odvikavanje od ksalola bolnica za lecenje zavisnosti klinika MedTim 1

Šta je lek Ksalol i kako se odvići od njega?

Pregled Sadržaja

Ksalol (Xanax, Alprazolam) moćan je lek iz grupe benzodiazepina. Štaviše, Ksalol tablete predstavljaju neke od najčešće prepisivanih tableta u Srbiji i svetu, radi tretiranja specifičnih anksioznih poremećaja, kao što je panični poremećaj. Međutim, problem je u tome što je Ksalol visokoadkitvna supstanca koja se često zloupotrebljava rekreativno. Posledica toga jeste zavisnost od ovog benzodiazepina od kojeg je teško skinuti se samostalno. Zato se postavlja pitanje – kako se odvići od ksalola i zbog čega je odvikavanje od ksalola važno?

Čestoj i, nažalost, sve većoj zloupotrebi ksalola doprineli su brojni faktori. Pre svega, ksalol tablete se neretko promovišu u mejnstrim medijima i kulturi, naročito u oblasti muzike. Osim toga, ksalol tablete se relativno lako mogu dobiti na recept, dostupne su na ulici, zbog čega se značajno povećava rizik od opasnosti zloupotrebe ove supstance.

Zloupotreba i zavisnost od ksalola naročito se povećala poslednjih godina.

Broj smrtnih slučajeva usled predoziranja benzodiazepinima, uključujući ksalol tablete, povećao se za čak 830 odsto od 1999. do 2017. godine!

Prema jednoj studiji, broj prijema na tretmane lečenja zbog zavisnosti od benzodiazepina, u koje ulazi ksalol, utrostručio se u periodu između 1998. i 2008. godine! Upravo zato je odvikavanje od ksalola u strogo kontrolisanim medicinskim uslovima ključan segment u procesu lečenja zavisnosti od ovog benzodiazepina.

Treba istaći da se ksalol, za razliku od drugih psihokativnih supstanci, ne zloupotrebljava zbog euforije ili „high“ osećaja. Naprotiv. Ksalol tablete se zloupotrebljavaju zbog sedativnog efekta koji izaziva.

Saznajte u našem daljem tekstu šta je lek ksalol i čemu je namenjen. Pročitajte i u čemu se sastoji ksalol dejstvo, koliko traje njegovo dejstvokoji su njegovi štetni efekti, kako izaziva zavisnost i kako se skinuti sa ksalola.

Odvikavanje od Ksalola - Šta je lek ksalol?

Da bismo znali koji je najefektniji način za odvikavanje od ksalola, neophodno je pre svega videti šta je lek ksalol

Kao što smo već istakli, ksalol je lek koji pripada klasi lekova benzodiazepina. Drugi nazivi za ksalol jesu Xanax (Zanaks, koji se često nepravilno čita kao Ksanaks) ili Alprazolam. Tačnije, alprazolam jeste aktivna supstanca koju sadrži ksalol. Ukoliko se, dakle, pitate koja je razlika između ksalola i ksanaksa, suštinske razlike nema. Jedino u čemu se ksalol i ksanaks razlikuju jeste u proizvođaču leka, odnosno u kvalitetu izrade. 

Najčešći oblik korišćenja ove supstance jesu ksalol tablete. Ovo je i sastav ksalol tableta:

Kao što možemo da vidimo, alprazolam je glavni sastojak ksalola. Alprazolam na organizam deluje antianskiozno, odnosno on ublažava i umanjuje simptome uznemirenosti i anskioznosti.  Osim toga, alprazolam, kao član grupe benzodiazepina, ubrzava uspavljivanje. Upravo zato mnogi ljudi uzimaju ksalol tablete za spavanje, iako ovo nije njegova predominantna namena, već sekundarni efekat! Takođe, supstanca alprazolam smanjuje uzrujanost i emotivni disbalans – sedativno ksalol dejstvo

Ksalol lek - Čemu je namenjen?

odvikavanje od ksalola bolnica za lecenje zavisnosti klinika MedTim 2

Jedno od najčešćih pitanja koje se tiče ove supstance jeste – ksalol lek čemu je namenjen? Drugim rečima, zbog čega se prepisuje ksalol i koja je njegova namena, odnosno svrha?

Naime, ksalol je namenjen za lečenje simptoma anksioznosti, psihičke tenzije, napetosti, paničnih i drugih poremećaja povezanih sa anksioznošću. To znači da je ksalol, zapravo, lek za smirenje, odnosno anksiolitik. Osim toga, često se ksalol može prepisati u slučaju paničnih napada povezanih sa agorafobijom (strah od javnog i otvorenog prostora) ili bez ove fobije.

Ksalol, zahvaljujući alprazolamu, ima sedativne, hipnotičke, anskiolitičke, miorelaksantne, antikonvulzivne i amnezione efekte. 

Dakle, ksalol (Xanax) prvenstveno se koristi radi lečenja anksioznih i paničnih poremećaja. Ovaj lek se može dobiti isključivo na recept, odnosno uput lekara. Ali, imajući u vidu široku zloupotrebu ksalola, ovaj benzodiazepin postao je supstanca koja se može, nažalost, nabaviti i od dilera na ulici. 

Ksalol može izazvati psihičku i fiziču zavisnost, čak i ako se uzima na način predviđen lekarskim uputstvima! 

Kao što smo ranije istakli, ksalol je supstanca koja ima veliki potencijal za razvoj zavisnosti. Čak i da osoba uzima ksalol prema redovno prepisanoj terapiji, može doći do zloupotrebe, zavisnosti, tolerancije i apstinencijalne krize u slučaju iznenadnog prestanka konzumiranja. Tačnije, rizik od zavisnosti od ksalola je veoma veliki, naročito ako osoba ovu supstancu zloupotrebljava hronično, u dužem vremenskom intervalu ili u većim dozama. 

Upravo zato, ksalol je lek čija se upotreba prepisuje na izuzetno kratak rok (dve do šest nedelja), uz redovnu kontrolu lekara. Uprkos tome, brojni ljudi uzimaju ovaj lek na svoju ruku, rekreativno i u većim količinama, zbog čega razvijaju toleranciju. To znači da će osobi biti potrebna veća doza ovog benzodiazepina kako bi se postigao željeni efekkat, što neminovno vodi u bolest zavisnosti.

Odvikavanje od Ksalola - Kakvo je Ksalol dejstvo?

Odvikavanje od ksalola jeste proces koji se nalazi u direktnoj korelaciji sa efektima ovog leka. Drugim rečima, uspešnost, brzina i vreme koje je neophodno za odvikavanje od ksalola zavisi od niza faktora (o kojima će kasnije biti reči), a među kojima je i ksalol dejstvo

Zato se ovde postavlja pitanje – kako deluje ksalol i koji su njegovi inicijalni efekti zbog kojih se prepisuje? 

Ksalol je depresor centralnog nervnog sistema. Naime, ovaj benzodiazepin stimuliše neurone u mozgu koji imaju ili oslobađaju receptore za neurotransmiter gama-aminobuternu kiselinu (GABA). GABA je, inače, primarni inhibitorni neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu i neuroni za GABA preovlađaju u celom cerebralnom korteksu. GABA neurotransmiter usporava aktivnost mozga, a ksalol povećava, odnosno pojačava dejstvo ovog neurotransmitera (agonistički efekat). 

Upravo zato se ksalol dejstvo sastoji u smanjenju uzbuđenosti osobe, pojačanog osećaja opuštenosti, smirenosti i pospanosti (sedacija), zbog čega se koristi u terapiji lečenja anksioznih poremećaja. 

Ksalol (Xanax) je vrlo potentni benzodiazepin sa kratkim dejstvom i velikim potencijalom za zloupotrebu. 

Kada je ksalol dejstvo u pitanju, većina njegovih efekata se javlja u roku od sat vremena od uzimanja ovog leka. Ovi efekti, generalno posmatrano, traju do šest sati. Kao što smo istakli, lek ksalol se obično prepisuje za upotrebu na kratak rok – dve do najduže 6 nedelja – kako bi se sprečila zavisnost od ksalola.  

Mnogi koji čak ne zloupotrebljavaju ksalol i uzimaju ga tačno prema lekarskom uputu mogu postati zavisni, a da toga ne budu svesni, zato što se tolerancija na ksalol može brzo razviti. Zavisnost od ksalola može izazvati ozbiljne posledice koje utiču na svaki aspekt života osobe. 

Problem se, dakle, sastoji u tome što upotreba ksalola lako „sklizne“ u zloupotrebu, odnosno poremećaj upotrebe ovog leka. U tom smislu, javlja se neželjeno ksalol dejstvo, odnosno dolazi do štetnih kratkoročnih i dugoročnih efekata ksalola

Za koliko deluje Ksalol i koliko dugo se zadržava u organizmu?

Jedno od najčešćih pitanja osobe koja upotrebljava ili planira da uzima ksalol, a koje je u direktnoj vezi sa efektima ovog leka, jeste – za koliko deluje ksalol? Tačnije, koliko je vremena potrebno da prođe da bi osoba osetila prve efekte ovog benzodiazepina?

Ksalol lek se uzima oralno (najčešće) i brzo ulazi u krvotok osobe, gde se isto tako brzo apsorbuje. Maksimalni nivoi ksalola u krvi prisutni su u periodu od jednog do dva sata od trenutka konzumacije. Međutim, osoba će osetiti efekte i dejstvo ksalola i pre nego što se jave navedeni maksimalni nivoi. 

U proseku, osoba će prve efekte i dejstvo ksalola osetiti za manje od sat vremena

Jedna studija, koja je sprovedena na 14 zdravih osoba, pokazala je da su učesnici osetili dejstvo ksalola za manje od sat vremena, sa prosečnim vremenom inicijalnih dejstava od 49 minuta. 

S druge strane, postoje određeni faktori od kojih zavisi koliko će dugo trajati dejstvo ksalola. Oni, između ostalih, uključuju:

Koliko dugo Ksalol ostaje u organizmu? 

Kao i brojni drugi narkotici, ksalol duže vremena ostaje u organizmu, čak i nakon prestanka svih njegovih efekata. U ovom smislu, kao merilo se uzima poluvreme eliminacije ksalola iz organizma. U pitanju je parametar koji označava vreme za koje je potrebno da polovina ovog leka bude eliminisana iz sistema osobe. 

Poluživot ksalola iznosi od 8 do 16 sati. Drugim rečima, prosečnoj osobi je neophodno oko 11 sati da iz svog sistema izbaci polovinu ksalola. Međutim, važno je napomenuti svaka osoba različito metaboliše lekove, što znači da će poluvreme eliminacije ksalola varirati od osobe do osobe. 

Termin „poluživot“ ili „poluvreme eliminacije“ može uneti dosta konfuzije i zavarati. To je zato što je potrebno četiri do pet poluživota da bi telo u potpunosti izbacilo ovu supstancu. Drugim rečima, za veliki broj ljudi, biće potrebno u proseku od 2 do 4 dana od dana poslednje uzete doze kako bi ksalol u celosti bio eliminisan iz tela konzumenta

Ono što je još jednom važno naglasiti jeste da će osoba prestati da oseća sedativne efekte ksalola pre nego što ovaj lek u potpunosti bude izbačen iz sistema. 

Odvikavanje od Ksalola - Zavisnost i zloupotreba Ksalola

Ksalol je ekstremno adiktivna supstanca kada se koristi duži vremenski period ili kada se uzimaju velike doze. S obzirom na to da je dejstvo ksalola, o kojem smo pričali, kratko, to može uzrokovati da osoba poželi češću upotrebu ovog leka ili veće doze. 

Tolerancija na ksalol razvija se veoma brzo, što znači da su osobi potrebne veće doze i u frekventnijim vremenskim razmacima kako bi postigla željeni efekat. S druge strane, imajući u vidu da upotreba kslaola utiče na sistem nagrađivanja u mozgu, osoba vrlo lako može postati zavisna od sedativnih efekata ove supstance. 

Osoba koja je zavisna od ksalola može uzimati od 20 do čak 30 tableta ovog leka dnevno!

Dakle, ksalol se često zlupotrebljava zbog svojih kratkih, ali vrlo intenzivnih efekata koje proizvodi. Nekontrolisana upotreba, odnosno zloupotreba ksalola najčešće počinje tako što osoba ne uzima ovaj lek na terapijski predviđen način, i to tako što: 

Znaci i simptomi zloupotrebe Ksalola

odvikavanje od ksalola bolnica za lecenje zavisnosti klinika MedTim 3

Depresori centralnog nervnog sistema, kao što je ksalol, inicijalno izazivaju spomenute sedativne efekte. Međutim, prolongirana, kontinuirana, hronična i nekontrolisana upotreba ksalola dovodi do neželjenih efekata koji mogu biti kratkoročni i dugoročni

Kratkoročno neželjeno Ksalol dejstvo i efekti

Imajući u vidu da je ksalol lek sa kratkim vremenskim rokom trajanja dejstva, njegovi efekti će isto kratko trajati. U slučaju zloupotrebe, može doći do sledećih neželjenih kratkoročnih posledica: 

Lek ksalol se često zloupotrebljava sa drugim supstancama, prvenstveno sa opijatima i alkoholom. Mešanje ksalola sa drugim supstancama može dovesti do ozbiljnih i fatalnih efekata, kao što su respiratorni zastoj i koma. U ekstremnim slučajevima može nastupiti i smrt. 

Dugoročno neželjeno Ksalol dejstvo i efekti

Kada se ksalol zloupotrebljava u dužem vremenskom periodu, onda će doći i do hroničnih efekata i promena kod osobe. Pojedini od ovih efekata mogu biti i permanentni, odnosno stalni. 

Odvikavanje od ksalola je od izuzetne važnosti, budući da je ksalol veoma opasan kada se uzima u velikim dozama, u dužem vremenskom periodu ili u kombinaciji sa drugim supstancama. Kada se pomeša sa alkoholom, čak i mala doza ksalola može uzrokovati smrtni ishod

Dugoročni efekti ksalola uključuju, ali se ne ograničavaju na:

Zavisnost kao poslednji alarm za odvikavanje od Ksalola

Kada hronična upotreba ksalola uzrokuje to da organizam osobe postane fizički i psihički naviknut na ovu supstancu, onda je sigurno razvijena bolest zavisnosti od ksalola. 

Osobi koja je zavisna od ksalola neophodna je ova supstanca kako bi funkcionisala normalno. Zavisnik u ovom stadijumu korišćenja i zloupotrebe ksalola više nema kontrolu nad konzumiacijom ove supstance, što se negativno odražava na svaki segment života osobe (lični, porodični, poslovni, društveni…).

Pročitajte samo iskustvo jednog bivšeg zavisnika od ksalola:

„Bio sam manipulativan, lukav i sebičan. Naučio sam tako dobro da lažem da bih dobio ono što želim, budući da je ksalol postao tako prirodan za mene kao disanje. Krao sam da bih nabavio pare za nove doze leka. Kada sam nestajao u dubini svoje zavisnosti, lagao sam porodicu i prijatelje da sam bolestan i da ne mogu da izađem iz kuće. A u stvarnosti sam se onesvestio u kadi. Kako znate da ste zaista dotakli dno? To je dan kada shvatite da je vaš život katastrofa…“

Znaci zavisnosti od Ksalola

Postoji način kako prepoznati narkomana, odnosno zavisnika od ksalola. Ukoliko osoba ispunjava 2 ili više od narednih kriterijuma i iste je doživela ili iskusila u poslednjih 12 meseci, onda se morate hitno obratiti za stručnu pomoć radi lečenja zavisnosti i odvikavanja od ksalola. 

Ovo su znaci zavisnosti od ksalola: 

Odvikavanje od Ksalola - Simptomi apstinencijalne krize (povlačenja)

Kada osoba koja je zavisna od ksalola naglo ili iznenada prestane sa uzimanjem ovog benzodiazepina, ona će iskusiti niz neprijatnih, neugodnih i bolnih fizičkh i psihičkih simptoma. Imajući u vidu karakteristike i prirodu ovih simptoma, skidanje i odvikavanje od ksalola na sopstvenu ruku je jako teško, pa čak i nemoguće. 

Ksalol je namenjen za kratkotrajnu upotrebu budući da on, za razliku od većine benzodiazepina, ima veći potencijal zavisnosti. 

Štaviše, kako bi izbegla nelagodne simptome apstinencijalne krize, osoba uzima još veću dozu ovog leka, čime ulazi u začarani krug zavisnosti. Pojedine osobe su doživljavale simptome apstinentske krize nakon uzimanja ksalola u periodu od samo nekoliko nedelja – čak i prema propisanoj dozi! 

Međutim, oni koji zloupotrebljavaju ksalol tablete duže vreme ili u većim količinama mogu doživeti teže neželjene efekte apstinencijalne krize, kao što su halucinacije i napadi. 

Simptomi povlačenja javljaju se iznenada i obično počinju u periodu od nekoliko sati od poslednje uzete doze. Ovi simptomi uključuju: 

Koliko traje odvikavanje od Ksalola?

Osoba koja je zavisna od ksalola iskusiće apstinencijalni sindrom čim efekat leka prestane. Budući da je ksalol lek sa kratkim dejstvom, osoba će vro brzo doživeti gorenavedene simptome. Zato povlačenje od ksalola može početi samo nekoliko sati nakon poslednje upotrebe ovog leka i u velikom broju slučajeva traje nešto više od nedelju dana. 

Brojni su faktori od kojih zavisi to koliko traje skidanje, odnosno odvikavanje od ksalola

U pojedinim slučajevima, odvikavanje od ksalola, odnosno simptomi apstinencijalne krize mogu se pojavljivati i u periodu od dve godine nakon prestanka uzimanja supstance. Ovaj fenomen poznat je i kao post-akutni sindrom povlačenja. Njegovi simptomi se mogu pojavljivati u roku od 18 do 24 meseca nakon detoksikacije. 

Simptomi post-akutnog sindroma povlačenja uključuju: 

Odvikavanje od Ksalola po satima i danima

Sati 6 – 12

U roku od šest sati do 12 sati, efekti Ksalola nestaju, dok se istovremeno pojavljuju simptomi apstinencijalne krize. U ovom periodu osoba počinje da doživljava anksioznost i razdražljivost koji se u daljem periodu povlačenja pogoršavaju.

Dan 1 -4 

Simptomi odvikavanja su najintenzivniji u ovom peroidu. Anksioznost i nesanica su na vrhuncu. Pojavljuju se i drugi simptomi, kao što su drhtavica, bol u mišićima i znojenje. Nakon četvrtog dana dolazi do blagog poboljšanja simptoma.

Dan 7 – 14

Simptomi odvikavanja od ksalola mogu trajati do dve nedelje nakon prestanka upotrebe. U ovom trenutku najgori simptomi su iščezli, a znaci apstinencijalne krize obično su manje izraženi. I dalje mogu postojati anksioznost i nesanica.

Dani 15+

U najvećem broju slučajeva, svi simptomi su u ovom periodu veoma blagi. Međutim, za neke osobe dugotrajni simptomi odvikavanja mogu početi naglo i iznenada, čak i ako su početni simptomi potpuno nestali. Simptomi dugotrajnog povlačenja imaju tendenciju da fluktuiraju i mogu trajati do dve godine.

Lečenje zloupotrebe i zavisnosti od Ksalola kao jedini izlaz!

odvikavanje od ksalola bolnica za lecenje zavisnosti klinika MedTim 4

Videli smo šta je ksalol lek i čemu je namenjen, u čemu se sastoji njegovo dejstvo i koje su negativne posledice zloupotrebe ovog leka. Najveća i najopasnija posledica je svakako zavisnost od ksalola. Videli smo i da je samostalno odvikavanje od ksalola opasno, zbog čega je neophodno lečenje i detoksikacija od ksalola pod stručnim medicinskim nadzorom i kontrolom

Mnogi ljudi koji pate od ove ozbiljne psihičke bolesti često nisu ni svesni da imaju problem. Dok, s druge strane, pojedini judi mogu sumnjati da imaju problem sa upotrebom ksalola, istovremeno poričući ozbiljnost i stepen svoje zavisnosti. 

Zavisnost od ksalola je složena bolest, ali ne i nepobediva, što znači da se i te kako može izlečiti. Ako se vi ili vama voljena osoba bori sa zloupotrebom i zavisnošću od ksalola, znajte da niste sami jer vam je stručna i profesionalna pomoć lekara dostupna

MedTiM je savremena bolnica za lecenje zavisnosti koja je svojim revolucionarnim pristupom i inovativnim tretmanima pokazala i dokazala da je bilo koja vrsta zavisnosti izlečiva! U našoj klinici radi tim svetski renomiranih i nagrađivanih lekara sa višedecenijskim iskustvom u lečenju bilo kog oblika zavisnosti! Zahvaljujući pouzdanim, testiranim i proverenim metodama lečenja, uz opremljenost bolnice po najnovijim međunarodnim standardima, svakom pacijentu garantujemo maksimalnu pažnju, medicinsku brigu i negu

Lečenje zavisnosti od ksalola u klinici MedTim traje samo 14 dana, a ne više meseci kao u brojnim drugim ustanovama. 

Druga stvar koja kliniku MedTim izdvaja od drugih jeste apsoltuno BEZBOLNA i BEZBEDNA detoksikacija od ksalola i drugih benzodiazepina. Korišćenjem najsavremenijih uređaja i primenjujući najnovije medicinske standarde, u celosti čistimo organizam pacijenta od toksičnih supstanci ksalola. 

Lečenje od ksalola je procedura koju od prijema u bolnicu, preko dijagnostike, detoksikacije, farmakoterapije i psihoterapije, pa sve do otpusta i ambulantnog tretmana, vodi tim stručnih lekara. Lečenje zavisnosti i medicinsko odvikavanje od ksalola podrazumeva spuštanje doza ove supstance uz istovremeno uzimanje protivapstinentne terapije koja nije iz grupe benzodiazepina (antikonvulzivi za profilaksu napada, neurostabilizatori, beta blokatori, spazmolitički lekovi, analgetici…). 

Cilj ove terapije jeste smanjenje i uklanjanje simptoma apstinencijalne krize. Upravo zato je nemoguće odvići se od ksalola u kućnim uslovima i tako rešiti problem zavisnosti. 

Kriza od ksalola predstavlja, kao što smo videli, ozbiljan rizik koji uvek uzimamo u obzir prilikom odlučivanja o načinu detoksikacije. Detoksikacija i čišćenje organizma od ksalola sprovodi se tako što se doze ovog benzodiazepina obaraju po šemi koja je napravljena na osnovu stanja u kojem je pacijent došao i započeo lečenje. 

Lečenje zavisnosti od ksalola (Xanaxa ili Alprazolama) jedini je put ka zdravom, srećnom i boljem životu. Budite slobodni da kontaktirate sa nama u bilo kom trenutku i zakažete besplatne konsultacije. 

Vrata MedTima uvek su vam otvorena! 

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu