Kako se skinuti sa heroina

Kako se skinuti sa heroina jednom zauvek? Ovo je rešenje!

Pregled Sadržaja

Kako se skinuti sa heroina? Kako da se skinem sa heroina? Ovo je definitivno najveća nedoumica kod svih zavisnika koji su svesni da im ovaj narkotik ugrožava zdravlje i život, zbog čega žele da ga se jednom zauvek oslobode. Isto tako, porodica i prijatelji heroinskog zavisnika, zabrinuti za njegov život, žele da znaju odgovore na pitanja – kako se odviknuti od heroina i kako se najlakše skinuti sa heroina.

Koliko god da ova pitanja imaju smisla i svrsishodnost, skidanje sa heroina ni najmanje nije jednostavan zadatak za heroinskog zavisnika. Razlog leži u prirodi ovog narkotika koji predstavlja sigurno najpotentniju psihoaktivnu supstancu današnjice. Drugim rečima, heroin je droga sa izuzetno visokim adiktivnim potencijalom, što znači da osoba može postati zavisna od heroina čak i nakon samo jedne konzumacije ovog narotika.

To pokazuje i statistika. Naime, u proseku svaka četvrta osoba koja je ikada probala heroin, postajala je zavisna od njega. Uzroko visoko-adiktivnog potencijala heroina nalazi se u intenzivnim efektima koje on izaziva, menjajuću hemiju mozga. Utičući na sistem nagrađivanja u mozgu, heroin uzrokuje proizvodnju ogromne količine dopamina (hormona zadovoljstva) i endorfina (hormona sreće).

Iskustvo mnogih heroinskih zavisnika pokazalo je da su inicijalni efekti ovog narkotika neuporedivo jači i snažniji u odnosu na sva ostala zadovoljstva koja je osoba iskusila u životu. Ovo je glavni razlog zašto ljudi nastavljaju kompulzivno i kontinuirano da uzimaju heroin, koji za sobom ostavlja razarajuće posledice po život i zdravlje osobe.

Kako izgleda odvikavanje od heroina? Da li je moguće skidanje sa heroina na suvo? Kako se najlakše skinuti sa heroina i koliko traje skidanje sa heroina? Saznajte odgovore na ova pitanja u našem blogu.

Kako se skinuti sa heroina – Razumevanje prirode ove droge

Kao što smo istakli, da bismo znali kako se skinuti sa heroina, potrebno je razumeti prirodu ovog narkotika.
Naime, heroin (diacetilmorfin) je supstanca koja se sintetizuje iz morfijuma, koji potiče iz semena biljke maka. Imajući u vidu brzinu kojom ova droga izaziva zavisnost, heroin se smatra najopasnijom psihoaktivnom supstancom današnjice. Budući da se biljke maka koriste za dobijanje opijuma, sve supstance derivirane iz njih smatraju se opijatima, odnosno opioidima. Samim tim, heroin spada u klasu opioidnih droga.

Neki od uličnih naziva za heroin su: hors droga ili dop droga, H, žuto, pajdo, paja, jupa, ups i slično. Često se u narkomanskom slengu za heroin koriste i drugi termini, kao što su šećer, otpadak, cmok, dlakavi i drugo.

Heroin je, dakle, sintetički derivat morfijuma, a njegova dobra solubilnost u mastima omogućava mu da brzo probije krvno-moždanu barijeru i to je glavni razlog njegovog brzog delovanja. Budući da se dobija sintetičkim putem, ova droga se nigde u prirodi ne može naći u posebnom, izdvojenom obliku.

Najčistiji oblik heroina jeste u vidu finog, belog praha (poput kokaina), i kao takav dospeva na tržište. Međutim, u želji da povećaju prodaju, a samim tim i profit, dileri neretko dodaju i brojne druge supstance i aditive u heroin (deterdžent u prahu, šećer u prahu, mleko u prahu) kako bi povećali njegovu količinu. U tom smislu, boja heroina može varirati – od svetlosmeđe, pa čak do crne.

Na kraju, postoji i poseban oblik heroina koji se naziva crni katran heroin. Ovaj oblik heroina predstavlja crnu, lepljivu supostancu, nalik na gel.

Kako se odviknuti od heroina i načini korišćenje ove droge

Odvikavanje od heroina i odgovor na pitanje “kako se odviknuti od heroina” u velikoj meri zavise od metoda, odnosno načina na koji osoba uzima ovu drogu. U tom smislu, postoji nekoliko načina na koji se uzima heroin.

U najvećem broju slučajeva, heroinski zavisnici ubrizgavaju heroin u venu na ruci, zbog čega su neki od klasičnih simptoma heroinske zavisnosti ispucale ili kolabirane vene. U želji da prikrije svoju destruktivnu naviku, heroinski zavisnik često nosi dugačke rukave, čak i tokom leta, ali isto tako, narkoman ne preza od toga da ubrizga heroin i na druga mesta na telu (vrat, prepone, noge, između nožnih prstiju, ispod jezika…).

Kako se skinuti sa heroina i efekti heroina

Na prvi pogled, efekti heroina mogu izgledati bezopasno za osobe koje eksperimentišu sa ovom drogom. Iako može izazvati vrtoglavicu i pospanost prilikom prve konzumacije, inicijalni efekti heroina su uglavnom prijatni i izazivaju intenzivan osećaj euforije. Želja za ponavljanjem ovih efekata i ponovno uzimanje heroina čini da skidanje sa heroina bude izuzetno zahtevan zadatak. A da ne govorimo o tome da je skidanje sa heroina na suvo, u kućnim okolnostima, gotovo nemoguće izvesti zbog snažnih simptoma heroinske krize, o kojima će kasnije biti više reči.

Ukoliko se ušmrkava, potrebno je od 5 do 8 minuta da bi se osetili prvi efekti heroina. Ako se ubrizgava, efekti heroina su momentalni, što znači da ova droga odmah deluje.

Heroin je depresant centralnog nervnog sistema, što znači da on usporava vitalne funkcije organizma, kao što su disanje, rad srca, rad nerava i drugo. Kada probije krvno-moždanu barijeru, heroin se vezuje za opioidne receptore u mozgu koji utiču na zadovoljstvo, funkcije disanja, bola i spavanja.

Kako se skinuti sa heroina

Generalni inicijalni i kratkoročni efekti heroina uključuju:

Osećaj euforije može biti praćen crvenilom kože, suvim ustima, osećajem težine u rukama i nogama, mučninom, povraćanjem, svrabom, nejasnim i maglovitim razmišljanjem. Ovi prvi efekti heroina mogu trajati između 4 i 6 sati. Ponekad se dešava da osobe mešaju heroin sa kokainom – tzv. “speedball”.

Nakon ovih početnih efekata, dolazi do faze stondiranosti, kada je osoba pospana, mentalne funckije su zamagljene, a srčani rad je znatno usporen. Ponekad može doći i do respiratorne depresije i kompletnog zastoja disanja, što može izazvati smrt. Nakon buđenja, osoba oseća tešku demotivisanost i depresiju, dok je istvoremeno prisutna velika žudnja za ponovnim uzimanjem heroina.

Dugoročni efekti uzimanja heroina

Kada osoba uzima heroin u dužem vremenskom periodu, hronično i kontinuirano, onda će se ovaj obrazac ponašanja definitivno negativno odraziti na život i zdravlje zavisnika. Nažalost, tek kada oseti ozbiljne efekte konzumiranja heroina, heroinski zavisnik počinje da se pita “kako da se skinem sa heroina”, odnosno “kako se najlakše skinuti sa heroina”.

Dugoročni efekti uzimanja heroina, između ostalih, uključuju:

I u slučaju akutnih i u slučaju hroničnih efekata heroina, nepohodna je brza detoksikacija i medicinsko skidanje sa heroina na proveren i pouzdan način od stručnih lica.

Kako se skinuti sa heroina i heroinska kriza (odvikavanje od heroina)

Heroin, u pravom smislu te reči, menja mozak osobe, odnosno izaziva neurohemijske i molekularne promene u mozgu. Pored toga što dovodi do fizioloških promena u mozgu, ova psihoaktivna supstanca izaziva i značajne promene u ponašanju osobe. Da bismo znali kako se skinuti heroina, potrebno je videti šta je to heroinska kriza, budući da je ovo stanje jedan od glavnih razloga koji sprečava osobu da prestane sa konzumiranjem heroina.

Heroinska kriza praktično onemogućava skidanje sa heroina na suvo, budući da su simptomi odvikavanja od heroina tokom apstinencijalne krize veoma neprijatni i bolni za zavisnika!

Heroin se vezuje za opioidne receptore u mozgu i centralnom nervnom sistemu, aktivirajući određene ćelije (neurone), jer njegova hemijska struktura oponaša prirodne opioide u telu (npr. endorfine). Međutim, heroin aktivira opioidne receptore na drugačiji način u odnosu na endogene ili prirodne opioide, što dovodi do slanja abnormalnih signala u mozak i moždano stablo, koje kontroliše osnovne funkcije, kao što su puls, rad srca, disanje i spavanje.

Mozak počinje da se prilagođava redovnoj upotrebi heroina, što dovodi do tolerancije (osobi su potrebne veće doze heroina da bi osetila iste efekte) i fizičke zavisnosti. Zavisnost od heroina karakterišu simptomi odvikavanja od heroina koji se javljaju kada osoba pokuša da smanji upotrebu heroina ili da u potpunosti prestane da ga koristi. Odvikavanje od heroina, odnosno simptomi heroinske krize najčešće nisu opasni po život (mada ponekad mogu uzrokovati fatalni ishod), ali su izrazito neprijatni i bolni, što znatno otežava zavisnicima da prestanu sa upotrebom ove supstance.

Intenzitet heroinske krize nije isti za sve zavisnike, odnosno simptomi heroinske krize razlikovaće se od osobe do osobe. Faktori koji utiču na intenzitet i jačinu heroinske krize jesu, između ostalih, čistoća heroina, da li je osoba mešala heroin sa drugim supstancama, koliko dugo je osoba uzimala heroin, koju dozu je uzimala, na koji način je unosila heroin u svoj organizam, težina osobe, genetske predispozicije, opšte psiho-fizičko zdravstveno stanje osobe i drugo.

Iako, kao što smo rekli, heroinska kriza u najvećem broju slučajeva nije opasna po život, gastrointestinalni simptomi izazvani skidanjem sa heroina (kao što su dijareja i povraćanje) mogu dovesti do neravnoteže elektrolita, dehidracije i potencijalno opasnih po život simptoma.

Skidanje sa heroina i simptomi heroinske krize

Skidanje sa heroina sa sobom povlači niz veoma neugodnih i neprijatnih simptoma koji će se, kako smo istakli, razlikovati od osobe do osobe. Međutim, kada je odvikavanje od heroina u pitanju, postoje određeni simptomi heroinske krize koji manje-više iskuse svi zavisnici koji žele da znaju kako se skinuti sa heroina. U pitanju su sledeći uobičajeni simptomi:

1. Intenzivna žudnja za heroinom. Neodoljiva žudnja i želja za ponovnim uzimanjem heroina predstavlja najuobičajeniji simptom heroinske krize. Skidanje sa heroina je, u suštini, proces kada se telo osobe čisti od ove supstance, odnosno kada organizam ponovo uči da funkcioniše bez heroina u svom sistemu i pokušava da napravi novi balans i homeostazu. Prvi i neminovni pratilac ovog procesa jeste neopisivo velika potreba za konzumiranjem heroina. Ova žudnja često dolazi u talasima – kada dostigne svoj vrhunac, ona se povlači, ali se može javiti opet nakon određenog perioda vremena.

2. Preznojavanje. Znojenje, posebno tokom noći, čest je simptom odvikavanja od heroina. Iako je to neprijatan simptom, to je ključna i prirodna funkcija organizma. Kada se znojimo, to omogućava organizmu da se ohladi i oslobodi nagomilanih toksina.

3. Mučnina i povraćanje. U zavisnosti od svih navedenih faktora koji utiču na intenzitet heroinske krize, stepen mučnine i povraćanja razlikovaće tokom perioda skidanja sa heroina. Nakon upotrebe heroina, može se očekivati da će osoba osetiti mučninu i nagon za povraćanjem u roku od 8 do 24 sata nakon poslednje uzete doze.

4. Smrt. Iako smo rekli da smrt nije uobičajen simptom skidanja sa heroina, veoma je važno naglasiti da osoba može i umreti tokom heroinske krize. Do smrti može doći iz dva razloga. Prvo, u želji da izbegne neprijatne simptome heroinske krize, osoba može uzimati značajno veću dozu heroina, što za posledicu može imati predoziranje koje može uzrokovati smrt. Drugo, skidanje sa heroina može biti opasno po život kada osoba već ima određena zdravstvena stanja. Na primer, ukoliko osoba pati od srčanih problema, skidanje sa heroina može dovesti infarkta, odnosno srčanog udara.

S obzirom na to da skidanje sa heroina na suvo može uzrokovati smrtni ishod, najbolje rešenje jeste obratiti se za stručnu pomoć u procesu odvikavanja od heroina i detoksikacije od ove supstance.

Kako se skinuti sa heroina

Kako se skinuti sa heroina i ostali simptomi odvikavanja od ove droge

Uopšteno posmatrano, odvikavanje od heroina izaziva simptome nalik na simptome gripa. Međutim, svi simptomi odvikavanja od heroina mogu se podeliti na akutne (kratkoročne) i dugoročne simptome.

Kako da se skinem sa heroina i kratkoročni simptomi odvikavanja od heroina

Odvikavanje od heroina, u smislu heroinske krize, može se desiti u roku od nekoliko sati od poslednje uzete doze. Obično, heroinska kriza počinje od 8 do 24 sata nakon poslednje uzete doze. Međutim, kada se pojave akutni, kratkoročni simptomi odvikavanja od heroina, oni mogu varirati od osobe do osobe. Ako se pitate “koliko traje skidanje sa heroina”, akutna faza odvikavanja može trajati od 3 do 10 dana i to zavisi od niza faktora kao što su učestalost upotrebe heroina, doza korišćenog heroina i trajanje upotrebe heroina. Individualni i genetski faktori osobe takođe igraju ulogu u vremenskom trajanju odvikavanja od heroina, uključujući trenutno fizičko i mentalno zdravstveno stanje, kao i lekove ili druge supstance koje osoba koristi.

Kratkoročni simptomi odvikavanja od heroina su veoma neprijatni i uznemirujući, što dovodi do toga da se mnogi pojedinici vrate upotrebi heroina, čineći da rizik od recidiva bude veoma veliki. Ovi simptomi uključuju:

Kako da se skinem sa heroina i dugoročni simptomi skidanja sa heroina

Dugoročni simptomi odvikavanja od heroina, koji se ponekad nazivaju „dugotrajno skidanje sa heroina” javljaju se kada se trajna oštećenja, usled zloupotrebe ove droge, osećaju čak i nakon perioda akutnog odvikavanja.

Simptomi odvikavanja od heroina koji mogu trajati nakon akutnog odvikavanja uključuju:

Osoba će možda poželeti da ublaži ove uznemirujuće simptome tako što će se vratiti korišćenju heroina. Međutim, od ključne je važnosti napomenuti da osobe koje se skidaju sa heroina imaju smanjenu toleranciju nakon akutnog odvikavanja i da su u većem riziku od predoziranja heroinom, ukoliko ponovo posegnu za ovom drogom.

Kako se skinuti sa heroina na suvo?

Neka od čestih pitanja heroinskih zavisnika, naročito kada žele da ostave ovu supstancu, jesu da li je moguće skinuti se sa heroina kod kuće? Odnosno, kako se skinuti sa heroina na suvo? Čisto da pojasnimo terminologiju – skidanje sa heroina na suvo je uprošćen izraz i podrazumeva odvikavanje od heroina bez stručne medicinske pomoći i asistencije, odnosno bez korišćenja medikamenata koji olakšavaju odvikavanje od heroina. U praktično smislu, skidanje sa heroina na suvo znači detoksikaciju od ove droge u kućnim okolnostima – samostalno odvikavanje od heroina. Ali, da li je to preporučljivo?

Iako narkomanima, kao prvo logično rešenje, deluje izvodljivo (“samo ću prestati da koristim heroin, i to je to”), to predstavlja gotovo nemoguću misiju. Simptomi odvikavanja, videli smo, mogu biti u toj meri štetni, uznemirujući i opasni, da skidanje sa heroina na suvo i bez profesionalne pomoći može odvikavanje od heroina i ostavljanje ove droge učiniti još težim.

Nikako se ne preporučuje skidanje sa heroina na suvo, zato što je to najteži i najopasniji način za “rešavanje” problema zavisnosti i zloupotrebe ove droge. Detoksikacija od heroina pod medicinskim nadzorom sa lekovima za apstinenciju, savetodavna podrška i upravljanje simptomima odvikavanja čine skidanje sa heroina mnogo lakšim, sigurnijim i verovatnijim da će rezultirati uspešnim oporavkom.

Ako se pitate “kako se skinuti sa heroina na suvo”, znajte da skidanje sa heroina na suvo dovodi do brzog početka simptoma odvikavanja, koje je veoma teško izdržati. Kada ljudi pokušavaju sami da smanje upotrebu heroina, veoma retko, gotovo nikada nisu uspešni u tome. Relaps tokom odvikavanja ponekad dovodi do predoziranja.

Kako se skinuti sa heroina i koliko traje skidanje sa heroina?

Takođe, jedno od čestih pitanja, a u vezi sa odvikavanjem od ovog narkotika jeste – koliko traje skidanje sa heroina? Tačnije, koliko dugo će trajati heroinska kriza? U najkraćim crtama – najgori efekti, odnosno simptomi heroinske krize traju oko nedelju dana, ali njihov vrhunac i razorno dejstvo osoba će najviše osetiti tokom drugog i trećeg dana.

Međutim, to ne znači da skidanje heroina ukupno traje samo nedelju dana. Može se dogoditi da pojedini simtpomi (dugoročni simptomi odvikavanja) traju nedeljama i mesecima nakon akutne faze odvikavanja. Zato ćemo sada videti koliko traje skidanje sa heroina i kako izgleda odvikavanje od heroina po danima.

Dani 1-2

Simptomi odvikavanja od heroina mogu početi u roku od 6 sati nakon poslednje uzete doze. Osoba će početi da oseća bolove u telu još prvog dana, obično u mišićima. Oni će se intenzivirati tokom prvih 48 sati. Ostali simptomi tokom ovog perioda uključuju anksioznost, napade panike, nesanicu, drhtavicu i dijareju.

Dani 3- 5

Trećeg ili četvrtog dana, skidanje sa heroina je u punom jeku. Simptomi tokom ovog perioda često uključuju grčeve u stomaku, preznojavanje, drhtavicu i mučninu/povraćanje.

Dani 6-7

Sedmog dana odvikavanja obično dolazi do kraja akuzne faze. Tokom ovog perioda, uobičajeni bolovi u mišićima i mučnina će se smanjiti. Fizički, osoba će početi da se oseća normalnije, iako i će i dalje biti iscrpljena i umorna.

Post-akutni sindrom odvikavanja od heroina
Simptomi odvikavanja mogu da traju nedosledno, u talasima, mesecima nakon akutnog odvikavanja. Oni su uzrokovani neurološkim promenama u mozgu usled hronične upotrebe heroina. Uobičajeni dugotrajni simptomi odvikavanja uključuju anksioznost, depresiju, umor, nesanicu i razdražljivost.

Kako se odviknuti od heroina i kako se najlakše skinuti sa heroina?

Na kraju, postavlja se pitanje – postoji li lak izlaz iz ove situacije? Da li je moguće i kako se skinuti sa heroina sa minimalnim zdravstvenim rizicima? Drugim rečima, nameće se pitanje – da li je izvodljivo i kako se najlakše skinuti sa heroina? Kako se odviknuti od heroina na brz i lak način?

Zavisnost od heroina je hronična i kompleksna bolest mozga, koju karakteriše kompulzivno traženje i uzimanje droge, bez obzira na sve štetne posledice koje heroin izaziva po fizičko i mentalno zdravlje osobe, kao i po njene društvene odnose. Drugim rečima, jednom kada se osoba “navuče” na heroin, veoma je teško, pa gotovo nemoguće ostaviti ovu drogu “tek tako” i odjednom.

Ovo je veoma važno znati, jer ako tražite odgovor na pitanje “kako se najlakše skinuti sa heroina”, znajte da ne postoji lak način već, samo sigurna ili opasna rešenja. Kao što smo već rekli, skidanje sa heroina na suvo je opasno rešenje i nikako nije preporučljivo.

Sigurna i bezbedna opcija jeste odvikavanje od heroina pod stručnim medicinskim nadzorom i kontrolom, u ovlašćenoj ustanovi, koja će pomoći zavisniku da lakše prebrodi heroinsku krizu i simptome odvikavanja!

Kako se skinuti sa heroina

Kako se skinuti sa heroina? Rešenje je klinika MedTim!

Klinika MedTim je savremena bolnica za lečenje bolesti zavisnosti koja okuplja višestruko nagrađivani i svetski priznati tim lekara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja sa višedecenijskim iskustvom u lečenju svih oblika zavisnosti – uključujući zavisnost od heroina!

Pored toga što, inovativnim i proverenim programima lečenja zavisnosti od heroina, omogućavamo potpuno indiviudalno prilagođene terapije za svakog pacijenta, nudimo i sistemsko-porodične terapije kako bismo omogućili da cela porodica i svi ostali bliski ljudi budu uključeni u proces rehabilitacije.

Lečenje zavisnosti od heroina u klinici MedTiM traje 10 ili 14 dana, bez supstitucione metodonske terapije na kraju lečenja. To znači da kod nas ne dolazi do zamene jedne zavisnosti drugom, a celokupan tretman, koji traje veoma kratko, daje pouzdane i proverene rezultate! Već nakon dve nedelje, pacijenti kod nas osećaju znatna poboljšanja, a organizam je u potpunosti očišćen od svih tragova heroina – bez neprijatnih simptoma heroinske krize.

U klinici medTim sprovodimo potpuno bezbolnu i bezbednu detoksikaciju od heroina, a osim toga primenjujemo i UROD proceduru, kao svetski priznatu metodu za brzo čišćenje organizma pacijena od svih toksičnih supstanci i uklanjanja simptoma fizičke zavisnosti.

Nakon detoksikacionog tretmana, sprovodi se psihoterapija, kao oblik lečenja psihičke zavisnosti, čiji je cilj jačanje voljnih mehanizama i rešavanje uzroka problema koji su i doveli do nastanka zavisnosti. Na kraju lečenja, svaki pacijent koji je prošao detox proceduru i proveru da li je telo očišćeno od heroina dobija blokator za drogu – naltrexon tečni implant. Efekat injekcije traje 30 dana, posle čega pacijent treba ponovo da primi istu dozu za narednih 30 dana.

Od celokupnog našeg osoblja možete očekivati kontinuiranu i neprekidnu podršku, čak i nakon izlaska pacijenta iz bolnice – faza ambulantnog lečenja. Zato što smo mi zaista u svakom trenutku tu za svakog našeg pacijenta i njegovu porodicu.

MedTim – Mesto gde novi život započinje!

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.