lecenje narkomanije bolnica za lecenje bolesti zavisnosti MedTim 1

Lečenje narkomanije – Jedini pravi tretman za zavisnost!

Pregled Sadržaja

Kada je kod osobe prisutna zavisnost od neke psihoaktivne supstance, odnosno narkotika, lecenje narkomanije predstavlja jedini ispravan način da se ovoj bolesti stane na put. Bez obzira na to u kom stadijumu narkomanije se zavisnik nalazi, neophodno je lečenje bolesti zavisnosti u odgovarajućem i ovlašćenom centru za odvikavanje od droge

Generalno posmatrano, porodici i prijateljima osobe koja zloupotrebljava psihoaktivne supstance nije lako na prvi pogled uvideti da problem zloupotrebe i bolesti zavisnosti narkomanija postoji. Međutim, ipak postoje određeni znaci i simptomi koji značajno mogu ukazivati na to kako prepoznati narkomana. Drugim rečima, prepoznavanje znakova zavisnosti od droge prvi je i najraniji korak ka lečenju narkomanije. 

Koren većine bolesti zavisnosti jeste emocionalni bol koji osoba oseća. Narkoman je sklon negativnom gledanju na svet oko sebe. On često oseća gorčinu, samosažaljenje, ozlojeđenost i nemogućnost da iz bilo kog razloga oprosti sebi neke reči ili postupke. Neprekidno toksično razmišljanje i negativne emocije podstiču impuls kod osobe da uzme određeni narkotik kako bi zaboravila ili iluzorno se lakše nosila sa svojim problemima. U ovakvim situacijama, zloupotreba psihoaktivnih supstanci način je da osoba „pobegne“ od osećaja samoprezira, usamljenosti, praznine, besa, depresije, anksioznosti

Nije lako biti član porodice ii prijatelj osobi koja, kompulzivno uzimajući narkotike, uništava svoj i život sebi najbližih ljudi. Žrtva zavisnosti nije samo narkoman, već i celokupno njegovo okruženje. Zato je važna stavka, kada je u pitanju lecenje narkomanije, znati kako pomoći zavisniku.

Lecenje narkomanije - Šta su zavisnosti od droga?

Da bismo znali kako i kojim metodama se sprovodi lecenje narkomanije, neophodno je pre svega razumeti prirodu bolesti zavisnosti od droga. Dakle, šta predstavljaju bolesti zavisnosti narkomanije? Kako se odražavaju na pojedinca? Koji su uzroci i simptomi zavisnosti od droga? Kakvi su efekti, odnosno posledice narkomanije? 

Naravno, ovo su samo neka od brojnih pitanja koja se postavljaju kada su zavisnosti od droga u pitanju. 

Pre svega, treba istaći da zavisnost ili narkomanija NIJE nedostatak volje ili moralnih kodeksa. Narkomanija je hronična, kompulzivna bolest mozga koja se deifiniše fizičkom i/ili psihičkom zavisnošću od jedne ili više vrsta narkotika. Osoba koja pati od zavisnosti nastavlja sa upotrebom psihoaktivnih supstanci i štetnim ponašanjem, uprkos svim negativnim posledicama i opasnostima kojima sebe i druge ljude na taj način izlaže. 

Narkomanija izuzetno snažno utiče i menja način na koji se osoba oseća, ponaša i razmišlja. Mnogi ljudi koji se bore sa zavisnošću svesni su svog problema, ali nisu u mogućnosti da se zaustave sa svojim devastirajućim obrascima ponašanja. Ukoliko pokuša da se skine sa droge „na suvo“, osoba će iskusiti izuzetno neugodne, neprijatne i bolne simptome apstinencijalne krize. U želji da zaobiđe ili izbegne narkomansku krizu, osoba ponovo poseže za nedozovljenom supstancom, dovodeći sebe u začarani krug zavisnosti. 

Jedino licencirani i ovlašćeni centri za lecenje narkomanije mogu obaviti bezbednu i proverenu detoksikaciju i čišćenje organizma od tragova narkotika. 

Nakon zloupotrebe droge više puta, osoba razvija toleranciju na istu. To znači da su sada osobi potrebne veće doze droge da bi se postigli željeni efekti, što dovodi do eskalacije zavisnosti od droga!

Bolesti zavisnosti narkomanija i uticaj na mozak

Prekomerna, dugotrajna i nekontrolisana zloupotreba psihoaktivnih supstanci neminovno vodi u bolesti zavisnosti narkomanija. Zavisnost, kao takva, utiče na ceo organizam i gotovo na sve delove tela, ali organ koji je najviše pogođen narkomanijom jeste mozak. 

Kada osoba konzumira neki narkotik (kokain, heroin, marihuanu…), mozak proizvodi velike količine dopamina (hormon sreće i dobrog raspoloženja), pokrećući sistem nagrađivanja u mozgu. Nakon ponovoljene i kontinuirane zloupotrebe, mozak više nije u stanju sam da proizvodi normalnu količinu ovog hormona blagostanja. 

To znači da narkomani imaju velikih poteškoća da uživaju u aktivnostima u kojima su nekada mogli da pronađu izvor svog zadovoljstva, kada nisu pod uticajem droge. U najvećem broju slučajeva, dok ne shvate da imaju problem, bolesti zavisnosti narkomanija već je preuzela kontrolu nad životom zavisnika. Rezultat toga jeste da narkoman sada na prvo mesto, na listi njegovih prioriteta, stavlja zloupotrebu narkotika, naspram svih drugih aktivnosti koje su nekada bile važne u njegovom životu. 

Ako se vama voljena osoba bori sa zavisnošću od droge, od krucijalnog je značaja da potražite stručnu pomoć, kako bi lecenje narkomanije otpočelo u najranijim fazama ove bolesti. 

Ko sve može da oboli od zavisnosti od droge?

Zavisnosti od droge ne znaju za diskriminaciju među ljudima. Drugim rečima, narkomanija može pogoditi bilo koga, nezavisno od uzrasta, pola, porekla, verske, nacionalne, socio-ekonomske pripadnosti i slično. Međutim, postoje određeni faktori koji mogu doprineti razvoju bolesti zavisnosti od droge

Genetika

Brojna istraživanja su pokazala da geni mogu doprineti riziku od razvoja poremećaja upotrebe supstanci i psihičkih problema. Faktori životne okoline, kao što su sres ili trauma, mogu izazvati određene genetske promene. Takođe, znamo da se geni prenose na potomke, te ako su otac ili majka skloni bolesti zavisnosti, velika je verovatnoća da će i dete naslediti taj „gen zavisnosti“.

Mentalne bolesti

Postojanje psihičkih problema, odnosno mentalnih bolesti može doprineti razvoju bolesti zavisnosti od droga. Recimo, ukoliko se osoba bori sa određenim psihičkim problemom (stres, depresija, anksioznost), može uzeti drogu u želji da olakša simptome navedenih bolesti i da se oseća bolje. Iako može izgledati da narkotik inicijalno, nakon upotrebe, ublažava psihički ili fizički bol, zavisnosti od droge imaju dugoročne i razorne efekte ukoliko se ovo stanje ne leči! Štaviše, ako se uopšte medicinski ne tretira, zavisnost može imati i fatalan, smrtni ishod! Ljudi koji se bore sa anksioznošću, depresijom ili bipolarnim poremećajem, dvostruko češće zloupotrebljavaju droge ili alkohol. Oni koji imaju ADHD sindrom, antisocijalni poremećaj ličnosti ili psihotične poremećaje, kao što su šizofrenija ili opsesivno-kompulzivni poremećaj, imaju veću verovatnoću da zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance.

Lecenje narkomanije i uzroci zavisnosti

Da bi lecenje narkomanije bilo uspešno sprovedeno, neophodno je znati koji je bio okidač za razvoj bolesti zavisnosti. Međutim, činjenica je da ne postoji jedan jedini uzrok zavisnosti. Tačnije, postoji nekoliko faktora koji mogu uzrokovati to da osoba počne sa zloupotrebom droge.
medtim-kontaktirajte-nas

Usmerite svoj život
na pravi put

Pozovite nas i zakažite razgovor sa našim lekarima

Lecenje narkomanije - Koji su simptomi bolesti zavisnosti narkomanija?

Ljudi koji zlouporebljavaju narkotike mogu razviti fizičku i psihičku zavisnost od droga. Pojedini znaci bolesti zavisnosti narkomanija mogu se pojaviti odmah nakon konzumiranja narkotika. S druge strane, uzimajući u obzir narkotik koji se konzumira, pojedini simptomi se mogu razviti i postepeno, tokom vremena. 

Neće svi simptomi zavisnosti od droga istovremeno nastupiti kada se neko bori sa zavisnošću. Međutim, bilo koji od sledećih simptoma može biti jasan indikator na doslednu zloupotrebu narkotika. 

Fizički simptomi zavisnosti od droge

Psihički simptomi zavisnosti od droge

Bihejvioralni simptomi zavisnosti od droge

Koje su posledice narkomanije?

Kada su u pitanju posledice narkomanije, tu se misli na efekte koje zavisnost i poremećaj upotrebe narkotika izaziva. Načelno govoreći, sve posledice narkomanije mogu se podeliti u tri grupe. 

1) Posledice narkomanije po fizičko zdravlje

Posledice zavisnosti povezane su sa širokim spektrom kratkoročnih i dugoročnih efekarta po fizičko zdravlje narkomana. Svi ti efekti mogu se razlikovati u zavisnosti od toga koja se supstanca zloupotrebljava, koliko dugo, u kojim dozama, kakvo je opšte zdravstveno stanje osobe i slično. 

Sve u svemu, efekti zloupotrebe droga i bolesti zavisnosti narkomanija su dalekosežni i opasni, zbog čega je svakako neophodno medicinsko lecenje narkomanije. Droga negatvino utiče na gotovo svaki organ u telu. 

Posledice narkomanije po fizičko zdravlje narkomana uključuju:

Najteža zdravstvena posledica narkomanije jeste smrt. Smrtni slučajevi u vezi sa upotrebom heroina i sintetičkih opijata zabeležili su veliki porast u poslednjih nekoliko godina. 

2) Posledice narkomanije po mozak

Kao što smo već istakli, zavisnosti od droge, naročito ako je zloupotreba dugotrajna i hronična, gotovo sigurno dovodi do oštećenja mozga. Sve droge utiču na sistem nagrađivanja u mozgu koji je deo limbičkog sistema. 

Ovaj deo mozga utiče na instinkt i raspoloženje. Droge, odnosno narkotici utiču upravo na ovaj sistem, uzrokujući pomenuto oslobađanje velike količine dopamina – hemikalije u mozgu koja pomaže u regulaciji emocija i osećaja zadovoljstva, raspoloženja i blagostanja.  Ova „poplava“ dopamina je ono što uzrokuje čuveni „high“ osećaj. To je upravo jedan od glavnih uzroka zavisnosti od droga, koji smo spomenuli na početku.

Narkotici menjaju hemijsku strukturu i funkcionisanje mozga. Tačnije, oni menjaju način na koji mozak radi, ometajući sposobnost pojedinca da donosi odluke. To može dovesti do intenzivne žudnje i kompulzivne zloupotrebe narkotika. Vremenom se ovo ponašanje gotovo sigurno pretvara u bolesti zavisnosti narkomanija.  

3) Psihičke i bihejvioralne posledice narkomanije

Bolesti zavisnosti od droge dovode do višestrukih psihičkih posledica što se negativno može odraziti i na ponašanje osobe, kako kratkoročno, tako i dugoročno. Ove posledice narkomanije uključuju:

Lecenje narkomanije i narkomanija kod mladih

Narkomanija kod mladih predstavlja sve veći problem u celom svetu, ali i u našoj zemlji. Primetna je tendencija naglog porasta broja korisnika droge među mladim ljudima (srednjoškolci, ali i stariji osnovci). 

Statistika kaže da je polovina svih novih korisnika narkotika mlađa od 18 godina! Eksperimentisanje igra najveću ulogu u korišćenju droga među tinejdžerima. Nažalost, mladi, uzimajući narkotike, nisu svesni da ne postoji podela na lake i teške droge i da svaki narkotik može ostaviti kobne posledice po psihičko i mentalno zdravlje. 

Kada je u pitanju narkomanija kod mladih u Srbiji, najčešća konzumiranija droga među mladim naraštajima svakako je marihuana. Statistika pokazuje da je ćak i veći deo populacije, uzrasta između 14 i 25 godina, imao kontakta sa ovom drogom. Ne samo da raste broj mladih koji zloupotrebljavaju drogu, već je i alarmantan podatak da je sve veći broj i mladih zavisnika. Stručnjaci tvrde da je oko 60 odsto mladih, među kojima najviše srednjoškolaca, u kontaktu sa nekom vrstom narkotika.  

On što je svakako zabrinjavajuće jeste da se donja starosna granica konzumiranja narkotika spušta. To znači da drogu, pored srednjoškolaca, u sve većoj meri koriste i učenici viših razreda osnovnih škola. Pored marihuane, mladi često koriste, hašiš, LSD i ekstazi. 

Narkomanija kod mladih kao problem celog društva

Mladi drogu konzumiraju najčešće iz radoznalosti, želje za dokazivanjem i avanturom, zabave ili dosade. Međutim, narkomanija kod mladih je razvijena i zbog nedostataka čvrstih i stabilnih odnosa sa porodicom. Velika većina mladih drogu shvata kao „ulaznicu“ za svet odraslih, kao i bežanje od stvarnog sveta i zabavu. 

Dakle, interesantno je da se u poslednjoj deceniji u svetu, ali i kod nas, u celosti izmenila socijalna struktura zavisnika. Nekada su uživaoci droga pripadali višim društvenim staležima, dok je danas sve veći broj narkomana iz srednjih i nižih društvenih slojeva. 

Bolesti zavisnosti narkomanija ne predstavljaju problem samo pojedinca i porodice, već i društva u celosti. Nažalost, pojedini roditelji ne žele da prihvate istinu da je njihovo dete zavisnik. Iskustvo je pokazalo da se roditelji obrate za stručnu pomoć i zatraže lecenje narkomanije tek u kasnijim fazama zavisnosti deteta. Dakle, problem je kada roditelj kasno primeti da postoji problem kod njegovog deteta. 

Prema tome, nijedan roditelj ne sme da tvrdi da je narkomanija kod mladih pojava koja se njih lično ne tiče, odnosno ne sme misliti da samo nečije drugo dete može postati zavisnik.

Centri za lecenje narkomanije - Sigurna pomoć za bolest zavisnosti!

lecenje narkomanije bolnica za lecenje bolesti zavisnosti MedTim 4

Kao što smo mogli da vidimo, bolesti zavisnosti od droga razaraju svaki aspekt života pojedinca, njegove porodice, kao i društva u celini. Lecenje narkomanije je jedini način da se zavisnosti stane na put. Takođe, jedino ovlašćeni i sertifikovani centri za lecenje narkomanije predstavljaju ustanove u kojoj se zavisnost može uspešno izlečiti i eliminisati rizik od recidiva. 

Ako se vi ili vama bliska osoba, prijatelj ili član porodice, bori sa narkomanijom, MedTim je prava adresa za vas! MedTim je savremena klinika za lecenje zavisnosti koja uvek na prvo mesto stavlja pacijenta i njegovu porodicu. U našoj bolnici rade rade međunarodno priznati i nagrađivani tim lekara sa višedecenijskim iskustvom u lečenju svih oblika i vidova zavisnosti. 

Zahvaljujući primeni revoucionarnih i inovativnih metoda lečenja, zajedno sa opremeljenošću bolnice po poslednjim svetskim standardima i individualnim pristupom pacijentima, uspeli smo da izlečimo i najteže slučajeve zavisnosti, kao i više hiljada narkomana širom sveta!

Kolika god da je težina, stepen ili intenzintet zavisnosti, svakog pacijenta tretiramo sa maksimalnom mogućom medicinskom pažnjom, negom i brigom. Naš cilj je bio i uvek će ostati isti, a to je da svakog pacijenta vratimo na pravi kolosek, obezbeđujući mu srećan i zdrav život! 

Lecenje narkomanije u klinici MedTim

MedTiM, kao evropski moderna bolnica za bolesti zavisnosti, svim pacijentima obezbeđuje neophodnu medicinsku brigu u svim fazama lečenja zavisnosti. Lecenje narkomanije u našoj bolnici sprovodi se u dve osnovne faze – stacionarno lečenje i ambulantno lečenje

Stacionarno lecenje narkomanije

Ova faza lečenja zavisnosti podrazumeva bolničko lecenje narkomanije. Tretmani za bolničko lecenje narkomanije kod nas su postupni, medicinski testirani i u potpunosti pouzdani i bezbedni za pacijenta. Oni uključuju kombinaciju farmakoloških i psiholoških procedura:

Ambulantno lecenje narkomanije

Put ka kompletnom izlečenju od zavisnosti ne završava se izlaskom pacijenta iz bolnice. Nakon faze stacionarnog lečenja, pacijentu pružamo i kontinuiranu podršku u vidu ambulantnog lečenja u trajanju od 12 meseci.

Ambulantno lečenje narkomanije u klinici MedTim podrazumeva dolazak u našu kliniku jednom mesečno na kontrole, obnavljanje implanta (depo injekcije), razgovor sa psihijatrom radi korigovanja ili redukovanja farmakoterapije i procenu prethodnog perioda.

Pored ličnih kontrolnih pregleda, svakom pacijentu pružamo i psihološku podršku putem telefonskih razgovora sa psihologom ili specijalnim pedagogom koji ga je vodio kroz psihološke procedure u toku stacionarnog lečenja. Podršku nakon bolničkog lečenja nema samo pacijent, već i njegova porodica. Ceo tim naše bolnice aktivno učestvuje u lečenju pacijenta i u ambulantnom periodu! 

Uz našu pomoć, znanje, iskustvo i maksimalnu posvećenost ka kompletnom oporavku,  svaki pacijent može pobediti bolest zavisnosti i krenuti u novi i srećniji život!

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.