alkoholicari klinika za lecenje zavisnosti MedTim 1

Alkoholičari – Kada čaša postane navika, kada navika postane užasavajuća bolest!

Pregled Sadržaja

Alkohol – supstanca koja je odgovorna za više od 5 odsto svih smrtnih slučajeva u celom svetu. Zloupotreba alkohola i neumereno pijenje su ponašanja koja predstavljaju četvrti vodeći uzrok svih smrti (koja se mogu sprečiti) širom sveta. Alkoholizam je bolest koja se, na osnovu zvaničnog broja obolelih, nalazi na trećem mestu svih bolesti! Da li je potrebno još nešto reći o tome koliko poremećaj upotrebe alkohola i alkoholizam uništavaju osobu i sve njegove veze sa društvom? Alkohol, iako legalan i dostupan na svakom koraku, u toj meri je adiktivan, da alkoholicari jednostavno ne mogu da se odupru porivu za konzumacijom alkoholnih pića. A povoda za to – iz ugla alkoholičara – uvek postoji. 

Alkoholizam nije samo neuobičajen obrazac ponašanja. Alkoholizam nije samo loša navika ili porok alkoholičara. To nije stanje u koje ulaze ljudi sa „slabim karakterom“ ili „odsustvom ili manjkom morala“. U pitanju je ozbiljna, hronična i progresivna bolest koja ne zna za diskriminaciju. To je bolest koja može pogoditi svakoga, nevezano od pola, godina, vere, rase, nacije, imovinskog stanja, kulturoloških i vrednosnih sistema. 

Alkoholizam je najrasprostranjenija bolest zavisnosti današnjice i jedini način za izlaz i ovog stanje jeste lečenje zavisnosti od alkohola! 

Ova bolest negativno se odražava na svaki aspekt života alkoholičara. Zloupotreba alkohola razara njegovo psihičko, duševno i fizičko zdravlje. Odnosi alkoholičara sa porodicom, prijateljima i okolinom se u celosti narušavaju. Zbog alkohola ne pati samo alkoholičar, već i cela njegova porodica. Najjednostavnije rečeno – život alkoholičara se, sa nastavkom pijenja i progresivnim razvojem ove bolesti, pretvara u pravi pakao.

Zato se ovde nameću brojna pitanja. Zašto ljudi postaju alkoholicari na prvom mestu? Ko je alkoholicar? Kako se alkoholicari ponašaju, kakav je izgled alkoholicara? Kakav je život, brak ili veza sa alkoholicarem? Da li i u kojoj meri, zbog uticaja alkohola, trpe deca alkoholicara? Postoje li razlike između muškaraca alkoholičara i žena alkoholičara? Na kraju krajeva, kako pomoci alkoholicaru, odnosno kako izleciti alkoholicara i odvići ga od upotrebe alkohola zauvek? 

Pokušaćemo u našem daljem tekstu da vam odgovorimo na ova, ali i na brojna druga pitanja o alkoholičarima. 

Zašto uopšte neki ljudi postaju alkoholicari?

Pre nego što sagledamo ko je alkoholicar, kakvo je ponašanje alkoholicara i kako prepoznati zavisnika od alkohola, neophodno je pogledati korene ovog problema. Tačnije, treba razumeti zbog čega uopšte pojedinci postaju alkoholicari

Kao što je poznato, konzumacija alkoholnih pića smatra se društveno prihvatljivim i uobičajenim ponašanjem. Štaviše, umereno pijenje u određenim situacijama (proslave, svadbe, rođendani, mature..) postalo je nerazdvojni deo odrastanja i kulture mnogih društava, pa i našeg. 

I dok se pojedinci, nakon početnih mamurluka i ne baš prijatnih iskustava neumerenog opijanja, zauvek odreknu alkohola ili nauče da ga konzumiraju umereno, za neke ljude to nije slučaj. Drugi ljudi, nakon inicijalnog i iluzornog uživanja u alkoholnim pićima, u potpunosti izgube kontrolu nad sobom i nad željom za alkoholom. Od čašice „bezazlenog“ pića, vrlo brzo se dolazi u stanje opijenosti i neumerenog pijenja. Ovakvo stanje u najvećem broju slučajeva vodi ka alkoholizmu. 

Da li alkoholicari sami sebi ovo dopuštaju ili postoje određene stvari, izvan njihove kontrole, koje utiču na ponasanje alkoholicara? Načelno posmatrano, postoji više faktora od kojih zavisi da li će osoba postati alkoholičar. To je veoma bitno ukoliko želimo da razumemo uzroke alkoholizma i korene alkoholičarskog ponašanja. Ovo su samo neki od njih: 

1) Genetika i istorija alkoholizma u porodici

Rizik od alkoholizma je veći ukoliko osoba ima bliskog člana porodice koji je alkoholičar ili ima problema sa zloupotrebom alkohola (roditelj, brat, sestra..). Dosadašnja istraživanja sugerišu da postoje značajni genetski, odnosno nasledni faktori koji utiču na to da pojedinci u nekom razdoblju života postanu alkoholicari

Osim toga, pojedini ljudi mogu početi sa opijanjem i zloupotrebom alkohola, kao posledica prisustvovanja neumerenoj konzumaciji alkohola člana porodice. Rizik je još veći ako je osoba još kao dete svedočila pijanstvu jednog ili oba svoja roditelja. Kasnije ćemo više pričati o deci roditelja alkoholicara

Prema tome, uprkos postojanju genetskih faktora, ne može se reći da se neko rađa kao alkoholičar. Istina je da osoba može tek kasnije u životu to postati. To znači da je alkoholizam bolest koja se i te kako može sprečiti, ali i lečiti.

2) Ponasanje alkoholicara i životni događaji

Određeni stresni i traumatični životni događaji i iskustva povezani su sa razvojem alkoholizma. Neki od primera su: smrt, odnosno gubitak bliske osobe, razvod braka, raskid sa partnerom… Pored njih, stresori okidači mogu biti gubitak posla, svedočenje traumatičnom događaju, borba sa finansijskim problemima i slično. 

Stres, depresija i trauma su nesumnjivi pratioci ovakvih i sličnih životnih iskustava. U želji da prevaziđu, zaborave i „prebole“ ove probleme, osobe neretko konzumiraju alkohol. Međutim, ne samo da ovom navikom ne prevazilaze navedene probleme i „ne leče bol“, već ujedno pogoršavaju svoje psihičko zdravlje. Na taj način raste rizik da postanu alkoholicari.

Statistika je pokazala da je za čak 60 odsto ljudi, koji se leče od alkoholizma, neophodno i lečenje depresije ili anksioznosti – mentalnih stanja koji su inicijalno i uzrokovali zavisnost od alkohola. 

3) Zlostavljanje ili zapostavljanje u detinjstvu

Ukoliko je osoba još u vreme detinjstva doživela neku vrstu zlostavljanja, zapostavljanja ili zanemarivanja, onda to može povećati rizik od razvoja alkoholizma u kasnijem periodu života. Deca alkoholicara su tipičan primer za to. 

To se može dogoditi zbog činjenice da osobe u kasnijem životnom dobu nisu bile u mogućnosti da stvore i razviju zdrave mehanizme suočavanja sa navedenim traumatičnim događajima iz detinjstva. Neretko se tada ljudi, kako ne bi priznali da su kao deca pretrpeli bilo koji vid zlostavljanja i kako bi se lakše nosili sa ovim problemom, okreću piću ili drugim psihoaktivnim supstancama.

4) Faktori društva (okoline) i pritisak vršnjaka

Postoje i određeni društveni faktori koji mogu uticati na to da ljudi postanu alkoholicari. Recimo, to može uključivati stvari kao što su kultura, religija, posao, trenutna životna faza ili dob u kojem se osoba nalazi. 

Na primer, osoba koja je ušla u adolescentski period, u želji da eksperimentiše ili da se dokaže pred društvom, može početi sa neiskusnim opijanjem. Ili, ako osoba polazi na fakultet, postoji mogućnost od povećanog ispijanja alkoholnih pića. Razlozi za to jesu „studentski život“, opuštanje nakon položenog ispita, želja za uklapanjem u društvo i slično.

U tom smislu, pritisak vršnjaka može imati značajan uticaj na to da osoba postane alkoholičar. Ukoliko prijatelji, kolege sa posla, pa i partner, redovno piju i podstiču osobu da im se pridruži, sasvim je moguće da to kod osobe stvori nezdravu naviku opijanja.

Pored svega toga, brojna istraživanja su pokazala da ljudi, koji žive u blizini prodavnica pića ili diskonta, imaju pozitivniji pogled na alkohol u odnosu na druge. Uprkos uvreženom mišljenju, pojedinci koji dolaze iz bogatijih krajeva i porodica češće se opijaju i piju u odnosu na one koji žive ispod granica siromaštva

5) Alkoholicari i opijanje u maloletničkom periodu

Životna dob i godine u kojima osobe počinju da piju mogu uticati na rizik od toga da postanu alkoholicari. Ukoliko se to događa u ranoj životnoj fazi, kada je osoba još maloletna, verovatnoća od alkoholizma u kasnijem dobu se povećava. 

Statistika je pokazala da što je mlađi uzrast osobe u kojem ona počinje da pije, veća je šansa da u budućnosti razvije poremećaj upotrebe alkohola. Mladi ljudi, tinejdžeri i pubertetlije, koji su počeli da piju pre navršene 15. godine imaju čak 4 puta veću verovatnoću da postanu alkoholicari. Ovo govorimo u poređenju sa ljudima koji su sa konzumacijom alkohola počeli u punoletnom dobu. 


Sve u svemu, pojedinci postaju alkoholicari zbog procesa koji je u psihologiji poznat pod nazivom „pozitivno pojačanje“. U pitanju je proces koji podrazumeva nagradu za nešto „dobro“ urađeno. „Pozitivno pojačanje“ podstiče formiranje određenih obrazaca ponašanja nudeći istovremeno nagradu za takvo ponašanje.

U kontekstu alkoholizma, konzumacija alkoholnih pića može uzrokovati da osoba doživi „pozitivne“ ishode i „nagradu“ kao što su osećaj samopouzdanja, opuštenosti, bezbrižnosti. Zbog ove „nagrade“, osoba će želeti da pije iznova i iznova da bi osetila navedene efekte. 

Vremenom, usled nekontrolisanog i ponovljenog opijanja dolazi do razvoja tolerancije, što znači da osoba mora češće da pije i u većim količinama, kako bi osetila željene efekte. U slučaju prestanka pijenja, dolazi do veoma neprijatnih simptoma alkoholne krize. Da bi izbegla ove bolne simptome, osoba nastavlja da pije, čime ulazi u začarani i neretko smrtonosni krug alkoholizma.


Ko je alkoholicar i definicija alkoholicara?

alkoholicari klinika za lecenje zavisnosti MedTim 2

Videli smo šta sve može dovesti do toga da neke osobe postanu alkoholicari. Međutim, postavlja se pitanje – ko je alkoholicar? Kada za neku osobu možemo reći da je alkoholičar? Da li postoji definicija alkoholicara? Ova pitanja se nameću zato što nije svako ko pije istovremeno i alkoholičar

Alkoholičar je osoba koja je i psihički i fizički zavisna od alkohola. Čovek kome se, usled nekontrolisanog, neumerenog, dugotrajnog i kompulzivnog opijanja, javljaju simptomi fizičkog, psihičkog, bihejvioralnog i društvenog propadanja, može se nazvati alkoholičarem. 

Banalnije i prostije rečeno – alkoholičar je svaka osoba koja ne može da zamisli svakodnevnicu bez alkohola, odnosno koja ne može normalno da funkcioniše bez alkohola. Osoba koja ne može da kontroliše sebe i svoj poriv za konzumacijom alkoholnih pića, može se smatrati alkoholičarem. 

Ako se pitate ko je alkoholicar, u najkraćim crtama bi se moglo reći da je u pitanju osoba koja je u svakom smislu opsednuta pijenjem alkohola! 

Žudnja za alkoholnim pićem je toliko velika i intenzivna, da alkoholicari gube kontrolu nad sobom i svojim ponašanjem. U ovom slučaju govorimo o psihičkoj zavisnosti od alkohola i tada alkoholičar jednostavno nije u stanju da kontroliše količinu pića koje popije. 

S druge strane, kada osoba ni najkraći vremenski period ne može izdržati bez alkohola, tada govorimo o fizičkoj zavisnosti od alkohola. Alkoholičar je osoba koja je razvila toleranciju na alkohol i koja je navikla svoje telo na odgovorajući nivo ove psihoaktivne supstance u krvi. Ukoliko alkoholičar ne pije ili makar smanji količinu pića, dolazi do pomenute apstinencijalne alkoholne krize sa kojom alkoholičar „bori“ tako što pije još više i neumerenije. 

Alkoholicar je osoba koja uvek ima razloga, povoda, motiva i izgovora da pije. Nevezano za to da li su u pitanju rođendani, slavlja, krštenja, ispraćaji, godišnji odmori, svađa, razvod, razlaz ili raskid sa partnerom, bolest ili smrt bliske osobe, aktuelna društveno-politička situacija u društvu…. Bez „čašice“, alkoholičar ne može da funkcioniše normalno.

Alkoholicari simptomi i izgled alkoholicara - Na šta treba obratiti pažnju?

Alkoholizam je bolest koja u svakom smilu razara život pojedinca i njegove okoline. Efekti zloupotrebe alkohola odražavaju se na svakom životnom polju. Najupadljiviji, odnosno najuočljiviji po tom pitanju jeste izgled alkoholicara

Dakle, iako alkoholičara možete prepoznati i po karakterističnom ponašanju i psihološkim crtama, fizički izgled alkoholicara će vam najpre omogućiti da saznate odgovor na pitanje kako prepoznati alkoholičara

Ovo su samo neke od uočljivih i vidljivih fizičkih promena kod alkoholičara: 

Alkoholicari su često neuredni i nemarni po pitanju svoje higijene. Njih ne zanima da li su pristojni obučeni ili ne. Njihova koža je suva, dok oči izgledaju umorno i „upalo“, što je posledica loše higijene, dehidracije, oslabljenog imunog isstema i nedostatka sna.  Alkoholicari se u velikom broju slučajeva i osećaju na alkohol, odnosno često se može na njihovoj odeći ili u zadahu osetiti miris alkohola. 

Alkoholičar je često umoran, oči su im crvene, do neretko osećaju glavobolju i mučninu

Alkoholizam značajno utiče na apetit osobe. Ponekad, osoba može izgubiti telesnu težinu, usled gubitka osećaja za glad, budući da je njihov fokus pomeren na alkohol. S druge strane, alkoholicari se mogu i ugojiti usled unosa hrane sa visokim sadržajem masti. To je zbog toga što alkohol podstiče proizvodnju hormona koji utiču na glad. 

Izgled alkoholicara je najupečatljiviji na njegovom licu. Na njegovom licu je često, usled proširenih krvnih sudova, prisutno crvenilo – naročito na nosu i obrazima. Dugoročno, ovi sudovi se u toj meri mogu proširiti, izazivajući paučinaste vene na koži. Istovremeno, zbog zadržavanja vode, lice može biti otečeno i naduveno

Zloupotreba alkohola značajno slabi imuni sistem, zbog čega alkoholicari cesto pate od infekcija i apscesa (rana na koži) koje se ponavljaju. Osim toga, alkohol dodatno isušuje kožu, što može dovesti i do kožnih oboljenja. 

Alkoholicari, narocito u pijanom stanju, nestabilni su na nogama. Deo mozga koji kontroliše ravnotežu i koordinaciju može da se poremeti usled uticaja alkohola. Samim tim, rizik od padova i nezgoda je veći, čak i kada je osoba u treznom stanju! Ujedno, kod alkoholičara su primetne ponekad neobjašnjive modrice i ogrebotine

Ukoliko su prisutne bolesti jetre od alkohola (masna jetra, hepatitis, ciroza), koža i beonjače mogu poprimiti žutu boju (žutica).

Alkoholicari simptomi i ponasanje alkoholicara

Alkoholicari simptomi, odnosno znaci da je neko alkoholičar mogu biti izrazito suptilni – makar na početku. Uvek se počinje od jednog ili nekoliko pića, da bi se sa vremenom količina konzumrianog pića povećavala. Dakle, alkoholicari, kako vreme prolazi, sve češće piju i posežu za alkoholnim pićima kako bi se „oslobodili“ stresa ili opustili nakon napornog dana. S tim u vezi, simptomi alkoholizma se uglavnom mogu prepoznati kada se pogleda ponasanje alkoholicara.

Ovakav obrazac ponašanja dovodi do toga da alkoholicari, zbog alkohola, zanemaruju sve svoje odgovornosti, odnosno porodične, društvene, profesionalne obaveze. Ujedno, alkoholicari zapostavljaju i svoje aktivnosti i hobije koji su ih ranije ispunjavali. Porodica alkoholičaru više nije na prvom mestu, zbog čega je zivot sa alkoholicarem veoma komplikovan i težak.


Ukoliko je odgovor na dva od sledeća četiri pitanja potvrdan, velika je verovatnoća da je osoba alkoholičar:
  1. Da li ste ikada osetili potrebu ili želju da smanjite piće?
  2.  Da li su vas ljudi oko vas iznervirali ili vas nerviraju kada komentarišu vaše navike pijenja?
  3. Da li vas ikada grize savest ili se osećate loše ili krivim zbog količine unetog alkohola?
  4. Da li ste ikada ujutru morali da popijete piće da biste započeli dan, smirili nerve ili rešili se mamurluka? 

Pored zapostavljanja porodice, alkoholičar se sve manje i manje posvećuje druženju, kolegama, prijateljima, i brojnim drugim aktivnostima u kojima je, pre nastanka ove bolesti, uživao. Razmišljanje o alkoholu, nabavka alkohola, konzumacija alkohola i oporavak od napijanja postaju priroritet u životu alkoholičara. Alkoholičar dolazi do te tačke u životu kada mu ništa drugo nije bitno, sem alkohola. 

Uprkos svim štetnim i lošim posledicama koje alkohol uzrokuje u životu alkoholičara (psihičkim, fizičkim i društvenim), on nastavlja da pije. Njemu više nije ni stalo do njegovog zdravlja. 

Alkoholicari i kriterijumi za određivanje ko je alkoholicar

U praksi su zabeležena 4 kriterijuma pomoću kojih se može odrediti ko je alkoholicar, a ko ne. Odnosno, ovi kriterijumi pomažu u utvrđivanju da li je osoba zavisna od alkohola i na osnovu njih se lakše mogu ustanoviti alkoholicari simptomi.

Ukoliko osoba ispunjava samo dva od sledeća četiri kriterijuma, može se reći da kod nje postoji poremećaj upotrebe alkohola, odnosno alkoholna zavisnost.

KRITERIJUM 1 – NEMOGUĆNOST KONTROLISANJA
Osoba ne može da se zaustavi na jednoj čaši pića. Alkoholicari ne mogu da kontrolišu i da obuzdaju svoj poriv za konzumiranjem alkohola. Ponekad alkoholičar i danima može da ne popije, ali zato jednom kada popije, jedna čaša je nedovoljna za njega, te mora da popije još. 
 
KRITERIJUM 2 – NEMOGUĆNOST UZDRŽAVANJA OD ALKOHOLA
Uzdržavanje od alkohola podrazumeva apstinenciju od ove supstance. Alkoholicari su osobe koje ne mogu dugo da izdrže bez alkoholnog pića. Inicijalno i najčešće osoba pije jednom u mesec dana, kako bi se vremenom ovi intervali bez alkohola sve više skraćivali. Na kraju alkoholičar dolazi u taj stadijum da ne može ni dan da izdrži bez alkohola. 
 
Ukoliko ne popiju alkohol, alkoholicari dolaze u pomenutu apstinencijalnu krizu praćenu brojnim neprijatnim simptomima. Neki od tih simptoma su nervoza, znojenje, agresivnost, agitacija, tremori, drhtanje, želja za opijanjem… Najčešće do ove krize dolazi ujutru, zato što u jutarnjim časovima dolazi do pada nivoa alkohola u krvi. 
 
KRITERIJUM 3 – ALKOHOLIČARSKA AMNEZIJA
Alkoholičarima se često dešava da ne mogu da se sete šta su radili, kako su se ponašali i šta su pričali dok su bili pijani, odnosno u stanju alkoholisanosti. Oni se takođe ne sećaju ni gde su bili, sa kim su proveli vreme, niti koliko su popili. Ovo stanje se često naziva i „prekidom filma“ i do njega dolazi čak i kada alkoholicari piju uobičajene i njima svojstvene količine alkohola. 
 
KRITERIJUM 4  – DOBRO PODNOŠENJE ALKOHOLA
Kada alkoholicari žele drugima da dokažu da, zapravo, nisu alkoholičari, oni pravdaju sebe time što mogu mnogo da popiju, a da se ne napiju. To znači da ne postoji obična, već povećana tolerancija osobe na alkohol i upravo je to jedan od glavnih simptoma alkoholizma! 
 
Nakon višegodišnjeg i dugotrajnog konzumiranja alkohola, dolazi do potpuno suprotnog efekta – tada i nekoliko čašica pića alkoholičara može uvesti u stanje opijenosti. To je jasan znak teškog fizičkog propadanja i oštećenja organizma usled alkoholizma, kada se najčešće javljaju pitanja „kako pomoci alkoholicaru“, odnosno „kako izleciti alkoholicara“

Kakvo je ponasanje alkoholicara?

U najmanju ruku se može reći da je ponasanje alkoholicara problematično. Štaviše, u psihologiji postoji i izraz „alkoholičarsko ponašanje“, koji upravo objašavanja znake, manire i osobine osobe koja je zavisna od alkohola. Kada alkohol preuzme kontrolu nad životom alkoholičara, tada alkoholičarsko ponašanje postaje dominantan obrazac ponašanja zavisnika. 

Na prvom mestu, ponasanje alkoholicara, odnosno karakteristike njegovog funkcionisanja poklapaju se sa znacima i simptomima alkoholizma. Prema tome, da bismo znali kakvo je ponasanje alkoholicara, pre svega treba obratiti pažnju na to da li osoba ima razvijen poremećaj upotrebe alkohola. 

Dakle, ponasanje alkoholicara odlikuje se u sledećim crtama: 

Alkoholicari simptomi i ponasanje alkoholicara u porodici prema drugima 

Ponasanje alkoholicara prema drugima u svojoj okolini veoma je simptomatično. Upravo se na osnovu toga može prepoznati da li je neko zavisnik od alkohola. Kako stepen alkoholizma napreduje, ponasanje alkoholicara prema okolini postaje sve upečatljivije, izraženije i problematičnije.

Postoje 3 glavne karakterne crte svakog alkoholičara: MANIPULATIVNOST, DRUŠTVENA NEZRELOST i EMOCIONALNA NEZRELOST!

Ove tri karakteristike odnose se na svaku situaciju, nevezano za to da li je u pitanju ponasanje alkoholicara u porodici, odnosno da li je u pitanju alkoholicar u kuci ili je u pitanju odnos alkoholičara prema drugim ljudima u njegovoj blizini

MANIPULATIVNOST

Alkoholicari u velikom broju sitacija manipulišu (ili makar to žele da čine sa) ljudima u njihovoj okolini. Oni ne priznaju da imaju problem sa alkoholom, često i se i šale na taj račun, kako bi mogli sebi da dozvole da se i dalje opijaju. 

Zbog nemogućnosti da sagledaju svoj nivo alkoholizma realno, alkoholicari, u cilju manipulisanja, koriste i tzv. odbrambene taktike kako bi izbegli suočavanje sa stvarnošću. 

U odbrambene taktike ulazi sledeće manipulativno ponasanje alkoholicara: 

Alkoholičari su skloni da lažu kako bi sakrili svoj problem. To je samo u početku, dok kasnije zavisnici od alkohola lažu u vezi i sa najbenignijim situacijama. 

Osim toga, alkoholičar je gotovo uvek fokusiran samo na sebe i svoje potrebe. Zbog sebičnog i egocentričnog ponašanja, alkoholičari ispred svih drugih stavljaju alkohol – ispred porodice, prijatelja i svega drugog u životu! Upravo zato alkoholičar ne može da sagleda, niti da saoseća sa problemima drugih ljudi. 

Ponasanje alkoholicara ponekad može biti i ekstremno arogantan, često uveren da sve najbolje zna, kao i da je uvek on u pravu. S tim u vezi, alkoholicari su skloni da hvale sebe i da daju obećanja koja nisu u stanju da ispune.

DRUŠTVENA NEZRELOST

Ponasanje alkoholicara u porodici ili bilo gde drugde je takvo da on ne ume (dobro) da se nosi sa brojnim društvenim situacijama. 

Alkoholičar je neodgovoran, ne izvršava obaveze ili je aljkav pri izvršavanju istih. On odbija bilo kakav vid poslušnosti. Obaveze prema porodici ga ne interesuju i brigu o njima prepušta svom bračnom drugu. U odnosu prema poslu i kolegama je nemaran. Istovremeno kod njega ne postoji više interesovanje za druženjem, odnosno za njegove prijatelje. 

Alkoholicari nisu u stanju, odnosno nisu sposobni da zadrže i očuvaju miran porodični i bračni život. Deca alkoholicara tu najviše pate, s obzirom na to da alkoholicar u kuci ne učestvuje u njegovom vaspitanju i odrastanju. Za sve probleme u porodici odgovornost prebacuje na svog bračnog partnera, umanjujući i nipodaštavajući značaj njene/njegove uloge. 

Osoba koja je zavisna od alkohola ne može da nađe, niti da zadrži jedan posao. Predstavljajući se kao osoba koja sve zna, alkoholičar ignoriše i ne priznaje autoritete. Nedostatak autoriteta na poslu alkoholičar nadomešćuje agresivnošću kod kuće i u porodici. To se, nažalost, često pretvara porodično nasilje. 

Ponasanje alkoholicara je često nedosledno, uz nedostatak samodiscipline. Drugim rečima, alkoholicari ne zauzimaju čvrst i decidan stav po bilo kom pitanju. Ponasanje alkoholicara u porodici je često impulsivno, što dovodi do disharmoničnog razvoja odnosa i nemogućnosti normalnog funkcionisanja. 

Alkoholičar zapostavlja svoj lični izgled i higijenu. Osim toga, zbog opterećenosti alkoholom, on zanemaruje sve svoje porodične, bračne, poslovne i druge društvene odnose.

EMOCIONALNA NEZRELOST

Alkohol, kao psihoaktivna supstanca, deluje na mozak tako što vremenom izaziva promene u ličnosti, a samim tim i u emocionalnoj zrelosti alkoholičara. Alkoholicari veruju da ne postoji nikakav zdravstveni problem kod njih, niti u porodici ili na poslu. Štaviše, alkoholicari su uvereni da njima nije potrebno lečenje! 

Zbog promene svesti, dolazi do srozavanja emocionalne inteligencije, zbog čega alkoholicari često obmanjuju sebe i druge. Konkretnije, emocionalna nezrelost alkoholičara ogleda se u sledećim karakteristikama:

Zivot sa alkoholicarem i alkoholicar u kuci

Alkoholizam nikada nije i neće biti bolest pojedinca. Naprotiv. U pitanju je bolest od koje posredno ili neposredno pate i osobe koje su alkoholičaru najbliže, odnosno članovi njegove porodice. Porodica najbolje zna koliko je zivot sa alkoholicarem težak, komplikovan i neizvestan. Tačnije, kada je alkoholicar u kuci, nikada se ne zna koji će biti njegov naredni potez, zbog pomenute impulsivnosti, razdražljivosti, agresivnosti, emocinalne nezrelosti i slično. 

Zbog alkoholizma u porodici najviše trpe supružnik i deca. Zato je u gotovo svakoj porodici, gde postoji zloupotreba alkohola, prisutan neki oblik porodičnog nasilja – fizičko, psihičko, verbalno ili seksualno zlostavljanje! 

Nažalost, u velikom broju slučajeva jedan od supružnika koji ima poremećaj upotrebe alkohola jeste muz alkoholicar. Naravno, ne treba zanemariti činjenicu da postoje i zene alkoholicari koje, zbog zloupotrebe alkohola, takođe mogu uzrokovati brojne porodične probleme.

Zivot sa alkoholicarem je veoma stresan. Ukoliko je muz alkoholicar, zena se nalazi u konstantnoj zebnji i strahu šta će naredno pomisliti ili uraditi njen suprug. Alkoholicar u kuci je svadljiv, neodgovoran, razdražljiv i nervozan, zbog čega neretko dolazi do rasprava, svađa i razmirica. Bračni drug alkoholičara više ne može da planira bilo šta, a često ostaje i jedini član domaćisntva koji doprinosi porodici. 

U tom smislu, zivot sa alkoholicarem postaje mnogo zamršen i naporan, jer se više na bračnog druga koji je alkoholičar ne možete osloniti. Pored svojih problema, supružnik alkoholičara se bori i problemima svog partnera zavisnika. Često moraju da se smišljaju izgovori zbog čega muz alkoholicar (ili zena alkoholicar) odsustvuje sa nekog društvenog okupljanja. Ili se smišljaju opravdanja zbog odsustva sa posla.  

Kada je prisutan alkoholicar u kuci, njegov supružnik se često oseća usamljeno, zabrinuto, ostavljeno, zaplašeno, pa čak i odgovorno za postupke alkoholičara. Tada se često kod supružnika alkoholičara javljaju pitanja „kako se osloboditi alkoholicara“, „da li je moguće prisilno lecenje alkoholicara„.

Alkoholicari i znaci da postoji alkoholicar u kuci

Kao sto smo rekli, alkoholicari zapostavljaju i zanemaruju sve druge porodične obaveze zbog konzumacije alkohola. Ukoliko niste sigurni, sledeći znaci i vidovi ponašanja mogu ukazati na to da postoji alkoholicar u kuci:

Kako izgleda veza sa alkoholicarem?

Poput braka sa alkoholičarem, veza sa alkoholicarem takođe može biti veoma naporna, teška, a ponekad i uznemirujuća. Svakodnevne frustracije i strahovi kroz koje prolazi partner alkoholičara mogu ga navesti na to da se zapita „da li je vredno ostajati u ovoj vezi“, „kako zgaditi alkohol“, ili „kako se osloboditi alkoholicara“.

Kada je veza sa alkoholicarem u pitanju, veoma je pogrešno pokušavati kontrolisati alkoholičara. U najširem smislu, jedina kontrola koju neko ima jeste kontrola nad samim sobom, a ne nad nekim drugim. S tim u vezi, neophodno je znati kako pomoci alkoholicaru, a ne kako ga kontrolisati


Pomoć alkoholicaru u vezi ne sastoji se u tome da naučite da ga kontrolišete, već da uvidite da to ne možete! Ako ste zaista posvećeni tome da pomognete svom partneru i da spasete svoju vezu, onda prvi korak u tome jeste uviđanje i priznanje da problem postoji. Nakon što to učinite, sledeći korak jeste da potražite stručnu pomoć i kvalifikovani program odvikavavanja od alkohola

Ponekad i nije lako uvideti da se nalazite u braku ili vezi sa alkoholicarem. To naročito nije jednostavno na početku veze ili u ranoj fazi alkoholizma. Međutim, čak i ako partner posumnja na alkoholičarsko ponašanje svog izabranika, ponekad, iz straha da ne izgubi voljenu osobu, čini neke stvari koje samo podstiču zloupotrebu alkohola. 

Govorimo o sledećim najčešćim stvarima:

Alkoholicari i kako znati da ste u vezi sa alkoholicarem?

Alkoholizam je komplikovana, progresivna bolest koja ima više faza. Dakle, ne postaje se alkoholičar preko noći, niti su simptomi alkoholizma isti u svakoj fazi ovog oboljenja. Ovo kažemo zato što nekada uopšte nije lako prepoznati da ste u vezi sa alkoholičarem – naročite ne u početnim stadijumima razvoja alkoholizma. 

Kada je veza sa alkoholicarem u pitanju, postoje određeni znaci na koje treba obratiti pažnju ukoliko sumnjate da vaš partner neumereno i nekontrolisano pije. 
Pored ovih znakova, postoji i drugo ponasanje alkoholicara u vezi na koje treba obratiti pažnju:

Ukoliko primetite ove i slične znake i želite da pomognete svom partneru, znajte da prisilno lecenje alkoholicara nikada nije rešenje. Neophodno je da porazgovarate sa njim, da pokušate da ga razumete i da se obratite stručnim licima koji će znati kako pomoci alkoholicaru, odnosno koji poznaju pouzdane i kvalifikovane metode kako izleciti alkoholicara

Deca alkoholicara najviše ispaštaju!

alkoholicari klinika za lecenje zavisnosti MedTim 3

Odrastanje u porodici u kojem je jedan ili su oba roditelja alkoholicari može duboko uticati na razvoj i život deteta u celini. Deca alkoholicara, kao posledica zloupotrebe alkohola od roditelja, mogu iskusiti dugoročne probleme, koji mogu trajati čak i u odraslom periodu života. 

Život u haotičnoj i disfunkcionalnoj porodici može izazvati to da deca alkoholicara razviju određene neprilagođene karakterne osobine koje kasnije mogu dovesti do problema u odnosima sa ljudima. Isto tako, ove osobine se značajno negativno mogu odraziti na celokupno psihičko i fizičko blagostanje deteta. 

Problematično ponašanje roditelja može imati postepen ili kumulativni uticaj na razvoj deteta. Porodice u kojima je muz alkoholicar (otac) ili zena alkoholičar (majka) često pokazuju određene obrasce ponašanja koji se, verbalno ili neverbalno, prenose na decu. 

Iako je svaka porodica po tom pitanju jedinstvena, deca alkoholicara ove obrasce ponašanja mogu doživeti, usvojiti i prihvatiti na sledeće načine: 

Koje probleme razvijaju deca alkoholicara?

Deca alkoholicara, zbog poroka svojih roditelja, mogu razviti mnogobrojne i dalekosežne probleme u životu. 


Statistika je pokazala da čak 80 odsto svih alkoholičara potiče iz porodica gde su roditelji takođe bili alkoholičari! Ćerke iz brakova alkoholičara najčešće se udaju za alkoholičara! Isto tako, čak 50 odsto dece koje zatražilo pomoć psihologa ili psihijatra imalo je makar jednog roditelja alkoholičara!  

Deca alkoholicara u predškolskom uzrastu duže mokre u krevetu. Kod njih je prisutan strah od mraka, često su nemirni, grickaju nokte, a ujedno imaju i tikove, odnosno nepovoljne trzaje mišića, i to najčešće na licu. Mogući su i problemi sa ishranom, kao i astma. 

Deca alkoholicara u adolescentskom i starijem periodu mogu razviti druge probleme. Svi ti problemi se mogu podeliti u tri grupe: psihološki poremećaji, problemi u školi i društveno-adaptibilni problemi.

1) Psihološki poremećaji kod dece alkoholičara

2) Deca alkoholicara i problemi u skoli

3) Društveno-adaptibilni problemi

Postoje, načeno posmatrano, 4 faktora koji utiču na nastanak svih problema kod dece alkoholičara. 

NESTABILNOST PORODIČNIH ODNOSA

Na relaciji roditeji-dete, atmosfera je često toksična, nepredvidiva, jedva podnošljiva, i to nevezano za to da li je roditelj pijan, mamuran ili trezan. Dete alkoholicara se neretko nalazi između nade (obećanja roditelja da više neće piti) i razočarenja (neispunjenje obećanja). 

ZAPOSTAVLJANJE I ODBACIVANJE

Deca alkoholicara su u najvećem broju slučajeva zanemarena od roditelja koji pije. Međutim, neretko je i drugi roditelj, koji ne pije, preopterećen suprugom (muz alkoholicar ili zena alkoholicar) i njegovim/njenim problemima, da zbog toga nema snage da se bavi svojim detetom. 

Postoje i slučajevi kada roditelj koji ne pije pokušava preterano mnogo da brine o svojoj deci, u želji da ih isuviše mnogo zaštiti. To može poremetiti dete u odrastanju i kasnijem osamostaljivaju. 

NESTABILNOST PSIHOLOŠKE ATMOSFERE

Deca alkoholicara odrastaju u psihološkom okruženju koje je nepredvidivo, emotivno nestabilno i opterećeno konfliktima. U ovakvoj atmosferi izostaje sigurnost i zaštita koja je detetu potrebna.  U ovakvim okolnostima, deca alkoholicara često mogu kopirati svoje roditelje i postati konfliktna. 

Štaviše, njihove impulsivne reakcije u sukobima sa vršnjacima često mogu biti destruktivne. 

POREMEĆAJ RODITELJSKOG UZORA

Svakom detetu su potrebna socijalno odrasli i kompatibilni roditelja, a ne samo biološki roditelji koji su formalno pristuni u odrastanju, odgajanju i vaspitanju dece. U tom smislu, deca alkoholicara prihvataju potpuno pogrešan i poremećen roditeljski model ponašanja, odnosno uzor. 

Upravo zato, deca alkoholicara često mogu biti veoma zbunjena, zato što ona ne znaju kako da se ponašaju, kako da reaguju, šta da očekuju od drugih, kao i šta da se očekuje od njih. Dečaci imaju pogrešnu predstavu o tome ko treba biti otac i kako se treba kao muškarac ponašati. Devojčice imaju iskrivljenu sliku o tome kako treba da izgleda odrasla žena – buduća majka. 

Alkoholicari i osobine dece alkoholicara

Deca alkoholicara mogu razviti određene osobine ili preuzeti određenu ulogu kako bi „preživela“ porodičnu situaciju iz detinjstva. Postoje određene stereotipne uloge koje deca alkoholicara često nesvesno mogu preuzeti – žrtveni jarac, spasilac, heroj ili negovatelj

Ove uloge ilustruju potencijalno različite razvojne puteve (ponekad i štetne) kojima deca alkoholicara mogu ići, kao odgovor i reakciju na pritisak i okruženje u svojoj kući. 

Na primer, deca alkoholicara koja usvajaju osobine ličnosti slične stereotipnoj ulozi „spasilaca“ često mogu osetiti potrebu da se umešaju u vreme krize u svojoj porodici u pokušaju da „isprave“ stvari. Slično tome, dete alkoholicara koje preuzima ulogu „negovatelja“ često želi da se uveri da su prvo potrebe roditelja zadovoljene, a zatim njegove. Dete koje preuzima ulogu „žrtvenog jarca“ znači da preuzima krivicu za loše što se dogodi, a što obično nije njegova krivica. 

Važno je razumeti da ove uloge služe kao pojednostavljujući izrazi, dok deca alkoholicara mogu da ispolje raznovrsne i kombinovane oblike ponašanja i osobina.

Jedna od najčešćih osobina kod dece alkoholicara je osećaj hiperodgovornosti. To znači da se ta deca često osećaju odgovornim i za stvari koje su izvan njihove kontrole. Hiperodgovornost se naročito može razviti ukoliko drugi roditelj, koji ne pije, nije preuzeo ulogu odrasle i odgovorne osobe u vaspitavanju deteta. 

Druge uobičajene karakteristike, odnosno osobine odrasle dece alkoholičara uključuju:

Pored svega toga, deca alkoholicara mogu imati poteškoća u izražavanju emocija i formiranju sopstvenog identiteta. Istraživanja su pokazala da deca alkoholicara u starijem periodu imaju više nivoe stresa, kao i tendenciju da se mnogo teže suočavaju sa stresnim situacijama. 

Isto tako, deca alkoholicara su češće anksiozna i depresivna. Takođe, odrasla deca alkoholicara neretko imaju tendenciju da doživljavaju veće stope emotivnih problema. Ujedno, ona se nalaze i pod većim rizikom od razvoja alkoholizma u kasnijem periodu života.

Koliko dugo zive alkoholicari?

Alkoholizam je teška i ozbiljna bolest koja skraćuje životni vek alkoholičara. Dakle, istina je da hronični alkoholicari žive manje, odnosno kraće u odnosu na ljude koji ne piju uopšte, odnosno koji piju umereno i u društveno-zdravstveno prihvatljivim količinama. Zato se ovde postavlja pitanje – koliko dugo zive alkoholicari?

Naime, alkohol je toksin koji izaziva ozbiljnu štetu u organizmu, naročito ako se pije u velikim količinama. Posledica toga jeste niz zdravstvenih tegoba, bolesti i oboljenja koja skraćuju život alkoholičara.  

Konzumacija alkohola odgovorna je za čak 134 miliona invalidno prilagođenih godina života. U pitanju je kombinacija broja izgubljenih godina života (zbog smrti) i godina života ljudi koji su živeli manje (zbog bolesti, povreda…). 

Tačne brojke o životnom veku alkoholičara variraju i zaista ih je teško odrediti. Jedno istraživanje je pokazalo da ljudi koji piju više od 25 pića nedeljno imaju kraći životni vek za četiri do pet godina! Takođe, studija sugeriše da su ljudi, koji su bili hospitalizovani zbog poremećaja upotrebe alkohola, imali životni vek koji je bio 24 do 28 godina kraći u odnosu na opštu populaciju

Na pitanje „koliko dugo zive alkoholicari“, pojedina istraživanja daju odgovor da je život alkoholičara skraćen i za 15 godina! To znači da prosečan životni vek alkoholičara jeste od 55 do 60 godina, što je poražavajuće! 

Međutim, životni vek alkoholičara drastično varira u zavisnosti od faktora koji utiču na njegovo skraćenje. Redovno, kompulzivno i dugoročno opijanje povećava rizik od bolesti i stanja opasnih po život. Ovo su samo neki od potencijalnih problema koji mogu nastati zbog alkoholizma, a koji skraćuju životni vek.

Koliko dugo zive alkoholicari i prosečan životni vek alkoholičara

Vratimo se na studiju u kojoj se zaključuje da alkoholičari žive 24 do 28 godina kraće u odnosu na prosečno stanovništvo. Ista ta studija je otkrila da ljudi sa poremećajem upotrebe alkohola imaju veću stopu mortaliteta od svih uzroka smrti, svih zdravstvenih stanja, bolesti i samoubistava. 

Zaključak ovog istraživanja bio je da ljudi, koji su morali da budu hospitalizovani zbog negativnih zdravstvenih efekata alkoholizma, obično imaju prosečan životni vek od 47 do 53 godine za muškarce, odnosno 50 do 58 godina za žene.

U zasebnom istraživanju otkriveno je i to da su osobe, koje su pile prekomerne količine alkohola, imale kraći životni vek i sa navršenih 40 godina! Taj životni vek im je bio skraćen od 4 do 5 godina. 

Zene alkoholicari - U čemu se razlikuju u odnosu na muškarce alkoholičare?

Nekada se zloupotreba alkohola i alkoholizam uglavnom gledalo kao probleme koji dominiraju među muškarcima. Naravno, to nije pohvalna činjenica, ali zaprepašćujući je podatak da se danas veliki broj žena takođe bori sa alkoholizmom. Iako alkohol u velikoj meri podjednako razorno deluje i na muškarce i na žene, ipak se zene alkoholicari u jednom delu razlikuju, u pogledu uticaja alkohola na njih.


Stopa alkoholizma među ženama naročito počela je da raste nakon završetka Drugog svetskog rata. Razlog za to jesu bile kulturološke i društveno-fenomenološke promene koje su podsticale žene svih uzrasta da piju.
Konzumacija alkohola postala je prihvatljivija za žene kada su počele da rade u kancelarijama i na drugim poslovima tradicionalno rezervisanim za muškarce. Takođe, tada su žene počele da stiču u finansijsku nezavisnost, a došlo je do promene stereotipa o tome šta žene mogu, a šta ne. 
Treba napomenuti i agresivan marketinški uticaj brojnih proizvođača pića koji su u reklamama počeli da prikazuju žene koje piju samostalnijim i hrabrijim. 

Statistika je pokazala da žene najčešće postaju alkoholičari u uzrastu od 35 do 39 godina. Zene alkoholicari vrlo vešto kriju svoj porok i zavisnost od ove supstance. 

Iako su muškarci podložniji alkoholizmu, žene imaju tendenciju da ga brže razviju u odnosu na muškarce. Razlog leži u fiziološkoj strukturi i anatomiji žena. Naime, prosečna žena može popiti istu količinu alkohola kao i muškarac. Međutim, alkohol na žene utiče jače i brže, zato što žene u proseku imaju manju kilažu od muškaraca. 

Posledica toga jeste da žene mogu brže razviti zavisnost od alkohola u odnosu na muškarce.  

S druge strane, zene alkoholicari se češće opredeljuju za lečenje alkoholizma u odnosu na muškarce. Tačnije, zene alkoholicari su sklonije da traže stručnu pomoć u odvikavanju od alkohola. Za žene je društveno prihvatljivije da budu otvorene i iskrene sa svojim osećanjima nego za muškarce. Upravo ta karakterna osobina omogućila je ženama da izraze potrebu za medicinskim tretmanom.

Zašto žene postaju alkoholičari?

Postoji mnogo razloga zbog čega žene u nekom periodu života mogu postati alkoholicari. Generalno posmatrano, zene alkoholicari to postaju zato što mogu biti izožene brojnim iskustvima ili životnim situacijama. 

Neki od okidača za razvoj alkoholizma kod žena su sledeći:

Zene alkoholicari mogu biti majke, ćerke, nastavnice u školi, direktorke u bankama i drugim institucijama, domaćice i slično. Alkoholizam ne diskriminiše po profesiji, godinama i socijalnom statusu

Koje probleme mogu imati zene alkoholicari?

Nažalost, kompulzivno i nekontrolisano opijanje postala je prava „epidemija“ širom sveta i i sve veći problem za žene. Prekomerno opijanje za žene smatra se uzimanje 4 ili više pića u periodu manjem od 2 sata

Nevezano za to da li se zene alkoholicari opijaju u kraćem ili dužem vremenskom periodu, zbog zloupotrebe alkohola može doći do brojnih zdravstvenih i drugih rizika:

Pored svega toga, zene alkoholicari, zbog svog poroka, mogu patiti od zdravstvenih problema koji su svojstveni samo ženama. Dakle, u pitanju su zdravstveni rizici povezani sa alkoholizmom koji ne mogu pogoditi muškarce, već samo žene

Pogledajmo o kojim se to pretnjama po zdravlje radi. 

Karcinom dojke

Zene alkoholicari, odnosno žene koje konzumiraju velike količine alkohola nalaze se u većem riziku od dobijanja raka dojke. I to su pokazala brojna istraživanja. Naime, konzumacija alkohola povećava nivoe estrogena i drugih hormona koji su povezani sa hormonskim receptorima pozitivnim na rak dojke. 

Isto tako, alkohol može povećati rizik od karcinoma dojke tako što će oštetiti DNK u ćelijama. 

U poređenju sa ženama koje uopšte ne piju, zene alkoholicari koje piju tri alkoholna pića nedeljno imaju 15 odsto veći rizik od raka dojke. Procenjuje se da se ovaj rizik povećava za još 10 odsto za svako dodatno piće koje zene alkoholicari piju redovno svakog dana. 

Takođe, devojčice i tinejdžerke uzrasta od 9 do 15 godina koje piju tri do pet pića nedeljno imaju čak tri puta veći rizik od razvoja benignih kvržica u grudima. Treba istaći i to da su određene vrste nekancerogenih kvrga, kvržica ili zadebljanja na dojkama povezane sa rizikom od kasnijeg razvija karcinoma dojke. 

Prema jednoj studiji, dovoljno je čak i nekoliko alkoholnih pića nedeljno (tri do četiri) da bi se povećao rizik od ponovnog pojavljivanja raka dojke kod žena kojima je dijagnostikovana ova bolest u ranoj fazi. 

Fetalni alkoholni sindrom

Konzumacija alkohola za vreme trudnoće stvara neverovatno veliki rizik od dugoročnih zdravstvenih problema za nerođenu bebu. 

Ovo je jedan od najozbiljnijih problema današnjice! U proseku jedna od 10 trudnica pije, dok jedna od 50 trudnica neumereno, kompluzivno i prekomerno pije!

Poremećaji kod dece uzrokovanih alkoholizmom majke, odnosno konzumacijom alkohola za vreme trudnoće, poznati su kao poremećaji fetalnog alkoholnog spektra. Neke od uočljivih karakteristika dece koje imaju ovaj poremećaj jesu: 

Drugi zdravstveni rizici za žene alkoholičare

Pored svega navedenog, zene alkoholicari se nalaze u riziku i od sledećih zdravstvenih problema:

Kako izleciti alkoholicara? Kako pomoci alkoholicaru?

Na osnovu svega navedenog, može se zaključiti samo jedno – alkoholizam u svakom aspektu uništava, pustoši i razara život pojedinca i njegove okoline. Međutim, iako devastirajući u svakom pogledu, alkoholizam je bolest koja nije neizlečiva! Zato se postavljaju pitanja – kako pomoci alkoholicaru, odnosno kako izleciti alkoholicara?

Činjenica je da odvikavanje od alkohola na svoju ruku i samostalno jeste veoma teško, neizdrživo, pa i nemoguće. Kada alkoholičar pokuša da se odvikne od alkohola, iskušenje svake nove čašice je izuzetno veliko. Upravo je to glavni faktor koji otežava i praktično onemogućava alkoholičarima da prestanu da piju. Zato se ovde zavisnik ili njegovi najbliži često pitaju – kako zgaditi alkohol? 

Tek u trenutku kada to shvate, počinje se sa potragom za adekvatnim programima lečenja. Dobra vest je da postoje brojne mogućnosti i opcije za sigurno, bezbedno i kvalitetno lečenje alkoholizma i odvikavanje od alkohola jednom zauvek

Stoga, ako se pitate „kako izleciti alkoholicara“ ili „kako pomoci alkoholicaru“, odgovor je – MedTim! Naša specijalizovana bolnica za lecenje zavisnosti je moderna klinika, opremljena po svetskim standardima. Naši međunarodno poznati i priznati lekari imaju višedecenijsko iskustvo u lečenju bilo kog oblika zavisnosti – uključujući alkoholizam! 

Uspeli smo od alkohola da odvratimo i najzahtevnije pacijente širom sveta. U pitanju su pacijenti koji jedan dan nisu mogli da funkcionišu bez alkohola i čije kompletno izlečenje nama predstavlja najveću satisfakciju, ali i dokaz koji ide u prilog kvalitetu naših tretmana. 

Zahvaljujući inovativnim metodama, individualnom pristupu i primeni medicinski proverenih metoda lečenja, alkoholizam će postati samo vaša ružna prošlost!

Uz lek protiv alkohola, rešite se alkoholizma u klinici MedTim za 7 i 14 dana!

alkoholicari klinika za lecenje zavisnosti MedTim 4

Lečenje alkoholizma u bolnici MedTim podrazumeva holistički pristup koji uključuje psihološki, farmakološki i socijalni program lečenja. 

Ono što kliniku MedTim čini jedinstvenom jeste potpuno BEZBEDNA i BEZBOLNA detoksikacija organizma pacijenta od svih tragova alkohola. Čišćenje, odnosno detoks organizma ne samo da pomaže u sprečavanju alkoholnog relapsa, već ujedno rešava sve simptome alkoholičarske krize – bez bola i neprijatnosti! Osim toga, detoksikacija u klinici MedTim pomaže organizmu pacijenta da izbaci sve štetne produkte alkohola na brži i sigurniji način!

Nakon završenog lečenja i detoksikacije, svaki pacijent koji je prošao procedure za lečenje alkoholizma dobija jedinstveni lek protiv alkohola! U pitanju je unikatni tečni implant, odnosno injekcija Disulfirama koji omogućava vremenski period tokom kojeg je pacijent u celosti zaštićen od svih posledica alkohola. Efekat injekcije Disulfirama traje 28 dana, nakon čega pacijent treba ponovo da primi istu dozu za narednih 28 dana.


U ovom periodu pacijent ima šansu da, uz pomoć naših psihijatara, psihoterapeuta i psihologa, reši sve probleme koji mogu stvoriti žudnju za ponovnim ispijanjem pića. Jednostavno, ovaj jedinstveni blokator za alkohol daje dovoljno vremena pacijentu da pronađe unutrašnju energiju i snagu da zauvek odbije alkohol od sebe! 

Zahvaljujući našem leku protiv alkohola koji dajemo pacijentima, oni dobijaju neverovatnu priliku da se vrate srećnom i zdravom životu – bez želje za uzimanjem alkoholnih pića! Upravo u tome se ogleda efikasnost ovog leka protiv alkohola, zato što pruža neophodnu zaštitu tokom izazovnog perioda rehabilitacije i resocijalizacije nakon stacionarnog lečenja. 

I što je najvažnije – rezultat leka protiv alkohola vidljiv je odmahOvaj postupak uspešno primenjujemo već duži niz godina i on se pokazao kao veoma efikasno, pouzdano, provereno i bezbedno rešenje u programu lečenja alkoholizma!

Zašto da se alkoholicari leče u klinici MedTim?

Lek, odnosno blokator protiv alkohola u klinici MedTim ima jednu od najvažnijih uloga u stvaranju potpune averzije prema bilo kom alkoholnom piću. Kada alkoholicari, zbog ovog blokatora, prestanu sa pijenjem, oni će biti motivisaniji da sve svoje životne prepreke prevaziđu na lakši i zdraviji način! 

Međutim, ono što treba naglasiti jeste da lek protiv alkohola nije sam po sebi dovoljan za postizanje punog kapaciteta i uspeha lečenja. Upravo zato se svi pacijenti u našoj klinici podvrgavaju kompletnom programu lečenja koji podrazumeva: detoksikaciju, farmakoterapiju, fizičku rehabilitaciju, psihoterapiju i psihostabilizaciju, ali i ambulantno lečenje.

Nakon temeljnog tretmana u klinici MedTim, pacijent će biti spreman za novi, zdraviji i srećniji život bez alkohola!

Alkoholizam i želja za alkoholom nestaju!

Na prvom mestu, pacijentu će se normalizovati apetit, dok će se takođe poboljšati kvalitet sna. Polako će nestajati anksioznost, agitacija, agresivnost, uznemirenost i razdražljivost. Najbolja stvar je u tome što će pacijentu organizam, bez bilo kakvih efekata alkohola, početi da proizvodi normalne količine dopamina, serotonina i endorfina. Zato će pacijent biti u stanju da ponovo uživa u svojim hobijima, kao i da se vrati svojim interesovanjima. 

Drugim rečima, želja i potreba za konzumacijom alkohola će nestati, dok zavisnost od alkohola odlazi u prošlost

Pacijent će stvoriti averziju i negativan odnos prema alkoholu

Na drugom mestu, pacijent će biti u stanju da kontroliše svoje postupke i dela. Odnosno, alkohol neće više diktirati način i tempo života pacijenta. Osoba će stvoriti kompletnu odbojnost prema svakom alkoholnom piću. Bilo kakav kontakt sa alkoholom kod osobe će probuditi loša sećanja, čime će gadljivost prema alkoholu biti još snažnija i veća. 

Osim toga, karakter pacijenta će ojačati. Drugim rečima, pacijent će u potpunosti odbaciti ovaj destruktivni porok, istovremeno usvajajući zdrav način razmišljanja i sistem vrednosti.

Lek protiv alkohola kao dopunska zaštita i nakon izlaska iz klinike 

Kada pacijentu damo lek protiv alkohola, injektovanjem tečnog implanta Disulfirama, ukoliko se konzumira, alkohol neće imati bilo kakav prijatan i pozitivan efekat. Nasuprot tome, lek protiv alkohola ima takav efekat da će pacijent, ukoliko konzumira alkoholna pića pod uticajem ovog blokatora, osetiti sve neugodne simptome slične simptomima mamurluka (glavobolja, mučnina, povraćanje, mrzovolja…). 

Osim implantata, nakon otpuštanja iz bolnice svakom pacijentu pružamo i jednistvenu podršku za vreme perioda adaptacije u vidu ambulantnog lečenja trajanju od 12 meseci.

Pacijent će biti spreman za novi, zdraviji i srećniji život!

Grupne, kognitivno-bihejvioralne, sistemsko-porodične i individualne terapije pomoći će pacijentu da bolje razume uzroke svojih problema. Na taj način, sve neželjene posledice uzimanja alkohola će mu biti jasnije. Pacijent će na svesnom i podsvesnom nivou početi da se bori sa alkoholizmom!

KONTAKTIRAJTE SA NAMA BILO KADA, 24/7! VRATA NAŠE BOLNICE OTVORENA SU VAM U SVAKOM TRENUTKU!

Zahvaljujući tome, on će naučiti kako da bolje razume i kako efektnije da se nosi sa svojim problemima i paničnim napadima. Doći će do poboljšanja komunikacionih sposobnosti, a ujedno će se popraviti sposobnost racionalnog i logičkog razmišljanja. Pacijent će prihvatiti sebe i svoju ličnost, ponovo će zavoleti sebe. Upravo zato će on poželeti da ispravi odnose sa ljudima koji su bili narušeni zbog poremećaja upotrebe alkohola. 

Bolnica za lecenje zavisnosti MedTim pomoći će vama ili vama bliskoj osobi da se jednom zasvagda reši alkoholizma! Mi znamo kako izleciti alkoholicara, mi znamo kako pomoci alkoholicaru. Učinićemo da budete ponosni na čoveka koga gledate u ogledalu. 

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.