidal) je benzodiazepinski depresant centralnog nervnog sistema brzog i kratkotrajnog dejstva. Patentiran je 1974. godine. Međutim, tek je prvi put ušao u medicinsku praksu i upotrebu 8 godina kasnije, 1982. godine.

Flormidal lek, odnosno Midazolam obično koriste lekari tokom anestezionih procedura, radi smirivanja pacijenata, te ublažavanje njihove anksioznosti i uznemirenosti. Takođe, ovaj lek lekari mogu koristiti i za lečenje napada. S obzirom na to da Midazolam Flormidal pripada benzodiazepinskoj klasi lekova, upotreba ovog leka veoma lako može “skliznuti” u svoju suprotnost i pretvoriti se u zloupotrebu.

U poređenju sa svim ostalim lekovima na lekarski uput, benzodiazepini imaju najveći adikitvni potencijal i za vrlo kratko vreme mogu izazvati zavisnost. Štaviše, zavisnost se može javiti i u slučaju redovne upotrebe, a takav je slučaj i sa Flormidalom. Zato se Midazolam (Flormidal) treba koristiti veoma kratko i uvek uz stručni nadzor lekara, jer je rizik od zavisnosti i zloupotrebe veliki.

Još jedan problem se sastoji u tome što se Flormidal tablete neretko mogu naći i na crnom tržištu, što znači da se može nabaviti i nezakonitim putem.

Šta je, zapravo, Flormidal lek (Midazolam)?

Flormidal lek (Midazolam) je medikament sa kratkotrajnim dejstvom koji se koristi da bi se postigao efekat sedacije. Tačnije, Midazolam Flormidal je lek koji izaziva osećaj smirenosti, pospanosti ili spavanja.

Osim toga, budući da pripada benzodiazepinima, Flormidal lek ublažava simptome anksioznosti, teskobu i napetost. Takođe, Midazolam-Flormidal ima i miorelaksantno dejstvo, odnosno može se koristiti i kao sredstvo za ublažavanje mišićne tenzije. Dakle, Flormidal lek ima sedativne, anksiolitičke i miorelaksantne efekte. Svetska zdravstvena organizacija smatra Midazolam esencijalnim lekom. To znači da Flormidal lek, kao takav, ispunjava prioritetne zdravstvene potrebe opšte populacije.

Kada je u pitanju Flormidal dejstvo, ovaj benzodiazepin se koristi u sledeće namene:

Ponekad se Midazolam koristi i za tretiranje simptoma šizofrenije, najčešće u kombinaciji sa drugim lekovima. Isto tako, u praksi se Midazolam Flormidal koristi i u slučaju palijativne nege.

Međutim, izvan bolničkih i ambulantnih uslova, lekari mogu prepisati Flormidal tablete radi lečenja kratkotrajne nesanice. Upravo je tada rizik od zloupotrebe i zavisnosti od Flormidala najveći! Neretko se Midazolam Flormidal može zameniti i sa drugim benzodiazepinima, poput RivotrilaKsanaksaLorazepamaDiazepama i slično.

Flormidal – U čemu se sastoji Flormidal dejstvo?

Mogli smo da vidimo da je Flormidal dejstvo višestruko. Drugim rečima, Midazolam ima:

Svi navedeni efekti nastupaju vrlo brzo, ali zato je Flormidal dejstvo relativno kratko. Međutim, kada je u pitanju Flormidal dejstvo, ovde se nameće i pitanje – kako to Flormidal lek postiže navedene efekte?

Pre svega, treba reći, sa striktno hemijskog stanovišta, Midazolam, kao aktivna supstanca Flormidala, jeste derivat imidazobenzodiazepina. To znači da se Midazolam (Flormidal) vezuje za benzodiazepinske receptore u mozgu. Poput ostalih benzodiazepina. Midazolam Flormidal deluje tako što povećava aktivnost glavnog inhibitornog neurotransmitera. U pitanju je GABA neurotransmiter, odnosno gama-aminobuterna kiselina čiji je zadatak umirivanje nervnog sistema.

Flormidal tablete pojačavaju inhibitorno dejstvo GABA neurotransmitera. Posledično, dolazi do osećaja sedacije, opuštenosti, pospanosti i smirenosti. To, zapravo, znači da je Flormidal lek depresant centralnog nervnog sistema. Dakle, Midazolam Flormidal usporava vitalne funkcije u organizmu, poput disanja, srčanog ritma i slično.

Razlog zbog kojeg Flormidal lek brzo deluje i utiče na centralni nervni sistem (CNS) krije se u njegovoj odličnoj liposolubilnosti (rastvorljivosti u mastima). Kada se koristi kao sredstvo za lečenje nesanice (radi postizanja efekta uspavanosti), onda Flormidal dejstvo nema efekat mamurluka. Odnosno, nakon buđenja, osoba neće osećati bunovnost ili umor, što će joj omogućiti da normalno nastavi sa svakodnevnim aktivnostima.

Flormidal tablete – Kako se ovaj benzodiazepin koristi?

Flormidal lek se može koristiti na više načina, odnosno postoje različite metode administracije ovog benzodiazepina. Na primer, Flormidal tablete, kao što im sam naziv govori, koriste se oralnim putem. Međutim, ovo nije i jedini način na koji se Midazolam može upotrebljavati.

Prvo, lekar, na osnovu opšteg stanja pacijenta, određuje koja će biti doza Flormidala i u kom tačno vremenskom periodu se on treba koristiti. Isto tako, način upotrebe Flormidala određuje lekar. Kao što smo rekli, najčešće se ovaj benzodiazepin koristi u vidu Flormidal tablete. Pored toga, Midazolam Flormidal se može koristiti i u vidu:

Osim starosti i težine pacijenta, oblik, doza i jačina Flormidala koja se prepisuje zavisiće, naravno, i od opšteg stanja pacijenta. Na primer, starijem pacijentu može biti prepisan Flormidal lek u obliku sirupa, ako pacijent ne može da proguta tablete. Takođe, doze Flormidala će zavisiti i od razloga lečenja, kao i od potrebnog nivoa sedacije.

Drugi faktor od kojeg zavisi doza i način administracije Flormidala, pored telesne težine, starosti i opšteg zdravstvenog stanja, jeste i taj da li je pacijentu istovremeno neophodan i neki drugi lek. Na primer, ako je osobi neophodan jak lek protiv bolova ili snažan lek za smirenje, prvo se daje on, pa tek onda Midazolam Flormidal.

Midazol Flormidal – Kako se, u kojoj dozi i koliko dugo koriste Flormidal tablete?

Rekli smo da su Flormidal tablete jedan od oblika ovog benzodiazepina. Flormidal tablete se uvek moraju uzimati na terapijski predviđen način. Svaka drugačija upotreba Flormidala smatra se zlupotrebom, gde se, pored zavisnosti, javljaju i brojni drugi neželjeni efekti. Prema tome, kada je Midazolam Flormidal u pitanju, uvek se treba pridržavati lekarskih uputstava u pogledu korišćenja ovog leka.

Flormidal tablete se koriste oralno i njih treba progutati, bez žvakanja, uz vodu ili neki voćni sok. Nakon uzimanja Flormidala, osoba treba odmah da ide u krevet, jer Flormidal lek brzo deluje i za kratko vreme. To znači da se nakon upotrebe ovog leka ne sme upravljati motornim vozilom, niti rukovati nekim drugim mašinama, jer on izaziva opuštenost, sedaciju i smirenost. Od ovih aktivnosti se treba uzdržavati najmanje 8 sati nakon uzimanja Flormidal tablete.

Flormidal tablete nikako ne treba drobiti, mrviti ili gnječiti. Kada se uzme, Midazolam Flormidal delovaće tako što će izazvati kontinuiran i neprekidan san u periodu ne manjem od 6 sati. Uobičajena doza Flormidal tablete iznosi od 7.5 miligrama do 15 miligrama.

Na primer, kod starijih pacijenata se preporujuče minimalna doza od 7. 5 mg, s obzirom na to da kod njih Flormidal ima jače efekte. S druge strane, ako se Flormidal tablete koriste kao premedikacija, onda uobičajena doza iznosi 15 miligrama.

Na početku smo istakli da se Flormidal tablete prepisuju samo kao kratkotrajno sredstvo za lečenje nesanice. Iako će lekar prepisati tačnu dužinu trajanja uzimanja oovg leka, obično se Flormidal tablete prepisuju za period ne duži od 14 dana. Iako je to zabranjeno, nažalost, pacijenti neretko samoinicijativno menjaju dozu ovog leka ili uzimaju ga u periodu dužem nego što je predviđeno.

Midazolam Flormidal

Flormidal lek - Koji su neželjeni efekti (zlo)upotrebe ovog leka?

Kao i svaki drugi medikament, tako i Flormidal lek može izazvati određene kontraindikacije, odnosno neželjene efekte. Sva neželjena dejstva Flormidala grupisaćemo u dve kategorije:

1) Midazolam Flormidal i neželjena dejstva u slučaju redovne upotrebe

Bez obzira na to što se upotrebljava na način i u skladu sa lekarskim uputom, Midazolam Flormidal može izazvati ozbiljna štetna dejstva po zdravlje. Govorimo o sledećim reakcijama:
Pored svega navedenog, Flormidal dejstvo može biti takvo da izazove naglu uznemirenost, bes i agresiju, halucinacije, psihotične reakcije i teške poremećaje spavanja. Mogu se javiti i alergijske reakcije poput otežanog disanja, oticanja usana, jezika ili drugih delova tela, kao i svrab i crvenilo.

2) Midazolam Flormidal i neželjena dejstva u slučaju zloupotrebe

Zloupotreba Flormidal leka je značajan problem. Upravo zato što postoji veliki rizik od zloupotrebe i zavisnosti, Midazolam Flormidal se prepisuje samo i isključivo za kratkotrajnu upotrebu.

Neka neželjena dejstva u slučaju zloupotrebe Flormidala može biti teško razlikovati od efekata prilikom redovne upotrebe leka na recept. Velika većina neželjenih dejstava Flormidala u slučaju zloupotrebe poklapa se sa neželjenim efektima koji se javljaju prilikom redovne upotrebe ovog leka. Na primer, osoba može izgledati pospano ili umorno, da mu nedostaje koordinacija ili da ima nejasan govor. Zloupotreba Flormidal leka uključuje:

Flormidal lek izaziva euforiju koja vodi ka zavisnosti!

Svaki put kada osoba koristi Midazolam Flormidal van lekarskih uputstava, to se smatra zloupotrebom. Zloupotreba Flormidala ne znači automastki da je osoba postala zavisna od njega, ali je zato rizik od zavisnosti u ovom slučaju izuzetno veliki.

Ponovimo i to da jedan od glavnih razoga zloupotrebe ovog benzodiazepina činjenica da Flormidal lek izaziva osećaj euforije. Kada osoba, uzimanjem Flormidala, jednom iskusi ovaj osećaj, u velikom broju slučajeva će želeti da taj isti osećaj ponovi. I to je siguran put ka zloupotrebi Flormidala. S druge strane, kada se Flormidal lek zloupotrebljava, to stvara naviku koja prelazi u zavisnost.

Neki od simptoma zloupotrebe Flormidala, zajedno sa fizičkom i psihičkom zavisnošću, mogu uključivati gubitak pamćenja i sporo disanje. Tokom vremena u kojem se kompulzivno i nekontrolisano uzima Midazolam Flormidal, doći će do promena u hemijskoj strukturi i načinu funckionisanja mozga. Upravo su ove promene utabani put ka stvaranju zavisnosti!

Iako ne postoji garancija, najbolji način da se smanji rizik od nastanka zavisnosti jeste upotreba ovog leka samo u slučaju lekarskog recepta i u skladu sa njegovim uputstvima.

Flormidal lek i kratkročni neželjeni efekti zloupotrebe

Svako od nas je različit, u fizičkom, telesnom i psihičkom smislu. I to je razlog zašto neki mogu doživeti ove kratkoročne neželjene efekte, dok neki drugi možda ne.

Flormidal lek i dugoročni neželjeni efekti zloupotrebe Flormidala

Kada osoba kontinuirano i u dužem vremenskom periodu zloupotrebljava Midazolam Flormidal, onda će nastupiti i određeni dugoročni neželjeni efekti. Između ostalih, oni uključuju:

Midazolam Flormidal i ozbiljni neželjeni efekti zloupotrebe Flormidala

Ozbiljne, odnosno teže posledice uzimanja Flormidal leka mogu nastupiti onda kada je pacijent koristio veću dozu ovog benzodiazepina ili u slučaju samomedikacije. Između ostalih, u ove efekte spadaju:

U retkim slučajevima, ozbiljno neželjeno Flormidal dejstvo može uključiti i sledeće efekte:
Veoma je važno prepoznati teške posledice (zlo)upotrebe Flormidal leka. U ovim slučajevima, neophodno je hitno potražiti stručnu medicinsku pomoć, budući da rezultat ovakvih efekata može biti smrt.

Kako Midazolam izaziva zavisnost?

Midazolam je benzodiazepin i kao takav može za kratko vreme upotrebe stvoriti zavisnost. U slučaju dugoročne upotrebe, pitanje je samo trenutka kada će osoba stvoriti zavisnost, jer navika je već prisutna.

U pogledu adiktivnog potencijala, jedina razlika između kratkoročne i dugoročne upotrebe Flormidala, sastoji se u riziku od stvaranja zavisnosti. Taj rizik je prisutan čak i kada osoba uzima Midazolam Flormidal u okviru redovne terapije. S druge strane, rizik od zavisnosti od Flormidala je znatno veći u slučaju kontinuirane i dugoročne upotrebe ovog leka.

Isto tako, rizik od zavisnosti je prisutan i kada osoba uzima rekreativno Flormidal tablete, na svoju ruku i bez lekarskog uputa. Pored rizika od zavisnosti, ukoliko osoba kombinuje Flormidal lek sa drugim psihoaktivnim supstancama, naročito sa alkoholom ili opijatima, može doći i do predoziranja (intoksikacije).

Kada osoba kontinuirano zloupotrebljava Midazolam, menja se hemija mozga. U procesu uticaja na GABA neurotransmiter, nervni putevi se menjaju. Upravo ove promene uzrokuju nastanak fizičke i psihičke zavisnosti. To znači da funkcionisanje mozga i tela osobe zavise od prisustva Flormidala u organizmu, narčito nakon hronične izloženosti ovoj supstanci. Zavisnost od Flormidala može nastupiti relativno brzo – ćesto u roku od samo nekoliko nedelja od početka uzimanja ovog leka.

Telo vrlo brzo izgrađuje toleranciju na Midazolam. To znači da su osobi iznova potebne veće doze ili češće korišćenje Flormidala kako bi se postigli željeni efekti. To je znak da je nastupila fizička zavisnost. Kako tolerancija organizma na Flormidal lek raste, tako se povećava i žudnja za ovom supstancom, što je znak da se razvila i psihološka zavisnost.

Zavisnost od Flormidala može dovesti do nekontrolisane i kompulzivne upotrebe ovog leka. Posledica toga mogu biti ozbiljne zdravstvene komplikacije, kao što su respiratorna depresija ili koma usled predoziranja. Zavisnost od Flormidala može dovesti do porodičnih, finansijskih i pravnih problema.

Midazolam Flormidal

Flormidal lek - Koji su simptomi zavisnosti?

Da bi se znalo da li je Flormidal lek stvorio naviku, odnosno zavisnost kod osobe, potrebno je sagledati sledećih 11 kriterijuma za zavisnost, na osnovu “Dijagnostičkog i statističkog uputstva za mentalne poremećaje”. Naravno, ne moraju da budu ispunjeni svih 11 kriterijuma da bi se moglo reći da je osoba zavisna.

Ukoliko osoba ispunjava tri do četiri kriterijuma, koji su se ispoljili u poslednjih 12 meseci, onda se može reći da je nastupila zavisnost od Flormidala. U pitanju su sledeći dijagnostički kriterijumi:

Midazolam– Psihosocijalni i bihejvioralni znaci zavisnosti

Još jednom da naglasimo da Midazolam Flormidal deluje veoma brzo i svaki put kada se koristi bez uputa lekara, to se smatra zloupotrebom.

Midazolam – Fizički znaci zavisnosti

Pored bihejvioralnih i psihocijalnih simptoma zavisnosti, Midazolam Flormidal može izazvati i i određene fizičke promene, a koje su u vezi sa zavisnošću od ovog leka. One, između ostalih, podrazumevaju:

Koje su moguće komplikacije zavisnosti od Flormidal leka?

Zavisnost od Flormidal leka jeste sama po sebi ozbiljan problem. Ali isto tako, zavisnost od ovog benzodiaezpina može uzrokovati ozbiljne zdravstvene komplikacije. Između ostalih, u te komplikacije ulaze ataksija (poremećaj koordinacije rada mišića), trajni gubitak pamćenja i respiratorna depresija.

Takođe, zavisnost od Flormidala može uzrkovati i povećani rizik od nesreća i povreda, ubrzani rad srca, nizak krvni pritisak, pa čak i smrt.

Zavisnost od Flormidala izaziva ataksiju, stanje koje karakteriše poremećena ravnoteža i koordinacija. Usled toga, veći je rizik da osoba doživi neku nesreću ili fizičke povrede usled pada. Respiratorna depresija nastaje zbog sedativnih svojstava Flormidala i ima potencijal da se razvije u zdravstvena stanja koja ugrožavaju život.

Hronična i dugoročna upotreba Flormidal leka dovodi do značajnog gubitka pamćenja, promena u funkciji mozga i opšteg gubitka mentalne jasnoće. Pored toga, Midazolam Flormdial izaziva komplikacije kao što su hipotenzija (nizak krvni pritisak) i tahikardija (ubrzan rad srca), čime se dodatno opterećuje kardiovaskularni sistem.

Zloupotreba većeg broja supstanci je uobičajena u slučaju zloupotrebe benzodiazpeina kao što je Flormidal lek. Osoba tada istovremeno kombinuje veći broj supstanci kako bi postigla bolji efekat. Najčešće se Midazolam Flormidal kombinuje sa drugim benzodiazpeinima, opijatima ili alkoholom. Sve navedene supstance su depresanti centralnog nervnog sistema, usled čega može doći do fatalnog predoziranja.

Za koliko deluje i koliko dugo Midazolam (Flormidal) ostaje u organizmu?

Kada osoba koristi Midazolam Flormidal oralnim putem (u vidu Flormidal tablete), onda će on delovati veoma brzo – u roku od 5 do 10 minuta. Ukoliko se Flormidal lek upotrebljava injektivnim putem, Flormidal dejstvo će biti još brže – od 2 do 5 minuta. Ako se Midazolam upotrebljava u vidu spreja (što je veoma retko), onda on deluje u roku od 3-4 minuta.

Poluživot Flormidala (vreme za koje je potrebno da se polovina ovog leka izbaci iz organizma) identično je i kada se Flormidal lek koristi oralno i injektivnim putem. Štaviše, Flormidal lek ima prosečno poluvreme eliminacije od dva do tri sata. Međutim, ovaj poluživot Flormidala može biti produžen kod pacijenata koji imaju probleme sa jetrom ili bubrezima.

Interesantno je da se prisustvo Flormidala u organizmu može otkriti putem testa za drogu. Ukoliko se test na prisustvo Flormidala radi putem pljuvačke, onda se on može otkriti u roku od 7 dana od dana poslednje upotrebe ovog leka. Ako se test na Midazolam Flormidal radi putem urina, onda se on može otkriti u roku od 2 dana od dana poslednjeg korišćenja.

Štaviše, metaboliti Flormidal tableta se pojavljuju u korenu kose čak i nakon samo jedne uobičajene doze. U roku od 5 minuta nakon konzumacije, metaboliti Flormidala će početi da ulaze u koren kose. Oprana ili neoprana, test na Flormidal lek putem kose može otkriti prisustvo ovog leka u periodu do 3 meseca. Kada se test na Midazolam Flormidal radi putem krvi, onda ovo testiranje može dati tačne rezutate.

Flormidal tablete, odnosno njihovo prisustvo u krvi može se otkriti u roku od 3 dana od dana poslednje uzete doze.

Flormidal lek i apstinencijalna kriza

Kada je osoba zavisna od Flormidala, nagli ili iznenadni prestanak uzimanja ovog leka može uzrokovati apstinencijalnu krizu.

Simptomi apstinencijalne krize od Flormidala, njihova težina i dužina trajanja zavisiće od osobe do osobe. Neki od faktora od kojih to zavisi su i to koliko je dugo osoba zloupotrebljavala Flormidal lek, koliko ga je često uzimala, u kojim vremenskim razmacima, u kojim dozama i slično. Takođe, težina apstinencijalne krize zavisiće i od toga da li je osoba mešala Midazolam Flormidal sa drugim supstancama, kao i od opšteg zdravstvenog stanja osobe.

Simptomi apstinencijalne krize od Flormidala mogu biti veoma neugodni i neprijatni. Zato se jedina šansa u oporavku od zavisnosti od Flormidala krije u medicinskoj detoksikaciji od ovog leka, pod nadzorom stručnih lica! Medicinska detoksikacija pomaže ne samo da se smanji intenzitet ovih simptoma, već i da se spreči (ili svede na minimum) rizik od recidiva.

Simptomi apstinencijalne krize od Flormidala uključuju, ali se ne ograničavaju na:

Neki od ozbiljnih i uznemirujućih simptoma apstinencijalne krize uključuju:

Midazolam - Flormidal i trajanje apstinencijalne krize

Ne može se dati jedan definitivni odgovor na to koliko će trajati simptomi apstinencijalne krize kada je u pitanju Midazolam Flormidal. Drugim rečima, vremenska šema odvikavanja od Flormidala variraće od osobe do odobe.

Pored faktora koje smo već naveli (dužina uzimanja, učestalost, doze Flormidal leka), vreme trajanja apstinencijalne krize od Flormidala zavisiće i od drugih faktora. To su režim ishrane, individualna fiziologija osobe, telesna težina, način na koji je osoba prestala da koristi Flormidal lek i slično.

6-8 sati nakon poslednje upotrebe

Tokom prvih nekoliko sati odvikavanja od Flormidala, pojaviće se prvi simptomi apstinencijalne krize. U njih, između ostalih, spadaju anksioznost i nesanica.

2 dana nakon poslednje uzete doze

U ovom periodu simptomi odvikavanja dostižu svoj vrhunac. Drugim rečina, sada su simptomi odvikavanja od Flormidala najgori po intenzitetu. Ovi simptomi mogu uključivati palpitacije, prekomerno znojenje, drhtanje ruku, halucinacije, napade i još mnogo toga.

5 dana nakon poslednje uzete doze

U proseku, najteži simptomi apstinencijalne krize nestaju nakon 5 dana od dana poslednje upotrebe ovog leka. Međutim, određeni simptomi mogu potrajati, naročito ako se ne leče. Tu prvenstveno mislimo na psihičke simptome, poput anksioznosti i depresije.

Koja su Flormidal iskustva?

Želimo da vam prenesemo neka od Flormidal isksutva ljudi koji su uzimali ovaj lek.

Primio sam Flormidal pre moje operacije kamena u bubregu. Moram da kažem da je Flormidal lek delovao vrlo brzo i efektivno, međutim problem je nastao kada sam došao kući nakon operacije narednog dana. Tokom noći sam doživeo takav napad panike, iako se nikada u životu nisam susreo sa sličnim stanjem! Flormidal lek je tako snažno uticao na moj autonomni nervni sistem, da sam pored napada panike imao tahikardiju i nizak krvni pritisak. Ovo je vrlo opasan lek i treba biti obazriv sa njegovom upotrebom.” Milan, 43 godine, Požarevac.

Da mi je neko rekao da će se moj problem sa nesanicom pretvoriti u životni košmar, nikada mu ne bih poveravala. Godinama sam imala problem sa insomnijom i na preporuku lekara sam počela da uzimam Flormidal tablete.

U početku je sve bilo u redu i imalo je dejstva, međutim, vremenom sam počela, bez konsultacija sa lekarom, da povećavam dozu Flormidala. I to je najveća greška i glupost koju sam mogla da učinim! Postala sam i fizički i psihički zavisna od ovog leka! Nisam to odmah uvidela, ali kada sam naglo presstala da koristim Flormidal lek, doživela sam takvu krizu kao nikad u životu! Napadi, povraćanje, užasni grčevi u stomaku… Ljudi, Flormidal nije za igranje.” Vesna, 50 godina, Sombor.

“Imao sam jako čudno iskustvo sa Flormidalom. Popio sam ga i ujutru kada sam se probudio imao sam i šta da vidim. Pepeljara bačena, stvari po sobi razbacane, u kuhinji haos, neki tanjiri prevrnuti, a hleb ceo pojeden! Najgore od svega što se ja toga ničega ne sećam, niti znam šta sam te noći radio. Kažu da je Midazolam za spavanje, a ja sam izgleda mesečario.” Relja, 27 godina, Beograd.

Midazolam Flormidal

Kako se leči zloupotreba i zavisnost od Flormidala?

Jedini siguran i proveren način da se jednom zasvagda prekine sa upotrebom Flormidala, a time i okonča zavisnost od njega, jeste putem medicinskog lečenja.

Osoba može pokušati da se na svoju ruku “skine” sa Flormidala, ali videli smo da će to dovesti do teških simptoma apstinencijalne krize. A oni sa sobom povlači i recidiv. Tačnije, u želji da izbegne ili smanji intenzitet ovih simptoma, osoba uzima još veću dozu Flormidala, čime ulazi u začarani krug zavisnosti.

Način na koji se izlazi iz ovog kruga jeste stručno i profesionalno lečenje zavisnosti od ovog benzodiazepina. Ako se vi ili vama bliska osoba borite sa zloupotrebom i zavisnošću od Flormidal leka, onda je bolnica MedTim prava adresa za vas.

Klinika MedTim je savremena ustanova za lečenje bolesti zavisnosti u kojoj se više hiljada pacijenata iz svih delova sveta uspešno oporavilo od upotrebe bilo koje supstance. Za to je zaslužan tim naših svetski priznatih lekara koji ima višedecenijsko iskustvo u lečenju bilo kog oblika zavisnosti, bilo koje težine.

Lečenje zavisnosti od Midazolam Flormidala u bolnici MedTim traje svega 14 dana i to bez supstitucione terapije na kraju lečenja!

Faze lečenja zavisnosti od Flormidala u klinici MedTim

Pre samog lečenja, naši lekari sprovode detaljnu fizičku i psihičku dijagnostiku pacijenta, kako bi se utvrdilo njegovo psihosomatsko stanje. U ovoj fazi lečenja, posmatramo sve relevantne parametre koj se tiču zavisnosti od Flormidal leka. Nakon individualno sastavljenog plana lečenja, sprovodimo i odgovarajuće programe, farmako-tretman i terapije koje omogućuju kompletan oporavak od zloupotrebe Flormidala.

U sledećoj fazi, lečimo fizičku zavisnost od Midazolam Flormidala. Drugim rečima, sprovodimo potpuno bezbolnu i medicinski proverenu detoksikaciju pacijenta od svih tragova ovog benzodiazepina. Tokom procesa detoksikacije pacijent neće osetiti nijedan nelagodan simptom apstinencijalne krize. Uklanjamo svaki trag bilo koje psihoaktivne supstance iz organizma pacijenta.

U narednoj, trećoj fazi, sprovodimo i psihoterapiju, odnosno lečimo psihičku zavisnost od Midazolama. U klinici MedTim, psihoterapijski tretman uključuje kognitivno-bihejvioralnu terapiju, edukaciju pacijenta i članova njegove porodice, individualne i grupne terapije i slično. Tokom psihoterapije pacijent uviđa šta je koren njegovog problema sa upotrebom Flormidala i usvaja tehnike kojima se ovaj problem zauvek rešava.

Kada se sprovedu sve neophodne terapije, pacijent će razviti negativan odnos i odbojnost prema Flormidalu. Čak i nakon ispisa iz bolnice, sprovodimo ambulantno lečenje pacijenta. Ostajemo u kontaktu sa pacijentom i njegovom porodicom u periodu od 12 meseci, kako bismo održavali postignute rezultate stacionarnog lečenja i, po potrebi, promenili terapiju.

Ukoliko se vi ili vama bliska osoba borite sa zloupotrebom i zavisnošću od Flormidal leka, znajte da nada za izlečenjem postoji! Mi smo tu da vam tu nadu pružimo i omogućimo da ponovo živite ispunjen i srećan život.

Kontaktirajte nas već sada i zakažite besplatne konsultacije sa našim lekarima. Uz vašu volju i naše znanje, Midazolam Flormidal će zauvek postati vaša prošlost.

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.