Trodon lek

Trodon lek (Tramadol) – Zašto je čak i jedna tableta opasna?

Pregled Sadržaja

Trodon lek, kao i svi drugi sintetički opioidni anagletici, nosi sa sobom rizik od zloupotrebe, fizičke i psihičke zavisnosti. Dobra vest je da postoje efikasni tretmani za lečenje poremećaja upotrebe i zavisnosti od trodona (tramadola).

Trodon lek – “Omiljen” među sportistima, ali i među drugim ljudima

U poslednje vreme sve više se u javnosti (naročito sportskoj) priča o jednom medikamentu koji služi za ublažavanje bolova. U pitanju je trodon lek, čija je aktivna supstanca tramadol. Zato se za trodon lek veoma često kao sinonim koristi i termin – tramadol lek. Zbog čega je baš trodon lek dospeo u žižu javnosti i zašto se, sasvim opravdano, za njega kaže da je trodon droga?

Imajući u vidu široku (zlo)upotrebu ovog leka, od 1. januara 2024. godine biće zabranjena upotreba trodona u svim sportskim takmičenjima. To je saopšteno iz Svetske antidoping agencije. Svakom profesionalnom sportsiti koji bude koristio trodon lek počev od navedenog datuma preti doživotna zabrana bavljenja sportom. Najrasprostranjenija upotreba trodona bila je među biciklistima, zbog čega su trodon tablete strogo zabranjene u biciklizmu.

Dakle, trodon lek, koji je u Srbiji, kao što smo istakli, poznat i pod nazivom tramadol lek, veoma često koriste sportisti. To čine kako bi mogli da postignu zavidne (ponekad i nerealne) rezultate u trenucima kada osećaju najveće bolove.

Nažalost, ekstenzivna upotreba trodona nije ograničena samo na profesionalne sportiste. Sve je veći broj “običnih” ljudi, ne samo u Srbiji, već i širom planete, koji zloupotrebljavaju ovaj lek. Glavni razlog poremećaja upotrebe trodona leži u opioidnim svojstvima ovog leka. Dakle, trodon lek ublažava ili u potpunosti eliminiše umeren do jak bol.

Sta je trodon i cemu je namenjen? Kakav efekat izazivaju trodon tablete? Zašto je trodon droga? Da li i u kojoj meri tramadol lek (trodon lek) izaziva zavisnost? Kako trodon tablete, kao opioidni analgetici, utiču na telo i mozak osobe? Saznajte odgovore na ova, ali i brojna druga pitanja u vezi sa trodonom u našem blogu.

Sta je trodon i cemu je namenjen?

U uvodnom delu mogli smo da vidimo da se trodon lek veoma često zloupotrebljava zbog svojih analgetičkih svojstava. Međutim, potrebno je da se malo dublje sagleda prava priroda ovog leka. Dakle, postavlja se pitanje – sta je trodon i cemu je namenjen?

U najširem smislu, trodon je, zapravo, lek protiv bolova. On se, kao i svi drugi opioidni analgetici, korsiti radi tretiranja i ublažavanja umerenih i jakih bolova. Aktivna i glavna supstanca trodona je tramadol (pun naziv – tramadol hidrohlorid). Upravo zato su, u suštini, termini “trodon lek” i “tramadol lek” sinonimi, te ćemo ih kao takve upotrebljavati u našem daljem tekstu.

Prema tome, trodon lek je narkotički i opioidni analgetik čije je dejstvo usmereno kao centralnom nervnom sistemu (CNS). Kada osoba uzme trodon tablete, onda se trodon lek vezuje za opioidne receptore u ovom sistemu – mozak i kičmena moždina. Nakon vezivanja za ove receptore, tramadol lek, kao i svi drugi opioidni analgetici, ublažava bol.

Dakle, ako se pitate “sta je trodon i cemu je namenjen”, treba imati u vidu da trodon tablete imaju produženo dejstvo, odnosno oslobađanje. Trodon lek se prepisuje samo za tretiranje i lećenje umerenih i umereno jakih bolova. Često se trodon lek daje pacijentima nakon operacije ili za tretiranje hroničnih bolova kod fibromijalgije, neuralgije ili infarkta miokarda.

Adiktivni potencijal tramadola je izuzetno visok, te osoba može razviti zavisnost nakon samo nekoliko upotreba ovog leka. Problem se usložnjava time što je trodon lek lako dostupan u apotekama. Iako se načelno može dobiti samo na lekarski uputu, tramadol lek se može naći i na internetu.

Neki od drugih naziva za trodon lek (pored naziva tramadol lek) su:

Kako se trodon lek upotrebljava?

Trodon lek se upotrebljava oralnim putem, odnosno forma ovog medikamenta jesu trodon tablete. Kao što smo istakli, trodon lek se isključivo može dobiti na lekarski uput. To znači da se tramadol lek koristi samo u terapijski predviđenim dozama i u periodu koje je lekar propisao.

Prema tome, po pravilu, trodon lek se uzima na način, u vreme i u dozama određenim u lekarskom uputu. Nažalost, zloupotreba ovog leka je velika, te mnogi ljudi upotrebljavaju tramadol lek na svoju ruku – tzv. samomedikacija. Kada se zloupotrebljava, osoba sama sebi određuje doze (najčešće veće nego što bi trebalo) i učestalost uzimanja (najčešće češće nego što bi trebalo).

Kada se prepisuje na lekarski uput, tada se doza trodona određuje u skladu sa stepenom i intenzitetom bola koji osoba oseća. Pored toga, nadležni lekar određuje dozu trodona u skladu sa individualnom osetljivošću osobe na bol (prag bola).

Pravilo je da se, zbog rizika od zloupotrebe i adiktivnog potencijala, trodon lek prepisuje u najmanjoj dozi koja može biti efektna pri ublažavanju i uklanjanju bola. Trodon tablete najčešće dolaze u dozama od 50 mg, 100 mg, 15 0mg, 200 mg i 300 mg. Ne sme se uzimati više od 400 mg trodona dnevno, osim ako to lekarskim uputom nije striktno definisano.

Opioidni analgetici - Zašto su trodon tablete opasne?

Kada se koriste pravilno, trodon tablete mogu biti efektivne u ublažavanju i uklanjanju umerenih do umereno jakih bolova. Isto tako, kada su u pitanju opioidni analgetici, treba istaći da je tramadol lek jedan od najmanje potentnih lekova protiv bolova. Drugim rečima, njegovo dejstvo je blaže u odnosu na neke druge opioidne, narkotičke analgetike, kao što je, recimo, metadon ili hidrokodon. Načelno se trodon lek smatra bezbednijom alternativom u odnosu na navedene narkotičke analgetike.

Međutim, to tramadol lek, odnosno trodon tablete ne čini ništa manje opasnim. Naprotiv, kada se trodon tablete uzimaju u dužem vremenskom periodu, kompulzivno i bez nadzora lekara, rizik od zavisnosti i drugih neželjenih zdravstvenih efekata je znatno visok! Ovo se isto odnosi i na to kada se trodon tablete uzimaju u većim dozama nego što to određeno lekarskim uputom.

Uprkos tome što se smatra sigurnijom opcijom od morfijuma i hidrokodona, zlupotreba trodona je sve češća pojava, naročito među mladima. S obzirom na to da se tramadol lek uzima oralnim putem, trodon tablete se se moraju metabolisati u jetri i to u više hemijskih supstanci, Jedna od njih je desmetramadol (O-desmethyltramadol, O-DSMT) koja ima znatno jače dejstvo od tramadol hidrohlorida.

Kada se tramadol lek uzima u velikim dozama i hronično, onda on može izazvati “high” osećaj euforije, sličan efektima koje proizvodi oksikodn (oxycontin). Kao i svi drugi lekovi i opioidni analgetici, trodon lek može imati neželjena dejstva čak i kada se upotrebljava na način određen lekarskim uputom. O neželjenim efektima trodona prilikom redovne upotrebe i zloupotrebe biće malo više reči kasnije.

Trodon lek i njegova zloupotreba među adolescentima

Trodon lek nikako ne bi smela da uzimaju deca mlađa od 12 godina. Zabrinjavajuća je činjenica da je zloupotreba tramadola sve više zastpuljenija među srednjoškolcima i tinejdžerima. Dakle, učenici srednjoškolskog uzrasta širom sveta (uključujući Srbiju) veoma često koriste tramadol lek na svoju ruku, iz nemedicinskih razloga.

Pojedini izveštaji pokazuju da su je skoro desetina svih starijih srednjoškolaca zloupotrebljavala narkotičke analgetike (ne heroin), uključuvši i trodon tablete, bez potrebe za tim uopšte. Kao što smo napomenuli, ovu situaciju dodatno komplikuje i činjenica što je trodon lek dostupan i putem interneta, ali i na ulici.

Iz ovog razloga i ne čudi što je veliki broj tinejdžera postao zavistan od tramadola. Zato roditelji treba uvek da obrate pažnju šta deca pretražuju na internetu, kao i da reaguju na prve fizičke, psihičke i bihejvioralne promene kod svoje dece.

Kombinacija tramadola sa drugim lekovima – Recept za sigurnu zloupotrebu i zavisnost

Na prvom mestu, trodon lek se nikada ne sme uzimati zajedno sa drugim opioidnim analgeticima. Neretko se dešava da se tramadol lek koristi zajedno sa drugim lekovima (polinarkomanija, politoksikomanija). Ljudi to čine kako bi pojačali i intenzivirali efekte tramadola. Posledica upotrebe trodona sa drugim supstancama je gotovo izvesna zavisnost od tramadola.

Iskustvo je pokazalo da brojni heroinski zavisnici, u nedostatku ove droge, traže zamenu u alkoholu i srodnim psihoaktivnim supstancama kao što su jaki opiodni analgetici, psihijatrijski lekovi i trodon lek. Dakle, tada će doći do polinarkomanije. Kao rezultat, narkomani će početi da uzimaju velike doze trodona, alkohola i drugih supstanci – uglavnom odjednom. Tada može doći do predoziranja i fatalnog ishoda.

Iako može da izazove ozbiljne zdravstvene komplikacije, najčešće se tramadol lek kombinuje sa sledećim supstancama:

Rizik od razvoja zavisnosti od tramadola je veći kada se trodon lek uzima sa drugim supstancama. Budući da je trodon lek depresant centralnog nervnog sistema, može biti izuzetno opasno mešati ovaj lek sa drugim CNS depresorima (alkohol, opijati, sedativni hipnotici…). Kombinacija trodona sa navedenim supstancama može dovesti do zastoja disanja i respiratorne depresije (hipoventilacija).

Isto tako, zajedničko uizmanje tramadola sa navedenim supstancama povećava rizik od napada, predoziranja i momentalne smrti.

Zbog čega se kaže da je trodon droga?

Velika većina ljudi nije uopšte svesna činjenice da je trodon droga. To je zbog toga što trodon lek, ako se upotrebljava u večim dozama, češće ili u dužem vremenskom periodu od preporučenog može izazvati zavisnost sa propratnim komplikacijama.

Kao i drugi opioidni analgetici, trodon lek menja način na koji telo reaguje na bol, kroz interakciju sa opioidnim receptorima. Trodon lek aktivira opioidne receptore, a ova aktivacija je takođe povezana sa povećanom aktivnošću dopamina – hormonom zadovoljstva. Upravo zato može doći do ponovne upotrebe i zloupotrebe tramadola, iako ne postoji preka potreba za tim. Zloupotreba trodona neminovno vodi u zavisnost od ove supstance, zbog čega se opravdano kaže da je trodon droga.

Trodon lek se prvenstveno nije smatrao kontrolisanom supstancom kada ga je odobrila Uprava za hranu i lekove (FDA) 1995. godine. Međutim, 2014. godine, nakon izveštaja o velikoj zloupotrebi ovog leka, došlo je do promene, kada je tramadol lek postao kontrolisana supstanca četvrte kategorije. To znači da trodon tablete i te kako imaju potencijal za zloupotrebu i razvoj zavisnosti.

Prema tome, generalno se može reći da trodon lek, u slučaju zloupotrebe i upotrebe u nemedicinske svrhe, postaje trodon droga.

Trodon lek

Zašto je trodon droga, zapravo, “droga istine”?

Verovali ili ne, trodon droga se često naziva i “droga istine”. To je zato što osoba, pod uticajem trodona, postaje jako empatična i osećajna, zbog čega može biti atraktivna introvertnim ličnostima. Trodon droga može tako snažno emotivno delovati na osobu, da ona može imati napade (navodne) iskrenosti.

Pod uticajem trodona, osoba može iskazati i određene potisnute emocije prema članovima porodice, prijateljima i kolegama. U pojedinim slučajevima ovaj uticaj trodona može biti toliko jak, da osoba mora verbalno da iskaže svoje emocije čak i u situacijama kada to nije uopšte zgodno.

U Srbiji se, ali i šire, trodon droga neretko kombinuje sa marihuanom. Tačnije, osoba, uz tramadol lek, uzima i marihuanu kako bi pojačala dejstva trodona. Interesantno je da čak i mala doza marihuane (kanabisa) može znatno intenzivirati efekte trodona. Dakle, i uz malu količinu marihuane, dejstvo trodona će biti snažnije od uobičajenog analgetskog efekta ovog leka.

Kombinacija marihuane i trodon droge može biti veoma opasna. Istovremena zloupotreba ove dve supstance može dovesti do epileptičnih napada.

Kako deluju opioidni analgetici i trodon lek?

Trodon lek se smatra opioidnim narkotikom. Kao i drugi opioidni analgetici, tramadol lek se nalazi u istoj kategoriji kao i lekovi poput morfijuma, kodeina i hidrokodona.

Opioidni analgetici, među kojima i trodon lek, deluju na opioidne receptore u mozgu i kičmenoj moždini. Pritom, tada ne dolazi samo do uklanjanja bola, već i do povećanja osećaja zadovoljstva. U tom smislu, tramadol lek proizvodi i euforičan “high” efekat, naročito prilikom zloupotrebe. Narkotički opioidni analgetici, među kojima i tramadol lek, jesu lekovi koji se najčešće zloupotrebljavaju, baš zbog ovih navedenih efekata do kojih dolazi u slučaju rekreativne upotrebe.

S obzirom na to da da je trodon lek depresant centralnog nervnog sistema, to znači da on i usporava osnovne vitalne funkcije organizma. Tada dolazi do smanjenja srčanog rada i krvnog pritiska, smanjuje se telesna temperatura i brzina disanja. Jedna od posledica uzimanja trodona jeste ublažavanje stresa i opuštanje organizma.

Tramadol lek – Povećava zadovoljstvo, ali i antidepresivne efekte

Dakle, ne samo što utiče na opioidne receptore, trodon lek takođe povećava nivoe dopamina u mozgu kao i drugi opioidi. Osim toga, tramadol lek inhibira reapsorpciju norepinefrina (noradrenalina) i serotonina. Ovaj efekat je sličan načinu na koji mnogi selektivni inhibitori ponovnog uzimanja serotonina-noradrenalina (SNRI) antidepresivi deluju na mozak. Ovakav način delovanja trodona može se razlikovati od tradicionalnih opioidnih analgetika, jer istovremeno ima i analgetičko i antidepresivno dejstvo.

Zbog ovakog dejstva trodona, koji može uticati na poboljšanje raspoloženja, osobe često uzimaju veće doze tramadola ili češće nego što je propisano. A to je put za zloupotrebi i zavisnosti.

Efekti tramadola mogu biti pojačani kada se promeni njegov oblik i način konzumacije. Na primer, kada se trodon tablete smrskaju da bi se ušmrkale, ubrizgale u krvotok ili pušile. U tom slučaju cela doza trodona odjednom ide u krvotok, umesto postepenog ulaska, zato što trodon lek ima produženo oslobađanje.

Ovo može povećati rizik od predoziranja i prouzrokovati mučninu, grčeve u stomaku, vrtoglavicu i pospanost. Uopšteno govoreći, tramadol lek, kada se zloupotrebljava i koristi u nemedicinske svrhe, može izazvati euforični “high” efekat koji čini da se ljudi osećaju opušteno. Zbog toga može doći do podizanja nivoa raspoloženja, smanjenja bola i anksioznosti, ali i napada i konvulzija.

Trodon lek i njegovi neželjeni efekti

Kada je trodon lek u pitanju, svi njegovi neželjeni efekti mogu se grupisati u dve kategorije:

1) Tramadol lek (trodon) i neželjena dejstva prilikom redovne upotrebe

Kao i svi drugi lekovi, tako i tramadol lek može izazvati određene negativne efekte (nuspojave), čak i ako se koristi na način i u periodu predviđen lekarskim uputom. Neki od tih neželjenih efekata uključuju:
U izuzetno retkim slučajevima mogu se pojaviti i sledeća neželjena dejstva;
Kada ljudi koriste trodon lek rekreativno i u nemedicinske svrhe, navedene nuspojave mogu često predstavljati alarm da postoji zloupotreba trodona.

2) Trodon lek i neželjena dejstva prilikom zloupotrebe

Kao jedan od najmanje potentnih opioidnih analgetika, ljudi često pogrešno veruju da trodon lek nema adiktivni potencijal. Ovaj lažni osećaj sigurnosti može navesti neke ljude da postani zavisni od tramadola, a da toga uopšte i ne budu svesni.

Upotreba trodona bez lekarskog recepta ili uzimanje u većim dozama, češće ili duže nego što je propisano – sve se to smatra zloupotrebom ovog leka. Kombinovanje tramadola sa drugim supstancama da bi se pojačao njegov efekat takođe je zloupotreba trodona.

U početku zloupotrebe trodona, osoba može iskusiti čak i određene prijatne osećaje. Kao što smo naveli, u te osećaje spada bolje raspoloženje, euforični “high” osećaj, smanjenje anksioznosti i teskobe, ublažavanje bolova. Opisali smo i koji je mehanizam delovanja trodona koji utiče na pojavu navedenih osećaja.

Problem je u tome što svi navedeni prijatni efekti vrlo kratko traju, a ponekad se uopšte i ne jave. Kada osoba nastavi da zloupotrebljava trodon lek, u želji da ponovo iskusi te efekte, onda dolazi do ozbiljnih nuspojava i neželjenih dejstava. Drugim rečima – eventualni prijatni inicijalni osećaji se transformišu u žudnju za nabavljanjem nove i veće doze trodona koja vodi ka problemima.

Važno je prepoznati znake zloupotrebe trodona što ranije, kako bi mogle da se preduprede i spreče dalje zdravstvene komplikacije.

Neželjena dejstva zloupotrebe trodona uključuju, ali se ne ograničavaju na:

Zloupotreba tramadola može dovesti do teških neželjenih reakcija, kao što su napadi. Oni se najčešće dešavaju kada se uzimaju velike doze (obično 400 mg ili više dnevno), tokom dužeg vremenskog perioda. Napadi su takođe češći kada se trodon lek uzima sa antidepresivima.

Ozbiljniji simptomi zloupotrebe trodona obično se javljaju kada se uzimaju veće doze leka ili kada se tramadol lek uzima u kombinaciji sa drugim supstancama. Teški simptomi zloupotrebe trodona mogu uključivati pomenute napade, ali i depresiju centralnog nervnog sistema. Depresija CNS-a je stanje u kojem se centralni nervni sistem usporava do tačke u kojoj se broj otkucaja srca i disanje značajno smanjuju. To može uzrokovati gubitak svesti, komu, pa čak i smrt.

Još jedan potencijalno opasan neželjeni efekat zloupotrebe tramadola je serotoninski sindrom, koji može biti opasan po život ako se ne leči. Do ovog sindroma dolazi kada se previše serotonina, neurrotransmitera koji prenosi signale u mozgu, proizvodi ili ostaje u mozgu. Serotoninski sindrom se najčešće javlja kod osoba koji istovremeno uzimaju trodon lek i antidepresive.

Simptomi serotoninskog sindroma uključuju:

Trodon lek

Trodon droga - Šta je zavisnost od trodona?

Mogli smo da vidimo iz dosadašnjeg tekst da je trodon lek koji definitivno i bez ikakve sumnje može uzrokovati zavisnost. Kao opioidni analgetik koji pripada istoj kategoriji supstanci u kojem se nalazi oksikodon i morfijum, trodon lek ima najblaže dejstvo. Upravo to može navesti ljude, koji konzumiraju tramadol lek, da veruju da on ne može izazvati zavisnost. I tu prave ogromnu grešku.

Zavisnost od trodona može nastupiti naročito ako osoba u dužem vremenskom periodu koristi ovaj lek.

Ne samo da trodon lek, vezujući se opioidne receptore, blokira osećaj bola, već povećava nivoe serotonina i noradrenalina. Usled toga dolazi do poboljšanog raspoloženja osobe, ali taj osećaj je kratkog daha. Nakon prestanka ovog dejstva, osoba može ponovo poželeti da upotrebljava trodon lek, čak i ako bol nije prisutan.

Ponavljana konzumacija trodona u relativno dužem vremenskom periodu stvara naviku osobe da bude “navučena” na tramadol lek. Ova navika, potom, gotovo neosetno, prelazi u kompulzivno ponašane osobe i zavisnost od trodona.

Zavisnost od trodona je posledica njegovog dvojakog dejstva. Prvo dejstvo je uklanjanje bola, a drugo dejstvo je euforični “high” efekat, pri čemu dolazi do relaksacije i oslobađanja od stresa. U isto vreme, trodon lek ima i analgetička i antidepresivna svojstva. Kombinacija ovih efekata čini tramadol izrazito adiktivnom supstancom.

Vremenom, organizam se navikava na prisustvo trodona, zbog čega osoba razvija toleranciju na ovaj lek. To znači da će osobi biti potrebne još veće doze ili češće uzima trodona kako bi iskusila željene dvojake efekte. U slučaju iznenadnog prestanka uzimanja tramadola, nastupiće apstinencijalna kriza od trodona.

Prema tome, zavisnost od trodona je hronična i neuro-biološka bolest mozga, na koju utiču genetski, psihosocijalni i faktori okruženja.

Tramadol lek – Znaci i simptomi zavisnosti od trodona

Ukoliko osoba u periodu od 12 meseci ispolji dva ili više dolenavedenih primera problematične upotrebe tramadola, to je jasan indicator poremećaja upotrebe trodona.

Ovo su simptomi i znaci zavisnosti od trodona:

Trodon lek i apstinencijalna kriza od tramadola

Kada osoba postane zavisna od trodona, prestanak ili smanjenje doze ovog leka može izazvati neugodne i neprijatne simptome odvikavanja (apstinencijalna kriza). Čak i upotreba tramadola prema lekarskom uputu može dovesti do zavisnosti i simptoma odvikavanja.

Apstinencijalna kriza kod trodona rezultat je toga što je telo postalo hemijski zavisno usled kontinuiranog uzimanja ovog leka. Do ovoga dolazi zbog toga što je osoba razvila toleranciju na trodon lek. Kao što smo već napomenuli, tolerancija znači da je organizam osobe naviknut na prisustvo trodona i manje je osetljiviji na njegove efekte. To znači da osoba mora trodon tablete da uzima češće ili u većim dozama kako bi osetila željene efekte – ublažavanje bolova, euforija, bolje raspoloženje.

Simptomi apstinecijalne krize od trodona uglavnom traju između 5 i 7 dana.

Kada je osoba “navučena” na trodon lek, mozak pokušava da reguliše brojne funkcije, tako što ubrzava i usporava neke od svojih procesa. U slučaju iznenadnog prestanka uzimanja trodona, mozak prelazi u stanje šoka i “preopterećenja”. Kako bi povratilo homeostazu, narušenu naglim prestnakom uzimanja trodoona, telo to nadoknađuje blagim, umerenim ili teškim simptomima odvikavanja.

Kada su u pitanju trodon iskustva ljudi vezana za odvikavanje od ovog leka, mnogi korisnici su simptome apstinencijalne krize opisali kao simptome nalik gripu. Pored toga, apstinencijalnu krizu odlikuju napadi panike, anksioznost i halucinacije.

Trodon iskustva

Navešćemo vam neka trodon iskustva, odnosno iskustva ljudi koji su se borili sa zloupotrebom i zavisnošću od trodona.

Supruga me je ostavila i otišla sa decom od kuće zato sam ih zanemarivao zbog trodona. Ceo moj svet se vrteo oko trodona. Inače, trodon sam počeo da pijem zbog jakih bolova u leđima, ali vremenom sam se navukao na ovaj lek. Kad god sam pokušavao da ga ostavim, bolovi u celom telu, anksioznost i panika su bili toliko jaki da nisam izdržao da ne uzmem ponovo trodon lek. Ljudi, oprezno sa trodonom, meni je ovaj lek olakšao bolove, ali upropastio život.

Šta god vam drugi pričali, trodon je teška druga. Ja sam doživeo pravi pakao tokom godina i godina zavisnosti od ovog leka. Sećam se da sam jednom pred spavanje zaboravio da uzmem trodon. Tokom noći sam imao takve košmare, preznojavao sam se kao nikada u životu. Grčevi u stomaku su bili toliko jaki da sam mislio da će mi želudac pući. Tek tada sam shvatio da je trodon lek napravio narkomana od mene.

Sedam godina sam bila zavisna od trodona. A sve je počelo tako bezazleno, nisam ni znala da trodon može izazvati tako jaku zavisnost. Ne samo da nisam mogla dan da izdržim bez trodona, već sam počela da imam ozbiljne zdravstvene probleme. Svim silama sam želela da prevaziđem ovo ludilo i u tome sam, srećom, imala podršku porodice. Pronašli smo kliniku MedTim koji su za samo sedam dana uspeli da me izvuku iz sedmogodišnjeg pakla.

Trodon lek i kako se zauvek odvići od njegove upotrebe?

Mogli smo da vidimo sta je trodon i cemu je namenjen, kako trodon tablete deluju i na koji način njihova zloupotreba može razoriti život jedne osobe. Videli smo i to da je trodon droga, odnosno da može izazvati tešku zavisnost od koje je izuzetno teško i nemoguće skinuti se samostalno. To su čak i pokazala trodon iskustva zavisnika.

Medicinska detoksikacija i profesionalno lečenje zloupotrebe i zavisnosti od trodona jedini je siguran i ispravan način da se osoba zauvek odvikne od upotrebe ovog leka!

Klinika za lečenje zavisnosti MedTim je moderan centar za rehabilitaciju i odvikavanje od svake vrste droge – uključivši i trodon lek! Kroz našu bolnicu prošlo je nekoliko hiljada pacijenata širom sveta koje smo uspešno odvikli od svake upotrebe narkotika, među kojima je i trodon droga.

To smo uspeli pre svega zahvaljujući našem timu vrhunskih stručnjaka sa višedecenijskim iskustvom u lečenju zavisnosti. Pacijenta, njegove potrebe i njegovu porodicu uvek stavljamo na prvo mesto. Uz najsavremeniju medicinsku opremu, inovativne metode lečenja i indiviudalni pristup, svakom pacijentu je obezbeđena maksimalna medicinska briga i nega.

Uz sve to, porodici pacijenta u svakom trenutku stojimo na raspolaganju za svaku konsultaciju, podršku, savet i pomoć. Uz MedTim, zajedno postajemo TIM koji pobeđuje!

Trodon lek

U klinici MedTim za 14 dana postajete novi čovek!

U klinici MedTim zavisnost od trodona postaje prošlost, a vi postajete nov čovek za samo 14 dana medicinskog tretmana. I sve to bez supstitucione terapije na kraju lečenja! Naša “tajna” sastoji se u potpuno bezbednoj i bezbolnoj detoksikaciji, procesa tokom kojeg se organizam pacijenta u celosti čisti od trodona i svih njegovih toksičnih supstanci.

Tokom detoksikacije u klinici MedTim, pacijent neće osetiti nijedan neprijatan i nelagodan simptom odvikavanja od ovog leka. Nakon detoksikacije, organizam će početi da se revitalizuje, doći će do poboljšanja kvaliteta sna i raspoloženja, a ujedno će i imunitet pacijenta ojačati.

Uz sve to, pacijentima nudimo i brzu detoksikaciju organizma – UROD procedura. To je jedna od najpouzdanijih i najboljih metoda za čišćenje organizma od opijata i opioidnih analgetika poput trodona.

Nakon detoksikacije i farmakološkog tretmana, pacijent je potpunosti spreman za narednu fazu lečenja – psihoterapiju i lečenje psihičke zavisnosti od trodona. Naši psihijatri i psiholozi, primenjujući klinički priznate metode, leče koren problema.

Pacijentu pružamo podršku i ostajemo u kontaktu sa njim u periodu od godinu dana nakon ispisa iz bolnice. Želimo da u ovom dvanaestomesečnom rehabilitacionom periodu osiguramo rezultate bolničkog lečenja, a ukoliko je potrebno, i da mu revidiramo terapiju.

Budite slobodni da nas kontaktirate bilo kada, jer su vrata MedTima uvek otvorena za vas. Zajedničkim snagama pobeđujemo zavisnost od trodona!

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.