Odvikavanje od droge

Odvikavanje od droge je moguće – Neka život ponovo bude lep!

Pregled Sadržaja

Odvikavanje od droge je kompleksan psiho-fizički proces koji za posledicu ima brojne simptome koji mogu biti veoma iscrpljujući. Srećom, postoje medicinski provereni tretmani za bezbedno odvikavanje od bilo koje vrste droge koji omogućuju trezven i normalan život!

Odvikavanje od droge – Šta se sve podrazumeva pod “droga”?

Kada se u bilo kom kontekstu spomene reč “droga”, jedna od prvih asocijacija na ovaj pojam je zavisnost, odnosno narkomanija. Pod drogama se, u širem smislu, podrazumevaju sve one hemijske supstance koje menjaju način na koji naše telo, um i mozak funkcionišu. 

To mogu biti ilegalne supstance, poput heroina, kokaina, marihuane i tako dalje. S druge strane, droge podrazumevaju i određene zakonski regulisane i kontrolisane supstance. 

Recimo, to mogu biti alkohol ili, pak, pojedini lekovi koji se prepisuju na recept. Ove supstance, u slučaju zloupotrebe, mogu izazvati zavisnost. Samo neki od primera tih lekova su medikamenti iz grupe benzodiazepina, kao što su LorazepamBromazepamKsalolRivotril, kao i drugi lekovi za smirenje.

Ne zanemarimo i to da droge mogu biti i nehemijske. Tačnije, nije neophodno da osoba nužno unosi određenu hemijsku supstancu u sebe kako bi postala zavisna i, kolokovijalno rečeno, bila “udrogirana”. Tu govorimo o patološkom kockanju, zavisnosti od interneta ili video igara.

Dakle, zavisnost, kao, nažalost, sverastuća bolest današnjce, zajedinički je imenitelj za sve vrste i tipove droga. U vezi sa tim, postavljaju se pitanja – da li je moguće i kako izgleda odvikavanje od droge? Šta se dešava sa telom i mozgom zavisnikom kada se odvikava od droga? Koji su simptomi odvikavanja od droge? Postoji li mogućnost skidanja sa droge “na suvo” (cold turkey) i u kućnim uslovima? Da li postoje i koji su lekovi za odvikavanje od droge? Kada treba potražiti stručnu pomoć i kontaktirati centar za odvikavanje od droge?

Saznajte u našem daljem tekstu odgovore na ova, kao i na brojna druga pitanja u vezi sa odvikavanjem od droga.

Odvikavanje od droge – Težak, ali rešiv problem

Lako se ulazi, teško se izlazi. Tako se, grubo rečeno, može definisati ulazak u svet droge i zavisnost, s jedne strane, i odvikavanje od droge kao želja za izlaskom iz tog sveta, s druge strane.

Koju god drogu osoba da uzima, rizik od zavisnosti je prisutan. Ponekad osoba može razviti zavisnost samo nakon jedne ili nekoliko konzumacija određenih droga (kao što su, recimo, heroin ili kokain). Ali, u pojedinim slučajevima, određene supstance izazivaju zavisnost kada se uzimaju u većim količinama ili u dužem vremenskom periodu. Primer za to su lekovi za podizanje raspoloženja.

Kada osoba postane zavisna od neke supstance, a zatim odluči iznenada i naglo da prestane da je koristi, ona je izložena riziku da doživi neprijatne simptome odvikavanja od droge. Drugim rečima, osoba može iskusiti stresnu i nimalo ugodnu apstinencijalnu krizu. Ova kriza se manifestuje u vidu određenih psihičkih i fizičkih promena i nuspojava kod pojedinca koji pokušava da se skine sa droge. Svakako, kada su u pitanju odvikavanje od droge simptomi, o njima reči biti malo kasnije.

Neretko se dešava da zavisnik živi u uverenju da se može skinuti sa droge u kućnim uslovima, samo tako što će jednostavno prestati da koristi drogu. Međutim, ovakvo uverenje je daleko od istine. Ovaj stav zavisniku može napraviti više štete nego koristi, a ponekad može biti i fatalan po njega.

Dakle, odvikavanje od droge u kućnim uslovima nosi veliki rizik za recidivom, zbog nesnosnih simptoma apstinencijalne krize. Zato je odgovarajuća medicinska pomoć i program za sigurno i bezbolno odvikavanje od droge i detoksikaciju najbolje (i jedino moguće) rešenje u ovom slučaju.

Ako se vi ili vama draga osoba borite sa zavisnošću i zloupotrebom supstanci, ne ustručavajte se da potražite pomoć koju pruža sertifikovani i priznati centar za odvikavanje od droge kao što je MedTim.

Šta je, zapravo, odvikavanje od droge?

U najkraćim crtama, odvikavanje od droge je psiho-fiziološki odgovor organizma osobe kada ona iznenada prestane da koristi određenu drogu ili da smanju njenu upotrebu. Govorimo, dakle, o drogama, odnosno supstancma na čije prisustvo se organizam osobe navikao i zbog kojih je nastupila zavisnost.

Različite vrste apstinencijalnih kriza, koje su tipične za odviakvanje od droga, mogu uključivati različite kombinacije fizičkih, mentalnih i emocionalnih simptoma. Neki od ovih simptoma mogu biti opasni, pa i smrtonosni ako se ne leče.

Ipak, posmatrano iz jednog drugog ugla, odvikavanje od droge se može definisati dvojako.

1) Ušmrkavanje kokaina

2) Drugo, ponovno uzimanje droge (relaps ili recidiv) kako bi se izbegli simptomi odvikavanja koji se javljaju u slučaju prestanka uzimanja supstance.

Kako mozak i telo reaguju na odvikavanje od droga?

Da bismo shvatili šta je odvikavanje od droge, neophodno je razumeti način na koji ove supstance utiču na mozak osobe. Mozak je pun nervnih ćelija (neurona) koje šalju hemijske poruke jedna drugoj. Kada osoba uzima drogu, hemijski signali u mozgu se menjaju kao odgovor na ove supstance. Ponekad, u zavisnosti od droge, načina, vremena i količine uzimanja, mozak završi sa više određenih hemikalija, a ponekad sa manje. Tačne hemikalije zavise od supstance koja se konzumira.

Vremenom, mozak se navikava na drogom promenjene hemijske signale, odnosno na hemijske signale koji su promenjeni usled uzimanja droge. Preciznije, telo i mozak zavisnika su naučili da očekuju drogu u svom sistemu, jer se “oslanjanju” na njeno prisustvo, kako bi mogli normalno da funkcionišu. Kada se telo i mozak naviknu na prisustvo droge i kada ne mogu da funkcionišu bez nje, to je ništa drugo nego zavisnost. I kada je osoba zavisna, ona tada jedino može “normalno da se oseća” uz prisustvo droge u svom organizmu.

Kada osoba naglo i iznenada prestane da uzima drogu na čije prisustvo se navikao njen organizam, telo se tada nalazi u stanju šoka. Kao rezultat, javljaju se burni i neprijatni simptomi odvikavanja, poznatiji kao simptomi apstinencijalne krize. Različite droge izazivaju različite hemijske promene u mozgu. Stoga, tačni odvikavanje od droge simptomi zavise od supstance koju osoba koristi.

Prema tome, odvikavanje od droge predstavlja svojevrstan pokušaj organizma da uspostavi balans u svom sistemu kada se u njemu ne nalazi droga. Skidanje sa droge je jedan odbrambeni mehanizam organizma kao odgovor na prestanak uzimanja ili konzumiranja određene supstance.

Tokom procesa odvikavanja, telo pokušava da dostigne novo stanje homeostaze, jer se oslobađa bilo kakvog dugotrajnog hemijskog uticaja droge. Ovo može dovesti do privremenih poremećaja u hemiji mozga i može biti praćeno značajnim posledicama po mentalno i fizičko zdravlje osobe.

Da li odvikavanje od droge može biti smrtonosno?

Ako se ne leči medicinskm putem, odvikavanje od droge, kao što su alkohol, heroin i benzodiazepini, može biti prilično ozbiljno. U nekim slučajevima, ovo odvikavanje može se završiti smrtnih ishodom, ali to je retkost.

Na primer, teško odvikavanje od alkohola je ponekad povezano sa sindromom poznatim kao delirium tremens (alkoholičarsko ludilo). Ako se ovo stanje ne prepozna i ne leči na odgovarajući način, delirium tremens može izazvati teške napade i dovesti do potencijalne smrti. Procene pojedinih studija pokazuju da je ovo stanje prisutno kod manje od 5 odsto ljudi koji se odvikavaju od alkohola. Međutim, to može biti fatalno u otprilike 15 odsto slučajeva odvikavanja od alkohola bez adekvatnog medicinskog tretmana.

Iako su simptomi odvikavanja od opijata retko opasni po život, oni mogu biti veoma neprijatni. Bez obzira na to što simptomi odvikavanja od ovih supstanci u najvećem broju slučajeva nisu smrtonosni, ovde je prisutan jedan drugi veliki rizik. Govorimo o riziku za povratak na upotrebu opijata (recidiv) za sve one koji pokušavaju sami da se skinu sa ovih supstanci, bez medicinske pomoći. 

Ako se ovo desi nakon dovoljno dugog trajanja apstinencije, tako da se tolerancija na opijate značajno smanji, onda može doći do predoziranja. Posledično, predoziranje ili intoksikacija mogu dovesti do smrtnog ishoda.

U ovakvim situacijama, jedino medicinska detoksikacija može ublažiti nelagodnost i smanjiti rizik od opasnih komplikacija odvikavanja. Medicinski potpomognuta detoksikacija je od krucijalnog značaja u ranom oporavku od zavisnosti i ima potencijal da na kraju spasi život osobe!

Odvikavanje od droge

Koji su odvikavanje od droge simptomi?

Odvikavanje od droge simptomi mogu biti raznoliki, u zavisnosti od supstance koja se koristi. Isto tako, simptomi odvikavanja od droge mogu da variraju od blagih do ozbiljnih, u zavisnosti od supstance koja se konzumira. Takođe, simptomi odvikavanja od droge zavise od toga koliko dugo vremena i koliko intenzivno je osoba koristila određenu drogu.

Odvikavanje od droge simptomi mogu biti veoma intenzivni, napeti i neprijatni, da se osoba ponekad teško može nositi sa njima. Kao rezultat, zavisnik može ponovo uzeti drogu u nastojanju da ublaži nelagodu apstinentske krize (relaps). Osoba može doživeti simptome odvikavanja od različitih vrsta droga.

I to, počev od marihuane i alkohola, preko stimulansa, kao što je kokain, sedativa, kao što je Diazepam, sve do opijata kao što su heroin i Subutex (Buprenorfin). Značajno teški simptomi odvikavanja povezani su supstancama kao što su alkohol, pojedini benzodiazepini i opijati.

Generalno posmatrano, uobičajeni odvikavanje od droge simptomi mogu biti sledeći:

Pogledajmo sada generalne simptome odvikavanja od različitih vrsta droga.

1) Simptomi odvikavanja od alkohola

Na početku ovog teksta smo istakli da se pod pojmom “droga” generalno podrazumevaju tačno određene hemijske supstance koje su nezakonite. Međutim, nikada ne treba zaboraviti da je i alkohol, iako legalna supstanca, droga koja može izazvati tešku i hroničnu zavisnost. Upravo zato spominjemo alkohol ovde u kontekstu droga.

Alkoholičari mogu biti i jesu izloženi riziku od teške apstinencijalne krize. Oni nikada ne bi trebalo da pokušaju da se “skinu” sa alkohola kod kuće, bez medicinskog nadzora. To je zato što tada postoji velika verovatnoće od napada i drugih komplikacija povezanih sa odvikavanjem od njega. Za mnoge je odvikavanje od alkohola neprijatno iskustvo. Isto tako, u nekim slučajevima alkoholičarska kriza može se pokazati i opasnom po život ako se simptomi odvikavanja od alkohola ne zbrinu medicinskim putem.

Simptomi odvikavanja od alkohola mogu se pojaviti u roku od nekoliko sati nakon poslednjeg uzetog pića. Neki od uznemirujućih simptoma odvikavanja od alkohola podrazumevaju:

Verovatnoća od teških simptoma odviakvanja od alkohola se značajno povećava kod ljudi koji intenzivno piju velike količine alkohola. Dok odvikavanje od alkohola može da počne u prvih nekoliko sati nakon poslednjeg pića, delirium tremens može početi iznenada, tek nekoliko dana kasnije.

2) Odvikavanje od droge simptomi – Benzodiazepini

Benzodiazepini su grupa medikamenata koji su, poput alkohola, legalni. Ovi lekovi se prepisuju na lekarski recept radi tretiranja određenih stanja, kao što su anksioznost, panični poremećaj, poremećaji napada i slično. Kada se koriste pod nadzorom lekara i na način na koji je terapijski predviđeno, simptomi navedenih stanja se mogu kontrolisati i ublažiti.

Međutim, ukoliko se benzodiazepini zloupotrebljavaju, onda dolazi do rizika od nastanka zavisnosti. Samim tim, osoba se takođe nalazi u riziku od apstinentske krize u slučaju prekida uzimanja benzodiazepina. Neki od najpoznatijih benzodiazepina su Bensedin, Lorazepam, Bromazepam, Ksalol i drugi.

Evo i koji su simptomi odvikavanja od benzodiazepina:

3) Simptomi odvikavanja od heroina i drugih opijata

Heroin je definitivno najpoznatija opioidna droga (opijat). U pitanju je izrazito adiktivna droga koja može izazvati zavisnost već samo nakon jedne upotrebe. Zato se porodica zavisnika, ali i sam zavisnik, neretko pitaju “kako se skinuti sa heroina”?

Opijati su grupa droga koja se masovno zloupotrebljava i izaziva veliku zavisnost. Određeni stepen zavisnosti od opijata može se razviti nakon kratkih perioda upotrebe. Opioidni lekovi (lekovi protiv bolova), kada se koriste pod nadzorom lekara, uspešno ublažavaju fizički bol izazvan povredom, bolešću ili operacijom. Zloupotreba opijata može u velikoj meri povećati rizik da neko postane zavistan od njih.

Odvikavanje od droge simptomi, kada su u pitanju opijati, između ostalih, podrazumevaju:

Sama nelagodnost apstinentske krize – koju neki opisuju kao imitaciju lošeg slučaja gripa – može dovesti do ogromnog fizičkog i psihičkog stresa. Ako se ne pruži stručna pomoć, odvikavanje od opijata može dovesti do recidiva i ponovne upotrebe droge.

4) Odvikavanje od droge simptomi – Stimulansi

Zloupotreba stimulativnih droga najčešće se javlja u obrascima teške zloupotrebe (“bindžovanje”), nakon čega sledi faza “pada”. Tada osoba prestaje sa upotrebom stimulansa i javljaju se simptomi odvikavanja. Neki od najpoznatijih stimulativnih droga uključuju, ali se ne ograničavaju na kokain, krek kokain, amfetamine, metamfetamine i slično.

Premda najčešće nisu opasni, simptomi odvikavanja od stimulansa mogu ukljjučivati ozbiljnu depresiju sa samoubilačkim mislima i ponašanjem. Upravo zato je neophodna medicinska detoksikacija od upotrebe stimulativnih droga i kontrolisanja simptoma apstinentske krize.

Neki od simptoma odvikavanja od stimulativnih droga uključuju:

5) Simptomi odvikavanja od marihuane (kanabisa)

Iako se pogrešno smatra lakšom vrstom droge, marihuana može izazvati tešku zavisnost i, posledično, ozbiljne simptome odvikavanja. Osobe koje zloupotrebljavaju kanabis kraće vreme ili u malim količinama, verovatno će iskusiti blaže simptome odvikavanja, Pod njima podrazumevamo glavobolju, nemir i mučninu. Međutim, hronični konzumenti maihuane gotovo izvesno će iskusiti teže simptome.

Kada su u pitanju odvikavanje od droge simptomi – marihuana – oni mogu varirati, u zavisnosti od pola i starosti zavisnika. Neki od tih simptoma uključuju:

Ozbiljniji simptomi odvikavanja koji se javljaju kod hroničnih zavisnika od marihuana uključuju bolove u mišićima/grčeve i nesanicu.

Da li ste znali da postoji post-akutni (produženi) sindrom odvikavanja od droge?

Iako su simptomi odvikavanja od droge neprijatni, oni se obično završavaju nakon 2 nedelje – naročito uz pomoć medicinski asistirane detoksikacije. Međutim, pojedine droge mogu dovesti i do dugotrajnog procesa odvikavanja. 

Ovaj proces može trajati mnogo mesefci, pa čak i godinu dana! Ljudi koji konzumiraju velike količine psihoaktivnih supstanci tokom dužeg vremenskog perioda imaju veću verovatnoću da razviju ovo stanje. Ono je poznatije kao produžena apstinencijalna kriza ili post-akutni sindrom dovikavanja (PASD).

Post-akutni sindrom odvikavanja odnosi se na simptome koji traju i nakon što se simptomi akutnog odvikavanja povuku. Simptomi PASD, koji retko uključuju fizičke simptome, mogu biti jednako intenzivni kao i oni koji se javljaju tokom akutne faze odvikavanja. Ljudi mogu iskusiti razdražljivost, anksioznost, depresiju, promene raspoloženja, nisku energiju, nesanicu, nedostatak fokusa i nedostatak libida.

Simptomi post-akutnog sindroma mogu dovesti osobu u opasnost od recidiva, jer se može vratiti na upotrebu droga kako bi zaustavila nelagodnost.

Odvikavanje od droge

Postoje li i šta su lekovi za odvikavanje od droge?

Lekovi za odvikavanje od droge su medikamenti koji su specijalno dizajnirani da ublaže i olakšaju tegobe prilikom apstinencijalne krize.

U pitanju su lekovi koje samo lekar može da prepiše i koji se daju isključivo pod strogim medicinskim nadzorom. Drugim rečima, zavisnik ne sme i ne može koristiti ove lekove na svoju ruku i u kućnim okolnostima. Lekovi za odvikavanje od droge se pacijentu-zavisniku daju u procesu medicinske detoksikacije, kao deo farmakološkog tretmana u lečenju zavisnosti. Centar za odvikavanje od droge, kao što je MedTim, ovlašćen je da pacijentima daje farmakološku terapiju u vidu lekova za odvikavanje od droge.

Brojne su prednosti korišćenja ovih lekova. Na primer, medicinski nadzor i primena određenih lekova za odvikavanje od droge mogu pomoći u smanjenju po život opasnih komplikacija. Ove komplikacije bi mogle, kao što smo na nekoliko mesta istakli, biti fatalne ako se osoba ne leči. Ponekad se lekovi za odvikavanje od droge nazivaju i blokatorima za drogu.

Pogledajmo sada u najkraćim crtama koji su to najčešći lekovi za odvikavanje od droge.

Antikonvulsanti

Antikonvulsanti (antiepileptici)su svojevrsni lekovi za odvikavanje od droge koji se prepisuju kako bi se sprečili napadi. Oni mogu biti korisna komponenta detoksikacije od alkohola tako što smanjuju napade prilikomodvikavanja od alkohola. Antikonvulzivni lekovi takođe mogu pomoći u smanjenju žudnje za alkoholom.

Lekovi za odvikavanje od droge - Benzodiazepini

Kao što smo napomenuli, benzodiazepini su grupa lekova koji se prepisuju radi lečenja anksioznosti i drugih sličnih stanja. Međutim, oni se takođe koriste kao lekovi za odvikavanje od droge u procesu medicinske detoksikacije. Oni, recimo, mogu pomoći u kontrolisanju i smanjenju težine simptoma odvikavanja od alkohola i drugih benzodiazepina.

Neki od često korišćenih benzodiazepina u ove svrhe su Lorazepam, Diazepam i Oksazepam.

Metadon

Metadon se često koristi kao supstituciona terapija u lečenju zavisnosti od opijata. Metadon deluje tako što smanjuje želju za opijatima i smanjuje simptome odvikavanja od ovih droga. Iako priznat kao lek za odvikavanje od droge, metadonska terapija nije preporučljiva. Razlog leži u tome što metadon može izazvati zavisnost, te se jedna adiktivna navika, zapravo, menja drugom.

Fenobarbital

Fenobarbital je barbituratni antikonvulzant koji se ponekad koristi za odvikavanje od sedativa i alkohola. Međutim, njegova upotreba postaje sve ređa. Barbiturati poput fenobarbitala mogu izazvati veliku zavisnost. Uzimanje previše njih – predoziranje – može biti fatalno. Upotrebu fenobarbitala obavezno treba pažljivo da prate medicinski stručnjaci.

Subokson (Suboxone)

Subokson je kombinacija opioidnog agonista (što znači da aktivira opioidne moždane receptore) i opioidnog antagonista (što znači da blokira ili poništava efekte opijata). Konkretno, Subokson je kombinacija Buprenorfina i Naloksona.

Razlikuje se od Subuteksa po tome što sadrži Nalokson, lek koji se koristi za brzo poništavanje predoziranja opijatima.

Subuteks (Subutex)

Subutex, koji se sastoji samo od Buprenorfina, deluje tako što smanjuje simptome odvikavanja od opijata i žudnje za njim. Subutex može pomoći u blokiranju euforičnih efekata koje ljudi često doživljavaju kada uzimaju nedozvoljene opijate. Ostale prednosti Subuteksa uključuju povećanu bezbednost u slučaju predoziranja opijatima i smanjenje rizika od zloupotrebe opijata.

Detaljnije o Subuteksu, njegovim efektima i kontraindikacijama, možete pročitati OVDE.

Post-detoksikacioni lekovi za odvikavanje od droge

Pojedini lekovi za odvikavanje od droge mogu biti prepisani kao deo tekućeg lečenja zavisnosti od alkohola ili opijata. Iz različitih razloga, ovi lekovi se ne mogu davati tokom faze medicinske detoksikcije. Zato se oni koriste kao lekovi za održavanje apstinencije nakon završetka detoksikacione faze lečenja.

Lekovi za odvikavanje od droge – Disulfiram

Disulfiram je jedan od tri leka koje je odobrila FDA (Agencija za hranu i lekove) za lečenje poremećaja upotrebe alkohola.

Disulfiram, zapravo, nije lek protiv žudnje za alkoholom. Ovaj lek deluje tako što izaziva niz neželjenih efekata koji se javljaju ako osoba konzumira alkohol dok je pod dejstvom ovog leka. Ti efekti mogu uključivati uključivati mučninu, znojenje, vrtoglavicu, lupanje srca, ubrzan rad srca i nizak krvni pritisak.

Istraživanja pokazuju da teška nelagodnost izazvana ovim simptomima može biti efikasna u odvikavanju od upotrebe alkohola kod alkoholičara. Često se Disulfiram naziva lekom protiv alkohola, mada se njegov efekat svodi na to da se osobi bukvalno zgadi alkohol.

Naltrekson (Naltrexone)

Naltrekson je lek za odvikavanje od droge, odobren za lečenje poremećaja upotrebe alkohola i poremećaja upotrebe opijata.

Dostupan je u obliku tableta, koje se mogu uzimati svakodnevno kao deo sveobuhvatnog programa lečenja zavisnosti od alkohola. Naltrekson može pomoći u suzbijanju žudnje za alkoholom i sa terapijom se počinje nakon završetka detoksikacije. U suprotnom, može izazvati simptome kao što su mučnina i povraćanje.

Naltrekson je takođe dostupan tečnoj formi, odnosno u obliku injekcija (tečni implant – depo injekcija). Takođe, Naltrekson se pacijentu može dati i u vidu kuglice (čvrsti implant).

U slučaju opijata, Naltrekson deluje tako što blokira euforične i sedativne efekte. Takođe, ovaj lek može pomoći u obuzdavanju žudnje i nema potencijal za zavisnost ili zloupotrebu.

Više o Naltreksonu, njegovoj upotrebi i dejstvima možete pročitati OVDE.

Akamprosat

Akamprosat je lek koji se često koristi nakon što je osoba započela detoksikaciju. On pomaže pacijentima u održavanju apstinencije od alkohola. Pacijenti uglavnom počinju da uzimaju akamprosat oko pet dana nakon poslednje upotrebe alkohola. Čini se da je akamprosat efikasniji nakon što osoba završi detoksikaciju i apstinira od alkohola pre početka lečenja.

Odvikavanje od droge iskustva

Kada su u pitanju odvikavanje od droge iskustva, predočićemo vam svedočenja pacijenata koji su se uspešno izlečili od bolesti zavisnosti u klinici MedTim.

“Imala sam problem sa opijatima više od 20 godina. Prvo mi je to predstavljalo zadovoljstvo, ali kroz nekoliko godina je to postala navika. Nisam mogla da funkcionišem bez toga, bilo mi je mnogo teško. Uporedo sam radila svoj posao, ali sam uvek morala da se snađem za heroin, kako bih bila sposobna da radim. Imam porodicu i decu, kajem se što sam propustila mnoge stvari u njihovom odrastanju. 

Bilo mi je teško da priznam da imam problem. Moja porodica je saznala za kliniku MedTim i pristala sam da dođem na lečenje. Bila sam ovde samo dve nedelje i lekari su mi pomogli da napokon prevaziđem krize.”

“Bio sam u klinici MedTim na lečenju od kokaina i alkohola. Tretman je trajao 14 dana. Bio sam veliki zavisnik od kokaina, uzimao sam 4-5 grama kokaina dnevno. Pio sam 2 litra viskija dnevno. Nisam znao gde ću i šta ću. Nakon savetovanja sa porodicom da pronađemo pomoć, pronašli smo kliniku MedTim. Posle samo 14 dana osećam se mnogo bolje i nemam više želju za kokainom i alkoholom. Osećam da mi je napokon skinut teret sa srca! Svima preporučujem kliniku MedTim.”
“Imao sam problem sa prekomernom upotrebom alkohola i ksanaksom. Počeo sam da ih uzimam zbog svakodnevnog stresa, misleći da će mi skinuti taj stres. Srećom, imao sam odlično iskustvo sa odvikavanjem od ovih supstanci u klinici MedTim u kojoj sam bio prihvačem od ekstremno pripremljene ekipe. Za samo 15 dana u klinici dobio sam medicinski tretman na najbolji mogući način. Rezultat je taj da sam zahvaljujući MedTimu ostavio prekomerno korišćenje ovih supstanci.”

Centar za odvikavanje od droge MedTim – Rešenje za svaku zavisnost!

Klinika MedTim je moderni centar za odvikavanje od droge i jedna od najsavremenijih bolnica za lečenje svakog oblika zavisnosti! U našoj bolnici radi svetski priznati tim medicinskih stručnjaka koji poseduje dugogodišnje iskustvo u lečenju svakog oblika i tipa zavisnosti! Odvikavanje od droge – i to od bilo kog narkotika – naša je specijalnost i pomoći ćemo vam da vi ili vama bliska osoba jednom zauvek prestane sa korišćenjem psihoaktivnih supstanci!

Odvikavanje od droge u klinici MedTim traje svega 14 dana – bez supstitucione terapije na kraju lečenja! Naši prilagođeni programi lečenja za veoma kratko vreme daju vrhunske rezultate! Pritom, to ne kažemo mi, već kažu na hiljade izlečenih pacijenata iz svih delova sveta! Nakon samo dve nedelje tretmana, pacijent će osetiti znatna poboljšanja u svom psiho-fizičkom stanju. Svaka želja za daljim konzumiranjem droge će nestati!

Bezbolna i efikasna detoksikacija i odvikavanje od svake vrste droge u MedTimu!

Odvikavanje od droge u našoj bolnici je efikasno, zato što primenjujemo potpuno bezbolnu i bezbednu detoksikaciju! Dakle, tokom procesa detoksikacije, pacijent neće osetiti nijedan neprijatan simptom odvikavanja, koji nestaju nakon ovog tretmana. Detoksikacija u klinici MedTim, koja se sprovodi pod nadzrom lekara, pomaže pacijentu da njegov organizam izbaci štetne i toksične supstance na brži način!

Nakon inovativnog i individualnog detoksikacionog tretmana, primenjujemo psihoterapiju. Cilj psihološkog tretmana jeste lečenje psihičke zavisnosti i rešavanje uzroka problema koji su na prvom mestu i doveli do zavisnosti. Isto tako, svaki pacijent koji je prošao detoksikacioni tretman dobija njemu prilagođene lekove za odvikavanje od droge.

Svakom pacijentu, kao i njegovoj porodici tokom procesa odvikavanja od droge pružamo maksimalnu i neprekidnu podršku, negu i brigu. Ostajemo u kontaktu i pružamo podršku pacijentu i porodici u periodu od 12 meseci nakon izlaska iz bolnice. To činimo kako bismo očuvali i poboljšali rezultate bolničkog lečenja.

Mi zaista brinemo o vama i vama bliskim osobama u svakom pogledu. Već sada nas možete kontaktirati i zakazati besplatne konsultacije ukoliko želite da droga postane vaša ružna prošlost.

MedTim – Da život ponovo bude lep!

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.