Skidanje sa rivotrila

Skidanje sa Rivotrila – Izlečenje je na dohvat ruke

Pregled Sadržaja

Rivotril je lek koji pripada klasi medikamenata koji se nazivaju benzodiazepini. Generalno, benzodiazepini se koriste kao sedativi ili za ublažavanje napada ili osećaja anksioznosti. Kao benzidiazepin, Rivotril pomaže usporavanjem aktivnosti centralnog nervnog sistema. Konzumiranje ovog leka može da izazove zavisnost, a skidanje sa Rivotrila neophodno je obaviti u medicinski kontrolisanim uslovima.

Ovaj lek može biti dostupan pod više brendova i/ili u nekoliko različitih oblika. Bilo koji specifični naziv ovog leka možda neće biti dostupan u svim oblicima ili odobren za sve uslove. Takođe, neki oblici ovog leka se možda neće koristiti za sva stanja.

Lek Rivotril poznat je i pod nazivima Klonazepam ili Klonopin.

Dozu Rivotrila određuje isključivo doktor koji je pacijentu propisao uzimanje ovog leka. Važno je da se doza prilagodi specifičnim potrebama kako bi se izbegla smanjena koordinacija ili prekomerna pospanost. Ipak, čak i ako se uzima kontrolisano, moguće je da se stvori zavisnost od Rivotrila.

Zavisnost od Rivotrila, ukoliko se konzumira bez prethodne konsultacije sa lekarom, gotovo sigurno da će nastati. Tada je neophodno skidanje sa Rivotrila koje se ne preporučuje da se obavlja samostalno. Neophodno je lečenje zavisnosti u klinici koja će pomoći pacijentu na pravi način. Odvikavanje od Rivotrila može da bude veoma zahtevno i izazovno, kako psihički, tako i fizički.

Benzodiazepini su veoma opasna grupa lekova koju ne bi trebalo da uzimate “na svoju ruku”. Predoziranja benzodiazepinima su u stalnom porastu u poslednjih nekoliko decenija, sa oko dve hiljade smrtnih slučajeva na više od deset hiljada u poslednjih 10 godina.

Zloupotreba benzodiazepina kao što je Rivotril može izazvati najteži sindrom odvikavanja od bilo koje droge (teži čak i od heroina, kristalnog meta i kokaina). Upravo je to razlog zašto se skidanje sa Rivotrila ne preporučuje u kućnim uslovima.

Rivotril lek za smirenje – Šta, zapravo, znači kada se za lek kaže da pripada benzodiazepinima?

Benzodiazepini su depresivi koji nakon konzumacije proizvode sedaciju i hipnozu, ublažavaju anksioznost, grčenje mišića i ublažavaju napade. Benzodiazepini su grupa lekova koji se uglavnom koriste za smirenje. Rivotril lek za smirenje je jedan od njih.

Najčešće korišćeni benzodiazepini su Valium, Ksanaks, Halcion, Ativan i Rivotril lek za smirenje. Benzodiazepini kraćeg dejstva koji se koriste za lečenje nesanice uključuju estazolam (ProSom), flurazepam (Dalmane), temazepam (Restoril) i triazolam (Halcion).

Zloupotreba benzodiazepina se često dovodi u vezu sa adolescentima i mladim odraslim osobama koje uzimaju drogu oralno ili na neki drugi način. Zloupotreba je posebno izražena među korisnicima heroina i kokaina. Pored toga, korisnici opioida često zajedno zloupotrebljavaju benzodiazepine kako bi pojačali osećaj euforije.

Benzodiazepini usporavaju centralni nervni sistem i mogu izazvati pospanost i generalno opušteno raspoloženje. Takvo dejsvo ima i Rivotril lek za smirenje. Benzodiazepini neretko mogu da uzrokuju amneziju, stvaranje osećaja neprijateljstva, razdražljivost i verne ili uznemirujuće snove.

Ukoliko se uzme veća doza, moguće se i predoziranje benzodiazepinima. Ona se manifestuje kao ekstremna pospanost, konfuzija, poremećena koordinacija, smanjeni refleksi, depresija disanja, koma i moguća smrt.

Efekti predoziranja istovremene upotrebe benzodiazepina i opioida uključuju:

Benzodiazepini deluju direktno na nervni sistem koji koristi hemijske i električne signale da šalje i prenosi poruke po celom telu. Hemijski signali, poznati kao neurotransmiteri, mogu se vezati za ćelije sa pravim receptorima. 

Neurotransmiteri i receptori funkcionišu slično kao ključevi od automobila. Neurotransmiteri (ključ automobila) mogu se uklopiti samo u pravi receptor (paljenje automobila). Ako odgovara, neurotransmiter može aktivirati proces unutar ćelije (pokretanje automobila).

Usporena aktivnost može imati sledeće efekte:

Benzodiazepini „govore“ mozgu da oslobodi neurotransmiter, gama-aminobuternu kiselinu (GABA). Ovaj neurotransmiter čini nervni sistem manje aktivnim.

Skidanje sa rivotrila

Skidanje sa Rivotrila – Zašto je opasno dugo koristiti benzodiazepine?

Benzodiazepini i agonisti benzodiazepinskih receptora se široko koriste za lečenje anksioznosti i nesanice, iako su antidepresivi terapija prve linije za poremećaje anksioznosti. Kada se benzodiazepini koriste za lečenje nesanice, efekat nestaje nakon nekoliko nedelja, ali prijavljena je povratna nesanica prestankom uzimanja lekova. Iako pacijenti prijavljuju poboljšan san uz dugotrajnu upotrebu, nema objektivnih dokaza koji bi to podržali. Benzodiazepini, iz tog razloga, brzo i lako izazivaju stvaranje osećaja zavisnosti. To je opasno i neophodno je momentalno skidanje sa Rivotrila.

Benzodiazepini lako mogu postati ulične droge dobijene od dilera ili deljenjem recepta. Prema anketi o alkoholu i srodnim stanjima, koja je uključivala 35.000 učesnika, recepti za benzodiazepine su bili povezani sa nemedicinskom upotrebom i razvojem zloupotrebe ili zavisnosti od benzodiazepina. Ovi rezultati nisu bili povezani sa dijagnozom anksioznog poremećaja, ozbiljnošću anksioznog poremećaja ili istovremenom upotrebom droga.

Pored zloupotrebe i zavisnosti, drugi velik rizik povezan sa upotrebom benzodiazepina jeste kognitivno oštećenje zbog kojih je neophodno skidanje sa Rivotrila.

Benzodiazepini izazivaju akutne neželjene efekte, kao što su: pospanost, produženo vreme reakcije, ataksiju, motoričku nekoordinaciju i anterogradnu amneziju. Pored toga, otkriveno je da je dugotrajna upotreba dovela do značajnog kognitivnog pada koji nije nestao ni tri meseca nakon prekida konzumacije leka.

Mnogi pacijenti potcenjuju stepen oštećenja izazvanog benzodiazepinima i ono što su posledice Rivotrila. Benzodiazepini povećavaju rizik od zavisnosti, apstinencije, kognitivnog pada i slično.

Rizik od predoziranja je posebno veliki kada se kombinuje sa sedativima kao što su opioidi ili alkohol. Iz ovih razloga, ako se koriste, benzodiazepini generalno ne bi trebalo da se propisuju neprekidno duže od mesec dana.

Skidanje sa Rivotrila – Šta je, zapravo, Rivotril?

Rivotril lek za smirenje je anksiolitički lek koji se prepisuje za lečenje poremećaja napada i paničnih poremećaja. Deluje tako što usporava neke telesne i moždane funkcije povezane sa anksioznošću i stresom. Ipak, iako se ponekad koristi u lečenju, neke od posledice Rivotrila su da izaziva zavisnost. Zato, skidanje sa Rivotrila može da bude zahtevno.

Klinika za lečenje bolesti zavisnosti MedTim se već dugi niz godina uspešno bavi lečenjem depresije i anksioznih napada. Pozovite nas, konsultacije su potpuno besplatne.

Smatra se da Rivotril lek za smirenje povećava prisustvo gama amino-maslačne kiseline (GABA) u mozgu, što pomaže u usporavanju otkucaja srca i krvnog pritiska, kao i da smiruje emocionalne poremećaje.

Lek Rivotril se koristi kao pomoć u kontroli poremećaja napada, pomaže u kontroli poremećaja anksioznosti i može se koristiti kao relaksant mišića ili kao Rivotril lek za smirenje. Zato je i pogodan kao lek za spavanje.

Primarno dejstvo rivotila je da, kao i svi benzodiazepini, olakšava efekte inhibitornog neurotransmitera gama aminobuterne kiseline (često skraćeno kao GABA) u mozgu i kičmenoj moždini. Ova akcija dovodi do smanjenja brzine aktiviranja i nivoa ekscitacije svih drugih neurona, što rezultira sedacijom, opuštanjem i osećajem opšte smirenosti. Ovi efekti su terapeutski na nižim nivoima leka.

Benzodiazepini kao što je Rivotril, takođe, izazivaju osećaj blage euforije i blagostanja. Kao i drugi benzodiazepini, Rivotril izaziva snažnu zavisnost, čak i ako se uzima u kratkom vremenskom periodu.

Mnogi ljudi mogu pretpostaviti da je Rivotril bezbedan lek samo zato što ga je propisao lekar. Međutim, može biti veoma opasan i moćan ako se zloupotrebi i treba ga koristiti sa velikim oprezom. Visoke doze Rivotrila mogu izazvati ozbiljne posledice Rivotrila, kao što su halucinacije i stvoriti snažna osećanja euforije. Ako se namerno zloupotrebi, može brzo da nastane tolerancija i zavisnost od Rivotrila.

Neželjeni efekti – Koje su posledice Rivotrila?

Mnogi lekovi mogu izazvati neželjene efekte koji podrazumevaju neželjeni odgovor na lek kada se uzima u propisanim dozama. Neželjeni efekti mogu biti blagi ili ozbiljni, privremeni ili trajni. Posledice Rivotrila, kao i svih drugih lekova, mogu da izazovu ozbiljne komplikacije.

Mnogi od neželjenih efekata se mogu kontrolisati, a neki mogu i nestati sami od sebe tokom vremena. Ukoliko osetite ove neželjene efekte i ako su teški ili uznemirujući, odmah se javite lekaru.

Iako se većina neželjenih efekata ne dešava često, mogu dovesti do ozbiljnih problema ako ne zatražite medicinsku pomoć. Posledice Rivotrila mogu da budu veoma ozbiljne, a ukoliko postoji zavisnost od Rivotrila, neophodno je skidanje sa Rivotrila u medicinski kontrolisanim uslovima.

Takođe, ako se pojavi bilo koji od sledećih neželjenih efekata, konsultujte lekara:

Mogući su i znaci teške alergijske reakcije (koprivnjača; otežano disanje; ili oticanje usta, jezika, usana ili grla). Ukoliko primetite promene u disanju, obavezno pozovite lekara. Posledice Rivotrila, u nekim slučajevima, mogu da budu i fatalne.

Odvikavanje od Rivotrila zahteva vreme i posvećenost, a kompletnu negu dobićete u klinici za lečenje bolesti zavisnosti MedTim. Ne dozvolite da iskusite posledice Rivotrila, već započnite skidanje sa Rivotrila čim primetite prve znakove zavisnosti.

Skidanje sa rivotrila

Koliko je česta zavisnost od Rivotrila?

S obzirom na to da je Rivotril lek za smirenje koji se izdaje na recept, neki ljudi se mogu zapitati da li on izaziva zavisnost. Odgovor je DA i mnogi ljudi trenutno pate od stanja poznatog kao zavisnost od Rivotrila.

Prema anketi o upotrebi droga iz 2017. godine više od 50 hiljada ljudi je prijavilo da je koristilo lekove za smirenje na recept kao što je Rivotril, a više od 10 hiljada ispitanika je prijavilo da ih je zloupotrebilo u 2017. godini. Pored toga, globalno je više od 100 hiljada ljudi primljeno u bolnicu zbog posledice Rivotrila.

Ako se visoke doze Rivotrila redovno koriste tokom dužeg vremenskog perioda, korisnik može razviti toleranciju, koja može brzo izmaći kontroli u navike zloupotrebe i prekomerne upotrebe. Tako nastaje zavisnost od Rivotrila. Čak i ako je lek propisao lekar, ipak ga treba koristiti oprezno.

Može biti teško razlikovati zavisnost od Rivotrila od redovne upotrebe, jer mnogi ljudi koji koriste lek kako je propisano mogu takođe razviti toleranciju ili fizičku zavisnost. Međutim, postoji nekoliko različitih znakova zavisnosti.

Na primer, neko sa mentalnom bolešću kao što je anksioznost ili depresija ima veću verovatnoću da razvije zavisnost od Rivotrila. Mnogi ljudi koji zloupotrebljavaju ovaj lek takođe zloupotrebljavaju i druge supstance kao što su kokain ili alkohol. Usled toga, i drugi poremećaji upotrebe supstanci mogu biti znak da postoji zavisnost od Rivotrila.

Drugi uobičajeni znaci da postoji zavisnost od Rivotrila su:

Ukoliko postoje znakovi koji upućuju na zavisnost od Rivotrila, neophodno je skidanje sa Rivotrila. Lečenje zavisnosti može da bude zahtevno, kao i lečenje bilo koje druge zavisnost, a neretke su i posledice Rivotrila koje ovaj lek ostavlja na organizam. Zato je neophodno lečenje u klinici koja je specijalizovana za lečenje bolesti zavisnosti. Klinika MedTim okuplja prvoklasne stručnjake koji imaju višegodišnje iskustvo u uspešnom lečenju pacijenata od zavisnosti.

Zašto je neophodno odvikavanje od Rivotrila – Kratkoročni i dugoročni efekti leka

Kao i drugi benzodiazepini, Rivotril lek za smirenje može imati neke prilično značajne kratkoročne i dugoročne neželjene efekte. Nuspojave leka i stvaranje zavisnosti, jasan su znak da je potrebno hitno odvikavanje od Rivotrila. Kada se ovaj lek ne koristi prema receptu lekara, neželjeni efekti mogu biti znatno ozbiljniji.

Kratkoročni neželjeni efekti Rivotrila su:

Iako je ova lista kratkoročnih simptoma zastrašujuća, dugoročni efekti zloupotrebe Rivotrila mogu na kraju biti još strašniji ukoliko osoba ne potraži pomoć i ne ode na odvikavanje od Rivotrila.

Dugotrajna upotreba Rivotrila može da izazove:

Odvikavanje od Rivotrila je neophodno sprovesti u klinici za lečenje bolesti zavisnosti, jer osoba može da doživi snažne simptome apstinencije. Potrebna je pomoć, kontrola i nadzor lekara koji može na vreme i na pravi način da pomogne pacijentu. Lekari klinike MedTim iz Beograda su vam uvek na raspolaganju 24 časa dnevno. Takođe, konsultacije na klinici su potpuno besplatne i na raspolaganju su vam u bilo koje doba dana ili noći.

Skidanje sa Rivotrila bez odlaganja spašava živote!

Predoziranje Rivotrilom, ili bilo kojim drugim benzodiazepinom, može biti neverovatno opasno. Zloupotreba previše leka ili njegovo kombinovanje sa drugim lekovima može dovesti do trajnog oštećenja mozga i tela, a istovremeno dovodi u opasnost i sam život. Skidanje sa Rivotrila ne sme se odlagati!

Nažalost, prepoznavanje znakova predoziranja Rivotrilom može biti posebno teško u poređenju sa drugim lekovima zato što postoji malo simptoma na koje treba obratiti pažnju.

Izraženi su:

Odvikavanje od Rivotrila usled predoziranja lekom zahteva kliničku intervenciju.

Javite se bez odlaganja ako primetite i:

Ako mislite da ste se vi ili neko koga poznajete predozirali Rivotrilom, važno je da odmah pozovete lekara i tražite hitnu pomoć. Kada je reč o predoziranju, svaka sekunda je bitna! Ne odlažite poziv u pomoć!

Imajte na umu da što se ranije prepoznaju znakovi da postoji zavisnost od Rivotrila, to će odvikavanje od Rivotrila biti brže, lakše i efikasnije.

Nemojte pokušavati skidanje sa Rivotrila samostalno, jer posledice Rivotrila i tragovi koje ovaj lek ostavlja na telu, nikako nisu zanemarljivi. Vodite računa o svom zdravlju na pravi način. Pozovite nas, konsultacije su potpuno besplatne.

Skidanje sa Rivotrila – Kako izgleda period apstinencije?

Ljudi zavisni od Rivotrila često doživljavaju simptome apstinencije kao što su mučnina i anksioznost ako sami pokušaju da prestanu sa konzumacijom leka. Ovi simptomi se razvijaju zato što su mozak korisnika i drugi sistemi tela razvili zavisnost od Rivotrila i ne mogu više normalno da funkcionišu. Skidanje sa Rivotrila je neophodno obaviti u medicinski kontrilisanim uslovima, odnosno u klinici za lečenje bolesti zavisnosti.

Kao što je prethodno objašnjeno, Rivotril lek za smirenje deluje tako što pojačava efekte gama-aminobuterne kiseline (GABA), hemikalije u mozgu koja stvara umirujući efekat. GABA usporava određene nervne signale u mozgu i opušta telo i um. Bez leka koji blokira ove receptore, korisnici Rivotrila mogu biti preplavljeni simptomima apstinencije.

Potrebno je samo mesec dana da se razvije zavisnost od Rivotrila. Kada se to dogodi, korisnik treba da nastavi da uzima lek kako bi sprečio simptome apstinencije.

Skidanje sa Rivotrila može biti opasno, a korisnici ne bi trebalo da pokušavaju da pokušaju odvikavanje od Rivotrila sami.

Vremenom, kako zavisnost od Rivotrila napreduje, telo prestaje da proizvodi određene hemikalije zbog svakodnevnog unosa Rivotrila. Na taj način, zavisnik obezbeđuje mozgu proizvedene količine potrebnih hemikalija, što znači da mozak više ne treba da ih sam stvara. Kada se doza Rivotrila naglo smanji ili se upotreba završi, sistem se izbacuje iz ravnoteže, stvarajući porast različitih fizičkih, emocionalnih i kognitivnih simptoma apstinencije, uključujući drhtanje i napade. Zavisnici moraju postepeno da smanjuju upotrebu Rivotrila, jer su simptomi odvikavanja potencijalno smrtonosni.

Rivotril je benzodiazepin dugog dejstva čije je poluvreme eliminacije od 18 do 50 sati. Zbog toga može proći neko vreme dok se pojave prvi znaci i simptomi apstinencije.

Simptomi apstinencije od Rivotrila mogu početi od dva do sedam dana nakon poslednje doze.

Prema ekspertima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), akutni simptomi obično traju, povremeno i nestano, od dve do osam nedelja.

Odvikavanje od Rivotrila – Simptomi apstinencije

Samostalno odvikavanje od Rivotrila uzrokuje čitav niz simptoma apstinencije koje neko ko je zavisnik od Rivotrila može imati kada prestane da uzima lek. Intenzitet ovih simptoma zavisi od brojnih faktora, uključujući:

Kao i drugi benzodiazepini, Rivotril usporava moždanu aktivnost kako bi opustio korisnika. Kada zavisna osoba prestane da uzima Rivotril, mozak postaje hiperaktivan, izazivajući simptome apstinencije.

U zavisnosti od težine upotrebe, simptomi apstinencije od Rivotrila uključuju:

Povratak anksioznosti i nesanice takođe je čest kada osoba samostalno prolazi kroz odvikavanje od Rivotrila

Takozvani rebound efekat je iznenadni povratak simptoma za koje je lek dizajniran da kontroliše. Ovo se može desiti tokom upotrebe supstance ili čak tokom akutne faze apstinencije. Pojedinci često prijavljuju da doživljavaju povratnu anksioznost odmah kada započnu proces skidanje sa Rivotrila. Ova anksioznost može biti mala nervoza ili ozbiljna i može uključivati napade panike.

Dok kratkoročno, benzodiazepini kao što je Rivotril, pružaju brzo i prijatno olakšanje, dugoročno na kraju dovode do više nesanice i anksioznosti. Oni stvaraju sasvim drugu noćnu moru.

Ako se ovi povratni efekti pojave, oni obično traju između dva ili tri dana pre nego što nestanu.

Skidanje sa Rivotrila – Kako izgleda vremenska linija odvikavanja?

Rivotril se vremenom nakuplja u telu korisnika i potrebno je čak 18-50 sati da lek napusti telo. Kada lek potpuno napusti telo, ljudi zavisni od Rivotrila počinju da osećaju simptome apstinencije. Oni mogu da budu veoma opasni, pa se preporučuje skidanje sa Rivotrila u klinici za lečenje bolesti zavisnosti kao što je MedTim.

Skidanje sa Rivotrila, odnosno simptomi apstinencije, mogu trajati do 90 dana, ali tačno trajanje odvikavanja je različito za svakoga.

Skidanje sa Rivotrila ima dve faze, akutnu i post-akutnu. Akutno odvikavanje obično traje između 2-4 nedelje, a post-akutna apstinencija može trajati do 18-24 meseca. Simptomi post-akutne faze uključuju:

Koliko će trajati skidanje sa Rivotrila zavisi od toga koliko dugo je korisnik uzimao lek, koju dozu je uzimao, koliko je često koristio, da li je zloupotrebljavao druge lekove, kao i od mentalnog zdravlja i medicinske istorije.

Dani 1-3 Prvi znaci apstinencije pojavljuju se jedan do tri dana nakon poslednje doze. Blaga anksioznost i druge promene raspoloženja počinju da postaju primetne. Takođe može biti teže zaspati ili se potpuno odmoriti.

Dani 7-14 Simptomi apstinencije od Rivotrila počinju da dostižu vrhunac za jednu do dve nedelje od poslednje doze. Anksioznost i razdražljivost su tipični tokom ovog perioda. Česti su intenzivno drhtanje tela, halucinacije ili napadi.

3-4 nedelje Simptomi apstinencije počinju da blede za tri do četiri nedelje. Još uvek je uobičajeno imati simptome poput anksioznosti tokom ovog perioda. Neki dani mogu biti teži od drugih, ali najgore od perioda skidanje sa Rivotrila se obično završi u ovom trenutku.

Više od 2 meseca Blagi simptomi apstinencije su i dalje mogući do tri meseca nakon prestanka sa Rivotrilom. Oni sa teškim oblicima zavisnosti će najverovatnije nastaviti da imaju primetne simptome. Smanjenje doze Rivotrila kod korisnika može sprečiti produžene simptome.

Skidanje sa rivotrila

Odvikavanje od Rivotrila u klinici MedTim iz Beograda za samo 2 nedelje!

Rivotril, koliko može biti koristan kada ga propiše lekar i kada se koristi po uputstvu, utoliko može i da uništi život osobe. Snažne su posledice Rivotrila. Čim se primete prvi znakovi da postoji zavisnost od Rivotrila, odmah je potrebno započeti odvikavanje od Rivotrila!

MedTim je kao savremena klinika za lečenje bolesti zavisnosti i nalazi se u mirnom delu Beograda. Okupljamo tim međunarodno priznatih lekara i drugih stručnjaka, koji je uspeo da izleči više hiljada pacijenata širom sveta od najrazličitijih vidova i tipova bolesti zavisnosti.

Primenjujemo pouzdane i medicinski proverene tretmane lečenja. Klinika MedTim je opremljena po poslednjim svetskim standardima. Ono što naš način rada čini veoma uspešnim jeste individualni pristup lečenja svakom pacijentu, jer nakon izvršene dijagnostike kreiramo specijalni plan lečenja.

Naš prvi korak jeste detoksikacija tela, odnosno čišćenje organizma od tragova štetnih supstanci. Na taj način eliminišemo rizik od recidiva, a u proceduru detoksikacije uključujemo i farmakoterapiju kao podršku u stvaranju dugotrajne apstinencije od nedozvoljene upotrebe Rivotrila i drugih benzodiazepina.

Pored farmakoterapije, vršimo i psihoterapiju putem koje se neutrališu mehanizmi zavisnosti. Delujemo ne samo na lečenje bolesti zavisnosti, već i na otklanjanje uzroka koji su doveli do stvaranje zavisnosti. Lečimo bolest, a ne samo simptom. Dugoročni uspeh posle procesa skidanje sa Rivotrila zavisi od uspešnog smanjivanja doze. Takođe, odvikavanje od Rivotrila je uspešnije kada se sprovodi terapija razgovorom.

Na raspolaganju smo 24 časa i 7 dana u nedelji i to ne samo pacijentima, već i njihovim porodicama i najbliskijim osobama. Vršimo edukacije, kako bi porodica i prijatelji mogli da prepoznaju “slabe tačke” osobe na lečenju i kako bi mogli efikasno i pravovremeno da joj pomognu.

Klinika MedTim je renomirana bolnica koja zaista brine o svojim pacijentima. Pozovite nas već danas.

Konsultacije su potpuno BESPLATNE.

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.