Kako prepoznati narkomana

Kako prepoznati narkomana i koji su simptomi narkomanije?

Pregled Sadržaja

Pod uticajem medija i stereotipno nametnutih mišljenja, neretko ljudi misli da je odgovor na pitanje „kako prepoznati narkomana“ zapravo jednostavan. Recimo, za zavisnika od heroina mnogi će reći da je prljavog i neuglednog izgleda, pocepane odeće i duge kose. Mnogi bi pomislili da osoba koja zloupotrebljava marihuanu ima tzv. dredove i dugačku bradu. Takođe, za zavisnika od kokaina mnogi će pomisliti da je u pitanju imućnija osoba koja vozi skupocene automobile i oblači se otmeno.

Ukoliko mislite da su ovo simptomi koji karakterišu narkomana, odnosno ako smatrate da ćete na osnovu ovih indikatora prepoznati da se neko drogira, gotovo sigurno ćete pogrešiti.

Naime, zavisnost ili narkomanija je bolest koja ne zna za diskriminaciju. Bolest zavisnosti može pogoditi svakoga, nevezano za njegov pol, godine, imovinski ili društveni status, uverenja i slično. Zloupotreba narkotika i njihova kompulzivna upotreba izvesno uzrokuje zavisnost, a to je put ka uništavanju pojedinca i njegove porodice. S druge strane, postoje različite vrste narkotika, posmatrano iz perspektive njihovih dejstava – stimulansi, halucinogeni i depresanti. U zavisnosti od vrste psihoaktivne supstance, razlikovaće se njihovi štetni efekti, a samim tim simptomi narkomanije će varirati.

Koji su simptomi narkomana i kako proveriti da li se neko drogira? 

Treba istaći da, koliko god da se razlikuju po svojim efektima, konzumacija bilo koje droge izaziva niz posledica koje su zajedničke za svakog zavisnika. Stoga, ako se pitate „kako proveriti da li se neko drogira“, odnosno koji su simptomi narkomana, znajte da postoje određeni indikatori koji nesumnjivo ukazuju na zloupotrebu i prekomerno korišćenje droge.

Ali, koju god psihoaktivnu supstancu da zloupotrebljavaju, zajednička crta svim narkomanima jeste ignorisanje i zapostavljanje svih obaveza koje su do momenta korišćenja droge imali. Sve ostale životne sfere prestaju da ih interesuju. Za zavisnike jedini cilj postaje nabavka nove doze željenog narkotika. Osoba tada zapostavlja brigu o sebi, kao i o sebi bliskim osobama. Porodica zavisnika ne može odmah sa sigurnošću znati da li on koristi ili ne nedozvoljene supstance. Štaviše, može proći relativno dugačak vremenski period (više meseci, pa i godina), da bi porodica posumnjala da problem sa narkoticima postoji. Zato jedno od češćih pitanja koje na klinici dobijamo od zabrinutih članova porodice jeste „kako prepoznati narkomana u kuci“.

Koji su simptomi narkomana i kako proveriti da li se neko drogira? 

Svakako, mali znakovi i simptiomi mogu ukazati na postojanje zavisnosti i korišćenje narkotika, ali neretko se dešava da najbliže osobe zavisnika tu činjenicu ignorišu – svesno ili nesvesno. Ono što omogućava zavisniku da problem zavisnosti bude samo veći jeste uzajamno veliko poverenje. Međutim, u jednom trenutku, kada se pojave očigledni simptomi, ignorisanje postojanja bolesti zavisnosti postaje praktično nemoguće.

Fizički simptomi i kako prepoznati narkomana po izgledu

Benzodiazepini, kao i svi drugi lekovi, moraju se koristiti isključivo po nalogu lekara. Odnosno, u dozi i vremenu kako je on naznačio. U protivnom, upotreba van prepisane terapije, vrlo brzo pokazuje njihovo negativno dejstvo.

Zavisnost od benzodiazepina pokazuje prve znake redovnim uzimanjem dužim od 4 nedelje. Tačnije, primetno je da doza nije dovoljna, već je potrebna veća količina kako bi lek imao isti efekat kao pri prvom delovanju. Nakon 3 meseca razvija se hronični oblik sa jasno vidljivim posledicama, pa je neophodno lečenje zavisnosti od benzodiazepina.

Zloupotreba benzodiazepina često je povezana sa drugim psihoaktivnim supstancama, naročito sa alkoholizmom, što dovodi do bržeg napredovanja zavisnosti.

Fizička i psihička zavisnost od benzodiazepina

Fizičko propadanje jedan je od glavnih pokazatelja da li neko zloupotrebljava drogu. Drugim rečima, izgled je taj koji u velikoj meri odaje da li je neko zavisnik ili ne. Zato, ako se pitate „kako prepoznati narkomana po izgledu“, navešćemo vam neke od uobičajenih neželjenih efekata narkomanije.

Najupečatljivija promena jeste u veličini zenica. Ukoliko osoba koristi stimulante, onda dolazi do povećanja zenica, kao i osetljivosti na svetlo. S druge strane, ako osoba zloupotrebljava depresante, onda je efekat suprotan, tj. zenice se smanjuju. Crvene oči ili zakrvavljene beonjače, sužene ili proširene zenice, kao i izraženi podočnjaci predstavljaju upečatljive znake zloupotrebe mnogih droga. Prema tome, ako želite da znate kako prepoznati narkomana po ocima, ovo su i više nego jasni odgovori.

Treba obratiti pažnju na ten i teksturu kože. Crvena boja kože, natečenost ili bledolikost mogu ukazivati na zloupotrebu droga i alkohola. Drhtanje ruku, znojenje i promene u navikama spavanja takođe mogu biti indikatori za postojanje problema. Pored toga, brojni oblici zloupotrebe droga manifestuju se u malim fizičkim promenama u ponašanju, a koje se neretko odbacuju kao „tikovi“. Tu govorimo o:

Svakako, ovo nisu definitivni simptomi narkomana. Ali, ako su praćeni odbrambenim stavom, defanzivnošću ili tajnovitošću, oni svakako mogu ukazivati da nešto nije u redu.

Dugotrajna zloupotreba narkotika i alkohola može dovesti do drastičnih promena u fizičkom izgledu. Pojedini narkotici potiskuju apetit i imaju druga neželjena dejstva, što znači da se narkoman može prepoznati po vidljivoj promeni telesne težine. Dakle, iznenadni gubitak ili povećanje telesne težine, nedostatak interesovanja za ličnu higijenu (naročito ako odbija da vodi računa o tome bez objašnjenja), mogu biti indikatori za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, kao i razlozi za zabrinutost.

medtim-kontaktirajte-nas

Usmerite svoj život
na pravi put

Pozovite nas i zakažite razgovor sa našim lekarima

Kako prepoznati narkomana i promene u ponašanju

Kako prepoznati narkomana i promene u ponašanju

Pored fizičkih promena, postoji i drugi faktor koji može dati odgovor na pitanje kako prepoznati narkomana. Tu govorimo o bihejvioralnom faktoru, odnosno u vidnim promenama u ponašanju zavisnika.

Naime, kada zloupotreba psihoaktivnih supstanci postane primarni cilj zavisnika, onda se javljaju i novi životni prioriteti i osećanja koja kontrolišu ponašanje zavisnika. Zloupotreba narkotika dovodi do brzih i primetnih promena u odnosu na ono što se ranije smatralo „normalnim“ za tu osobu. Ranija interesovanja, hobiji, dnevne aktivnosti i rutine se zapostavljaju. Odnosi sa porodicom i prijateljima postaju zategnutiji. Osoba počinje da gubi osećaj za samoprocenu i samokontrolu. Drugim rečima, zavisnik postepeno počinje da precenjuje sebe u komunikaciji sa drugima.

Posledično, njegovo ponašanje počinje da bude iritantno i provokantno, što dovodi do rasprava, verbalnih, a ponekad i fizičkih konflikata. Kakav god da je ishod konflikta, zavisnik će uvek smatrati da je u pravu i da ni u čemu nije pogrešio. Na taj način narkoman, na svesnom ili nesvesnom nivou, laže sebe i tu počinje odsustvo dodira sa realnošću.

Pogledajmo sada neke od promena u ponašanju koje su zajedničke narkomanima.

Borba sa limitima

Svaki put kada zavisnik uzima novu dozu narkotika, on ima veliki nagon, odnosno žudnju za uzimanjem psihoaktivne supstance u dozi većoj nego prethodni put. Dakle, bolest zavisnosti ogleda se u neposobnosti osobe da kontroliše sebe i svoje ponašanje. Čak i ako sam sebi postavi određene limite, gotovo je nemoguće da ta ograničenja i ispoštuje.

Gubitak interesa

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci u potpunosti menja sistem nagrađivanja u mozgu zavisnika. Kao što smo više puta istakli, oblasti koje su nekada interesovale zavisnika, sada u potpunosti padaju u drugi plan. Zavisnik gubi volju i motivaciju za hobijima i interesovanjima koja su ga ranije zanimala. Osoba svoju energiju i pažnju usmerava ka nabavljanju novih doza narkotika.

Promene raspoloženja

Brojne psihoaktivne supstance i narkotici, kada se unose u prekomernim količinama, narušavaju sposobnost osobe da upravlja svojim emocijama. Ekstremna uznemirenost, iznenadna apatija i deprimiranost, sklonost ka agresivnom ponašanju, bes i iritabilnost mogu biti simptomi narkomanije. Ako osoba, koja je u normalnim okolnostima pribrana i smirena, sada odjednom deluje manično, ili ako je u pitanju optimista koji se suočava sa iznenadnim naletima depresije – to mogu biti neki od odgovora na pitanje „kako prepoznati narkomana“.

Tajnovito ponašanje

Kada osoba konzumira narkotike, onda je njeno ponašanje izolujuće, odnosno ona počinje da se povlači u sebe. Korisnik neretko doživljava osećaj straha ili stida od društvene stigme, što dovodi do toga da ponašanje zavisnika bude tajnovito i misteriozno. Ako se pitate „kako prepoznati narkomana u kuci“, onda možete obratiti pažnju na sledeće znakove:

Defanzivnost

Neprijateljski stav i odbrambeno ponašanje kada se pojave teme neprijatne za zavisnika mogu ukazivati na postojanje narkomanije. Drugim rečima, zavisnika često odlikuje uvredljivost koju njegova porodica i prijatelji ne mogu da razumeju. On, lažući samog sebe, smatra da ga ljudi ne vole, da mu ne veruju, da ga ne razumeju ili, pak, vređaju. Osoba koja pokušava da sakrije zavisnost ume da reaguje sa agresivnim promenama raspoloženja. Uprkos dobronamernim savetima, često osoba misli da ga porodica i prijatelji ugnjetavaju.

Pogrešna samoprocena i ponašanje narkomana u krizi 

Već smo naglasili da osoba koja zloupotrebljava narkotike gubi sposobnost samospoznaje i samoprocene. U zavisnosti od vrste psihoaktivne supstance koju konzumira, njegov osećaj „uzvišenosti“ može biti praćen euforijom, paranojom, osećajem nadmoćnosti ili neranjivosti. Upravo ove senzacije mogu zavisnika dovesti u nepromišljene ili opasne situacije. Naročito je u tom pogledu simptomatično ponašanje narkomana u krizi (stanje kada zavisnik naglo prestane sa konzumiranjem narkotika).

Apstinencijalna kriza sa sobom povlači fizički, psihički i emotivni stres koji dovodi do nasilnog, iracionalnog i nesmotrenog ponašanja. Tada zavisnik ne bira načine i sredstva da zadovolji svoju žudnju za narkoticima koji ga ispunjavaju. Zbog toga se može desiti da narkoman dođe i u sukob sa zakonom.

Posledice zloupotrebe narkotika mogu biti i psihički problemi, kao što su anksioznost i depresija. Osoba može koristiti psihoaktivne supstance, misleći da će to „rešiti“ ove mentalne poremećaje, ali efekat je izvesno suprotan, odnosno simptomi anksioznosti i/ili depresije se samo pojačavaju.

Promene u navikama spavanja 

Kompulzivna i hronična zloupotreba droga dovodi do promena u navikama spavanja korisnika. I stimulanti i depresanti menjaju aktivnost hormona koji su zaduženi za regulaciju umora i budnosti. Dakle, ako osoba, van svog uobičajenog režima, spava duže nego obično ili ostaje do kasno budna, naročito u apstinentskoj krizi, to može ukazivati na problem narkomanije.

Kako prepoznati narkomana po vrsti narkotika koji konzumira? 

Nabrojali smo neke zajedničke karakteristike, odnosno znake po kojima se mogu prepoznati narkomani. Međutim, u zavisnosti od psihoaktivne supstance koju konzumiraju, pojedini simptomi se mogu razlikovati. Zato ćemo vam sada predočiti neke od simptoma koji karakterišu zavisnike od kokaina, heroinamarihuane i spida (derivati amfetamina).

Kako prepoznati narkomana na kokainu?

Kako prepoznati narkomana na kokainu?​

Kokain, kao stimulant, osobu čini više euforičnom i budnom. Ako se pitate kako prepoznati narkomana na kokainu, odnosno kako prepoznati kokainskog zavisnika, evo nekih od simptoma:

Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu po pitanju ove tematike, odnosno ako niste sigurni kako prepoznati zavisnost od kokaina, u svakom trenutku nas možete pozvati za besplatan savet.

Kako prepoznati zavisnika od marihuane?

Marihuana je halucinogena i jedna od najkorišćenijih droga današnjice. Ako želite da znate kako prepoznati zavisnika od marihuane, evo nekih uobičajenih znakova:

Kako prepoznati narkomana na heroinu?

Heroin, bez ikakve sumnje, predstavlja najadiktivniju drogu. Za vrlo kratko vreme i posle samo nekoliko korišćenja dovodi do zavisnosti, a kada osoba naglo prestane sa konzumacijom ovog narkotika nastupa heroinska kriza. Ako želite da znate kako prepoznati narkomana na heroinu, predstavljamo vam neke od uobičajenih znakova korišćenja heroina:

Kratkotrajni neželjeni efekti

Dugotrajni neželjeni efekti

Kako prepoznati zavisnika od spida? 

Spid (speed) je droga koja obuhvata širok spektar psihoaktivnih supstanci iz porodice metamfetamina. Tačnije, spid se odnosi na raznorazne derivate amfetamina (sintetički amfetamini koji se nazivaju metamfetamini). Efekti amfetamina i metamfetamina su slični, samo što su kod metamfetamina, odnosno spida znatno jači. Ako imate nedoumicu „kako prepoznati zavisnika od spida“, predstavljamo vam neke od uobičajenih simptoma korišćenja ovog narkotika.

Narkomanija kod mladih 

Kada su u pitanju bolesti zavisnosti, jedan od gorućih i sverastućih problema današnjice na globalnom nivou jeste narkomanija kod mladih. Postavlja se pitanje – kako uočiti da mlad čovek ima problema sa zloupotrebom droge, odnosno sa zavisnošću?

Naime, mlada osoba koja koristi nedozvoljene supstance ima utisak da je našla izvor zadovoljstva koji joj pomaže da bolje od svojih prijatelja ili porodice razume svet oko sebe. Zato mlad čovek, tinejdžer, koji se bori sa zavisnosću, misli da ga ljudi oko njega ne shvataju i ne razumeju. U prvim fazama kompulzivne upotrebe narkotika, mlada osoba sklona je laganju o bilo kakvoj konzumaciji. Tada ona daje sve od sebe da sakrije problem i loše navike. Međutim, kako stepen bolesti zavisnosti raste, mlad čovek prestaje da troši snagu na laganje porodice i prijatelja. Više mu nije stalo šta će drugi ljudi misliti o njemu. Čak i ako želi da sakrije bilo kakve naznake zavisnosti, to čini na neuverljiv način.

Mlad čovek koji pati od zavisnosti takođe smatra da su im članovi porodice nešto dužni, a da pritom on nema obavezu da isto to uzvrati. Što mu porodica više popušta, situacija postaje problematičnija. To je zato što tinejdžeri zauzimaju defanzivan stav, sa burnim reakcijama i čestim negodovanjem. Kao što smo i ranije istakli, u ovakvim i sličnim konfliktnim situacijama, mlada osoba misli da je jedina u pravu i sebe smatra neshvaćenom (pogrešna samoprocena). Egoistični postupci, usredsređeni samo na sebe, uz zanemarivanje saveta najbližih osoba, mogu biti indikator da je mlada osoba razvila problem narkomanije. Štaviše, dešava se i da najdobronamernije savete doživljava lično i kao napad na njegovu ličnost.

Ako imate sumnje da vaše dete ima problem sa zavisnošću, obratite pažnju na to gde izlazi noću, koliko se dugo zadržava u gradu, sa kim se druži i kako to utiče na njegov učinak u školi.

Ako i dalje niste sigurni kako prepoznati narkomana, obratite se stručnim licima iz MedTiM-a

Nadamo se da smo vam, ukoliko imate neodumicu da je vama bliska osoba narkoman, olakšali način prepoznavanja znakova, simptoma i ponašanja zavisnika. Realnost je takva da vi, na svoju ruku i kod kuće, nikada ne možete sa stoprocentnom sigurnošću znati da je neka osoba zavisnik. Zato, ako i dalje niste sigurni da li vaše dete ili bilo koja druga vama bliska osoba ima problema sa zavisnošću, budite slobodni da nam se obratite bilo kada!

Klinika za bolesti zavisnosti MedTim je savremena bolnica za lečenje bolesti zavisnosti i psihičkih problema. Kod nas radi tim odgovornih i posvećenih lekara stručnjaka i drugog nemedicinskog osoblja koji imaju dugogodišnje iskustvo u prepoznavanju simptoma i lečenju bolesti zavisnosti. Primenom modernih, inovativnih i pouzdanih tehnika, odnosno metoda za lečenje, uz individualni pristup svakom pacijentu, uspeli smo da izvedemo na pravi put i izlečimo više hiljada pacijenata iz celog sveta.

Po samom prijemu pacijenta u bolnicu, vršimo dijagnostičke procedure kako bismo utvrdili simptome i procenili koliki je stepen zavisnosti. Zahvaljujući tome, određujemo indikacije i kontraindikacije za dalji tretman. Nevezano za intenzitet, težinu ili oblik zavisnosti, svakom pacijentu pružamo i omogućujemo maksimalnu medicinsku brigu i negu. Takođe, porodici pacijenta dostupni smo u bilo kom trenutku za bilo koju vrstu saveta.

MedTim – Vaše pravo na bolji, zdraviji i lepši život! 

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.