Sanval lek

Da li je Sanval lek rešenje za nesanicu ili supstanca koja vodi u zavisnost?

Pregled Sadržaja

Lekovi za spavanje predstavljaju neke od najkorišćenijih medikamenata današnjice. To samo govori u prilog tome da je nesanica (insomnija) jedan od najrasprostranjenijih psihičkih problema sa kojim se savremeni čovek bori. Sanval lek je medikament koji se često prepisuje radi lečenja simptoma nesanice. Ali, da li je ovaj lek za spavanje zaista efikasno sredstvo u borbi protiv insomnije? Koliko je opasan Sanval?

Sanval lek - Rešenje za nesanicu ili ne?

Nesanica (insomnija) predstavlja poremećaj spavanja. Tačnije, pod nesanicom se podrazumeva stanje kada osoba ima problema, odnosno poteškoća sa uspavljivanjem ili za vreme sna. Isto tako, pod nesanicom se podrazumeva i stanje kada se osoba probudi isuviše rano, sa kratkim rasponom sna, a potom ne može da se uspava ponovo.

Osoba koja pati od nesanice ne oseća se odmorno tokom dana, često je razdražljiva i anksiozna i ima poteškoće da se koncentriše.

Nesanica može biti akutna (kratkotrajna) ili hronična (dugotrajna). Procenjuje se da od 30 do 35 odsto odraslih ljudi pati od kratkotrajne nesanice, dok oko 10 odsto njih ima dijagnozu hronične insomnije.

Razlozi za nesanicu mogu biti mnogobrojni: stres, poremećaj cirkadijalnog ritma usled putovanja ili noćnog rada, unošenje obilnih obroka pred spavanje i slično. Isto tako, nesanica se može javiti kao posledica lošeg ili poremećenog ritma spavanja. Između ostalih, to mogu biti stimulacija mozga pred spavanje, kao što je gledanje televizora ili u ekran mobilnog telefona, ispijanje kafe, neudobni krevet, odlazak na spavanje u ranim jutarnjim satima i drugo.

U navedenim slučajevima govorimo o primarnoj nesanici, kada ovo stanje nije konkretno vezano za određeni zdravstveni problem. Međutim, ako je nesanica rezultat određenog zdravstvenog problema (rak, depresija, astma, hronični bol, dijabetes, problemi sa srcem, gastroezofagealna refluksna bolest i slično), onda govorimo o sekundarnoj nesanici.

Lekovi za spavanje su posebni medikamenti namenjeni za lečenje insomnije. Da li je Sanval lek rešenje za nesanicu? Koji su najbolji lekovi za spavanje? Kako lekovi za spavanje deluju? Koje su njihove kontraindikacije i mogu li uzrokovati zavisnost? Saznajte u našem blogu.

Šta su lekovi za spavanje?

Pre nego što vidimo šta je Sanval lek, potrebno prvo imati širu sliku i sagledati šta su lekovi za spavanje i na koji način oni deluju.

Naime, lekovi za spavanje predstavljaju posebnu vrstu medikamenata koji se lekarski prepisuju radi lečenja poremećaja spavanja (nesanice). Pod lekovima za spavanje se podrazumevaju takozvani hipnotici, odnosno sedativi-hipnotici koji imaju depresorsko dejstvo na centralni nervni sistem (CNS).

Hipnotici (lekovi za spavanje) imaju umirujuće efekte, snižavaju budnost i time omogućavaju da se telo i um osobe relaksiraju, kako bi se (brže) uspavala. Bilo koji lek za spavanje, uključujući i Sanval lek, ima hipnotički efekat. To znači da lekovi za spavanje skraćuju vreme koje je potrebno da bi se osoba uspavala, ali i produžavaju vremensko trajanje sna. Isto tako, svaki lek za spavanje (hipnotik) namenjen je da bude korišćen na kratak rok. Da budemo precizniji, lekovi za spavanje se prepisuju kao privremeno i kratkoročno rešenje za tretiranje poremećaja spavanja – od 7 do 10 dana.

Lekovi za spavanje su medikamenti koji su mogu nabaviti isključivo uz lekarski recept. Svako drugačije pribavljanje i korišćenje ovih lekova predstavlja zloupotrebu. Glavni cilj prepisivanja lekova za spavanje jeste olakšavanje i ublažavanje simptoma insomnije, kako bi osoba mogla da se vrati normalnom i zdravom ritmu spavanja. Nakon što uspostavi zdrav bioritam spavanja, osoba ne bi više trebalo da koristi lek za spavanje.

Problem je u tome što ljudi lekove za spavanje koriste mnogo duže (i češće) od preporučenog perioda. Kada se lekovi za spavanje koriste u prekomernim dozama i dužim vremenskim intervalima, oni mogu imati značajne štetne efekte po zdravlje. Jedan od tih efekata je i zavisnost.

Kako Sanval lek za spavanje izaziva zavisnost?

Sanval lek za spavanje, kao i drugi lekovi za spavanje, i te kako mogu uzrokovati fizičku i psihičku zavisnost. Mada ćemo kasnije više govoriti o tome kako Sanval lek izaziva zavisnost i koji su njeni simptomi, želimo, pre svega, da skrenemo pažnju na opasnost od zloupotrebe bilo kog leka za spavanje.

Kao što smo istakli, svaki lek za spavanje predviđen je da bude kratkoročno sredstvo za rešenje problema nesanice. Glavni razlog za to jeste što lekovi za spavanje, iako spadaju u grupu nebenzodiazepinskih medikamenata, imaju strašno veliki potencijal za zloupotrebu i zavisnost.

Uprkos tome, mnogi ljudi u Srbiji, ali i širom sveta, postaju zavisni od ovih lekova. Štaviše, veliki broj populacije ima pogrešno uverenje da se ne može postati zavistan od ovih lekova, od kojih mnogi tvrde da im je upravo to izabrani lekar rekao! Nažalost, brojni korisnici lekova za spavanje potcenjuju “moći” ovih supstanci koje mogu preuzeti apsolutnu kontrolu nad svakim aspektom njihovog života.

Svaka prekomerna upotreba lekova za spavanje, uključujući i Sanval lek, vodi ka izgradnji tolerancije. Kako se tolerancija tela i uma povećava, osoba smatra da treba da uzima još veće doze ovih lekova sve dok ne postigne željeni efekat. Tek kada prestanu sa upotrebom lekova za spavanje, mnogi ljudi shvate da ne mogu bez ovih medikamenata. Upravo to je tačka ili momenat kada ljudi uvide da su postali zavisni i da lekovi za spavanje ni najmanje nisu naivne supstance, kako se inače (pogrešno) veruje.

Simptomi zavisnosti i zloupotrebe Sanvala:

Ljudi koji zloupotrebljavaju lekove za spavanje mogu doživeti napade. Isto tako, oni mogu doživeti alergijske reakcije koje mogu izazvati bolove u grudima, poteškoće sa disanjem, otoke, pa čak i komu.

Postoje i svedočanstva da lek za spavanje može izazvati i tzv. parasomniju. U pitanju je poremećaj spavanja koji uključuje mesečarenje. Tačnije, parasomnija podrazumeva abnormalne pokrete, ponašanje, emocije, percepcije i snove koji se javljaju tokom uspavljivanja, sna, između faza spavanja ili tokom uzbuđenja iz sna.

Zavisnost od lekova za spavanje je ozbiljan problem za koga je jedino rešenje adekvatno medicinsko lečenje. Osim zavisnosti, hipnotici (lekovi za spavanje) imaju i jedan drugi problem. Lekovi za spavanje značajno skraćuju REM fazu sna (najvažniji deo sna, kada se mozak najviše odmara). Na taj način, bilo koji lek za spavanje, pa i Sanval lek za spavanje pogoršava kvalitet sna. Zato on može biti samo kratkoročno rešenje za insomniju.

Sanval lek

Koji su najbolji lekovi za spavanje i da li je među njima Sanval lek?

Kada osoba pati od nesanice, neminovno je da će se u jednom trenutku zapitati sledeće – koji su najbolji lekovi za spavanje? Koji lek za spavanje uzeti? Šta jednu supstancu čini dobrim lekom za miran san?

U dosadašnjem tekstu smo govorili o farmakološkim lekovima za spavanje koji ulaze u grupu hipnotika-sedativa. Međutim, kada su u pitanju najbolji lekovi za spavanje, treba reći da postoji tri kategorizacije, odnosno tri grupe ovih lekova:

  1. Prirodni lekovi za spavanje
  2. Hipnotici-sedativi
  3. Antihistaminici sa uspavljujućim dejstvom

Lekovi za spavanje i njihova podela

Prva grupa lekova za spavanje podrazumeva odgovarajuće prirodne preparate za spavanje. uglavnom na biljnoj bazi. Jedna od najvećih prednosti ovih lekova je što ne mogu izazvati zavisnost i dnevnu sedaciju. Njihov nedostatak se sastoji u tome što neretko oni uopšte nisu delotovorni, ali to zavisi od osobe do osobe. U ovu grupu lekova spadaju valerijana, melatonin, biljne kapi za spavanje i slično.

Druga grupa lekova podrazumeva farmokološke medikamente koji imaju hipnotička (uspavljujuća) i sedativna dejstva (lekovi za smirenje). U širem smislu, u hipnotike ulaze i lekovi iz grupe benzodiazepina i nebenzodiazepinski lekovi.

U grupu benzodiazepinskih hipnotičkih lekova spadaju, recimo, midazolam, nitrazepam, brotizolam, triazolam, ali oni izazivaju i dnevnu pospanost. Zato su 80-ih godina prošlog veka stvoreni nebenzodiazepinski hipnotici, koji, ako se uzimaju na način predviđen lekarskim uputom, ne izazivaju pospanost tokom dana i probleme sa pamćenjem. U ove lekove, između ostalih, spada Sanval lek (Zolpidem, Stilnox, Lunata, Zolsana, Belbien).

Treća grupa lekova podrazumeva određene lekove protiv alergije koji ujedno imaju hipnotičko dejstvo. Oni brzo izazivaju toleranciju i ne smeju se upotrebljavati kao dugoročni lek za spavanje i rešenje za nesanicu.

Na kraju krajeva, ne može se dati jedinstven odgovor na pitanje koji su najbolji lekovi za spavanje. Razlog leži u tome što je svaka osoba, koja pati od nesanice, jedinstvena i njeni simptomi se manifestuju na različit način. Prema tome, kada su u pitanju najbolji lekovi za spavanje, preporučljivo je da se konsultujete sa svojim izabranim lekarom koji lek odgovara vašem konkretnom slučaju i opštem zdravstvenom stanju.

Šta je Sanval lek?

Više puta smo do sada spomenuli da je Sanval lek jedan od najčešće prepisivanih supstanci za lečenje poremećaja spavanja. Postavljaju se pitanja – šta je Sanval lek za spavanje? Koja su njegova dejstva? Zašto se Sanval lek zloupotrebljava i koliko je opasan Sanval? Na koji način Sanval lek stvara zavisnost?

Sanval lek je medikament koji se prepisuje odraslima radi kratkotrajnog lečenja težih oblika insomnije. Govorimo u slučaju kada je nesanica toliko intenzivna da narušava kvalitet života i svakodnevno funkcionisanje osobe. Aktivna supstanca Sanvala naziva se zolpidem tartarat i on pripada relativno novoj grupi hipnotika. Hemijski posmatrano, Sanval lek ulazi u imidizopiridine.

Sanval lek se prepisuje ljudima koji imaju problema sa otežanim uspavljivanjem, buđenjem u toku noći ili problema sa preranim buđenjem. Osim toga, Sanval lek je medikament u obliku tablete, koristi se oralnim putem. On nije predviđen da se koristi svakog dana tokom dužeg vremenskom perioda.

Najčešće se, radi lečenja insomnije, uzima jedna tableta Sanvala dnevno (10 mg). Budući da je Sanval lek za spavanje sa brzim dejstvom, on se uzima pred spavanje. Neophodno je da se Sanval lek uzima tačno na način kako je predviđeno lekarskim uputom, sa uobičajenim vremenskim periodom od nekoliko dana do dve nedelje.

Sanval lek se ne preporučuje trudnicama, dojiljama i osobama mlađim od 18 godina. Maksimalno trajanje terapije Sanvalom može biti do četiri nedelje. Ali u to vreme ulazi i period postepenog smanjivanja doze. Problem je u tome što se neretko ovo pravilo prekoračuje, te ljudi počinju da zloupotrebljavaju Sanval lek, nesvesno postajući zavisni od njega.

Neki od drugih naziva za Sanval lek su:

Kako deluje Sanval lek za spavanje?

Sanval lek za spavanje, kao što smo istakli, ima hipnotičko dejstvo. On deluje tako što aktivira jedan neurotransmiter u mozgu koji se naziva GABA (Gama-amino buterna kiselina). U pitanju je glavni inhibitorni neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu. Šta to znači?

To znači da Sanval lek, aktivacijom GABA neurotransmitera, deluje tako što usporava rad centralnog nervnog sistema i mozga. Usporavajući nervne aktivnosti u mozgu, Sanval lek omogućuje da se osoba brže uspava, kao i da produži vremensko trajanje sna.

Dakle, Sanval lek proizvodi snažan sedativni efekat, tako što se vezuje za neuroreceptore koji usporavaju moždanu aktivnost.

S obzirom na to da je Sanval lek za spavanje sa brzim oslobađanjem, to znači da su i njegovi hipnotički (uspavljujući) i sedativni efekti brzi. Saglasno tome, Sanval lek se zato uzima direktno pred odlazak na spavanje. Sanval lek smanuje psihomotorne funkcije kod osobe, zbog čega se on ne sme uzimati prilikom vožnje ili upravljanja drugim mašinama.

Prvenstveno je Sanval lek, kao hipnotik, nastao kao alternativa benzodiazepinskim lekovima koji su postali “ozglolašeni” zbog snažnog adiktivnog potencijala. Međutim, iako je ljudima, generalno posmatrano, potrebno više vremena da razviju zavisnost od Sanvala nego od benzodiazepina, Sanval lek je i dalje supstanca koja izaziva zavisnost.

Štaviše, iako pripada nebenzodiazepinskim lekovima, Sanval ima sličan potencijal zloupotrebe i zavisničke mehanizme, kao i benzodiazepini poput Bromazepama. Zloupotreba Sanvala i njegova dugoročna upotreba izazva ozbiljne negativne zdravstvene probleme poput infekcija, problema sa disanjem i refluksom.

Lekovi za spavanje – Zašto ljudi zloupotrebljavaju Sanval lek?

Sanval lek, iako, kao i svaki drugi lek može imati neželjena dejstva, relativno je bezbedan za upotrebu ako se koristi na način predviđen lekarskim uputom. U skladu sa tim, za vreme terapije Sanvalom, neophodna je obavezna lekarska kontrola nakon sedam do 14 dana od dana početka terapije.

Međutim, realnost je takva da mnogi ljudi ne samo da uzimaju Sanval lek na svoju ruku, već i prekoračuju doze, kao i preporučeno vreme uzimanja ove supstance. Svaki od navedenih načina korišćenja Sanvala smatra se zloupotrebom koja može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije. Čak se i uzimanje dodatne tablete Sanvala za “malu pomoć” pri spavanju smatra zloupotrebom.

Ako osoba počne sa korišćenjem Sanvala na način na koji nije predviđen, ubrzo će osetiti još veću želju i žudnju za ovim lekom. Paradoksalno, tada može doći i do manje efektivnosti Sanvala, što osobu može naterati da uzme još veće doze ovog leka.

Tolerancija na Sanval se brzo stvara!

Jednom kada osoba razvije toleranciju na Sanval lek za spavanje, biće joj potrebne veće doze ove supstance kako bi mogla da zaspi. Ovo je samo uvod u zavisnost od Sanvala koja uzrokuje značajne zdravstvene nuspojave, kao što su mučnina, poteškoće sa koncentracijom i psihički problemi.

Sanval lek bi trebalo da se uzima neposredno pre spavanja, ali je poznato da neki ljudi uzimaju lek satima pre spavanja. To može dovesti do osećaja euforije, što ljude može podstaći da ponovo na isti način koriste Sanval nakon prestanka ovog dejstva.

Smatra se da je Sanval lek za spavanje bezbednija alternativa benzodiazepinskim sedativima jer postoji manji potencijal za predoziranje lekom. Možda će biti teško prepoznati znake predoziranja, budući da su simptomi slični efektima ovog leka.

Kao depresant CNS-a, Sanval lek, kada se uzima u velikim dozama, može usporiti disanje i/ili otkucaje srca korisnika do tačke u kojoj dolazi do respiratorne insuficijencije. Rezultat toga može biti fatalno predoziranje. Neuobičajeno sporo disanje ili otkucaji srca su snažni indikatori da osoba zloupotrebljava Sanval lek.

Sanval lek

Koliko je opasan Sanval?

Jedno od čestih pitanja koja se postavljaju, kada je Sanval lek u pitanju je – koliko je opasan Sanval? Koji su njegovi neželjeni efekti? Šta sve može poći po zlu kada se uzima Sanval lek za spavanje?

Pre svega, Sanval lek, kao i svi drugi medikamenti, ima određene nuspojave, odnosno neželjene efekte. Međutim, ta neželjena dejstva se ne moraju ispoljiti kod svih. Na primer, neka od neželjenih dejstava Sanvala, kada se uzima saobrazno lekarskom uputu, mogu biti:

Dakle, ovo su neki od zdravstvenih rizika povezanih sa regularnom upotrebom Sanvala. Međutim, koliko je opasan Sanval? Drugim rečima, koji su i da li su neželjeni efekti Sanvala intenzivniji kada se ovaj lek za spavanje zloupotrebljava?

Kako osoba više uzima Sanval lek, tolerancija na ovaj lek za spavanje se povećava. Samim tim osoba će uzimati više od jedne tablete kako bi mogla da se uspava. Pri zloupotrebi Sanvala, osoba se može ponašati krajnje čudno i bizarno, bez sećanja na svoje postupke. Navešćemo, za sada, samo neke od simptoma zloupotrebe Sanvala:

1) Koliko je opasan Sanval - Fizički i psihički neželjeni efekti zloupotrebe ovog leka

Nažalost, sve veći broj osoba se okreće lekovima za spavanje kao što je Sanval lek, kako bi mogli brže i lakše da se uspavaju ili da produže kvalitet sna. Međutim, bez lekarskog uputa, može biti izuzetno opasno uzimati Sanval lek, jer stvara naviku, a iz navike se rađa zavisnost. Prve znake zloupotrebe Sanvala nije uvek lako uočiti, zbog čega je važno uvideti koji su to neželjeni efekti zloupotrebe ovog leka:
Postoje i određeni fizički znaci i i simptomi zloupotrebe Sanvala:

2) Koliko je opasan Sanval i dugoročni neželjeni efekti zloupotrebe ovog leka

Kada se uzima tokom dužeg vremenskog perioda, čak i uz recept, upotreba Sanvala može dovesti do zavisnosti. To je zato što je nastupila tolerancija, i tada osoba pokušava da uzme veću dozu ovog leka.

Sanval lek za spavanje je medikament koji se preporučuje sa kratkoročnu upotrebu. Svako uzimanje Sanvala u dužem vremenskom periodu i kontinuirano može uzrokovati ozbiljne zdravstvene rizike.

Kada se Sanval lek za spavanje dugotrajno zloupotrebljava, neki od dugoročnih neželjenih efekata ovakve zloupotrebe uključuju:

3) Sanval lek za spavanje i uznemirujući zdravstveni rizici

Sanval lek za spavanje ima mnogo potencijalno ozbiljnih neželjenih efekata koji mogu dovesti do oštećenja zdravlja. To, između ostalog, uključuje kompleksno i bizarno ponašanje za vreme sna, abnormalne promene ponašanja (npr. depresija i samoubilačke misli i radnje) i predoziranje.

Rizik osobe da doživi uznemirujuće i opasne neželjene efekte je veći uz dugotrajnu upotrebu Sanvala, kao i uz upotrebu u većim dozama. Ovo posebno važi za žene i ljude starije od 65 godina. Takođe, do uznemirujućih zdravstvenih efekata može doći ako se Sanval lek kombinuje sa opijatima, benzodiazepinima ili drugim depresantima CNS-a (alkohol).

Neki od ovih uznemirujućih dejstava zloupotrebe Sanvala podrazumevaju određeno ponašanje osobe i njeno angažovanje u određenim komplikovanim aktivnostima bez sećanja na te aktivnosti! Između ostalih, to može biti:

Sanval lek za spavanje inhibira prirodnu aktivnost mozga, izazivajući uspavanost do tačke intenzivne sedacije i smirenosti. Ljudi koji uzimaju Sanval lek i prisiljavaju sebe da ostanu budni imaju mnogo veći rizik da preduzimaju nesvesne radnje i da ih se kasnije ne sećaju.

Još neki uznemirujući rizici zloupotrebe Sanvala su, depresija, smrotnosne nesvestice, suicidalno ponašanje, anksioznost, halucinacije i predoziranje ovim lekom. Kombinacija Sanvala sa drugim depresantima centralnog nervnog sistema kao što su alkohol ili benzodiazepini, uveliko povećava rizik od predoziranja, respiratorne insuficijencije i smrti.

Takođe, kada se Sanval lek uzima zajedno sa antidepresivimalekovima za smirenje ili lekovima za anksioznost, velika je verovatnoća da će osoba doživeti halucinacije.

Zavisnost od Sanvala

Zavisnost od Sanvala može narušiti svaki aspekt života osobe, uključujući fizičko, psihičko zdravlje i dobrobit.
Kao što smo istakli, Sanval lek je prvenstveno proizveden kao alternativa i zamena benzodiazepine. Dok benzodiazepini neselektivno utiču na sve GABA receptore, Sanval lek za spavanje “pogađa” tačno određene GABA receptore. Iz tog razloga, nekada se smatrano da lekovi za spavanje, uključujući Sanval lek, ne mogu da izazovu zavisnost, odnosno da je rizik od zavisnosti od Sanvala minimalan.

Međutim, u praksi se ove tvrdnje nisu obistinile. Iako Sanval lek, istina, ima manji adiktivni potencijal od benzodiazepina, to ovaj lek za spavanje ne čini manje adiktivnom supstancom. Naprotiv.

Mnogi ljudi imaju pogrešno uverenje da je Sanval lek za spavanje bezbedno koristiti nevezano od doze, zato što im je ovaj meidkament lekar prepisao. Međutim, lekovi za spavanje koji se izdaju na recept, kao što je Sanval lek, mogu za vrlo kratko vreme izazvati zavisnost.

Nakon samo jedne do dve nedelje, može se razviti tolerancija na Sanval lek za spavanje. Tada osoba praktično ne može da prestane da uzima Sanval lek. U ovakvim situacijama, osoba povećava doze Sanvala, sve dok ne postigne željeni efekat i razvija toleranciju na ovaj lek. Dodatni neželjeni efekat uzimanja Sanvala tokom dužeg vremenskog perioda je pogoršanje simptoma nesanice, kada se doza smanji ili se iznenada prekine sa ovim lekom.

Vrlo je važno shvatiti da se zavisnost od Sanvala može vrlo lako razviti. Svaki pokušaj samostalnog odvikavanja od Sanvala je rizičan i opasan, zbog ozbiljnih simptoma apstinencijalne krize.

Sanval lek i znaci zavisnosti

Zbog popularnosti i široke upotrebe Sanvala kao leka za spavanje, mnogi ljudi kojima je lek prepisan će ga zloupotrebiti ne shvatajući rizike takvog ponašanja. Već smo videli koliko je opasan Sanval i kakve efekte može imati.

Međutim, zavisnost od Sanvala je takođe jedna od ozbiljnijih posledica zloupotrebe ovog leka koji u celosti može uništiti život jedne osobe i njegovih najbližih.

Zavisnost od Sanvala može nastupiti čak i ako osaoba koristi ovaj lek za spavanje u terapijskim dozama, na način predviđen lekarskim uputom!

Uzimanje Sanvala u većim dozama može izazvati i osećaj euforije (“high”), sličan onome koji doživljavaju ljudi koji koriste heroin ili kokain. To je samo još jedan od razloga koji osobu podstiče da Sanval lek za spavanje koristi još više, čime se stvara navika i zavisničko ponašanje.

Ovo su neki od znakova i simptoma zavisnosti od Sanvala:

Sanval i Bromazepam – Razlike i sličnosti

Često se može čuti pitanje da li su Sanval i Bromazepam isti lekovi u pogledu njihovih efekata? Mogu li se Sanval i Bromazepam uzimati zajedno? Kakve su posledice kada se Sanval i Bromazepam kombinuju?

Hajmo da damo jedno opšte pojašnjeje kada su u pitanju Sanval i Bromazepam.

Kao što smo na više mesta istakli – Sanval lek je nebenzodiazepinski lek za spavanje. On pripada klasi lekova hipnotika/sedativa i namenjen je samo za kratkrotrajnu upotrebu. Sanval lek za spavanje aktivira tačno određene GABA neurotransmitere, čime dolazi do usporavanja aktivnosti mozga i CNS-a. Posledica toga je sedacija, odnosno uspavanost.

S druge strane, Bromazepam lek je medikament koji spada u grupu benzodiazepinskih lekova. Poput Sanvala, i Bromazepam je depresant centralnog nervnog sistema i može se koristiti za kratkotrajno lečenje poremećaja sna.

Ali, pored tretiranja nesanice, Bromazepam lek se koristi prvenstveno kao sredstvo za smirenje, odnosno za lečenje anksioznosti, nemira, teskobe i napetosti. Za razliku od Sanvala, Bromazepam ima i miorelaksantno dejstvo, odnosno može se koristiti za opuštanje mšića.

I Sanval i Bromazepam mogu izazvati zavisnost, s tom razlikom što je adiktivni potencijal Bromazepama veći u odnosu na Sanval lek za spavanje. Sanval lek je dizajniran da ima identične medicinske efekte kao benzodiazepini poput Bromazepama, uz manji rizik od zloupotrebe i zavisnosti. Uprkos tome, u praksi se pokazalo da i Sanval i Bromazepam imaju veoma sličan potencijal za zloupotrebu i nastanak zavisnosti.

Sanval i Bromazepam – Sličnosti

I Sanval i Bromazepam su depresanti centralnog nervnog sistema. Dakle, oba leka usporavaju aktivnosti centralnog nervnog sistema, aktivirajući i pospešujući aktivnost GABA neurotransmitera.

Takođe, Sanval i Bromazepam se mogu koristiti za lečenje nesanice. Kod Sanvala je to predominantna namena, dok je kod Bromazepama to jedna od namena I Sanval i Bromazepam mogu izazvati zavisnost, kao i apstinencijalnu krizu u slučaju naglog prestanka uzimanja leka.

Međutim, simptomi apstinencijalne krize kod Sanvala imaju tendenciju da budu manje ozbiljni i opasni u odnosu na apstinencijalnu krizu kod Bromazepama. Isto tako, Sanval i Bromazepam izazivaju određene slične neželjene efekte koji se preklapaju, uključujući:

Sanval i Bromazepam - Razlike

Glavna razlika između Sanvala i Bromazepama je ta što je Sanval lek za spavanje (hipnotik) i nije benzodiazepin. Sanval samo selektivno deluje samo na određene GABA receptore (poput omega receptora), što znači da on nema miorelaksantno dejstvo.

Bromazepam, s druge strane, neselektivno deluje na sve GABA receptore, zbog čega on izaziva sedaciju i nakon buđenja (dok to Sanval lek ne čini). Sanval je hipnotik, a Bromazepam je anksiolitik i spada u klasu benzodiazepina.

Sanval lek je medikament koji se koristi samo i isključivo za lečenje nesanice. Bromazepam se koristi za lečenje anksioznih i paničnih poremećaja, napada, nervoze, grčeva mišića. Posledice uzimanja bromazepama mogu biti i drugačije u odnosu na efekte uzimanja Sanvala. Tu govorimo o promenama u apetitu, konstipaciji, vrtoglavici, smanjenju libida, dobitak telesnih kilograma i drugo.

Sanval lek za spavanje nikako ne treba kombinovati sa Bromazepamom!

Uzimanje Sanvala zajedno sa nekim drugim lekovima uvek predstavlja crvenu zastavicu i znak za zabrinutost! Neželjeni efekti Sanvala mogu se samo intenzivirati ako se ovaj lek za spavanje kombinuje sa drugim lekovima, kao što su antidepresivi, lekovi za smirenje, lekovi protiv bolova.

Nažalost, Sanval lek se često uzima zajedno sa alkoholom, što je opasna kombinacija. To naročito čine osobe koje su postale tolerantne na Sanval, pa alkoholom pokušavaju da pojačaju sedativno dejstvo ovog leka. Obe supstance su depresanti centralnog nervnog sistema, te njihovo zajedničko korišćenje može dovesti do prestanka disanja!

Isto važi i za kombinaciju Sanvala i Bromazepama. Naime, Sanval i Bromazepam se nikada ne smeju uzimati zajendno. Ne samo što je tada rizik od prestanka disanja veliki, već može doći i do fatalnog predoziranja! Pored toga, kada se Sanval i Bromazepam uzimaju zajendo, može doći do značajnih oštećenja mozga, pluća i srca.

U kombinaciji, Sanval i Bromazepam intenziviraju i pojačavaju međusobne neželjene efekte.

Kako se leči poremećaj upotrebe i zavisnost od Sanvala?

Mogli smo da vidimo da Sanval lek ima ozbiljne neželjne zdravstvne posledice – bilo da se koristi shodno lekarskom uputu ili bez njega. Zloupotreba Sanvala nužno vodi ka zavisnosti, sveobuziamjuće bolesti koja ometa normalan životni tok zavisnika.

Kada shvate da su zavisni od Sanvala, mnogi pojedinci pokušavaju da se samostalno odviknu od upotrebe ovog leka. Međutim, skidanje sa Sanvala na svoju ruku se govoto uvek završava neuspešno, zbog ozbiljnih simptoma apstinencijalne krize.

Između ostalih, ti simptomi uključuju:

Jedini siguran i proveren način za odvikavanje od upotrebe Sanvala je kroz stručno lečenje i medicinski vođenu detoksikaciju. Na taj način se smanjuje intenzitet navedenih simptoma, uz minimizovanje rizika od relapsa (recidiva).

Drugim rečima, jedino se lečenjem u kvalifikovanoj ustanovi zavisnik može konačano osloboditi svoje zavisnosti od Sanvala i prestati sa zloupotrebom ovog leka zauvek.

Sanval lek

Neka Sanval lek postane prošlost uz MedTim!

Klinika za lečenje zavisnosti MedTim je moderna bolnica za lečenje poremećaja upotrebe i zavisnosti od svake supstance, što uključuje i zavisnost od Sanvala. Kolika god da je težina zavisnosti, naš tim svetski poznatih lekara je tu da vam omogući da se vi ili vama bliska osoba rešite upotrebe Sanvala zasvagda!

Sa visokim procentom uspeha, izlečili smo i najzahtevnije slučajeve zavisnosti od brojnih psihoaktivnih supstanci. Ostvarili smo to zahvaljujući individualnom pristupu, revolucionarnim programima lečenja i primenom tretmana po poslednjim medicinskim standardima!

Lečenje zloupotrebe i zavisnosti od Sanvala u klinici MedTim traje od 7 do 14 dana – bez supstitucione medikacije na kraju lečenja! Ono što nas čini drugačijim i uspešnijim u odnosu na druge je primena bezbedne i bezbolne detoksikacije koja u celosti čisti organizam pacijenta od svih toksina i nusprodukata Sanvala. To znači da tokom detoksikacionog programa, pacijent neće osetiti nijedan neugodan simptom apstinencijalne krize, dok je rizik od recidiva sveden na minimum.

Osim fizičke, lečimo i psihičku zavisnost od Sanvala. Psihoterapija, sa naglaskom na kognitivno-bihejvioralnu terapiju, pomaže pacijentu da promeni svoje stavove, navike i uverenja koje su ga i odvele u bolest zavisnosti. Tim naših psihologa i psihijatra zajednički rade na otkrivanju i uklanjanju korena problema, pomažući pacijentu da shvati koji je uzrok njegove zloupotrebe Sanvala.

Nakon bolničkog lečenja i otpusta iz bonice, svim pacijentima i pružamo i ambulantnu podršku i lečenje – van bolnice, u trajanju od 12 meseci. Porodici pacijenta sve vreme stojimo na raspolaganju za svaki savet ili pomoć.

Ukoliko se vi ili vama draga osoba bori sa zloupotrebom i zavisnošću od Sanvala, već sada nas možete pozvati i zakazati besplatne konsultacije. MedTim je, zajedno sa vašim poverenjem, tim koji pobeđuje svaku zavisnost!

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.