Odvikavanje od kokaina

Odvikavanje od kokaina – Sve što treba da znate o “skidanju” sa ove droge

Pregled Sadržaja

Da li ste znali da odvikavanje od kokaina može biti veoma bolno i neprijatno, čak i nakon relativno kraćeg vremenskog perioda upotrebe ove droge? Isto tako, da li ste znali da kokain odvikavanje može uzrokovati izrazito neugodne simptome, čak i ako su u krvi prisutni samo tragovi ovog opasnog narkotika?

Ovo su samo dve od pregršt činjenica u vezi sa kokainom, a koje govore u prilog velikoj opasnosti upotrebe ove droge, pa i kada se uzima prvi put iz razonode, zabave ili pukog eksperimentisanja.

Problem je u tome što većina ljudi, uzimajući kokain, apsolutno nije svesna efekata koje ova droga ima po njihovo fizičko i psihičko zdravlje, kao i njihove društvene odnose. Kada jednokratna upotreba kokaina pređe u svakodnevicu i kada osoba počne da se oslanja na kokain da bi mogla normalno da funkcioniše i živi, tada izvesno nastupa zavisnost od kokaina koja za posledicu ima brojne zdravstvene i životne probleme.

Ako kokainski zavisnik pokuša da se ”skine” sa ove droge naglo i na svoj ruku, iskusiće neke od najneprijatnijih osećaja u svom životu u vidu kokainske krize.

Saznajte u našem tekstu kako izgleda odvikavanje od kokaina, koji su simptomi odvikavanja od kokaina, postoje li neke tablete za odvikavanje od kokaina, koliko traje odvikavanje od kokaina, kao i da li postoji siguran i bezbolan način za “skidanje” sa ovog narkotika.

Odvikavanje od kokaina i najčešći razlozi uzimanja ove droge

Da bismo znali kako odvikavanje od kokaina utiče na telo i mozak, potrebno je najpre otići nekoliko koraka unazad i shvatiti razloge zbog kojih ljudi na prvom mestu probaju ovu drogu.

Naime, kokain je veoma snažan i potentan psihoaktivni stimulans koji utiče na centralni nervni sistem (CNS) i menja način na koji mozak funkcioniše. Ova droga, koja se najčešće nalazi u vidu belog praha, je supstanca koja reaguje sa CNS-om u organizmu uzrokujući jake stimulativne efekte, energičnost i “high” osećaj euforije.

Statistika pokazuje da sve veći broj ljudi eksperimentiše sa ovom drogom u nekom momentu u životu. To je zato što kokain ljudima daje lažan osećaj, tačnije iluziju ljudske nadmoći i prekomerne samouverenosti, hrabrosti, kada oni misle da su nezaustavljivi i da ne postoje prepreke za njih. Osoba na kokainu je veoma nametljiva, voli da bude u središtu pažnje, i izuzetno je pričljiva.

Ne samo što osoba, koja konzumira kokain, može mnogo da popije (da ne spominjemo da mešanje alkohola i kokaina može uzrokovati naprasnu smrt), već ona istovremeno gubi svaki osećaj za fizički i mentalni zamor.

Ovo su samo neki od osnovnih razoga zašto ljudi, najčećše u provodu ili u noćnom izlasku, “povuku koju crtu” kokaina. Međutim, čak povremeno uzimanje kokaina uzrokuje brojne štetne efekte i ljudi koji to čine stavljaju sebe u veliki zdravstveni i životni rizik.

Odvikavanje od kokaina

Kokain odvikavanje i nastavak upotrebe ove droge uprkos svim zdravstvenim i životnim rizicima

Samostalno kokain odvikavanje je veoma teško i gotovo neizdrživo stanje za kokainskog zavisnika. Drugim rečima, veoma nelagodni simptomi i efekti odvikavanja od kokaina “pogodiće” sigurno osobe koje hronično, redovno i kontinuirano konzumiraju kokain relativno duži vremenski period. Zato je veoma važno znati kako prepoznati kokainskog zavisnika.

Ali, to ne znači da odvikavanje od kokaina, odnosno neprijatni simptomi “skidanja” sa ovog narkotika neće nastupiti kod ljudi koji ponekad i povremeno uzimaju kokain. To je zbog toga što je kokain veoma nepredvidiva psihokativna supstanca, odnosno kod različitih ljudi, u zavisnosti od brojnih faktora, može izazvati različite efekte.

Jedan od najupečatljivijih znakova kokainske zavisnosti jeste upravo nastavak upotrebe ove droge uprkos svim zdravstvenim rizicima i opasnostima koje ova droga izaziva. Zato je u kontekstu bližeg pojašnjenja fenomena odvikavanja od kokaina važno razumeti zbog čega ljudi, iako svesni da ugrožavaju sebe i svoju okolinu uzimanjem kokaina, ipak, nastavljaju da koriste ovaj stimulans. Dva su osnovna razloga za to.

1) Želja za euforijom koja nadjačava sve ostale potrebe

Bez obzira na to koji je metod upotrebe kokaina (ušmrkavanje – najčešće, utrljavanjem u desni, inhalacijom ili intravenozno), on relativno brzo izaziva euforične efekte. Osoba pod uticajem kokaina želi stalno da bude u pokretu i vrlo je nemirna. Kokain, kao što smo rekli, znatno podiže samopouzdanje i osoba misli da je bitnija od svih drugih.

Glavni razlog zašto se svi navedeni efekti dešavaju jeste taj što kokain, kao psihoaktivna stimulativna droga, uzrokuje oslobađanje ogromne količine neurotransmitera dopamina – hormona sreće i zadovoljstva.

Upotrebu kokaina karakteriše nekoliko faza:

2) Odvikavanje od kokaina kao posledica tolerancije na ovu drogu

Kada osoba relativno duži vremenski period konzumira kokain, telo i mozak povećavaju toleranciju na ovaj narkotik, odnosno organizam se navikava na prisustvo kokaina u svom sistemu. To znači da kokain više ne izaziva željene efekte, kao pri prvoj upotrebi, zbog čega osoba počinje da povećava doze ovog narkotika ili da ga uzima u češćim vremenskim intervalima.

Kada je u pitanju odvikavanje od kokaina, neurohemijsko objašnjenje i logika tolerancije na kokain su veoma jednostavni. Telo uvek teži da bude u hemijskoj ravnoteži. Ako osoba redovno konzumira kokain, mozak će početi da uviđa da je stalno “bombardovan” navalom dopamina. Kao rezultat toga, mozak počinje da prilagođava receptore za dopamin, odnosno da smanjuje ili da u celosti gasi prirodnu proizvodnju ovog neurotransmitera.

U tim trenucima, kada osoba primećuje da se jačina efekata kokaina izgubila i kada, u skladu sa tim, povećava doze da bi iskusila “high” osećaj euforije, ona jednostavno počinje da gubi kontrolu nad sopstvenim ponašanjem, dok se psihičko i fizičko zdravlje osobe skroz narušavaju Istovremeno, u momentu povećavanja doza, dolazi i do rizika od predoziranja kokainom što za posledicu može imati smrtni ishod!

To je tačka u kojoj velika većina zavisnika od kokaina odlučuje da naglo prestane sa uzimanjem kokaina, ali tek tada nastupaju ozbiljni problemi u vidu kokainske krize! Efekti kokainske krize su toliko neizdrživi, da zavisnik jedini način za ublažavanje tih efekata vidi u ponovnom uzimanju ove droge, čime ulazi u začarani krug kokainske zavisnosti iz koje je gotovo nemoguće izaći bez stručne pomoći.

Strah od bolnih i nimalo prijatnih simptoma odvikavanja od kokaina je glavni motivator za zavisnika da nastavi sa konzumacijom ove droge, bez obzira na to što ovim destruktivnim obrascem ponašanja uništava svoj život!

Kokain odvikavanje – Opasnosti zloupotrebe ove droge i skidanja sa kokaina

Ljudi koji se “navuku” na kokain i postanu zavisni od ovog narkotika, praktično postaju nezainteresovani za sve druge oblasti i aktivnosti u životu. Oni gube svaki vid interesovanja za ranije hobije koji su ih ispunjavali. Nabavka, upotreba i oporavak od kokaina postaju centar pažnje i aktivnosti kokainskog zavisnika. U tom smislu, posledice kokaina mogu biti devastrajuće po život i zdravlje zavisnika.

Između ostalih, kratkoročni negativni efekti zloupotrebe kokaina uključuju:

S druge strane, dugoročni negativni efekti zloupotrebe kokaina predstavljaju rezultat konzumiranja ove droge u dužem vremenskom periodu, kada je telo izgradilo pomenutu toleranciju na kokain.

Između ostalih, dugoročne negativne posledice upotrebe kokaina uključuju, ali se ne ograničavaju na:

U tom smislu, kokain odvikavanje je veoma teško stanje za zavisnika, zato što “skidanje” sa ovog narkotika uzrokuje tako ozbiljnu depresiju, da je osoba u stanju da učini sve da dođe do ove droge – čak i da izvrši ubistvo! Ukoliko ne može da nađe novu dozu kokaina, intenzivnost depresije može izazvati to da kokainski zavisnik izvrši samoubistvo.

Međutim, stepen ozbiljnosti i intenzitet kokainske krize zavisiće od više faktora. Tu pre svega mislimo na to koliko dugo vremena je zavisnik koristio kokain, koliko često je zloupotrebljavao ovu drogu, čistoća kokaina, na koji način je unosio kokain u sebe i slično… Isto tako, simptomi kokainske apstinencijalne krize zavisiće i od opšteg psiho-fizičkog zdravstvenog stanja osobe. Takođe, kada se kokain upotrebljava zajedno sa drugim supstancama (alkohol, heroin, amfetamini….), rizik od intoksikacije raste, ali su i simptomi “skidanja” sa kokaina veoma ozbiljni.

Koji su simptomi odvikavanja od kokaina?

Prvi simptomi odvikavanja od kokaina nastupaju u onom trenutku kada kokain prestane da proizvodi svoja dejstva. Tu govorimo u vremenskom rasponu od 30 minuta do sat vremena od trenutka uzimanja ove droge.

Ono što je specifično za odvikavanje od kokaina jeste to da su simptomi vezani za ovo stanje uglavnom psihološke prirode, a ne fizičke. Svakako, javljaju se i određeni fizički simptomi odvikavanja, a oni su naročito izraženi kada je osoba uzimala kokain zajedno sa alkoholom. Odvikavanje od kokaina u ovom slučaju dovodi do rizika od srčanih problema, poput srčanog udara (infarkt).

S druge strane. psihološki simptomi odvikavanja od kokaina uključuju depresiju, loše raspoloženje, pad energije, demotivisanost i slično. Neki ljudi, kada je kokain odvikavanje u pitanju, doživljavaju samoubilačke ideje i misli. Ovo su glavvni razlozi zašto je ljudima koji prolaze kroz odvikavanje od kokaina potrebna profesionalna i stručna podrška tokom medicinski proverene detoksikacije. Interesantno je da otprilike polovina ljudi koji koriste kokain već pati od depresije, što znači da odvikavanje od kokaina samo pogoršava ove simptome.

Drugi psihološki efekti odvikavanja od kokaina uključuju agresivnost, nasilno ponašanje i paranoju. Ovo je još jedan razlog zašto medicinski program detoksikacije od kokaina igra važnu ulogu u oporavku od zavisnosti od ovog narkotika.

1) Odvikavanje od kokaina – Fizički simptomi

2) Odvikavanje od kokaina – Psihički simptomi

Odvikavanje od kokaina

Koliko traje odvikavanje od kokaina?

Često se kokainski zavisnici, u želji da se što pre reše neprijatnih simptoma “skidanja” sa kokaina, pitaju koliko traje odvikavanje od kokaina. Postoji li, zapravo, određeni vremenski period nakon kojeg prestaje kokainska kriza?

Činjenica je da su svi kokainski zavisnici, psihološki, genetski, fizički različiti. Zato se ne može egzaktno vremenski odrediti koliko traje odvikavanje od kokaina, ali se ovo stanje generalno može podeliti na tri faze:

Kokain ima kratak poluživot (vreme za koje je potrebno da se polovina ove supstance eliminiše iz organizma). Drugim rečima, kokain odvikavanje stanje može nastupiti, kao što smo rekli, u periodu od pola sata do 60 minuta nakon poslednje upotrebe ove droge. Načelno, odvikavanje od kokaina može trajati od nekoliko nedelja sve do više meseci, ali to zavisi od mnogo faktora koje smo već istakli.

Hajmo sada da pogledamo faze odvikavanja od kokaina.

1) Crash faza

Prva faza je crash faza, a ovaj stadijum odvikavanja od kokaina može trajati od jednog do nekoliko dana. Tokom crash faze, kokainski zavisnik će se osećati depresivno i anksiozno, a takođe će imati problema da doživi osećaj zadovoljstva. U ovoj fazi prisutni su povećan aeptit, insomnija, umor, uz istovremenu intenzivnu žudnju za kokainom. Dešava se da ljudi u ovoj fazi imaju kognitivne probleme, kao što su problemi sa koncentracijom, konfuzija i problemi sa kratkoročnim pamćenjem.

Osobe koje su hronično i kontinuirano koristile kokain nalaze se u opasnosti da dožive potencijalno smrtonosne fizičke simptome, uključujući tahikardiju, aritmiju, dehidrataciju, drhtavicu, napade i srčani udar. Ovi efekti odvikavanja od kokaina su retki.

2) Faza kokainske krize

Drugi stadijum odvikavanja od kokaina naziva se kokainska kriza u užem smislu. Ovaj stadijum odvikavanja od kokaina je veoma intenzivan i može trajati od jedne do deset nedelja. Tokom druge faze, kokainski zavisnik će iskusiti kontinuiranu snažnu žudnju za kokainom, razdražljivost, umor i letargiju, kao i probleme sa koncentracijom i pamćenjem. Problemi sa raspoloženjem i bilo kakvi fizički simptomi odvikavanja obično počinju da se povlače tokom ove faze.

3) Faza ekstinkcije

Treća faza odvikavanja od kokaina naziva se faza gašenja ili faza ekstinkciie. Tokom ovog stadijuma, ljudi će se i dalje boriti sa jakom žudnjom za kokainom, a njihov rizik od recidiva će biti izraženiji ako su izloženi okidačima za ponovno uzimanje kokaina koji ih podsećaju na njihove destruktivne navike.

U fazi ekstinkcije, koja nastupa nakon 10. nedelje od poslednje upotrebe kokaina, osoba može imati problema sa apatijom, razdražljivošću i promenama raspoloženja. Pojedinci mogu da se bore sa svojim emocijama dugo vremena nakon što prestanu da uzimaju kokain, ćak i više meseci.

Vremenski period od crash faze, pa sve do kraja faze ekstinkcije razlikovaće se od osobe do osobe. Većina ljudi najverovatnije neće iskusiti fizičke simptome tokom perioda odvikavanja od kokaina, ali je medicinska detoksikacija neophodna. Rizik od depresije i samoubistva prisutan je tokom svih faza odvikavanja, a pojedinci koji imaju recidiv tokom crash faze u većem su riziku od fatalnog predoziranja kokainom.

Odvikavanje od kokaina po satima, danima i nedeljama

Prva 3 sata

Čim kokain prestane da deluje, simptomi odvikavanja nestaju. Tada osoba počinje da se oseća razdražljivo, anksiozno, deprimirano, umorno, uz povećani apetit.

Prvih 7 dana

Prisutna je intenzivna i snažna žudnja za uzimanjem kokaina. Osoba je isrcpljena, ali ima problema da zaspi (nesanica). Ovde su takođe prisutni košmarni snovi, kao i depresivne promene raspoloženja.

Nedelja 2-4

Žudnja za kokainom se nastavlja, kao i snažna depresija. Isto tako, dolazi do poteškoća sa fokusom i koncentracijom, dok su u ovom periodu uobičajeni agitacija i razdražljivost.

Nedelja 5-10

Kako simptomi odvikavanja nestaju, telo polako počinje da se oporavlja. Međutim, u ovom vremenskom periodu može biti prisutna žudnja za kokainom. Opšta nelagodnost i generalizovana anskioznost se ponekad mogu vratiti.
Odvikavanje od kokaina

Kako se sprovodi bezbedno kokain odvikavanje?

Iako kokain odvikavanje jeste, kao što smo mogli da vidimo, izrazito teško, neprijatno i bolno stanje za kokainskog zavisnika u kojem je rizik od recidiva veoma veliki, svetlo na kraju tunela uvek postoji.

Drugim rečima, apsolutno je moguće sigurno odvikavanje od kokaina, ali samo uz pomoć stručne ustanove za lečenje zavisnosti i prilagođenih medicinskih programa detoksikacije i psihoterapije koji u celosti oporavljaju um i telo zavisnika.

Specijalna klinika MedTiM je moderna bolnica za lečenje zavisnosti od svih supstanci koja je, zahvaljujući svom iskusnom timu lekara i inovativnim metodama lečenja poremećaja upotrebe supstanci, uspela da izleči više hiljada zavisnika iz svih delova sveta! Glavni cilj klinike MedTiM jeste da svakom pacijentu osiguramo potpuno individualni pristup i personalizovani program lečenja, detoksikacije i rehabilitacije.

Lečenje zavisnosti od kokaina u bolnici MedTim traje svega 14 dana, bez supstitucione terapije na kraju lečenja! Naše profesionalno medicinsko osoblje obavlja potpuno bezbolnu i bezbednu detoksikaciju od kokaina, tako da pacijent neće osetiti nijedan neprijatan fizički i psihički simptom odvikavanja od ove droge! Nakon detoksikacije, koja podrazumeva odgovarajuće infzuije, vitamine i farmakoterapiju, svi simptomi odvikavanja od kokaina nestaju!

Takođe, na kraju lečenja svaki pacijent, koji je prošao detoksikaciju i psihoterapijske procedure, dobija odgovarajuće tablete za odvikavanje od kokaina (blokatori za drogu) koje izazivaju gađenje, averziju i odbojnost prema ovoj drogi.

Čak i nakon otpuštanja pacijenta iz bolnice, ostajemo u kontaktu sa njim i njegovom porodicom u periodu od 12 meseci. Ovo je faza ambulantnog lečenja koja je krucijalna za kompletnu resocijalizaciju i rehabilitaciju pacijenta, a čiji je cilj održavanje rezultata postignutih bolničkim lečenjem.

Pozovite nas već sada ili nam pošaljite e-mail i zakažite svoje besplatne konsultacije.

Zato što MedTiM zaista maksimalno brine o svakom pacijentu. Zato što je MedTiM mesto gde novi život zaista započinje!

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.