Lekovi za skidanje sa heroina

Lekovi za skidanje sa heroina – Efikasno lečenje zavisnosti za samo DVE NEDELJE!

Pregled Sadržaja

Heroin je takozvani „ulični opioidni narkotik“ koji se dobija iz morfijuma, prirodne supstance uzete iz mahuna biljke opijumski mak. Opijati su legalno propisani lekovi koji obezbeđuju moćna analgetička svojstva. Ona pomažu mnogim ljudima koji imaju hronične bolove da vode produktivniji život. Svi opijati, uključujući heroin, imaju veliki potencijal za zloupotrebu i razvoj fizičke zavisnosti. Ipak, zavisnost je izlečiva i moguće ju je prevazići, naročito ukoliko se koriste lekovi za skidanje sa heroina i to u medicinski kontrolisanim uslovima.

Ljudi koji koriste heroin često počinju šmrkanjem ili pušenjem droge, što proizvodi intenzivna osećanja euforije. Međutim, kako se fizička zavisnost razvija, ljudi koji šmrču ili puše heroin mogu početi da ubrizgavaju heroin u vene sa ciljem postizanja snažnijeg efekta. Upotreba opiodinih narkotika donosi zdravstvene rizike, uključujući infekciju patogenima koji se prenose krvlju, uključujući hronična stanja kao što su HIV/AIDS i hepatitis.

Heroin izaziva snažnu zavisnost jer ulazi u mozak, brzo prelazeći krvno-moždanu barijeru. Vremenom, tinejdžeri i drugi koji zloupotrebljavaju heroin razvijaju toleranciju na drogu, što znači da im je potrebno više heroina da bi osećali njegove efekte. Lako se javlja zavisnost od heroina, kao i fizička zavisnost od droge. Fizička zavisnost se dešava kada se telo osobe prilagodi dejstvu heroina i dovodi do simptoma odvikavanja kada se upotreba dramatično smanji ili prekine. Simptomi odvikavanja od heroina mogu se iskusiti čak dva sata nakon poslednje upotrebe droge. Lek za skidanje sa heroina pomaže da zavisnik lakše prebrodi ove simptome koji mogu da budu veoma intenzivni.

Heroin je droga koja izaziva snažnu zavisnost i predstavlja neverovatnu opasnost za adolescente, ali i sve druge društvene grupe. Zloupotreba heroina može dovesti do ozbiljnih društvenih, obrazovnih, psiholoških i pravnih posledica, kao i do brojnih zdravstvenih problema. Lek za odvikavanje od heroina koristi se u klinici za lečenje bolesti zavisnosti i pomaže zavisniku da prevaziđe period odvikavanja.

Lekovi za skidanje sa heroina – Šta je zavisnost od heroina?

Zavisnost od heroina je hronična bolest koju karakterišu promene u mozgu i nekontrolisano ponašanje u potrazi za drogom uprkos negativnim posledicama. Simptomi apstinencije od heroina javljaju se nedugo nakon poslednje doze, a lekovi za skidanje sa heroina ublažavaju te intenzivne osećaje.

Heroin je sintetizovani opioidni analgetik koji potiče iz azijske biljke opijumskog maka. Kada se koristi, heroin se u telu pretvara u morfijum. Ova supstanca se koristi na ulicama kao rekreativna droga, koja se takođe obično naziva crni katran, smack, braon ili katran. Prilikom prve upotrebe, ljudi koji koriste ovaj narkotik osećaju nalet zadovoljstva, osećaj blagostanja i radosti. Ova jaka osećanja povezana sa drogom navode korisnika da želi više, što brzo dovodi do razvoja tolerancije na narkotik i stvaranja zavisnosti.

Heroin se može zloupotrebiti na različite načine; može se ubrizgati intravenozno, udahnuti u obliku praha ili pušiti. Svaki metod upotrebe brzo prelazi krvno-moždanu barijeru i dospeva direktno u mozak.

Kada heroin uđe u mozak, ponovo se pretvara u morfijum, vezujući se za opioidne receptore koji se nalaze u kompletnom organizmu, mozgu i telu. Opioidni receptori su uključeni u percepciju bola i osećaj nagrade, zbog čega upotreba heroina povećava prijatna osećanja i smanjuje bol. Zavisnost se stvara brzo, ali lek protiv heroina efikasno pomaže u lečenju bolesti.

Hronična upotreba heroina će na kraju promeniti strukturu i funkcionisanje mozga, što će dovesti do tolerancije i zavisnosti. Fizička zavisnost od heroina je kada pojedinac razvije potrebu da nastavi da koristi drogu kako bi izbegao neprijatne simptome odvikavanja. Psihološka zavisnost nastaje kada pojedinac čvrsto veruje da ne može da funkcioniše bez heroina. Oba ova oblika zavisnosti od heroina se rešavaju u odgovarajućem okruženju za rehabilitaciju. Klinike za lečenje bolesti zavisnosti koriste sredstva koja su lekovi za skidanje sa heroina i efikasno pomažu u lečenju. Ono je bezbolno i bezbedno.

Zabrinjavajući podaci o zavisnosti od heroina

Prijavljeno je da više od 50 miliona ljudi širom sveta koristi heroin, kokain i druge sintetičke droge.
U 2011. godini, 4,2 miliona Amerikanaca starijih od 12 godina prijavilo je da su koristili heroin bar jednom u životu, što je 1,6% stanovništva. Pored toga, procenjeno je da je oko 23% pojedinaca koji su koristili heroin postali zavisni od njega.

Statistika u drugom delu sveta takođe je potresna. Evropska unija navodi da u Evropi postoji više od milion korisnika heroina, prema podacima do juna 2022. godine. Od toga, samo 25 procenata korisnika tražilo je pomoć i lečenje od heroina, dok je 75 procenata korisnika nastavilo da konzumira heroin. Ukoliko se ne počne na vreme sa korišćenjem pomoći, kao što su lekovi za skidanje sa heroina, veoma je izvesno da će doći do predoziranja heroinom i fatalnog ishoda.

Prema studiji “Monitoring the Future” iz 2012. godine, 0,05% učenika osmog razreda i 0,6% učenika srednje škole izjavilo je da je koristilo heroin barem jednom u životu. Zloupotreba opijata na recept može navesti neke tinejdžere da koriste heroin, jer je ilegalnu drogu daleko lakše i jeftinije nabaviti od lekova koji se izdaju na recept.

Procenjuje se da skoro jedna četvrtina ljudi koji eksperimentišu sa heroinom postaje zavisna.

Lek za odvikavanje od heroina – Zašto dolazi do razvoja zavisnosti?

Razvoj zavisnosti od heroina je stvaran. Mnogi koji tek počnu sa konzumiranjem ove, takozvane, „rekreativne“ droge misle da neće razviti zavisnost, trebalo bi da imaju u vidu da ipak hoće. Zavisnost nije nešto što se bira, već neizbežna pojava. Ipak, lek za odvikavanje od heroina pomaže da se zavisnost prevaziđe.

Faktori rizika za nastanak bolesti zavisnosti od herona:

Lekovi za skidanje sa heroina

Smatra se da je razvoj zavisnosti rezultat nekoliko faktora koji deluju zajedno i dovode do stvaranja adikcije. Neki od najčešćih uzroka zavisnosti od heroina su:

Genetika: Iako genetika neće uzrokovati da počnete da koristite heroin, kada počnete da koristite drogu, vaši geni mogu uzrokovati da postanete zavisni. Pojedinci koji imaju člana porodice, posebno bliskog rođaka, skloniji su da razviju zavisnost.

Hemija mozga: Ponovljena upotreba droga menja način na koji mozak oseća zadovoljstvo i takođe može izazvati fizičke promene na nervnim ćelijama. Ove nervne ćelije koriste neurone za komunikaciju, a kada je osoba zavisna od supstance kao što je heroin, to ometa komunikaciju u mozgu. Ovo uzrokuje da pojedinac koristi više heroina kako bi nadoknadio nedostatak neurotransmitera.

Okruženje: Faktori životne sredine kao što su porodična uverenja, stavovi grupe vršnjaka i prijatelji koji podstiču upotrebu droga igraju ulogu u izboru pojedinca da odabere heroin. Ipak, imajte u vidu da lekovi za skidanje sa heroina mogu da pomognu u lečenju zavisnosti.

Psihološki: Pojedinci koji se bore sa nelečenim ili nedijagnostikovanim mentalnim bolestima mogu pokušati da sami izleče simptome svoje bolesti alkoholom ili drogama.

Ipak, zavisnost nije dobro shvaćeno stanje. Istraživači ne mogu precizno da objasne zašto jedna osoba postaje zavisna od heroina, a druga ne. Statistički gledano, svaka četvrta osoba razvije snažnu zavisnost, ali lekovi za skidanje sa heroina mogu značajno da pomognu u lečenju.

Lekovi za skidanje sa heroina – Kako znati da je neko zavisnik?

Kada primetite da se kod vas ili kod vama drage osobe pojavljuju znaci zloupotrebe heroina, važno je da znate da postoje lekovi za skidanje sa heroina koji mogu da pomognu. Takođe, od izuzetne je važnosti da potražite pomoć odmah, jer nema razloga za odlaganje neizbežnog. Lečenje zavisnosti je efikasno samo ako se sprovodi u klinici za lečenje zavisnosti.

Znaci i simptomi zavisnosti od heroina će se razlikovati među korisnicima na osnovu njihove genetike, količine korišćene droge, učestalosti upotrebe i zavisnosti.

Najčešći simptomi zavisnosti od heroina su:

Heroin je jedna od droga koja izaziva najsnažniju zavisnost, a efekti zloupotrebe heroina su neverovatno destruktivni. Ipak, imajte na umu da su tablete za odvikavanje od heroina izuzetno delotvorne.

Mnogi tinejdžeri koji su zavisni od heroina možda nisu svesni štete koju heroin nanosi njihovom životu.

Najčešći efekti zloupotrebe heroina su:

Lekovi za skidanje sa heroina deluju na osobe koje pate od zavisnosti. Na taj način lečenje zavisnosti od heroina mnogo je lakše i bezbolnije, a pojava recidiva svedena je na minimum.

Lekovi za skidanje sa heroina

Lekovi za odvikavanje od heroina – Šta se sve koristi u lečenju?

Kada osoba postane zavisna od heroina ili drugih opioida (kao što su morfijum ili kodein), trebaju joj lečenje i podrška. Lekovi za odvikavanje od heroina (farmakoterapija) ili drugih opijata podrazumevaju metadon, buprenorfin i naltrekson.

Pre nego što osoba započne program lečenja zavisnosti od droge, važno je da razume šta je lečenje podrazumeva. Lekar sa iskustvom u lečenju zavisnosti ili savetnik za sredstva kao što su lijekovi za odvikavanje od heroina mogu objasniti proces.

Odobreni lekar može prepisati redovnu dozu metadona, naltreksona ili buprenorfina osobi koja je zavisna od heroina. Važno je znati da u klinici MedTim pacijent nakon lečenja zavisnosti ne dobija supstitucionu terapiju. Lek za skidanje sa heroina se koristi isključivo na klinici i pod nadzorom lekara.

Metadon kao lek za odvikavanje od heroina

Metadon je lek za odvikavanje od heroina, jeftiniji je od heroina i duže ostaje aktivan u telu. Njegovi efekti traju oko 24 sata, a najjači efekti se osećaju od 4 do 8 sati nakon uzimanja doze. To znači da je potrebna samo jedna dnevna doza.

Metadon smanjuje rizična ponašanja kao što je intravenozna konzumacija i omogućava nekome da ostane stabilan dok pravi dalje pozitivne promene u svom životu. Tretman metadonom može biti dugotrajan (meseci ili godine), kako bi se pomogao osobi da smanji rizik od upotrebe zabranjenih droga. Takođe, može biti i kratkoročan (dve nedelje ili kraće), kako bi se pomoglo osobi da prevaziđe zavisnost.

Metadon je opioid. Za razliku od heroina, ne daje korisniku euforičnu senzaciju. Međutim, njegovi efekti na telo su slični heroinu na mnogo drugih načina:

Metadon ne odgovara svima. Na klinici MedTim, stručni lekari vrše procenu pacijenata pre propisivanja terapije ili sredstava kao što su tablete za odvikavanje od heroina.

Buprenorfin kao lek protiv heroina

Buprenorfin je lek protiv heroina i delimični opijatni agonist. To znači da stimuliše ćelijske receptore koji su ranije stimulisani opioidnim lekovima kao što su heroin i metadon. Lek subokon sadrže buprenorfin.

Buprenorfin je:

Lek za skidanje sa heroina koristi se isključivo u medicinski kontrolisanim uslovima.

Lekovi za skidanje sa heroina - Naltrekson

Naltrekson je opioidni antagonist, što znači da blokira opijatske receptore u mozgu, smanjujući efekte opioida. Lekovi za skidanje sa heroina, odnosno naltrekson, koristi se za odvraćanje od upotrebe heroina, jer sprečava postizanje efekata koje pruža heroin.

Lekovi za odvikavanje od heroina u klinici MedTim koriste se isključivo pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja.

Tablete za odvikavanje od heroina – Koje su prednosti lekova za lečenje zavisnosti od heroina

Tablete za odvikavanje od heroina ne samo da ublažavaju simptome apstinencije, već imaju i brojne druge prednosti.

Lekovi za skidanje sa heroina i drugi tretmani dostupni su kod ovlašćenog lekara za lečenje bolesti zavisnosti ili u klinici MedTim.

Da biste bili deo programa za lečenje zavisnosti, potrebno je da:

Konsultacije na klinici MedTim su potpuno besplatne.

Lečenje zavisnosti od heroina za samo 14 dana – Detoksikacija organizma od heroina

Zavisnici koji su u programima lečenja lekovima imaju veću verovatnoću da će uspešno prestati sa heroinom ako imaju sveobuhvatan tretman, uključujući savetovanje.

Na klinici MedTim najpre se obavlja pregled psihijatra, gde se uzima lična i porodična anamneza o bolesti.

Nakon procene stanja pacijenta, vrše se laboratorijske analize, kao i proširene analize ukoliko postoji indikacija za ozbiljnijim oboljenjem.

Pored toga, svaki pacijent po prijemu u bolnicu biće pregledan od strane specijaliste interne medicine kako bi se utvrdile indikacije, ali i kontraindikacije za procedure sa kojima bolnica raspolaže. Ujedno, obavljaju se i dijagnostičke procedure po preporuci lekara.

U cilju što efikasnijeg lečenja, obavlja se i psihološko testiranje koje podrazumeva primenu testova za procenu kognitivnih funkcija, procenu ličnosti kroz strukturisane psihološke testove kao i projektivne tehnike.

Nakon toga, kreira se detaljan individualni plan lečenja pacijenta.

Psihoterapijski rad razvija drugačiji pogled na život posle lečenja, kao i pogled na prošlost iz druge perspektive. Lečenje podrazumeva kombinaciju farmakoterapije i psihoterapije, a lekar proposuje lek za odvikavanje od heroina.

U sklopu lečenja psihičke zavisnosti, pored farmakoterapije, pacijent prolazi sa psihologom i specijalnim pedagogom kroz psihološke procedure koje su usmerene ka jačanju voljnih mehanizama.

Na samom kraju lečenja, vršimo i edukaciju pacijenta i njegove porodice i prijatelja kako da prebrode sve prepreke iz spoljnjeg okruženja. Tokom lečenja delujemo ne samo na bolest zavisnosti, već i na uklanjanje svih faktora koji su doveli do tog stanja. Lijekovi za odvikavanje od heroina delotvorni su i u toj nameni.

Lekovi za skidanje sa heroina samo su deo programa lečenja. U klinici MedTim posebnu pažnju posvećujemo tretmanu detoksikacija organizma od heroina tokom kojeg se kompletan organizam čisti od neželjenih supstanci. Na taj način, pacijent je potpuno spreman da započne fazu lečenja psihičke i fizičke zavisnosti od heroina tokom koje se koriste lekovi za odvikavanje od heroina.

Lekovi za skidanje sa heroina

Lekovi za skidanje sa heroina - Klinika za lečenje zavisnosti od heroina u Beogradu

Klinika za lečenje zavisnosti od heroina MedTim nalazi se u Beogradu, mirnom okruženju idealnom za rehabilitaciju tela i uma. Naš tim lekara posle detaljne analize stanja pacijenta propisuje terapiju koja obuhvata detoksikaciju organizma, a ponekad terapiju čine i lekovi za skidanje sa heroina. Lečenje traje do dve nedelje, a nakon toga pacijent izlazi iz klinike bez supstitucione terapije.

U lečenju zavisnosti koristimo proverene i efikasne metode lečenja koje već dugi niz godina pomažu zavisnicima da promene svoj život i preuzmu kontrolu. Najpre, da se osećaju dobro i zdravo u svojoj koži.

Detoksikacija organizma jer najvažniji tretman nakon kojeg se propisuju lek za skidanje sa heroina, ukoliko je to potrebno i leči se psihička i fizička zavisnost. Što je najvažnije, deluje se na uzroke koji su doveli do razvoja zavisnosti. Upravo zbog toga, pojava recidiva svedena je na minimum.

Pogledajte koje su to terapije i tretmani koje sprovodimo na našem sajtu, ili nas pozovite još danas. Mi ćemo vam odgovoriti na sva pitanja ili nedoumice, a imajte u vidu da su konsultacije potpuno besplatne. Svima kojima je potrebna pomoć i njihovim porodicama, stojimo na raspolaganju 24 časa dnevno i 7 dana u nedelji.

Život bez zavisnosti je moguć, a mi znamo kako – vaš MedTim.

Pročitajte više o lečenju zavisnosti na našem blogu

Politika privatnosti

MedTiM koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie podešavanja možete menjati u svom web browser-u. Više o svemu možete pročitati ovde.