Odvikavanje od antidepresiva

Odvikavanje od antidepresiva – Ispunjen život nije mit!

Pregled Sadržaja

Prestanak uzimanja antidepresiva može da izazove brojne negativne efekte apstinencije. Takođe, može da podstakne recidiv depresije ili druge tegobe zbog koje je osoba i koristila lek ili lekove. Odvikavanje od antidepresiva je moguće, ali je neophodno proći kroz proces uz stručnu, medicinsku pomoć. Samo tada je zagarantovan uspeh.

Zavisnost od antidepresiva je česta. Može li prestanak uzimanja leka da izazove negativne simptome koje uzrokuje odvikavanje od antidepresiva? Naglo skidanje sa antidepresiva može. Istraživanja su pokazala da oko 10 procenata žena starijih od 18 godina svakodnevno uzima antidepresive.

Kao što mnogi znaju, a i studije su pokazale, ovi lekovi mogu biti korisni u slučaju postojanja depresije. Ali kada osoba počne da se oseća bolje i želi da prestane sa konzumacijom antidepresiva, koliko traje skidanje sa antidepresiva? To je jedno od pitanja koje se najčešće postavlja kada dođe do poboljšanja stanja pacijenta.

Odvikavanje od antidepresiva je odluka koju treba pažljivo razmotriti i doneti uz podršku lekara ili terapeuta kako biste bili sigurni da nećete prestati prerano, rizikujući da se depresija ponovo javi. Jednom kada odlučite da prestanete, vi i vaš lekar treba da preduzmete korake da smanjite ili izbegnete simptome koje uzrokuje odvikavanje od antidepresiva, a koji se mogu javiti se dogodi nagli prestanak konzumacije.

Najpoznatiji antidepresivi su Zoloft, Lekapro, Celeka, Prozak, Efeko, Pristik, Velbutrin... Navedeni lekovi imaju različiti “životni vek” i različite periode zadržavanja u organizmu. Simptomi apstinencije od antidepresiva obično počinju kada 90 procenata ili više leka napusti organizam.

Važno je da razgovarate sa svojim lekarom pre nego što započnete odvikavanje od antidepresiva. Naglo skidanje sa antidepresiva je opasno i ne preporučuje se.

Dozu antidepresiva treba polako i postepeno smanjivati, obično tokom nekoliko nedelja, a ponekad i duže. Taj proces varira u zavisnosti od vrste antidepresiva koji je osoba uzimala, doze i koliko dugo je bio konzumiran.

Šta su antidepresivi?

Antidepresivi su vrsta lekova koji pomažu u ublažavanju simptoma depresije, anksioznosti i drugih stanja, poput opsesivno-kompulsivnog poremećaja. Uobičajene terapije antidepresivima podrazumevaju korišćenje selektivnih inhibitora ponovnog uzimanja serotonina (SSRI) i inhibitore ponovnog uzimanja serotonina i norepinefrina (SNRI).

Antidepresivi deluju tako što koriguju hemijsku neravnotežu neurotransmitera u mozgu. Stručnjaci veruju da su oni odgovorni za promene raspoloženja i ponašanja.

Depresija je poremećaj raspoloženja koji izaziva uporni osećaj tuge i gubitak interesovanja za stvari i aktivnosti u kojima je osoba nekada uživala. Takođe može izazvati poteškoće u razmišljanju, pamćenju, motivaciji, jelu i spavanju.

Postoji nekoliko tipova depresivnih poremećaja:

Antidepresivi leče simptome depresije, ali ne rešavaju uvek njene uzroke. Zbog toga zdravstveni radnici često preporučuju psihoterapiju (terapiju razgovorom) pored lekova za depresiju. Zavisnost od antidepresiva se može razviti i zato je od velike važnosti da pre konzumacije lekova razgovarate sa lekarom o tome.

Antidepresivi su nastali 1950-ih godina. Od tada, istraživači su razvili nekoliko različitih vrsta lekova. Danas su antidepresivi jedan od najčešće propisivanih lekova u svetu.

Uputreba antidepresiva najčešće se praktikuje za sledeća stanja:

Kako se ponekad razvije zavisnost od antidepresiva, neophodno je odvikavanje od antidepresiva. Ipak, to je potrebno i poželjno izvršiti u klinici i pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja. Naglo skidanje sa antidepresiva izaziva niz neželjenih efekata koji mogu da budu opasni po život.

Koliko traje skidanje sa antidepresiva zavisi od brojnih faktora, poput koji lek je osoba konzumirala ili koliko dugo je koristila određeni lek.

Odvikavanje od antidepresiva – Kako deluju antidepresivi?

Antidepresivi menjaju način na koji mozak koristi određene hemikalije, zvane neurotransmiteri. Na taj način dolazi do bolje regulicije raspoloženja i ponašanja. Tačnije, ovi lekovi utiču na neurotransmisiju koja obuhvata serotonin, norepinefrin i, ređe, dopamin. Različite vrste antidepresiva rade različito da bi se to postiglo. Samim tim, nastankom zavisnosti, odvikavanje od antidepresiva je proces koji varira u skladu sa korišćenim lekom.

Istraživanja su pokazala da antidepresivi izazivaju neuroplastičnost, proces kojim mozak može da promeni svoju strukturu kroz jačanje ili slabljenje veza između moždanih ćelija koje se nazivaju neuroni.

Antidepresivi su najefikasniji lek za lečenje simptoma depresije. Ali, baš kao i kod mnogih drugih lekova, antidepresivi mogu pomoći nekim ljudima više nego drugim.

Dokazano je da korist od antidepresiva generalno zavisi od težine depresije — što je depresija teža, to će biti veća korist ili “efikasnost” konzumiranja leka. Antidepresivi su obično efikasni kod umerene, teške i hronične depresije. Oni nemaju tendenciju da pomognu blagu depresiju.

Važno je zapamtiti da je psihoterapija još jedan važan deo lečenja depresije. Kombinovanje psihoterapije i lekova za depresiju obično će dovesti do najvećeg poboljšanja i neutralisanja simptoma. Ujedno, odvikavanje od antidepresiva neophodno je izvršiti u klinički kontrolisanim uslovima.

Odvikavanje od antidepresiva

Odvikavanje od antidepresiva – Koji su neželjeni efekti antidepresiva?

Odvikavanje od antidepresiva neophodno je ukoliko dođe do razvoja pojave poznate kao zavisnost od antidepresiva. Svaka vrsta, odnosno klasa, antidepresiva ima različite moguće neželjene efekte. Važno je da razgovarate sa svojim lekarom o mogućim neželjenim efektima određenih lekova koje uzimate ili razmišljate da ih uzmete.

Generalno, uobičajeni neželjeni efekti antidepresiva su:

Neželjeni efekti antidepresiva su obično blagi i vremenom se neutrališu. Razgovarajte sa svojim lekarom ako osetite neprijatne neželjene efekte. Imajte na umu da ukoliko poželite naglo skidanje sa antidepresiva, neželjeni efekti mogu da budu daleko komplikovaniji i teži.

Moguće komplikacije povezane sa antidepresivima su:

SSRI lekovi su takođe povezani sa umerenim povećanjem rizika od krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog trakta. Ovaj rizik je značajno povećan kada uzimate SSRI u kombinaciji sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAID).

U nekim slučajevima, deca, tinejdžeri i odrasli mlađi od 25 godina mogu doživeti povećanje suicidalnih misli ili ponašanja kada uzimaju antidepresive. To se posebno događa kada se konzumira prva ili druga doza lekova.

Sindrom ukidanja antidepresiva – Naglo skidanje sa antidepresiva

Sindrom ukidanja antidepresiva može se desiti ako iznenada prestanete da uzimate antidepresiv ako ste ga uzimali najmanje šest nedelja. To se dešava u oko 20 procenata ovih slučajeva. Naglo skidanje sa antidepresiva je opasno. Ukoliko želite da prestanete morate postepeno da smanjujete dozu i to pod neprestanim nadzorom lekara.

Simptomi sindroma ukidanja antidepresiva su:

Ovi simptomi su ponekad blagi, ali mogu biti neprijatni. Uglavnom traju jednu do dve nedelje.

Nikada nemojte prestati sa uzimanjem antidepresiva bez prethodnog razgovora sa svojim lekarom. Bezbedno odvikavanje od antidepresiva je proces. Obično je potrebno najmanje četiri nedelje da se neutrališu efekti postepenim i laganim smanjenjem doze. Naglo skidanje sa antidepresiva može da bude opasno po život.

Serotoninski sindrom je izuzetno retka, ali potencijalno opasna po život reakcija na lek koja je rezultat prevelike količine serotonina u vašem telu. Serotoninski sindrom se može desiti kada ili uzmete novi antidepresiv ili uzmete povećanu dozu. Ako vaše telo drugačije obrađuje serotonin ili ne može da obradi povećanu količinu serotonina, dolazi do pojave serotoninski sindrom.

Sindrom se najčešće dešava kada uzimate antidepresiv i druge serotonergičke lekove kao što su triptan lekovi protiv migrene ili određeni opioidi.

Simptomi serotoninskog sindroma su:

Teški simptomi obuhvataju:

Simptomi obično počinju u roku od nekoliko sati nakon uzimanja leka ili povećanja doze leka koji već uzimate. Potražite hitnu medicinsku pomoć ako osetite ove simptome.
Odvikavanje od antidepresiva

Zavisnost od antidepresiva – Predoziranje

Toksičnost antidepresiva veoma varira. Važno je da razgovarate sa svojim lekarom o riziku od predoziranja. Uvek uzimajte lekove kako je propisano i čuvajte lekove bezbedno od dece i kućnih ljubimaca. Ponekad, čak i ako se tačno pridržavate uputstva lekara može da dođe do razvoja adikcije, odnosno, zavisnost od antidepresiva.

Triciklični antidepresivi su klasa antidepresiva sa najvećim rizikom od smrti od predoziranja. Ako ikada posumnjate na predoziranje, odmah potražite medicinsku pomoć.

Znaci i simptomi predoziranja tricikličnim antidepresivima su:

Druge klase antidepresiva takođe mogu dovesti do predoziranja, ali simptomi mogu biti drugačiji. Na primer, predoziranje SSRI može izazvati visok krvni pritisak i određene vrste aritmija.

Zavisnost od antidepresiva može da se pojavi ukoliko osoba konzumira bilo koju vrstu antidepresiva. Takođe, moguće je i predoziranje bilo kojim lekom ukoliko se uzme doza veća od predviđene ili propisane od strane lekara. Zavisnost od antidepresiva razvija se još brže ukoliko osoba konzumira antidepresiv “na svoju ruku”, odnosno bez konsultacije sa lekarom. Ujedno, rizik od predoziranja je onda veći.

Kako nastaje zavisnost od antidepresiva?

Antidepresivi nemaju potencijal zavisnosti kao što imaju određena opojna sredstva. Ne izazivaju osećaj euforije, već imaju umirujući efekat. Zavisnost od antidepresiva se ne ispoljava na isti način kao zavisnost od supstanci kao što su alkohol i heroin.

Oni koji zloupotrebljavaju antidepresive ne doživljavaju žudnju koju izazivaju drugi lekovi, niti doživljavaju euforiju, ponašanje zavisnosti ili negativne posledice koje se često viđaju sa mnogim drugim lekovima.

Ipak, ljudi i dalje mogu razviti fizičku zavisnost od antidepresiva. Osobe koje imaju depresiju češće zloupotrebljavaju druge lekove.

Zavisnost od antidepresiva može se formirati kod ljudi kojima lekovi nikada nisu bili potrebni. Nekim osobama je pogrešno dijagnostikovana depresija i propisani su im antidepresivi. Prema jednoj studiji, lekari su skoro dve trećine pacijenata sa depresijom postavili pogrešnu dijagnozu i prepisali nepotrebne antidepresive.

Zavisnost od antidepresiva je stanje adaptacije izazvano redovnim uzimanjem lekova. Neko ko je zavisan od antidepresiva može doživeti neprijatne simptome nakon smanjenja doce ili ukoliko se desi naglo skidanje sa antidepresiva.

Zavisnost od antidepresiva je primarna, hronična, neurobiološka bolest sa genetskim, psihosocijalnim i faktorima sredine koji utiču na njen razvoj i ispoljavanje.

Zavisnost od antidepresiva karakterišu: smanjena kontrola nad upotrebom droga, kompulsivna upotreba i nastavak upotrebe uprkos šteti.

Zavisnost je bolest koja se može lečiti i zahteva multidisciplinarni pristup, a recidiv je čest.
Antidepresivi mogu da izazovu fizičku zavisnost, o čemu svedoče simptomi odvikavanja od prekida ili smanjenja upotrebe antidepresiva. Naglo skidanje sa antidepresiva uzrokuje simptome odvikavanja kao što su mučnina, drhtanje ruku i depresija.

Neretko, ljudi pokušavaju da zloupotrebe antidepresive tako što ih ušmrkavaju. Koliko traje skidanje sa antidepresiva varira od osobe do osobe i lečenje je potpuno individualno.

Zašto je opasno naglo skidanje sa antidepresiva?

Da li se osećate bolje i mislite da ste spremni da prestanete sa uzimanjem antidepresiva? Možda vam se čini da vam lekovi više nisu potrebni? Važno je da se držite lečenja koje vam je propisao lekar. Ako mislite da ste spremni da prestanete sa uzimanjem antidepresiva, zamolite lekara da napravi plan akcije koji će pomoći vašem telu da se polako prilagodi stanju bez leka. Uvek imajte na umu da je naglo skidanje sa antidepresiva veoma opasno.

Kao što smo već objasnili, antidepresivi pomažu u balansiranju hemikalija u mozgu koje se nazivaju neurotransmiteri. Ove hemikalije u mozgu utiču na raspoloženje i emocije. Neravnoteža može izazvati veliku depresiju ili anksiozne poremećaje. Antidepresivi ispravljaju ovu neravnotežu, ali može potrajati četiri nedelje ili više da se postigne maksimalni efekat.

Nemojte prestati da uzimate lek dok ne razgovarate sa lekarom, jer naglo skidanje sa antidepresiva nosi sa sobom određene posledice. Možda vam se čini da vam lek više nije potreban, ali ako prestanete da ga uzimate, lek će napustiti vaše telo i simptomi će se možda vratiti.

Prestanak bez konsultacije sa lekarom može biti opasan po život. Takođe, može izazvati simptome apstinencije i recidiv depresije. Ako dođe do recidiva i ponovo počnete da uzimate antidepresiv, može proći nekoliko nedelja da lek ponovo uravnoteži vaše raspoloženje.

Odvikavanje od antidepresiva može izazvati simptome apstinencije. Iznenadni prestanak uzimanja leka takođe može pogoršati depresiju. Naglo skidanje sa antidepresiva može da bude opasnije od bolesti koja se lečila tim lekovima.

Skidanje sa antidepresiva simptomi – Šta možete da iskustite ako prestanete sa konzumacijom antidepresiva na “svoju ruku”

Skidanje sa antidepresiva simptomi su brojni, dok su neki od njih ozbiljni, a neki se lako “preguraju”. Ipak, odvikavanje od antidepresiva je proces i to uvek treba da imate na umu. Naglo skidanje sa antidepresiva je opasno. Ovo su neki od neželjenih simptoma koje možete da iskusite.

Osećaj bolesti. Sindrom odvikavanja od antidepresiva, koji se takođe naziva skidanje sa antidepresiva, javlja se kada osoba naglo prestane da uzima lekove. Mnogi ljudi koji dožive odvikavanje od antidepresiva osećaju se kao da imaju grip ili stomačni virus. Oni takođe mogu imati uznemirujuće misli ili halucinacije.

Nedolečena bolest. Prestanak uzimanja lekova može da vas vrati na početak vašeg plana lečenja. To može povećati vreme potrebno da se osećate bolje ili može da izazove pogoršanje simptoma. Skidanje sa antidepresiva simptomi su veoma česti u ovom obliku. Zato se ne preporučuje naglo skidanje sa antidepresiva.

Samoubilačke misli. Ako se ne lečite pravilno, to može povećati rizik od samoubilačkih misli. Takođe, povećava se rizik da ćete reagovati na te misli. Najčešći zdravstveni problem povezan sa samoubistvom je depresija.

Ostali simptomi se pogoršavaju. Prestanak uzimanja antidepresiva može pogoršati druge simptome povezane sa depresijom, kao što su glavobolja, bol ili nesanica. Pored toga, nelečena depresija može vam otežati rešavanje drugih zdravstvenih problema.

Ostali skidanje sa antidepresiva simptomi su:

Skidanje sa antidepresiva simptomi mogu se ublažiti ukoliko ne izvršite naglo skidanje sa antidepresiva, već postepeno i lagano. Plan odvikavanja od antidepresiva možete da dobijete u klinici za lečenje bolesti zavisnosti. Taj plan kreira se individualno, za svakog pacijenta pojedinačno i lečenje je izuzetno efikasno. Klinika MedTim, najpoznatija i najpouzdanija klinika za lečenje zavisnosti, stoji vam na raspolaganju 24 časa dnevno.

Koliko traje skidanje sa antidepresiva?

Ukoliko ste se zapitali koliko traje skidanje sa antidepresiva, trebalo bi da znate da proces odvikavanje od antidepresiva zavisi od osobe do osobe i leka koji je konzumiran.

Odvikavanje od antidepresiva, koje se naziva i sindrom prekida uzimanja, je kada osetite simptome apstinencije nakon pojave naglo skidanje sa antidepresiva ili značajnog smanjenja doze antidepresiva.

Skidanje sa antidepresiva simptomi se javljaju kod oko 50 procenata ljudi koji su uzimali antidepresiv, a zatim iznenada prestali da ga uzimaju ili se doza drastično smanjila.
Neki antidepresivi mogu imati veći potencijal za efekte apstinencije od drugih. Jedan pregled je otkrio da su SNRI i Pakil (paroksetin) povezani sa većim rizikom od simptoma apstinencije u poređenju sa drugim antidepresivima.

Kako znati da li možda doživljavate skidanje sa antidepresiva simptomi i koliko traje skidanje sa antidepresiva?

Simptomi koje uzrokuje odvikavanje od antidepresiva mogu biti slični onima koji su doveli do upotrebe ove vrste lekova. To može da pokrene pitanje da li doživljavate simtome apstinencije kada prestanete da uzimate antidepresive ili smanjite njihovu dozu, ili ako imate recidiv depresije.

Načini da se uoči razlika su:

Koliko brzo se pojavljuju simptomi: često se pojavljuju u roku od nekoliko dana ili nedelja, ali simptomima relapsa je obično potrebno duže da se razviju. Simptomi depresije se tokođe obično pojavljuju postepeno.

Pojava određenih fizičkih simptoma: Osećaj kao da imate grip, vrtoglavica i senzorni poremećaji obično nisu povezani sa depresijom. Dakle, ako imate ove simptome, to je verovatno zbog antidepresiva u odnosu na relaps depresije.

Da li se simptomi vremenom poboljšavaju ili pogoršavaju: Kako se telo prilagođava da više ne uzima antidepresiv ili ga uzima u nižim dozama, skidanje sa antidepresiva simptomi se generalno poboljšavaju. Ako se depresija ponavlja, simptomi se mogu pogoršati.

Koliko traje skidanje sa antidepresiva – Vremenski okvir

Iskustvo koliko traje skidanje sa antidepresiva i simptomi apstinencije mogu se uveliko razlikovati od osobe do osobe. Faktori koji utiču na odvikavanje, kao i koliko traje skidanje sa antidepresiva, uključuju vrstu uzetog antidepresiva, njegovu dozu i dužinu vremena upotrebe leka.

Pakil (paroksetin) je SSRI koji se najviše povezuje sa skidanje sa antidepresiva simptomi, dok Prokac (fluoksetin) obično uzrokuje najblaže simptome apstinencije.

Simptomi odvikavanja od antidepresiva su obično prilično blagi u prvih jedan do tri dana. Potencijalno se intenziviraju pre nego što počnu da se povlače. Može proći nekoliko nedelja da se svi simptomi potpuno neutrališu, a neki ljudi osećaju posledice mesecima.

Ako je u procesu odvikavanje od antidepresiva koji su SSRI, simptomi se često javljaju u fazama. Dve faze odvikavanja od SSRI su akutna i produžena.

Akutna apstinencija: Faza akutne pojave skidanje sa antidepresiva simptomi može da traje šest do osam nedelja. Tokom ove faze, oosba može početi da oseća simptome slične gripu, da ima veći umor i pojačano osećanje anksioznosti i depresije, ukoliko je postojala zavisnost od antidepresiva.

Produžena apstinencija: Produžena faza skidanja sa SSRI, ponekad se naziva post-akutna apstinencija ili PAVS, odnosi se na simptome koji traju duže od šest meseci. Prema jednoj studiji, prosečna osoba koja je iskusila produženu apstinenciju od antidepresiva imala je simptome 37 meseci.

Neki stručnjaci tvrde da postoji treća faza apstinencije od antidepresiva koja se naziva rebound (ribaund). Rebound se može javiti između akutnog i produženog pocesa odvikakvanje od antidepresiva i sastoji se od pogoršanja akutnih simptoma. Ova faza može da traje do šest nedelja.

Ipak, uz adekvatno lečenje na klinici koja okuplja osoblje specijalizovano za lečenje bolesti zavisnosti, potpuno izlečenje je moguće za 14 ili 21 dan. Klinika MedTim je moderna bolnica koja primenjuje efikasne i konkretne metode lečenja.

Odvikavanje od antidepresiva u kliničkim uslovima

Odvikavanje od antidepresiva u medicinski kontrolisanim i kliničkim uslovima je jedini apsolutno bezbedan i efikasan način da prestanete sa konzumacijom lekova.

Ako razmišljate o prestanku upotrebe antidepresiva, trebalo bi da idete korak po korak i razmotrite kako ćete da dođete do željenog ishoda.

Možda ćete biti u iskušenju da prestanete da uzimate antidepresive čim nestanu simptomi zbog kojih ste počeli da pijete lek, ali depresija se može vratiti ako se odlučite za naglo skidanje sa antidepresiva.

Važno je da razgovarate sa lekarom o prednostima i rizicima antidepresiva u vašoj konkretnoj situaciji. Medicinski stručnjaci klinike MedTim mogu da vam pomognu u donošenju odluke. Konsultacije na klinici MedTim su potpuno besplatne i možete da nas pozovete u bilo kom trenutku. Na raspolaganju smo vam 24 časa dnevno i 7 dana u nedelji.

Zajedno možemo da napravimo plan. Prestanak uzimanja antidepresiva obično uključuje postepeno smanjenje doze. Raspored i tempo će zavisiti od toga koji antidepresiv uzimate, koliko dugo ste ga uzimali, vaše trenutne doze i svih simptoma koje ste imali tokom prethodnih promena lekova.

Razmotrite psihoterapiju. Manje od 20 procenata ljudi na antidepresivima prolazi kroz psihoterapiju, iako je to često važno za oporavak od depresije i izbegavanje recidiva. U klinici MedTim nalaze se vrhunski psihoterapeuti i drugi lekari koji će moći da prepoznaju koji pristup je najbolji za vas. Ujedno, kreiramo individualni tip lečenja koji će u najkraćem roku dovesti do najboljih rezultata. Naš plan lečenja je uvek efikasan.

Ukoliko tražite podršku na pravom ste mestu! Na klinici MedTim podržavamo paciente koji žele da dođu po pomoć sa porodicom ili prijateljima, a ujedno vršimo i edukaciju osoba koje su važne pacijentu. Na taj način, njegova ili njena okolina može zaista da pruži pomoć i da ima razumevanje.

Odvikavanje od antidepresiva

Kako izgleda odvikavanje od antidepresiva na klinici MedTim

Odvikavanje od antidepresiva i lečenje bolesti zavisnost od antidepresiva na klinici MedTim moguće je za 14 ili 21 dan. Koliko traje skidanje sa antidepresiva tačno zavisi od pacijenta, leka koji je konzumiran, doze i vremenskog perioda koliko je konzumiran.

Po samom prijemu pacijenta, vršimo kompletnu dijagnostiku i uspostavljamo realnu sliku o stanju pacijenta. Važno je da znamo sve ono što pacijent oseća kada dođe na kliniku.

Nakon analiza stanja organizma pacijenta i uspostavljanja tačne dijagnoze, započinjemo proces koji vodi tim stručnih i visokokvalifikovanih lekara. Prilikom proceza odvikavanje od antidepresiva postepeno pacijentu smanjujemo dozu leka. Istovremeno, dajemo protivapstinentnu terapiju koja nije iz grupe leka koju je uzimao pacijent.

Te lekove dajemo sa ciljem smanjenja ili neutralisanja simptoma apstinentske krize koja se javlja zbog deficita antidepresiva u organizmu pacijenta. Iz tog razloga, ne preporučuje se naglo skidanje sa antidepresiva ili lečenje u kućnim uslovima. Iznenadni prekid korišćenja antidepresiva može prouzrokovati teške, neprijatne, bolne i neugodne posledice.

Dalji tok lečenja podrazumeva bezbolnu detoksikaciju od neželjenih supstanci. Koristeći najsavremenije medicinske uređaje i standarde, čistimo organizam pacijenta od svih tragova neželjenih komponenti.

Medicinski stručnjaci klinike MedTim sa velikim procentom uspešnosti obavljaju i lečenje anksioznosti, depresije i drugih psihičkih poremećaja. Naši psiholozi i psihoterapeuti pomoći će pacijentu da prepozna svoje nemire, strahove, kao i načine da ih savlada.

Uz MedTim proverene i pouzdane metode lečenja, osoba će se osloboditi ne samo problema zavisnosti, već i drugih tegoba koje su bile uzrok pojave adikcije. Kliniku MedTim izdvaja od drugih to što ne lečimo samo uzrok, posledice, već i ono što je dovelo do nastanka problema.

Konsultacije su potpuno besplatne i možete nas pozvati već sada. Znamo da možemo da vam pomognemo, a znamo i kako to da uradimo. Decenije iskustva stoje iza naših vodećih medicinskih stručnjak

MedTim – Jer znamo da zdrav i ispunjen život nije iluzija.

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.