skank droga klinika za lecenje zavisnosti MedTim 1

Skank droga – Narkotik koji izaziva teške psihoze i šizofreniju!

Pregled Sadržaja

Jedna od najzastupljenijih i najčešće zloupotrebljavanijih droga u svetu, ali i u Srbiji jeste marihuana. U pitanju je narkotik koji se odnosi na osušeno lišće, cveće, stabljike i seme biljke Cannabis sativa ili Cannabis indica. Marihuana je poznata po tome da sadrži THC psihoaktivnu i psihogenu supstancu koja menja stanje svesti kod osobe i koja izaziva „high“ osećaj. Brojni su ulični ili sleng nazivi za marihuanu, kao što su trava, vutra, zeleno, gandža, džidža i slično. Međutim, često se za marihuanu može čuti i izraz – skank droga

Postoje brojne (dez)informacije i pogrešna interpertiranja skank droge. S jedne strane, pristalice marihuane i legalizacije ovog narkotika tvrde da je skank droga „legendarni soj kanabisa koji se koristi za uzgoj drugih modernih sorti“. S druge strane, mnogi kvalifikuju skank kao uličnu verziju kanabisa (ulična trava), odnosno kao ilegalnu i nezakonitu marihuanu. Zato i ne treba da čudi da se često mogu čuti pitanja kao što su „sta je skank“, „koje je znacenje skanka“, „kakvo je delovanje skanka“, „da li postoji i u čemu se ogleda razlika između skanka i marihuane“ i slično. 

Imajući u vidu da marihuana, u kom god obliku da se pojavljuje, štetno utiče na celokupno čovekovo blagostanje i izaziva zavisnost, ne može se nikako reći da je u pitanju lakša vrsta droge! Naprotiv, u pitanju je droga koja najviše izaziva zavisnost, odmah nakon alkohola. 

Upotreba marihuane, odnosno skank droge široko je rasprostranjena među mladima. Samo u 2018. godini, više od 11.8 miliona mladih ljudi koristilo je marihuanu u nekom obliku. Više od 57 odsto punoletnih ljudi počelo je sa konzumiranjem marihuane pre navršene sedamnaeste godine. Prema podacima SZO, procenjuje se da više od 20 miliona ljudi širom sveta svake godine upotrebljava marihuanu i skank u nemedicinske svrhe. 

Nažalost, sve je manji broj mladih ljudi koji smatraju da redovna upotreba marihuane i skanka štetno utiče na zdravlje. Ali, ovakva uverenja su iz mnogih razloga pogrešna. Saznajte u našem daljem tekstu i zbog čega. 

Sta je skank droga?

Na početku ovog teksta smo naveli da se izraz „skank droga“ koristi kao vrsta sinonima za kanabis ili marihuanu. Iako je to, načelno posmatrano, tačno, skank se, ipak, u nekoj meri razlikuje od marihuane. Zato se postavlja pitanje – sta je skank?

Naime, skank je droga koja ima izuzetno jaka psihogena svojstva i dejstva zbog značajno veće koncentracije THC-a u njoj. Tačnije, koncentracija ove psihokativne supstance mnogo je veća u odnosu na „običnu“ marihuanu. Prema tome, skank predstavlja sleng naziv za svaki potentan, odnosno moćan soj marihaune sa visokim sadržajem THC-a (tetrahidrokanabinol). Iz ovih razloga, skank droga se često naziva i supermarihuanom ili hibridnom vrstom marihuane koja se uglavnom uzgaja u veštački utvrđenim uslovima. 

Skank droga predstavlja ozbiljnu opasnost na domaćem i regionalnom narkotržištu! Njena upotreba i nabavka je sve rasprostranjenija. Procenjuje se da se od prodaje skanka zarađuje tri puta više u poređenju sa prodajom „obične trave“. 

Na pitanje kako se koristi ovaj narkotik, skank droga se, poput marihuane, uglavnom konzumira pušenjem. Ali, postoje i drugi načini poput uzimanja sa hranom (oralno). Osim toga, sa rastućom popularnošću vaping ili vejping uređaja, tinejdžeri su počeli u sve većoj meri vaporizacijom da konzumiraju THC – i to gotovo svakodnevno! 

Skank droga predstavlja opojni i izuzetno adiktivni narkotik koji sadrži, dakle, koncentrovaniji THC – supstancu koja izaziva osećaj euforije i zbog koje se ova droga često zloupotrebljava. Visoki procenat THC u skanku podiže i vrednost ove droge (više hiljada evra za samo 1 kilogram skanka). 

Prema tome, na pitanje „sta je skank“, najprostije rečeno – u pitanju je droga čistija i znatno jača od marihuane u pogledu posledica i adiktivnog potencijala. Skank je jači kanabis. Najčešće se skank droga uzgaja u kontrolisanim zatvorenim okruženjima (u kućnim uslovima, garažama ili staklenicima). Međutim, u odnosu na marihuanu, uzgajanje skanka je teže i komplikovanije, budući da iziskuje optimalne uslove (ventilacija, osvetljenje, zagrevanje…). 

U Srbiji se skank pojavio još početkom 2000-ih godina, a danas je još traženiji nego tada. 

Koje je znacenje skanka?

skank droga klinika za lecenje zavisnosti MedTim 2

U suštini, skank se proizvodi od neoprašenih biljaka kanabisa koje prirodno sadrže veće nivoe THC-a (supstance koja osobi pruža osećaj „stondiranosti“, „naduvanosti“). Pored ovih inicijalnih efekata, THC može izazvati zaista uznemirujeće efekte kao što su psihoza, paranoja i halucinacije. Međutim, zašto se skank droga naziva tako? Odnosno, koje je znacenje skanka

Osobe koje konzumiraju marihuanu, kao i osobe koje se nalaze u njihovoj blizini, znaju da ova droga ima prodornu i jaku aromu. Međutim, skank droga, zbog veće koncentracije THC-a, ima još jaču i snažniju, pa i neprijatnu aromu.  

Prve sorte skank droge pojavile su se u Kaliforniji 70-ih godina prošlog veka. Izvorno je skank bio mešavina kolumbijske zlatne sative, avganistanske indike i meksičke sative i bio je izuzetno jakog i autentičnog mirisa. Uzgajivači ove hibridne vrste marihuane želeli su da joj daju ime koje bi bilo upečatljivo i koje bi moglo drugima da prenese poruku o snažnoj aromi. 

Zato su odlučili da ovoj drogi daju naziv skank (skunk), koja u doslovnom prevodu sa engleskog znači tvor. Inače, tvor je životnja poznata po tome da izbacuje smrdljivu tečnost ili sekret iz žlezde ispod svog repa, kada se oseća ugroženom. Prema tome, znacenje skanka u početku se vezivalo za konkretnu sortu marihuane. 

Vremenom se naziv skank odomaćio. Stoga se i dan danas, više decenija kasnije, „skank“ naziv koristi za ovu vrstu marihuane. Međutim, danas je znacenje skanka malo promenjeno u odnosu na početak uzgoja ove loze marihuane. Skank droga se danas uglavnom upotrebljava kao generalizovani termin za svaku jaču vrstu marihuane

Skank droga i kratak istorijat ovog narkotika

Kao što smo istakli, skank droga nije novina današnjeg doba. Namerno ističemo ovu činjenicu, budući da brojni mediji, izveštavajući da se „pojavila“ nova vrsta marihuane, stvaraju iluziju kod ljudi da je u pitanju neka nova i opasna droga. Jedino što je tačno jeste da je zaista u pitanju opasna droga koja može izazvati brojne štetne posledice po zdravlje konzumenta. 

Skank droga je počela da se uzgaja 70-ih godina prošlog veka u oblasti zaliva San Franciska, u Kaliforniji. Seme skanka se prodavalo u SAD-u sve do 1980-e godine. Dakle, skank potiče sa severnoameričkog kontinenta, a u Evropu je dospeo 80-ih godina prošlog veka, kada su Holanđani doneli seme skanka u Amsterdam. Tek tada je otpočeo proces popularizacije ove droge na tlu Starog kontinenta. 

Danas je skank jedan od najdostupnijih sojeva kanabisa i predstavlja sverastući problem na narkotržištu. Štaviše, skoro 94 odsto zaplenjenog uličnog kanabisa jeste, zapravo, skank. 

Problem je u tome što skank droga značajno povećava rizik od komplikacija sa mentalnim zdravljem, uključujući psihozu i šizofreniju. Istraživanja su pokazala da osobe koje svakodnevno koriste skank imaju čak 5 puta veću verovatnoću da iskuse psihotične epizode! Osobe koje puše skank imaju tri puta veći rizik od obole od psihoze u odnosu na ljude koji ne koriste bilo kakav oblik marihuane.

Koje je THC znacenje?

Na više mesta smo istakli da je skank opojna i droga snažnija od marihuane zbog većeg sadržaja THC-a (između 7 i 15 odsto, a nekada i više od 20 procenata). Upravo je THC, odnosno njegova veća koncentracija u ovom narkotiku odgovorna za brojne neželjene posledice konzumacije skanka. Zato se postavljaju pitanja – šta je THC? Koje je THC znacenje

THC ili delta-9-tetrahidrokanabinol predstavlja hemikaliju koja je, zapravo, odgovorna za psihoaktivne i psihogene efekte skanka i marihuane. Zapravo, THC je samo jedno mnogih od hemijskih jedinjenja (kanabinoida) koje se nalazi u biljci kanabisu. Drugi najpoznatiji kanabinoid jeste CBD, odnosno kanabidiol koji, za razliku od THC-a, nema psihoaktivnih svojstava. 


U suštini, THC i CBD imaju isti hemijski sastav – 21 atom ugljenika, 30 atoma vodonika i dva atoma kiseonika. Međutim, razlika se sastoji u načinu na koji su ovi atomi raspoređeni. I upravo ova razlika utiče na različita hemijska svojstva, dejstvo i posledice dva kanabinoida. 

U drugim oblicima marihuane, odnos između THC-a i CBD-a je uglavnom uravnotežen. Međutim, skank droga se ističe po tome što prisustvo THC-a značajno nadmašuje prisustvo CBD-a. Kada se nađe u telu, THC se vezuje za kanabinoidne receptore koji su koncentrisani u određenim delovima mozga. Ovi delovi u mozgu povezani su sa razmišljanjem, pamćenjem, osećajem zadovoljstva, koordinacije i percepcijom vremena i prostora. Nakon što se veže za ove receptore, THC ih aktivira i utiče na pamćenje, razmišljanje, pokrete, koncentraciju, koordinaciju, zadovoljstvo i drugo. 

Studije su pokazale da su se sadržaj, moć i potentnost THC-a od 1975-e godine do danas povećali za oko 28 odsto! Sa višom koncentracijom THC-a u bilo kom vidu marihuane dolazi do značajno većeg rizika od zavisnosti, psihoze i drugih psihotičnih oboljenja! 

THC stimuliše ćelije u mozgu da oslobađaju dopamin, izazivajući „high“ osećaj euforije. Osim toga, THC ometa način obrađivanja informacija u hipokampusu, delu mozga zaduženom za formiranje novih sećanja. Između ostalog, THC može izazvati halucinacije, promeniti način razmišljanja i izazvati deluzije. 

U proseku, efekti THC-a traju oko dva sata, a javljaju se u roku od 10 do 30 minuta nakon unošenja u organizam. Međutim, psihomotorna oštećenja, zbog uzimanja THC-a, mogu trajati čak i nakon prestanka dejstva THC-a. Osim toga, neki od neželjenih efekata THC-a, naročito kod skanka, uključuju tahikardiju, anksioznost, probleme sa pamćenjem, učenjem i koncentracijom, napade panike i halucinacije. 

Pored toga, koncentrovani psihodelični THC u skank drogi može izazvati psihoze i povećati rizik od šizofrenije, o čemu će više reči biti u narednim sekcijama.

Skank droga i delovanje skanka

Skank droga je, kao što smo naveli, jača vrsta marihuane. Dakle, skank je u osnovi kanabis visoke potencije. Upravo zato, delovanje skanka je gotovo istovetno kao i kod kanabisa, samo sa mnogo intenzivnijim efektima – kako inicijalnim, tako i brojnim neželjenim. Koncentracija THC-a u u ovoj drogi, zapravo, određuje potenciju i delovanje skanka

S druge strane, delovanje skanka nije uniformno i jednako za sve koji uzimaju ovu drogu. Tačnije, efekti skanka mogu biti različiti i varirati od osobe do osobe. Ovi efekti zavise od koncentracije THC-a u skanku, načina konzumiranja, opšteg zdravstvenog stanja osobe, učestalosti uzimanja i doze skanka i slično. Na primer, delovanje skanka će biti brže i intenzivnije ako se ovaj narkotik konzumira pušenjem nego oralnim putem. 

Delovanje skanka i inicijalni efekti ove droge 

Uopšteno posmatrano, inicijalna dejstva skanka uključuju osećanja sreće, euforije i zadovoljstva („high“ osećaj), blaže halucinacije, povećan apetit i smanjenu anksioznost. Međutim, pojedinci mogu, umesto stanja opuštenosti i euforije, iskusiti i druge inicijalne efekte – potpuno suprotne od navedenih. U tom smislu, skank droga može izazvati anksioznost, strah, nepoverenje prema ljudima i panične napade. 

Veća je verovatnoća da će početno delovanje skanka biti ovakvo ukoliko osoba uzima veću dozu skanka ili ukoliko skank droga ima isuviše veliki sadržaj THC-a. Štaviše, ljudi koji uzimaju velike doze skanka mogu doživeti akutnu psihozu koja uključuje halucinacije, zablude, deluzije i gubitak osećaja za lični identitet. Ova neprijatna, ali kratkoročna iskustva razlikuju se od dugoročnih psihotičnih poremećaja (šizofrenija) za koje okidač može biti konzumacija skanka. 

Skank, nakon samo nekoliko dimova, dostiže svoj vrhunac delovanja u roku od 15 do 30 minuta. Svakako ovo delovanje skanka može trajati nekoliko sati. S druge strane, ukoliko se skank konzumira oralno, osoba će prve efekte osetiti u roku od pola sata sa produženim trajanjem od 3 do 6 sati. Uzimanje skanka će na početku izazvati osećaj hiperaktivne euforije i osećaj bezbrižnosti uz bezrazložno smejanje, dok će osoba biti pričljivija.

Ali, kao što smo istakli, inicijalni efekti skanka mogu biti i apsolutno neprijatni, poput anksioznosti, napada panike i halucinacija koje mogu biti izuzetno uznemirujuće. Kada skank droga prestane da deluje, osoba će se osećati pospano, uz nedostatak interesovanja i motivacije (amotivacioni sindrom). 

Kako deluje skank i znaci da neko koristi ovu drogu

Ukoliko sumnjate da vama bliska osoba koristi skank drogu, onda treba da obratite pažnju na sledeće simptome:

Skank droga i kratkoročni neželjeni efekti skanka

Skank droga može izazvati određene kratkoročne neželjene efekte, a neke od njih smo već naveli. Iako ovi efekti nisu životno ugrožavajući, oni mogu biti izrazito intenzivni, opasni i zastrašujući. U tom smislu, kratkoročno delovanje skanka ogleda se u sledećim efektima:

Skank droga i dugoročni neželjeni efekti skanka

Kada osoba duži vremenski period i kontinuirano zloupotrebljava skank, onda će doći i do dugoročnih negativnih efekata ove droge. Neki od ovih efekata uključuju:

Velike opasnosti (zlo)upotrebe skanka

skank droga klinika za lecenje zavisnosti MedTim 3

Uprkos uvreženom i pogrešnom uverenju da je skank droga relativno bezopasna supstanca, ovaj narkotik i te kako može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Naime, brojne studije su pokazale da (zlo)upotreba skanka povećava rizik od psihijatrijskih poremećaja, uključujući psihozu, šizofreniju, poremećaj motivacije, depresiju, anksioznost i poremećaje upotrebe drugih psihoaktivnih supstanci.

Štaviše, svakodnevno pušenje skanka, kao visokopotentne marihuane, može povećati rizik od psihoze čak 5 puta u poređenju sa ljudima koji nikada marihuanu nisu probali. Neki od faktora koji utiču na razvoj psihoze, usled upotrebe skanka, uključuju korišćene doze, učestalost uzimanja skanka, genetiku i uzrast. 

Pored toga, brojne naučne studije su pokazale da dugotrajno konzumiranje marihuane, uključujući skank, umanjuje koeficijent inteligencije (IQ)

Nažalost, skank droga je u velikoj meri popularizovana u poslednjih nekoliko godina i uzgaja se širom sveta. Sa većom koncentracijom THC-a i uzgajanjem u posebnim uslovima, skank je specijalno „dizajniran“ za povećanje psihotičnih poremećaja među korisnicima ove droge. Na primer, samo u Ujedinjenom Kraljevstvu gotovo sva prodata marihuana (čak 94 odsto) predstavlja neki vid skank kanabisa. Kupovina i pronalazak drugačije vrste marihuane, naročito one sa manjom potencijom, izuzetno je teška čak i za osobe koje su odlučile da ne žele da koriste skank drogu. 

Pogledajmo sada koje su najveće opasnosti od (zlo)upotrebe skanka. 

1) Skank droga i psihoza

Upotreba skanka povećava rizik od ozbiljnih psihičkih poremećaja. Jedan od tih poremećaja svakako je psihoza (psihotično iskustvo, psihotična epizoda). Međutim, psihoza je više simptom nego što predstavlja mentalnu bolest samu po sebi

Naime, kada osoba pati od psihoze, njen tok misli je u potpunosti narušen. Osoba tada percipira ili interpretira stvarnost na mnogo drugačiji način u odnosu na njeno okruženje. Za osobu sa psihozom se često može čuti da je izgubila kontakt sa realnošću. Ujedno, osoba sa psihozom često čuje ili vidi stvari koje ne postoje u stvarnosti. Psihoza je, zapravo, simptom šizofrenije – psihijatrijski poremećaj sa kojim je upotreba skanka povezana. 

Kada osoba koristi skank, ona može razviti psihotične simptome. Glavni „krivac“ za psihozu i psihotične epizode u ovom slučaju jeste pomenuti THC. Statistika kaže da je jedan od deset novodijagnostifikovanih slučajeva psihoze povezan sa upotrebaom marihuane i skanka. Redovna i svakodnevna upotreba skanka značajno povećava rizik od pojave psihoze i psihotičnih misli. 

2) Skank droga i šizofrenija

Šizofrenija je hronična, teška i jedna od najozbiljnijih duševnih bolesti i oboljenja. Naime, šizofrenija (ili shizofrenija) značajno menja način na koji osoba razmišlja, deluje, izražava emocije, percipira stvarnost, ali menja i način na koji se osoba odnosi sa drugim ljudima. U najkraćim crtama, šizofrenija je znatno onesposobljavajuća bolest koja narušava važne psihičke funkcije kao što su emocije, mišljenje, voljni nagoni i slično

Brojna istraživanja su pokazala da marihuana, uključujući skank drogu, predstavlja jednu od najzloupotrebljavanijih supstanci među osobama koje pate od šizofrenije. Mladi ljudi koji boluju od šizofrenije češće konzumiraju marihuanu i skank nego alkohol! Oni to čine u želji da nađu rešenje koje bi olakšalo njihove simptome. 

Međutim, problem je u tome što upotreba skanka samo pogoršava simptome šizofrenije. Veća je verovatnoća da će osoba koja pati od šizofrenije i koja istovremeno koristi skank imati veći broj psihotičnih epizoda! 

Ne postoje naučna uverenja da skank droga sama po sebi može izazvati šizofreniju. Ali, hronična i kontinuirana upotreba ove vrste marihuane može biti okidač za razvoj šizofrenije kod ljudi koji imaju genetske predispozicije za ovo duševno oboljenje. Osim toga, bilo koja vrsta kanabisa može uzrokovati to da se simptomi šizofrenije pojave u ranijim životnim godinama. Na primer, muškarci mogu pokazivati znake ovog poremećaja u kasnim tinejdžerskim i ranim 20-im godinama. Žene mogu pokazati znake šizofrenije u kasnim 20-im i ranim 30-im godinama. 

Uzrast i godine života u kojoj se počinje sa konzumacijom skanka takođe imaju uticaja. Ako osoba konzumira skank u ranijem životnom dobu, naročito tokom adolescentskog i tinejdžerskog perioda, veća je veorvatnoća da oboli od šizofrenije. 

U slulčaju porodične istorije i genetskih faktora (roditelj, brat ili sestra sa šizofrenijom), rizik od šizofrenije je takođe veći. Upotreba bilo kog oblika kanabisa samo povećava ovaj rizik (sa jedan prema 10 šansa se povećava na 1 prema 5!).  

3) Zavisnost od skanka

Zavisnost od skanka može se klinički dijagnostifikovati. U pitanju je ozbiljna i kompleksna bolest koja se negativno održava na svaki aspekt života osobe. Štaviše, zavisnost od skanka može biti okidač za brojne zdravstvene probleme koji, između ostalih, uključuju pomenutu šizofreniju, kardiovaskularne, respiratorne probleme i slično. 

Kada osoba koristi skank, kanabinoidni receptori u mozgu se aktiviraju pomoću neurotransmitera koji se naziva anandamid. THC oponaša i blokira delovanje prirodnih neurotransmitera poput anandamida. Štaviše, THC čini to do te mere da na kraju, i nakon duže upotrebe skanka, telo više ne proizvodi dovoljno anandamida. Zavisnost od skanka, koja se ponekad naziva i poremećaj upotrebe skank droge, javlja se kada osoba nastavlja da koristi ovu drogu uprkos svim negativnim posledicama i oštećenjima zdravlja.  

Rizik od zavisnosti od skanka veći je kod ljudi koji započnu sa upotrebom ove droge u u ranijem životnom dobu, kao i kod kod onih koji češće koriste skank. 

Istraživanja su pokazala da osobe koje počnu da koriste skank pre navršene 18. godine imaju četiri do sedam puta veće šanse da obole od zavisnosti nego osobe koje započnu sa skankom u starijem uzrastu! 

Do zavisnosti i tolerancije od skanka dolazi kada se mozak i  telo adaptiraju, odnosno prilagode prisustvu ovog narkotika u svom sistemu. 

Uobičajeni znaci poremećaja upotrebe skanka uključuju, ali se ne ograničavaju na:

Kako prestati sa upotrebom skanka?

Skank droga može uzrokovati dugotrajno oštećenje zdravlja osobe. Corpus callosum, nervni trakt koji se sastoji od ravnog snopa komisuralnih vlakana bele materije koja povezuje levu i desnu hemisferu, naročito je ugrožen zbog velikog broja kanabinoidnih receptora koji su osetljivi na THC. Bela materija sastoji se od velikog broja snopova nervnih ćelija i ona služi za komunikaciju u različitim delovima mozga. 

Bez ovog vitalnog nervnog tikva, veliki deo normalnih ljudskih aktivnosti bio bi ozbiljno ograničen. Upravo se u ovim efektima ogleda jedna od najvećih opasnosti konzumacije skanka. Zato se ovde postavlja pitanje – kako se odvići od skanka, odnosno kako prestati sa konzumacijom ove droge

Izuzetno je teško, pa i nemoguće samostalno prestati sa upotrebom skanka u kućnim uslovima. Razlog za to jesu veoma neugodni i neprijatni simptomi apstinencijalne krize (razdražljivost, glavobolja, depresija, nesanica, hladan znoj, jeza…). Ovo je naročito istaknuto u slučaju hroničnog i dugotrajnog konzumiranja ovog narkotika. 

Na svu sreću, odvikavanje od skanka sasvim je moguće i izvodljivo u profesionalnom i kvalifikovanom centru za lečenje zavisnosti kao što je MedTim!

MedTiM jedna je od najmodernije opremljenih klinika za lecenje zavisnosti u ovom delu Evrope! U našoj klinici radi tim svetski renomiranih lekara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja sa višedecenijskim iskustvom u oblasti lečenja zavisnosti od svakog oblika marihuane! Uz naše inovativne metode lečenja, personalizovane programe lečenja i primenu medicinski pouzdanih tretmana, zavisnost od skanka će nestati zavuek!

Skank droga postaće prošlost za samo 12 dana!

skank droga klinika za lecenje zavisnosti MedTim 4

Odvikavanje od skanka i lečenje zavisnosti od ovog narkotika u specijalnoj bolnici MedTim traje samo 12 dana – bez supstitucione terapije na kraju lečenja! To znači da kod nas nema zastarelih, prevaziđenih i višemesečnih tretmana koji ne daju rezultate. Naprotiv, svakog pacijenta tretiramo sa maksimalno velikom pažnjom, medicinskom brigom i negom koji garantuju kompletan oporavak i rehabilitaciju

Naši ciljevi lečenja zavisnosti i zloupotrebe skanka su sledeći:
Ono što nas razlikuje od drugih jeste to što sprovodimo potpuno BEZBEDNU, MEDICINSKI PROVERENU I BEZBOLNU DETOKSIKACIJU OD SKANKA!  

Detoksikacija organizma od bilo kog oblika marihuane u klinici MedTim predstavlja početnu i jednu od najvažnijih etapa u tretmanu lečenja zavisnosti. Ovo je veoma važna procedura koja sprečava pojavu recidiva zbog apstinencijalnih kriza. Detoksikacija organizma od skanka uključuje odgovarajuće infuzije, vitamine, lekove za smirenje (anksiolitici) i beta blokatore koji ulaze u grupu medikamenata iz protivapstinentne terapije!

Osim toga, detoksikacija od skanka u klinici MedTim pomaže organizmu pacijentu da toksične supstance izbaci na brži način – bez neprijatnih simptoma apstinencijalne krize! Kada se detoksikacija završi, svi simptomi ove krize nestaju! Zahvaljujući tome, pomažemo pacijentu da formira dugotrajnu apstinenciju od skanka, uz istvoremenu eliminaciju žudnje i rizika od relapsa! 

Nakon detoksikacije, sledi proces psihoterapije koji je usmeren na lečenje psihičke zavisnosti od skanka. Cilj psihoterapijskog procesa jeste menjanje stavova i navika koje su pacijenta odvele u destruktivni način života. Obaranjem zavisničkih mehanizama, pacijent će naučiti da razume, prihvati i upravlja svojim mislima, osećanjima, a na kraju i postupcima.

KONTAKTIRAJTE SA NAMA U BILO KOM TRENUTKU, S OBZIROM NA TO DA VAM NAŠI STRUČNJACI STOJE NA RASPOLAGANJU 24 SATA, 7 DANA U NEDELJI!

MedTim – Mesto gde novi život stvarno započinje! 

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.