Amfetamin

Šta je amfetamin, koliko je opasan i kako izaziva zavisnost?

Pregled Sadržaja

Amfetamin je vrsta sintetičkog narkotika koja izaziva sve veću zabrinutost u svetu, ali i na našem području. Kao vid sintentičke droge, amfetamin se pravi u laboratoriji i to ne preradom biljaka (kao što se na taj način dobija marihuana, heroin ili kokain), već iz supstanci koje se ne mogu naći u prirodi. Upravo zato su amfetamini neretko opasniji i smrtonosniji u odnosu na psihoaktivne supstance koje se dobijaju derivacijom iz biljaka.

Amfetamin je droga koja je prisutna na svetskom tržištu već decenijama unazad. Između ostalih droga poput LSD-a, ekstazija (MDMA-e) i metamfetamina (o kojoj će kasnije biti više reči), amfetamin je jedna od prvih hemijskih proizvedenih droga. Najpre su se ove psihoaktivne supstance pojavile u Americi, a potom su svoju primenu našle i na tlu Evrope.

Prema statistici Američkog Centra za istraživanje zloupotrebe supstanci, amfetamin je prvi put sintetizovan u Nemačkoj kasnih 1800-ih godina. Međutim, njegova stimulativna svojstva nisu zaista otkrivena sve do 30-ih godina prošlog veka, kada je amfetamin počeo da se koristi za lečenje nazalne kongestije.

Vremenom, amfetamin je počeo da se koristi za lečenje raznih drugih stanja – od mamurluka, preko prehlade i povišene telesne temperature, do mršavljenja i gubitka telesne težine. Danas se amfetamini često koriste u tretiranju narkolepsije (stanja u kojem osoba ima nekontrolisanu potrebu za spavanjem) i ADHD sindroma. Ponekad se amfetamini koriste za tretiranje Parkinsonove bolesti.

Problem je u tome što su stimulativna svojstva amfetamina izuzetno adiktivna, što znači da i veoma kratko vreme upotrebe ove supstance može izazvati psihičku i fizičku zavisnost od amfetamina.

Saznajte u našem tekstu amfetamin šta je, koje je amfetamin dejstvo, odnosno kakve su posledice amfetamina, kako nastaje zavisnost od amfetamina, kao i kako izgleda lečenje zavisnosti i zloupotrebe amfetamina.

Pojam - Amfetamin šta je?

Amfetamin je jedna od najkorišćenijih sintetičkih droga današnjice! Uprkos tome što su pojedini oblici amfetamina legalni i mogu se dobiti na lekarski uput (Adderall, Dexedrine, Vyvanse…), zbog svojih stimulativnih efekata, sličnih efektima kokaina, amfetamin se veoma često zloupotrebljava. Zato se neretko sa razlogom postavlja pitanje – amfetamin šta je?

Upravo stimulativni efekti amfetamina na najrazličitije procese u organizmu, uz “nagrađujući osećaj euforije” koji osoba oseća prilikom konzumacije amfetamina, podstiču i stvaraju zavisnost od amfetamina.
Dakle, amfetamin jeste sintetička psihoaktivna supstanca, odnosno droga koja deluje na centralni nervni sistem (CNS), uzrokujući promene u mentalnim i motoričkim funkcijama. Kada se unese u organizam, amfetamin podstiče budnost, povećava fokus i koncentraciju, podiže nivoe energije i samopouzdanja. Ponekad se amfetamini greškom nazivaju ili pišu kao “anfetamini”.

Isto tako, amfetamin deluje na dopaminski sistem nagrađivanja u mozgu, što znači da njegova upotreba podstiče povećanu proizvodnju neurotransmitera dopamina. Upravo zato, (zlo)upotreba amfetamina stvara osećaj euforije i generalnog “high” osećaja blagostanja.

Neki od uličnih, odnosno sleng naziva za amfetamine su speed droga (DS droga), uppers, kreda, amfi, beans, bennies i slično. Tačnije, speed droga jeste psihoaktivni stimulativni narkotik na bazi amfetamina (sintetički amfetamin – metamfetamin droga).

Amfetamin je jedna od najkorišćenijih sintetičkih droga današnjice! Uprkos tome što su pojedini oblici amfetamina legalni i mogu se dobiti na lekarski uput (Adderall, Dexedrine, Vyvanse…), zbog svojih stimulativnih efekata, sličnih efektima kokaina, amfetamin se veoma često zloupotrebljava. Zato se neretko sa razlogom postavlja pitanje – amfetamin šta je?

Upravo stimulativni efekti amfetamina na najrazličitije procese u organizmu, uz “nagrađujući osećaj euforije” koji osoba oseća prilikom konzumacije amfetamina, podstiču i stvaraju zavisnost od amfetamina.
Dakle, amfetamin jeste sintetička psihoaktivna supstanca, odnosno droga koja deluje na centralni nervni sistem (CNS), uzrokujući promene u mentalnim i motoričkim funkcijama. Kada se unese u organizam, amfetamin podstiče budnost, povećava fokus i koncentraciju, podiže nivoe energije i samopouzdanja. Ponekad se amfetamini greškom nazivaju ili pišu kao “anfetamini”.

Isto tako, amfetamin deluje na dopaminski sistem nagrađivanja u mozgu, što znači da njegova upotreba podstiče povećanu proizvodnju neurotransmitera dopamina. Upravo zato, (zlo)upotreba amfetamina stvara osećaj euforije i generalnog “high” osećaja blagostanja.

Neki od uličnih, odnosno sleng naziva za amfetamine su speed droga (DS droga), uppers, kreda, amfi, beans, bennies i slično. Tačnije, speed droga jeste psihoaktivni stimulativni narkotik na bazi amfetamina (sintetički amfetamin – metamfetamin droga).

Kako izgledaju i na koji način se amfetamini koriste?

Amfetamini se mogu pojaviti u obliku malih tamnih ili svetlo-plavih tableta. Isto tako, amfetamin, govoreći o neleganoj upotrebi ove droge, može se naći u obliku belog praha ili tableta, a znatno ređe se pojavljuje u kapsulama ili kristalićima. Na ulici se amfetamini pojavljuju u kesicama u kojima se nalazi prah amfetamina, a njegova čistoća iznosi od 6 odsto do 10 odsto.

Amfetamin se može koristiti na više načina: oralno, ušmrkavanjem, pušenjem ili injektivnim putem. Čak i male doze mogu izazvati odgovarajuće neželjene efekte, odnosno dejstva amfetamina. U zavisnosti od načina uzimanja amfetamina, osoba može osetiti intenzivni “rush”osećaj (momentalno stimulativno dejstvo) ili produženi “high” osećaj euforije. Oba ova efekta predstavlju posledicu oslobađanja visokih nivoa dopamina u mozgu.

Oralno uzimanje amfetamina (gutanje) predstavlja jedini ispravan metod konzumiranja amfetamina u terapeutske svrhe. S druge strane, osoba može zloupotrebljavati amfetamine njihovim uzimanjem na ovaj način.

Kada se puši ili ušmrkava, amfetamin se brzo apsorbuje u organizmu, odnosno za veoma kratko vreme probija krvno-moždanu barijeru. Čak 8 odsto ljudi kojima su prepisani amfetamini lekarskim putem zloupotrebljava ovu supstancu na navedene dva načina.

Ubrzigavanje amfetamina (intravenska upotreba) predstavlja najopasniji i najkomplikovaniji način uzimanja ove droge. Amfetamin dejstvo je u ovom slučaju instant, odnosno momentalno, ali isto tako, ovaj način upotrebe nosi sa sobom brojne zdravstvene rizike. Tu govorimo o mogućnostima zaražavanja infektivnim bolestima usled korišćenja zajedničke igle, apscesima i slično. Ubrzigavanje amfetamina može dovesti do predoziranja (intoksikacije), pa čak i do smrtnog ishoda.

Amfetamin

U čemu se sastoji amfetamin dejstvo?

Amfetamin dejstvo odnosi se na inicijalne efekte ove stimulativne droge nakon njenog konzumiranja. Treba reći da ne postoji bezbedna doza ove supstance. Drugim rečima, čak i mala doza amfetamina sa sobom nosi odgovarajući rizik, odnosno sasvim je moguće da nastupe određene neželjene amfetamin posledice.

Isto tako, amfetamin dejstvo je raznoliko, odnosno ova droga različito utiče na svakoga u zavisnosti od:

Ukoliko se ubrizgava ili puši, efekti amfetamina će biti momentalni. Ukoliko se ušmrkava ili uzima oralnim putem, potrebno je oko 30 minuta da bi se osetili efekti. U tom smislu, amfetamin dejstvo ogleda se u sledećim efektima:
Istraživanja su pokazala da postoji i uzročno-posledična veza između upotrebe amfetamina i agresivnog, odnosno nasilničkog ponašanja. Veće doze amfetmamina samo intenziviraju navedene efekte.
Iskustvo našeg pacijenta izlečenog od zavisnosti od amfetamina

Pozdrav svima, čuvaću anonimnost zbog dogovornenog protokola. Danas je poslednje veče u klinici 28.05. tako da sam odlučio da podelim sa vama iskustvo koje sam imao ovde.

Osećam nešto novo, što dosad nisam osećao. Osećam... da sutra kada izašem sa klinike ostaviću iza sebe bednu osobu sa porocima, i zavisnost od droga, a koja je mnogo puta morala da laže i krade, a posebno da uništava sebe samu, svoju porodicu i one oko sebe.

Stop! Dosta je! Nemojte više da lažete sebe same govoreći da je ''je poslednji put'', da ''nema problema'' i da jednostvano ''nema potrebe za pomoć nekog specijaliste''. Dođite i lečite se dok još imate vreme za šansu (možda poslednju)!

Iskustvo ovih ovde kaže sama svoju reč, svih!(onih na prijemu, obezbeđenje, posluga, doktori, medicinske sestre, lični treneri i psihoterapeuti).

Izbor je tvoj: ili ćeš umreti (polako ili brzo), ili će te stići zatvor. Ti odlučuješ! Saveti koji će ti dati bivši zavisnik drugom zavisniku, neće da ti da niko, tako da dođi i leči se.

Prepusti se u ruke doktora koji će ti dati (štap/ruku za pomoć) sa ponuđenim lekovima, i nemoj da zaboraviš da otvoriš dušu i da dopustiš da budeš podignut od strane najvažnijeg oružija: psiho-terapeuta.
G., Rumunija

Koje su amfetamin posledice?

Kada su u pitanju amfetamin posledice, tu, zapravo, govorimo i efektima i posledicama zloupotrebe ove droge. Naime, postoje brojni načini da se prepozna zloupotreba amfetamina, uključujući fizičke, mentalne i bihejvioralne promene kod osobe.

Ponekad se za amfetamin kaže da je u pitanju “pametna droga” ili “droga za klubove”, s obzirom na to da postoji veliko, ali iluzorno uverenje kod mlađih ljudi da su ove droge “sigurnije” u poređenju sa mnogo potentnijim supstancama, kao što je heroin. Međutim, ovo je samo jedna zabluda i pogrešno mišljenje, budući da zloupotreba i zavisnost od amfetamina mogu uzrokovati mnogostruke štetne posledice koje mogu razoriti život pjedinca i njegove porodice.

U tom smislu, ako sumnjate da vama bliska osoba zloupotrebljava amfetamine, obratite pažnju na sledeće amfetamin posledice:

S druge strane, dugoročna upotreba ove droge izaziva druge opasnosti u vidu dugotrajnih posledica amfetamina. Između ostalih, dugoročna zloupotreba amfetamina izaziva sledeće posledice:

Ušmrkavanje amfetamina može oštetiti sluznice nosa i izazvati krvarenje iz nosa. Ubrizgavanje amfetamina povećava rizik od tetanusa, infekcija, oštećenja vena i začepljenja krvnih sudova (tromb). U slučaju korišćenja zajedničke igle, povećava se rizik od dobijanja hepatitisa B i C, side i HIV virusa.

Šta je amfetamin psihoza?

Kada osoba koristi veće doze amfetamina tokom dužeg vremenskog perioda onda se može razviti stanje koje poznato kao amfetamin psihoza, odnosno amfetaminska psihoza. U pitanju je psihički poremećaj koji ima sličnost sa paranoidnom šizofrenijom.

Neki od simptoma amfetaminske psihoze su:

Generalno posmatrano, simptomi amfetaminske psihoze nestaju kada osoba prestane sa upotrebom amfetamina.

Šta je i kako nastaje zavisnost od amfetamina?

Zavisnost od amfetamina predstavlja jednu od najtežih i najkomplikovanijih posledica zloupotrebe amfetamina. Naime, osoba koja koristi amfetamine može povećati dozu ove supstance ili koristiti je u dužem vremenskom periodu kako bi iskusila njene “high” efekte euforije.

Mozak se sastoji od neurona (nervnih ćelija) koji međusobno komuniciraju putem oslobađanja hemikalija koje se nazivaju neurotransmiteri. Amfetamin utiče na ključne neurotransmitere u mozgu (noradrenalin i dopamin) koji regulišu pažnju, budnost, protok krvi, motoričku kontrolu, sistem nagrađivanja i motivaciju. Amfetamini pojačavaju efekte ovih neurotransmitera što, kako smo istakli, izaziva osećaj euforije koji motiviše osobu da nastavlja sa uzimanjem ove supstance.

Ljudi koji redovno koriste amfetamine mogu razviti toleranciju na njih, što znači da oni moraju redovno da povećavaju svoje doze ili da uzimaju amfetamine u češćim vremenskim intervalima kako bi postigli željene “high” efekte.

Posledični ciklus pojačane tolerancije i sve kompulzivnije, nekontrolisanije i štetnije upotrebe amfetamina stvara zavisnost od amfetamina. Upravo na ovaj način se može opisati i objasniti visok adiktivni potencijal ove droge.

Amfetamin

Amfetamin – Droga koja izaziva veliku žudnju

Kada iznenada i naglo prestane sa upotrebom amfetamina, osoba može iskusti veoma neugodne i neprijatne fizičke i psihičke simptome apstinencijalne amfetaminske krize. Između ostalih, ovi simptomi uključuju depresiju, anksioznost, umor, gripozno stanje, suicidalne ideje i misli, kao i intenzivnu žudnju za amfetaminima.

Upravo je žudnja za amfetaminima (intenzivna želja za ponovnim korišćenjem ove droge) glavni uzročnik i faktor koji doprinosi recidivu. Žudnja može trajati nedeljama nakon poslednje uzete doze, dok prateći simptomi odvikavanja od amfetamina, kao što je depresija, mogu trajati mesecima, pa i godinama nakon poslednje upotrebe ove droge.

Kada osoba oseti žudnju za amfetaminima, tada je ubeđena da ne može da funkcioniše bez ove droge, s obzirom na to da je nalet energije, koji amfetamin izaziva, veoma teško, pa gotovo nemoguće postići u stanju nekonzumiranja amfetamina. Često osoba koristi amfetamine i postaje zavisna od njih kako bi mogla da se nosi sa ličnim problemima u životu i emotivnim bolom.

Upravo zato konzumenti ove droge postaju psihološki zavisni od snažnih stimulativnih efekata amfetamina. Njihovom konzumacijom oni se nalaze u stalnom osećaju motivisanosti, odnosno tada ne osećaju psihičku uznemirenost, stres i psihičko-emotivni bol. Žudnja za amfetaminima je najintenzivnija na početku odvikavanja od upotrebe ove droge.

Amfetamina i znaci zavisnosti od ove droge

Kada osoba postane zavisna od amfetamina, onda će doći do značajnih promena u njenom ponašanju. Na primer, zavisnik od amfetamina može iskusiti:
S druge strane, ako je osoba iskusila makar dva od narednih 11 simptoma u poslednjih 12 meseci, može se sa sigurnošću reći da postoji zavisnost od amfetamina.

Ukoliko kod člana porodice ili druge bliske osobe prepoznate neke od ovih simptoma zavisnosti od amfetamina, odmah potražite stručnu pomoć.

Šta je metamfetamin droga?

Metamfetamin droga je potentni i visoko adiktivni stimulativni narkotik koji, poput amfetamina, utiče na centralni nervni sistem. Metamfetamin je, zapravo, sintetički amfetamin i po svom hemijskom sastavu je izuzetno sličan amfetaminu.

U osnovi, metamfetamin droga se dobija preradom efedrina ili pseudoefedrina koji se koriste kao lekovi. Amfetamin i metamfetamin droga imaju veoma slično, odnosno identično dejstvo, s tom razlikom što su efekti metamfetamina jači i izraženiji. Isto tako, dejstvo metamfetamina je vremenski duže u odnosu na dejstvo njegovog “hemijskog pretka” – amfetamin.

Razlog leži u tome što metamfetamin, kada se unese u organizam, probija krvno-moždanu barijeru mnogo brže i agresivnije nego amfetamin. Iako se i amfetamin i metamfetamin ponekad koriste u medicinske svrhe, terapijska upotreba ove dve supstance je limitirana.

Metamfetamin droga, kao sintentički amfetamin, proizvodi se u nezakonitim laboratorijama, a veoma često se zloupotrebljava zbog svog visokog adiktivnog potencijala. Metamfetamin se može naći u obliku belog kristalnog praha bez mirisa i sa gorkim ukusom koji je lako rastvorljiv u vodi ili alkoholu.

Neki od uličnih, žargonskih naziva za metamfetamin jesu “meth”, “speed” ili “chalk” (kreda).

Poput amfetamina, i metamfetamin droga izaziva povećanu aktivnost, uzbuđenje, pričljivost, budnost, energičnost, prijatan osećan euforije i blagostanja. Međutim, kao što smo rekli, metamfetamin je znatno snažniji stimulans i njegovi efekti na centralni nervni sistem, kao i ostale sisteme organa u telu su mnogo štetniji i dugotrajniji.

Jedan od najkorišćenijih i najzloupotrebljavanijih oblika metafetamin droge jeste kristalni metamfetamin (kristal met, “ice”, “glass”, “crystal”). U pitanju je metamfetamin hidrohlorid – čisti providni komadići nalik na led, sjajno plavo-bele boje koji se najčešće konzumira pušenjem. Ali, ova vrsta metafetamina se takođe može uzimati oralnim putem, ušmrkavanjem ili ubrizgavanjem u venu.

Koje su posledice upotrebe metamfetamina?

Metafetamin droga ima značajno veći adiktivni potencijal od amfetamina. Vrlo brzo stvara zavisnost, njegovo dejstvo je isto kao kod amfetamina, samo mnogo potentnije, brže i jače.

Dugotrajna upotreba metamfetamina izaziva ozbiljne zdravstvene posledice, uključujući karijes, prerano starenje kože, otkazivanje jetre, psihozu, kognitivne probleme i srčani zastoj.

Znaci zloupotrebe ili zavisnosti od metamfetamina, između ostalih, uključuju:

Amfetamin

Koje je i kako se sprovodi amfetamin lečenje?

Jedini proveren i pouzdan način da se sa zloupotrebom amfetamina prestane, odnosno da zavisnost od amfetamina zauvek nestane jeste medicinsko amfetamin lečenje pod kontrolom i nadzorom stručnjaka.

Bolnica MedTiM je moderna klinika za lečenje svih oblika i vrsta zavisnosti, uključujući zavisnost od amfetamina. Naš tim čine međunardno renomirani i nagrađivani lekari sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima zavisnicima. Primenjujemo isključivo medicinski pouzdane, inovativne i proverene metode lečenja koje su prilagođene individualnim potrebama naših pacijenata.

Nevezano za težinu, vid i intenzitet zavisnosti od amfetamina, svakog pacijenta tretiramo sa maksimalno velikom pažnjom, posvećenošću i brigom. Medicinski program za lečenje zavisnosti i zloupotrebe amfetamina kod nas traje svega 14 dana – bez supstitucione terapije na kraju lečenja!

Kod nas ne postoje zastarele, prevaziđene i dugotrajne metode lečenja kao u brojnim sličnim ustanovama, a koje ne daju rezultate. Naš holistički pristup, koji uključuje primenu farmakoterapije, fizioterapije, psihoterapijeblokatora za drogu i ambulantne podrške nakon izlaska iz bolnice pomoći će vama ili vama bliskoj osobi da se oslobodite zavisnosti od amfetamina i nastavite sa normalnim, zdravim i srećnim životom.

Uspeli smo da izlečimo više hiljada pacijenata štiom sveta od najkompleksnijih oblika zavisnosti – uspećemo da izlečimo i vas.

Izaberite MedTiM, zato što život i zdravlje nemaju alternativu.

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.