Metadon droga

Zašto je metadon droga izuzetno opasan narkotik?

Pregled Sadržaja

Metadon droga, iako u pitanju psihoaktivna supstanca, ponekad se koristi za upravljanje i tretiranje simptoma opijatske apstinencijalne krize. Iz tog razloga, ova supstanca se nekada naziva i metadon lek. Bez obzira na to, metadon droga je opasna hemikalija koja ima adiktivni potencijal i može izazvati brojne zdravstvene probleme.

Metadon droga – U čemu se sastoji problematika ove supstance?

Metadon droga jedna je od najkontroverznijih supstanci koja se koristi u savremenoj medicini. To je zato što lek metadon može imati određenih pozitivnih efekata ako se koristi na terapijski predviđen način. Ali, druga strane medalje je ta što je, po svom hemijskom sastavu, metadon droga!

Metadon je generički sintetički opijat koji se često koristi u lečenju zavisnosti od drugih opijata (najčešće heroina). To je medicinska praksa koja je ustaljena još od 70-ih godina prošlog veka. Isto tako, lek metadon je analgetik, što znači da se on koristi za lečenje hroničnog bola, još od odobrenja za upotrebu u ove svrhe 1947. godine. Metadon se može naći u svom generičkom vidu, kao i pod pod drugačijim nazivima, odnosno brendovima kao što su Dolofin i Metadoza.

Prema tome, metadon droga se, u procesu lečenja opijatske zavisnosti, često koristi kao supstituciona (zamenska) terapija. U pitanju je tretman koji pojedincu omogućava da prevaziđe zavisnost od opijata, odnosno koji služi za ublažavanje simptoma heroinske krize. Smatra se da je lek metadon bezbedan za upotrebu kada se koristi pod striktnim medicisnkim nadzorom.

Međutim, metadon lek u sebi izvorno krije dva problema. Kao takav, lek metadon, čak i ako se koristi na terapijski propisan način, može izazvati niz ozbiljnih zdravstvenih problema. Tu govorimo o usporenom disanju, seksualnoj disfunkciji, mentalnoj uznemirenosti, svrabu, osipu, mučnini, povraćanju i slično. Takođe, upotreba metadona može izazvati značajne probleme sa respiratornim sistemom.

Drugi i još veći problem, kada je u pitanju metadon droga, jeste taj što je metadon supstanca koja izaziva zavisnost! Tačnije, upotreba metadona se vrlo lako može transformisati u zloupotrebu, budući da metadon, kao opijat, ima nimalo zanemarljivi adiktivni potencijal. Metadon droga može izazvati i psihičku i fizičku zavisnost. S tim u vezi, mnogi smatraju lečenje metadonom uopšte nije lečenje, jer se jedna zavisnost, zapravo, menja drugom.

Šta je, zapravo, metadon lek?

Videli smo, na osnovu uvodnog dela, da je metadon lek u suštini isto što i metadon droga. Jedina razlika je terminološka, ali postoji i diferencijacija u pogledu svrhe upotrebe ove supstance.

Ako se koristi za lečenje opijatske zavisnosti ili hroničnog bola, onda se ova supstanca naziva lek metadon. Ako se zloupotrebljava i koristi da bi osoba iskusila “high” efekat euforije, onda se ova supstanca naziva metadon droga.

U svrhe ovog teksta, koristićemo pojmove “metadon lek” i “metadon droga” naizmenično, kako biste bolje razumeli prirodu ove supstance.

Dakle, šta je, u suštini, metadon droga?

Prvenstveno, metadon droga je sintetički proizvedena opijatska droga koja se prepisuje za lečenje umerenih do jakih bolova. Osim toga, kao što smo naveli, lek metadon se koristi za lečenje opijatske zavisnosti, naročito zavisnosti od heroina.

Kao supstanca koja pripada opijatskim drogama, metadon droga deluje na iste opioidne receptore u mozgu, kao što to čine heroin ili morfin. Na taj način, ako se osoba nalazi u teškim, umerenim ili hroničnim bolovima, lek metadon stabilizuje pacijenta, zahvaljujući svojim narkotičko-analgetskim dejstvima.

Po svom hemijskom sastavu, metadon droga je hidrohlorid i on dolazi iz grupe analgetika difenilpropilamina. Često se metadon lek koristi i kao jača zamena za morfijum (morfin), ako ovaj potonji ne daje željene rezultate. Drugim rečima, samo jedan milligram metadona može zameniti i postići isti efekat kao i četiri miligrama morfina.

Metadon droga se najpre može naći u obliku tablete. Pored čvrstog agregatnog stanja, metadon lek može biti i u tečnom stanju, zelene ili bledo žute boje.

Imajući u vidu cenu mnogih lekova protiv bolova koji se izdaju na recept i relativno niske cene metadona, lekari već godinama prepisuju metadon lek kao lek protiv bolova (naročito hroničnih). Ovo je omogućilo da ljudi, mnogo više nego ranije, budu izloženi metadonu, uključujući brojne pojedince koji ranije nikada nisu koristili opijatske lekove. To je dovelo do porasta broja zavisnika od metadona, kao i lakši pristup ovoj supstanci koja se rekreativno zloupotrebljava.

Metadon droga, kratak istorijat i pozadina ove droge

Metadon droga nije narkorik novijeg datuma. Naime, lek metadon ima relativno dugu istoriju koja počinje u 21. veku. Prvi put ga je razvio tim nemačkih naučnika tridesetih godina prošlog veka u nastojanju da pronađu alternativu morfijumu. Zapravo, oni su želeli da pronađu lek sa dejstvom sličnim morfinu (ublažavanje bolova), a da ne izaziva zavisnost.

Do Drugog svetskog rata, morfin i drugi lekovi protiv bolova bili su u deficitu proizvodnje. Tako je Nemačka tog doba ponovo počela da sintetiše metadon kako bi “ispunila” ovu farmakološku prazninu.

Tek kada se u Njujorku ponovo pojavila zavisnost od heroina, 60-ih godina prošlog veka, metadon droga je dobila svoju punu praktičnu primenu. A to je lečenje zavisnosti od navedene opijatske droge. Do 1964. godine, razvijen je tretman lečenja metadnonom kako bi se smanjila ili eliminisala upotreba heroina. Opšti cilj takvih tretmana bio je da se „održe“ ili spreče neželjeni efekti apstinencijalne krize, odnosno odvikavanja kod ljudi koji su bili zavisni od heroina.

Sedamdesetih godina prošlog veka, vlada SAD-a stvorila je propise za upotrebu metadona u lečenju zavisnosti od heroina. Poslednjih godina, američka vlada je modifikovala ove propise kako bi povećala efikasnost metadonskog tretmana za zavisnost od opijata.

Kako metadon lek deluje?

Metadon lek deluje na mozak tako što se vezuje za iste receptore kao i drugi opijati, poput heroina ili oksikontina (oksikodon). Inače, nakon uzimanja, metadon droga ostaje u telu tokom dužeg vremenskog perioda, obično 1 do 3 dana. Upravo dugodelujući efekat metadona pomaže u blokiranju euforičnih efekata zloupotrebe drugih opijata i ublažavanju bolnih simptoma odvikavanja od ovih narkotika.

S obzirom na to da lek metadon ima dugotrajnije dejstvo, ova supstanca je dizajnirana da ublaži simptome heroinske krize kod zavisnika u periodu od jednog do dva dana. Tokom ovog perioda, metadon droga se može brzo nakupiti u telu i ostati u krvotoku dugo vremena.

Ako osoba ima lekarski recept za metadon, važno je da se lek metadon koristi tačno onako kako je prepisano. Drugim rečima, osoba ne sme samoinicijativno menjati i adaptirati dozu i učestalost uzimanja ove supstance bez konsultacija i nadzora lekara. Samo jedna jača doza je dovoljna da bi se dogodilo lako predoziranje metadonom, o čemu ćemo govoriti kasnije.

Metadon droga

Metadonska supstituciona terapija nije potpuno rešenje za lečenje zavisnosti!

Metadon droga menja način na koji mozak i nervni sistem reaguju na bol. Efekti metadona se svode, kao i kod ostalih opijata, na olakšanje simptoma bolova. Dejstvo metadona je sporije u odnosu na druge jake lekove za bol, kao što je morfin. Načelno posmatrano, lekar može prepisati metadon lek, kao terapiju, ako osoba pati od jakih i intenzivnih bolova od posledica povrede, operacije ili hronične bolesti.

Pored svega toga, metadon lek blokira nastanak euforičnih (“high”) efekata drugih opijata, kao što su kodein, heroin, hidrokodon, morfijum i pomenuti oksikodon. Već smo napomenuli da metadon droga deluje i kao lek u postupku lečenja zavisnosti od heroina, tako što ublažava simptome apstinentske krize i žudnje. Ovo se naziva supstituciona metadonska terapija.

Međutim, čak i ako se koristi na taj način, metadonska supstituciona terapija samo je deo plana lečenja od zavisnosti. Upravo zato što lek metadon i sam izaziva zavisnost i ima adiktivni potencijal, on, kao takav, nije lek za zavisnost.

Zašto se metadon droga zloupotrebljava?

Iako se metadon lek može koristiti (legalno) za lečenje prethodno navedenih zdravstvenih stanja, nikada ne treba zaboraviti da je metadon droga!

To znači da metadon, imajući u vidu njegovu opijatsku prirodu i svojstva, poseduje adiktivni potencijal. Istina, ovaj potencijal je po intenzitetu slabiji od zavisničkog potencijala drugih opijata, poput heroina. Međutim, to nikako ne znači da je metadon droga manje opasna ili bezazlena supstanca. Naprotiv, njegov potencijal za zloupotrebu i zavisnost je izuzetno visok i metadon droga je moćan opijat!

Ljudi koji počnu da koriste metadon lek da bi prevazišli svoju zavisnost od heroina izloženi su većem riziku od zloupotrebe ove supstance. Razog je jednostavan – zato što ti ljudi već imaju istoriju zavisnosti od opijata. Štaviše, neki zavisnici zapravo, preferiraju metadon kao supstancu po izboru. Svaki put kada neko koristi lek metadon u dozama većim od propisanih ili ga koristi bez lekarskog uputa, on zloupotrebljava metadon lek. Tada, zapravo, metadon lek postaje metadon droga.

Inače, metadon droga ne proizvodi iste euforične efekte kao heroin ili morfin, jer je on dizajniran da čini upravo suprotno. Naime, metadon lek je formulisan da blokira prijatne i euforične senzacije drugih opijata. Na primer, ako osoba koja se leči metadonom pokuša da oseti euforičan efekat heroina, lek metadon će blokirati te efekte (kao i ista dejstva drugih opijata).

Rizik od zloupotrebe metadona je manji nego kod drugih opijata, jer sporije deluje i manje je potentan. Ali to je, ipak, nešto čega pacijenti treba da budu svesni. Problem je u tome što i metadon droga, kada se zloupotrebljava, izaziva euforične efekte. Jedina razlika u odnosu na druge opijate jeste što su ti efekti slabiji od heroina i drugih pomenutih opijata.

Metadon lek i posledice zloupotrebe ove supstance

Ponekad se za metadon lek kaže da je “nužno zlo”. U poslednje dve decenije, naime, lek metadon se sve češće prepisuje u okviru terapije za lečenje umerenih do hroničnih bolova. Ali, kao što smo rekli, u brojnim medicinskim krugovima, upotreba metadona je kontroverzna, budući da je u pitanju opijat koji izaziva i fizičku i psihičku zavisnost.

Osim zavisnosti, (zlo)upotreba metadona izaziva i brojne druge neželjene efekte. Potcenjivanje ovih efekata metadona predstavlja veliki problem i razlog za zabrinutost. Na primer, neki od neželjenih efekata metadona uključuju sedaciju, euforiju, smanjeno vreme reakcije i pažnje, i pospanost. Ili, metadon droga može uzrokovati opuštene očne kapke, suva usta, mišićnu slabost, sniženu telesnu temperaturu i krvni pritisak.

Spomenuli smo već da metadon droga može izazvati euforični efekat poput heroina, ali je taj efekat slabiji od heroina. Međutim, u praksi se pokazalo da metadon lek u visokim dozama može proizvesti gotovo istovetni “high” euforični efekat kao što to čini heroin. Isto tako, euforični efekti metadona se takođe mogu povećati i intenzivirati u zavisnosti od načina upotrebe, kao što je intravenska upotreba.

Metadon droga se najčešće primenjuje oralno – putem pilula ili tableta. Neke nedozvoljene upotrebe metadona mogu uključivati mrvljenje, drobljenje i gutanje pilule, ili uzimanje metadona injektivnim putem. Intravenska upotreba metadona može dovesti do strahovitih neželjenih dejstava poput kolabiranja vena i prenošenja drugih zaraznih bolesti, uključujući HIV i hepatitis.

Neki neželjeni efekti metadona mogu biti čak i fatalni, odnosno smrtonosni. Isto tako, neki od simptoma zloupotrebe metadona mogu biti isti i/ili slični kao i kod zloupotrebe heroina i drugih opijata.

Svi efekti, odnosno posledice zloupotrebe metadona mogu se podeliti na kratkoročne i dugoročne.

1) Metadon droga i kratkoročni neželjeni efekti zloupotrebe ove supstance

Jedan od simptoma da osoba zloupotrebljava metadon drogu može biti taj da ona posećuje više lekara kako bi nabavila više lekarskih uputa za upotrebu istog. Kao što smo rekli, kada se metadon droga koristi u većim dozama da bi se postigao “high” efekat, to je znak da osoba zloupotrebljava metadon lek.

Drugi simptomi zloupotrebe metadona mogu uključivati nastavak upotrebe metadona mimo onoga što je prepisao lekar. Iako se lek metadon obično daje samo u kontrolisanim medicinskim i ambulantnim uslovima, metadon droga se, nažalost, može nabaviti i nezakonitim putem na crnom tržištu.

U svakom slučaju, neželjeni efekti zloupotrebe metadona mogu biti ozbiljjni. Na primer, ako se uzme u velikim dozama, onda može nastupiti predoziranje metadonom i, posledično, smrt. U stvari, pošto je metadon lek sa dugotrajnim dejstvom, on se može nakupiti u sistemu osobe, što je stavlja u veći rizik od predoziranja.

Neki od uobičajenih kratkoročnih neželjenih efekata zloupotrebe metadona uključuju:

2) Metadon droga i dugoročni neželjeni efekti zloupotrebe ovog narkotika

Kada se metadon droga hronično i dugotrajno zloupotrebljava, onda se mogu pojaviti i određene dugoročne posledice i neželjeni efekti. Na prvom mestu, to mogu biti stalni, konstantni i hronični problemi sa plućima i disajnim putevima.

Dugotrajno izlaganje metadonu takođe može izazvati psihičku i fizičku zavisnost. Psihička zavisnost od metadona podrazumeva nekontrolisanu žudnju za ponovnom upotrebom ove droge kako bi osoba doživela željene efekte.

S druge strane, fizička zavisnost od metadona znači da je organizam osobe izgradio toleranciju na metadon lek. To dalje znači da će osobi biti potrebne veće i češće doze metadona kako bi iskusila incijalne efekte ovog narkotika. Ako osoba pokuša samostalno da se skine sa ovog leka, videće da metadon skidanje (apstinencijalna kriza) ni najmanje nije prijatno iskustvo. O tome ćemo govoriti kasnije.

Drugi dugoročni efekti zloupotrebe metadona podrazumevaju:

Lek metadon i prvi znaci zavisnosti od ove supstance

Videli smo da lek metadon i te kako može izazvati zavisnost. Znaci zavisnosti od metadona su veoma slični znacima zavisnosti od drugih opijata. Zavisnik od metadona nastaviće da koristi ovu supstancu, čak i kada zna da će rezultat ove upotrebe biti negativan po njega i da će iskusiti ozbiljne neželjene efekte.

Ako osoba sebe izlaže opasnim i rizičnim situacijama, samo kako bi mogla da uzima metadon lek – to je i više nego jasan znak zavisnosti. Kada se osobi metadon droga nalazi ispred svih ostalih životnih prioriteta, to jasno može ukazivati da je prisutna zavisnost od metadona.

Davanje prioriteta metadonu, kao i njegova kompulzivna i nekontrolisana upotreba, ukazuje na to da je osobi potrebno metadon skidanje medicinskim putem. Neretko će se zavisnici od metadona osećati kao da žele da prestanu ili da smanje doze ovog narkotika. Međutim, bez stručne pomoći i medicinske detoksikacije, gotovo svaki pokušaj samostalnog skidanja sa metadona završiće se sa neuspehom.

Zavisnik od metadona može izgubiti kontakt sa prijateljima i porodicom. Odnosi sa drugim ljudima će se pogoršati usled metadonske zavisnosti. Obavljanje svakodnevnih zadataka kod kuće, u školi ili na poslu postaju otežani i problematični, bez bilo kavkog radnog učinka.

Jednostavno rečeno, zavisnost od metadona može pretvoriti zdrave i srećne ljude u zavisne, depresivne verzije sebe. Medicinsko metadon skidanje i detoksikacija predstavljaju jedini siguran način da osoba povrati kontrolu nad svojim životom.

Koliko dugo je potrebno da neko postane zavistan od metadona?

Ne postoji neko uvređeno, standardno ili uobičajeno vreme potrebno da metadon droga uzrokuje zavisnost kod osobe. Zapravo, da li će neko postati zavisnik od metadona ili ne – to zavisi od brojnih faktora kao što su:
Sve u svemu, kod nekih ljudi zavisnost se može razviti polako, a a kod drugih može nastupiti relativno brzo.

Metadon droga i simptomi zavisnosti

Do sada smo mogli da zaključimo da metadon droga, iako sintetički opijat sa slabijim efektima u odnosu na neke druge opijate, uopšte nije naivna supstanca. Kada neko upotrebljava metadon lek, alarm ili znak za uzbunu može biti taj kada se njegovo/njeno ponašanje drastično promeni. Ovo se naročito odnosi na slučaj povećavanja doze metadona vremenom.

Ovo su samo neki znaci da je metadon droga izazvala zavisnost kod osobe:

Tolerancija na lek metadon

Kada osoba stvori toleranciju na metadon, to znači da se njen organizam navikao na prisustvo ove supstance. Upravo zato inicijalne, odnosno početne doze metadona više nisu dovoljne da stvore željene efekte kod osobe.

Tolerancija na lek metadon u osnovi podrazumeva da sada osoba mora da uzima veće doze metadona ili u češćim vremenskim intervalima, kako bi metadon droga postigla željene efekte. U početku, osoba će uzimati češće metadon lek i veće doze, ne shvatajući uopšte da je ovo jasan indikator, odnosno pokazatelj zavisnosti.

Metadon skidanje (simptomi apstinencijalna kriza)

Apstinencijalna kriza od metadona je više nego jasan pokazatelj da je kod osobe prisutna fizička zavisnost od metadona.

Naime, kada osoba iznenada ili naglo prestane da uzima metadon lek, onda će se pojaviti nimalo prijatni i lagodni simptomi odvikavanja. S obzirom na to da je poluvreme eliminacije metadona relativno dugo, može proći i nekoliko dana od momenta poslednje upotrebe metadona da se pojave simptomi apstinentske krize. Ti simptomi se kreću od depresije, preko grčeva i bolova u celom telu, do nesanice. O tome ćemo govoriti nešto kasnije.

Metadon droga je fokus i prioritet u životu osobe

Osoba koja se bori sa zavisnošću od metadona ulaže mnogo svog vremena i energije u nabavku droge. Kada je osobi metadon droga važnija od društvenih i porodičnih obaveza, onda je to jedan od simptoma zavisnosti. Štaviše, osoba može pokušati i ilegalno da nabavi metadon lek ili da poseti više lekara kako bi dobila više lekarskih uputa za korišćenje ove supstance.

Skupljanje zaliha metadona

S obzirom na to da je metadon droga strogo kontrolisana supstanca, zavisnici od metadona će neretko početi da sakupljaju zalihe ovog opijata. Ovo će im omogućiti da “u šteku” imaju veću količinu metadona, a da zatim uzmu veće doze ovog leka odjednom za bolji i intenzivniji efekat.

Međutim, ovo je klopka u koju zavisnici od metadona neretko upadaju. To je zato što je predoziranje metadonom (intoksikacija) najčešća posledica uzimanja ove droge u većim dozama odjednom.

Ostali simptomi zavisnosti od metadona

Metadon droga

Kako izgleda predoziranje metadonom?

Predoziranje metadonom je izuzetno ozbiljno i opasno stanje koje može izazvati značajne zdravstvene komplikacije. Neretko se dešava da osoba, u želji da iskusi što intenzivniji euforični efekat od metadona, uzima velike doze ovog narkotika u kratkom vremenskom periodu.

Isto tako, zavisnik od metadona može pokušati da pojača efekte ove droge time što će je uzimati zajedno sa alkoholom ili drugim opijatima. Kombinacija metadona sa navedenim supstancama znatno povećava rizik od predoziranja.

Budući da se u kratkom vremenskom periodu u organizmu nakuplja velika količina metadona, koju organizam nije u stanju da sintetiše, nastaje predoziranje metadonom. Zapravo, predoziranje metadonom se javlja zato što metadon droga ostaje u telu duži vremensk period. Čak i nakon što je prošlo nekoliko sati od uzimanja ove supstance, metadon lek se veoma sporo oslobađa iz organizma.

Postoji razlog zašto se u programima lečenja metadonom daje samo jedna doza dnevno. Akumulacija doze za dozom metadona može imati smrtonosne posledice. Simptome predoziranja nikada ne treba zanemariti ili prevideti. Različiti delovi tela mogu različito reagovati kada nastupi predoziranje metadonom.

Lek metadon i predoziranje metadonom – Simptomi intoksikacije

Kada se osoba predozira metadonom, neophodno joj je hitno pružiti stručnu medicinsku pomoć, kako ne bi nastupile fatalne posledice. Predoziranje metadonom može dovesti do fatalnog ishoda, ako se ovo stanje ne leči.

Simptomi i znaci predoziranja metadonom mogu uključivati:

Ako je osoba koja se predozirala metadonom u stanju da govori, možda će pokušati da osobu pored nje odgovori od odlaska u bolnicu. Štaviše, ona može pričati da ne oseća nikakav bol. Ovo mogu biti rezidualni efekti metadona koji, zapravo, samo maskiraju pravu nelagodnost simptoma predoziranja. Predoziranje metadonom i prateći simptomi se mogu pojaviti odmah ili ubrzo nakon uzimanja ove supstance.

Zato je veoma bitno ne sedeti skrštenih ruku i hitno reagovati u slučaju da se vama bliska osoba predozira metadonom.

Metadon droga – Koja doza ovog narkotika je potrebna da bi došlo do predoziranja?

Neretko se postavlja pitanje koliko je potrebno metadona da nastane predoziranje ovom drogom? Ljudi si različiti i u skladu sa tim, kao i kod drugih narkotika, ljudi mogu imati različite reakcije na metadon lek. Upravo zato je teško reći koliko metadona potrebno za predoziranje, jer to varira u zavisnosti od brojnih faktora, kao što su tolerancija na lek metadon i način upotrebe metadona.

Svakako, videli smo, metadon droga u sebi nosi veliku opasnost od toksičnog predoziranja. Ovo se odnosi na slučaj kada se metadon lek uzima u dozama većim od preporučenih. Korišćenje metadona uvek treba da bude pod nadzorom lekara, bilo da se lek metadon koristi za ublažavanje bolova, bilo kao supstitciona terapija za lečenje opijatske zavisnosti.

Količina metadona koja je smrtonosna za osobu zavisiće od tolerancije ili doze na koju je njeno telo naviklo. Tipična terapeutska doza metadona je 60 miligrama dnevno. Dešava se ponekad da ljudi pronađu i efikasan tretman sa nižim dozama.

No, nevezano od individualne doze, mnogi ljudi koji uzimaju lek metadon na kraju postaju zavisni od njega. Ovo bi moglo navesti osobu da koristi metadon lek zajedno sa drugim opijatima. Zavisnost od više psihoaktivnih supstanci (polinarkomanija) povećava rizik od predoziranja. Metadon droga nije izuzetak u tome.

Kako izgleda metadon skidanje (kriza od metadona)?

Da je metadon droga, i to ni najmanje bezazlena droga, govore i vrlo neprijatni simptomi apstinentske krize kada se dogodi metadon skidanje. Štaviše, to je samo dokaz da metadon droga, pored psihičke zavisnosti (žudnja) izaziva i tešku fizičku zavisnost.

Kada zavisnik od metadona iznenada prekine da uzima ovu drogu ili smanji dozu, njegovo telo će pokušati da se vrati u balans. Tačnije, organizam je do ovog trenutka izgradio toleranciju na metadon lek i navikao je da funkcioniše samo kada je metadon droga u sistemu osobe.

Iznenadni prestanak ili smanjenje doze metadona dovodi organizam u stanje šoka, kada telo pokušava da vrati homeostazu koju je imalo pre tolerancije. Organizam to čini kroz metadon skidanje, odnosno kroz simptome apstinencijalne krize od metadona. Ovi simptomi u suštini “govore” telu da pronađe više metadona jer je osoba zavisna od njega.

Kao što smo istakli, metadon droga se često koristi za lečenje zavisnosti od opijata. Nažalost, neki ljudi se na kraju oslanjaju na metadon umesto na opijate, zbog kojih su i počeli sa metadonskom terapijom. I metadonska terapija je bila namenjena da ublaži simptome odvikavanja od heroina i drugih opijata.

Metadon skidanje simptomi javljaju se kada telo počinje da se nosi sa nedostatkom metadona od kojeg je zavisilo. Odvikavanje od metadona može izazvati ozbiljne nelagodnosti osobi, što povećava rizik od recidiva. Ovi simptomi su toliko intenzivni i teški. Ako osoba pomisli da je najlakse sikdanje sa metadona, zapravo, jednostavni prestanak uzimanja ove droge, naći će se veoma brzo u velikoj zabludi.

U tom smislu, najlakse skidanje sa metadona je ono skidanje koje umanjuje intenzivnost ovih simptoma i koje smanjuje rizik od recidiva. Dakle, najlakse skidanje sa metadona je ono koje je i najbezbednije, a to je putem stručne medicinske detoksikacije pod nadzorom lekara.

Metadon droga – Koji su simptomi skidanja sa metadona?

Metadon skidanje, odnosno odvikavanje od ove droge povezano je sa izrazito neugodnim fizičkim i psihičkim simptomima. Upravo zato, osoba koja želi da se skine sa metadona sigurno želi da zna koliko traje kriza od metadona.

Skidanje sa metadona se može drastično razlikovati od osobe do osobe. Ključna odrednica koja determiniše koliko će trajati metadon skidanje je stepen zavisnosti koju je osoba razvila. 

Dodatni faktori koji utiču na vremenski okvir metadonske krize uključuju:

Simptomi metadonske kmrize uglavnom nestaju tokom vremena. Međutim, metadon skidanje u ekstremnim slučajevima može rezultirati i smrću. Metadon droga je, zapravo, jedinstvena supstanca među opijatima. Ima duži poluživot (do 55 sati), tako da akutni simptomi odvikavanja mogu trajati i duže od drugih opijata. Mnogi zavisnici od metadona navode da simptomi skidanja sa metadona izgledaju kao neka vrsta pogoršanog gripoznog stanja.

Uobičajeni simptomi skidanja sa metadona uključuju:

U nekim slučajevima, simptomi odvikavanja od metadona mogu se javiti već 12 sati nakon poslednje uzete doze. Međutim, pojava simptoma obično se javlja između 30-48 sati nakon poslednje doze. Simptomi akutnog povlačenja mogu trajati do 20 dana.

Metadon droga

Medicinska detoksikacija je najlakse skidanje sa metadona!

Videli smo da metadon droga, u slučaju odvikavanja od iste, izazva ozbiljne zdravstvene komplikacije. Ove komplikacije se u retkim slučajevima mogu završiti i smrtnim ishodom. Simptomi odvikavanja su u toj meri intenzivni, da je metadon skidanje u kućnim okolnostima nemoguća misija, zbog velikog rizika od recidiva. Zato, ako neko razmtra da li je moguće i postoji li najlakse skidanje sa metadona, pod tim se podrazumeva metadon skidanje sa minimalnim simtpomima povlačenja i bez relapsa.

U tom smislu, medicinska detoksikacija pod kontrolom sutrčnih lica u ovlašćenoj ustanovi za lečenje zavisnosti jedini je siguran i bezbedan način da se osoba skine sa ove droge.

MedTim je moderna bolnica i specijalizovani centar za lečenje svih oblika zavisnosti, uključujući zavisnost od metadona! U našoj klinici radi tim međunarodno nagrađivanih lekara sa višedecenijskim iskustvom u lečenju zavisnosti. Naši progami lečenja ispunjavaju sve svetske standarde u pogledu lečenja zavisnosti. Kroz individualan pristup i proverene metode lečenja, svakom pacijentu omogućujemo maksimalnu medicinsku brigu i negu.

MedTim - Zavisnost od metadona nestaje u roku od 14 do 21 dana!

Naši strulnjaci sprovode i primenjuju apsolutno bezbolnu i bezbednu detoksikaciju od metadona. Upravo se u tome razlikujemo od drugih! Nakon detoksikacione procedure, tokom koje se eliminišu toksične supstance iz organizma pacijenta svi simptomi odvikavanja nestaju! Takođe, rizik od recidiva usled fizičke krize sveden je na minimum. Zato mi svakom pacijentu nudimo najlakse skidanje sa metadona!

I ne samo to, naše medicinsko osoble sprovodi i pruža savremenu, bezbednu i ultra brzu detoksikaciju od metadona – UROD procedura!

Pored lečenja fizičke zavisnosti, MedTim sprovodi i efikasno lečenje psihičke zavisnosti od metadona. U sklopu psihoterapije, naši psihijatri i psiholozi svakodnevno rade sa pacijentima na prevazilaženju uzroka koji su doveli do inicijalne zavisnosti. Nakon efektnog psihoterapijskog rada, pacijent će stvoriti negativan i odbojan odnos prema svakom korišćenju metadona.

Svakom pacijentu koji je prošao detoksikacioni tretman daje se blokator za drogu, koji sprečava sve eventualne metadonske krize. Nakon ispisa iz bolnice, ostajemo u kontaktu sa pacijentu u narednih 12 meseci, pružajući njemu i njegovoj porodici ambulantnu podršku.

Neka metadon droga postane vaša prošlost zauvek! Vrata MedTima su vam u svakom trenutku otvorena, a mi ćemo vam omogućiti da srećan život ponovo postane vaša realnost! 

Možete nas već sada pozvati i zakazati svoje besplatne konsultacije.

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.